Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Säffle

Nybyggnad av fritidshus i Säffle
Planer finns att göra en komplettering med 9 stycken nya fritidshus i Hjälleskate fritidsområde. Området ligger på värmlandsnäs västra sida ca två och en halv mil sydost om centralorten Säffle.

Nybyggnad av LSS gruppbostad i Säffle
Säffle 7:13, nybyggnad lss-boende - ansökan, situationsplan samt plan, sektions och fasadritningar.

Strategisk partnering - Renovering och nybyggnad, Krokstad m.m
Omfattar ommålning av skiffertak, Krokstad 3:33. Nybyggnad av servicebyggnad ink. spolplatta på Duse Camping, Krokstad 3:1 Ekenäs 1:3 omfattar ny servicebyggnad samt markarbeten. Säffle 3:2 Järnvägsstation omfattar renovering och tillbyggnad. Avser även ny fotbollshall, kall.

Nybyggnad av turistcenter i Säffle
Svaneholm 1:243, nybyggnad turistanläggning. Alla arbeten sker i egen regi.

Nybyggnad av fritidsanläggning i Säffle
Säffle 7:1, parkouranläggning (sporthälla) - tidsbegränsad.

Nybyggnad av nätstation i Säffle
nybyggnad nätstation Torserud 1:48,1:51.

Nybyggnad av garage i Säffle
Ökne 1:7, återuppbyggnad garage.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: