Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Säffle

Nybyggnad av simhall inom Tegnérområdet i Säffle
Simhallens formspråk ska vara tilltalande och djärvt, tanken är att simhallen ska bli ett nytt blickfång i Säffle. Simhallen ska vara öppen för alla varför tillgänglighet och integritet är viktiga frågor i processen.
Nybyggnad av fritidshus i Säffle
Planer finns att göra en komplettering med 9 stycken nya fritidshus i Hjälleskate fritidsområde. Området ligger på värmlandsnäs västra sida ca två och en halv mil sydost om centralorten Säffle.
Nybyggnad av vindkraftsverk i Värmlandsnäs
Planer finns för uppförande av 4 stycken vindkraftverk om 2-3 MW. Byggstart och kostnad kan ej anges.
Utvidgning av sydvästra industriområdet i Säffle
Detaljplanen är fastställd. Intresserade byggherrar kan kontakta plankontoret. Syftet med planläggningen är att utvidga Sydvästra industriområdet ytterligare söderut längs Säterivägens östra sida. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Nybyggnad av tankstationer för biogas i Säffle
Planer finns för nybyggnad av tankstationer i Säffle.
Nybyggnad av fritidshus i Gaperhult, Säffle
Avser 4 byggklara strandtomter. Exploatering gjord.
Nybyggnad av restaurang, turism och friluftsliv i Säffle
Avser nybyggnad av en restaurangbyggnad som även ska innehålla turistinformation. Totalyta ca 25 kvm.
Nybyggnad av transformatorstation i Säffle
Smärslid 1:31, nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Säffle
Säffle 7:13, nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Säffle
Valnäs 1:22, nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av servicebyggnad i Säffle
Ekenäs 1:3, nybyggnad servicebyggnad.
Nybyggnad av förråd i Säffle
Enbusken 1, nybyggnad förråd.
Nybyggnad av parkeringsplats i Säffle
Enkullen 10, tidsbegränsat lov för parkering.
Nybyggnad av elverk i Säffle
Gillberga-torp 1:14, nybyggnad reservkraftsverk.
Nybyggnad av transformatorstation i Säffle
Gunnarsbol 3:11, nybyggnad transformatorstaton.
Nybyggnad av transformatorstation i Säffle
Gunnarsbol 3:23, nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Säffle
Hjulet 7, nybyggnad förråd.
Nybyggnad av transformatorstation i Säffle
Mossvik 1:3, nybyggnad transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: