Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Kristinehamn

Uppförande av ny fördelningsstation i Kristinehamn
Den nya stationen ska uppföras på samma tomt som den befintliga och byggas helt klar innan befintliga kablar flyttas över till nytt ställverk.

Ny förstärkningslina mellan Kristinehamn-Kil

Anläggande av gc-väg i Björneborg, Kristinehamn
Planerat projekt. Ev byggstart 2017. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av parkeringsplats i Kristinehamn
Anordnande av parkering, tidsbegränsat.

Nybyggnad av återvinningsstation i Kristinehamn
Nybyggnad av återvinningsstation och uppsättande av skylt. Nybble 11:8,Rudsberg 4:1,Skäringsbol 1:21,Eldaren 15,Skottlanda 1:9.

Nybyggnad av återvinningsstation i Kristinehamn
Nybyggnad av återvinningsstation samt uppsättande av skylt.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: