Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Kristinehamn

Uppförande av ny fördelningsstation i Kristinehamn
Den nya stationen ska uppföras på samma tomt som den befintliga och byggas helt klar innan befintliga kablar flyttas över till nytt ställverk.
Anläggande av gc-väg i Björneborg, Kristinehamn
Planerat projekt. Ev byggstart 2017. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av återvinningsstation i Kristinehamn
Nybyggnad av återvinningsstation och uppsättande av skylt. Nybble 11:8,Rudsberg 4:1,Skäringsbol 1:21,Eldaren 15,Skottlanda 1:9.
Nybyggnad av återvinningsstation i Kristinehamn
Nybyggnad av återvinningsstation samt uppsättande av skylt.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: