Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Kristinehamn

Nybyggnad av flerbostadshus på Sannakajen, Kristinehamn
Avser nybyggnad av 2 punkthus med 40 lägenheter och 5 våningar i Kristinehamn.

Nybyggnad av stadspark m.m. i Kristinehamn
Uppförande av ny stadspark. Genomförandet är tänkt att ske i tre etapper. En ny bro från centrum till Svinvallen Ett större lek- och aktivitetsområde inklusive skate-/actionpark. En större öppen yta lämplig för konserter och evenemang.

Nybyggnad av varuhus i Kristinehamn

Uppförande av ny fördelningsstation i Kristinehamn
Den nya stationen ska uppföras på samma tomt som den befintliga och byggas helt klar innan befintliga kablar flyttas över till nytt ställverk.

Anläggande av gc-väg i Björneborg, Kristinehamn
Planerat projekt. Ev byggstart 2017. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av parkeringsplats i Kristinehamn
Anordnande av parkering, tidsbegränsat.

Nybyggnad av parkeringsplats i Kristinehamn
Anordnande av parkeringsplats samt grillplats.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: