Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Karlstad

Förtätning av bostadsområde i Karlstad

Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad

Nybyggnad av köpcentrum på Bergvik i Karlstad

Nybyggnad av kontor, Inre hamn i Karlstad

Anläggande av mötesstationer Kil-Laxå

Nybyggnad av kontor i Tullholmsviken, Karlstad

Nybyggnad av lamellhus, punkthus (brf) i Karlstad, etapp 3

Nybyggnad av flerbostadshus på Frödingshöjd, Karlstad

Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstads centrum

Nybyggnad av industri och handelslokaler i Karlstad

Nybyggnad av lamellhus, punkthus (brf) i Karlstad, etapp 2

Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad, etapp 2

Nybyggnad av bostäder i Karlstad

Ny mottagningsstation i Stockfallet, Karlstad

Nybyggnad av kontor i Karlstad, Etapp 1

Nybyggnad av studentbostäder i Karlstad

nybyggnad av transformatorstation, i Karlstad.

Nya villor/parhus

Ev. nybyggnad av småbåtshamn på Örsholmen, Karlstad

Nybyggnad av flerbostadshus på Norrstrand, Karlstad

Nybyggnad av flerbostadshus, Våxnäs, Karlstad

Nybyggnad av cityförskola i Karlstad

Nybyggnad av bostäder mm Norrstrand 1:1, Karlstad

Nybyggnad av bostäder i Skåre, Karlstad

Ny infektionsklinik i Karlstad

Nybyggnad och rivning av flerbostadshus Herrhagen i Karlstad

Nybyggnad av villor på Zakrisdal i Karlstad, etapp 3

Nybyggnad av moské i Karlstad

Nybyggnad av idrottshall vid skola i Karlstad

Nybyggnad av småhus på Stodene, Karlstad

Nybyggnad av trygghetsboende för äldre i Karlstad

Utbyggnad av industriområde vid Ilanda i Skåre

Förslag om etablering av nytt arenaområde i Karlstad

Nybyggnad av flerbostadshus inom Viken, Karlstad

Nybyggnad av butik och livsmedelsbutik i Välsviken

Nybyggnad av gator i Karlstad

Nybyggnad av industrilokale, i Karlstad

Nybyggnad av action- och skatepark i Karlstad

Utbyggnad av VA-anläggning vid Järpetaberget i Karlstad

Nybyggnad av ett vindkraftverk i Sundstorp

Nytt stationärt reservkraftverk i Karlstad

Nybyggnad av enbostadshus i Dingelsundet, Karlstad

Fjärrvärmebyggnation 2017, övriga anslutningar i Karlstad

Nybyggnad av moduler i Karlstad.

Nybyggnad av pumpstation i Karlstad

Anläggande av cykelbana vid Älvåkersgatan i Karlstad.

Anläggande av konstgräs på Råtorps IP, Karlstad

Nybyggnad av grupphus i Karlstad

Nybyggnad av industrihus i Karlstad

Nybyggnad av lager i Karlstad

Multiarena Gruvlyckan, i Karlstad

Nybyggnad av barack i Karlstad

Nybyggnad av belysningsmast i Karlstad

Nybyggnad av busshållplats i Karlstad

Nybyggnad av förråd i Karlstad

Nybyggnad av enbostadshus i Karlstad

Nybyggnad av samlingslokal i Karlstad

Nybyggnad av servicebyggnad i Karlstad

Nybyggnad av skärmtak i Karlstad

Nybyggnad av mast i Karlstad

Nybyggnad av nätstation i Karlstad

Nybyggnad av parkeringsplats i Karlstad

Nybyggnad av ställverk i Karlstad

Nybyggnad av transformatorstation i Karlstad

Nybyggnad av kylanläggning i Karlstad

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: