Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Karlstad

Nybyggnad av bostadshus, Etapp 5 i Karlstad
Planerat projekt efter etapp 4, objektnummer 893060. Etapp 5 omfattar uppförande av 264 lägenheter fördelat på 204 stycken hyresräter och 60 bostadsrätter i sk 3-dimensionell fastighetsbildning samt en förskola med 2 avdelningar.

Nybyggnad av köpcentrum på Bergvik i Karlstad
Planerna omfattar ett nytt handelsområde vid Månsgården (mellan Biltema och Bergviks köpcenter). 25.000-30.000 kvm i en första etapp, totalt handlar det om 50.000 kvm.

Nybyggnad av flerbostadshus på Kronoparken, Karlstad
Detaljplanearbete skall utföras. Planer finns för nybyggnad av 150 lägenheter.

Anläggande av mötesstationer Kil-Laxå
Projektet avser anläggande av mötesstationer Kil-Laxå delen delen Pråmkanalen.

Anläggande av mötesstationer Kil-Laxå
Projektet avser anläggande av mötesstationer Kil-Laxå delen delen Väse.

Nybyggnad av kontor i Tullholmsviken, Karlstad
Avser kontorshus med 440 arbetsplatser i Karlstad, totalytan är 8500 kvm samt ett garages som kommer finnas på källarplan på 3000 kvm.

Nybyggnad av bostäder i Karlstad
Uppförande av 130 bostäder i småhus och flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus vid klara park i Karlstad, planer finns för 300 lägenheter. Oklart om det blir 2 eller 3 etapper.

Nybyggnad av flerbostadshus på Sundsta, Karlstad
Detaljplanen möjliggör handel i bottenvåningen. Omfattar enligt förslag två fem våningar höga huskroppar med ett gemensamt trapphus, inrymmande 48 lägenheter i varje huskropp.

Nybyggnad av kontor i Karlstad, Etapp 2
Omfattar en av de fem sidobyggnader till skyskrapan med kontor & handel.

Nybyggnad av kontor i Karlstad, Etapp 1
Avser nybyggnad av kontorslokaler, en skyskrapa på ca 100 m. Beräknas bli 5 etappar.

Nybyggnad av flerbostadshus inom Orrholmen, Karlstad
Tre höghus i 17, 10 och 6 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Nybyggnad av flerbostadshus, ca 47 lägenheter samt 43 garageplatser i husets källarplan

Nybyggnad av bostäder i Karlstad
Avser uppförande av ca 50 lägenheter. Oviss byggstart.

Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad, etapp 2
Omfattar etapp 2 som ska byggas på Kolarens gata 6 radhusenheter och 5 parhus. Se etapp 1: 1410917

Nybyggnad av flerbostadshus
Avser rivning av butikslokal av hörnet av Färjestadsvägen/Dammvägen och bygga upp 4s stycken flerfamiljehus.

Ny mottagningsstation i Stockfallet, Karlstad
Avser en ny mottagningsstation (130/10kV ställverk) vid Karlstads östra för Karlstads el och stadsnät.

Byggande av gc bro i Karlstad
Uppförande av GC-bro mellan Råtorp och Färjestad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ruds Centrum i Karlstad
Avser flerbostadshus med 44 lägenheter med 8 våningar. SABOs Kombohus.

Nybyggnad av bro i Karlstad
Upptaget i investeringsbudget med planerad byggstart 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus, Våxnäs, Karlstad
Avser flerbostadshus om fyra - fem våningar på obebyggd gräsyta.

Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus. Etapp 2: 1007920

Nybyggnad av flerbostadshus på Norrstrand, Karlstad
Omfattar nybyggnad av flerbostadshus med 35-40 lägenheter på ca 2700 kvm. Rivning av befintlig byggnad om 250 kvm kommer att rivas.

Nybyggnad av bostäder mm Norrstrand 1:1, Karlstad
Projektet omfattar nybyggnad av 24 eller 26 lägenheter, 17 garageplatser samt 3 stycken affärslokaler på plan 1. Uthyrningsbar yta är ca 2.140 kvm.

Nybyggnad av krematorium i Karlstad
Omfattar nybyggnad av ett krematorium i Karlstad.

Nybyggnad av cityförskola i Karlstad
Omfattar en ny förskola i Karlstad med 4 avdelningar med 20 barn på varje avd. Tvåplansbyggnad med lekyta på yttertaket.

Nybyggnad av skola och förskola på Zakrisdal, Karlstad
Omfattar nybyggnad av skola och förskola på Zakrisdal.

Nybyggnad av moské i Karlstad
Planerat projekt. Behövs en ny byggnad då den gamla i Kronoparken är för trång. Uppskattad byggstart. Kostnad okänd.

Nybyggnad av enbostadshus, Södra Sommaro, etapp 4
Etapp 4 omfattar uppförande av 11 enbostadshus.

Nybyggnad av idrottshall vid skola i Karlstad
Byggnaden blir ca 1765 kvadratmeter och den rymmer idrottshallen, fyra omklädningsrum, teorisal, styrketräningslokal, läktare, förråd och personalutrymmen.

Nybyggnad av bostäder i Skattkärr
Ny detaljplan ska tas fram. Planen bedöms kunna antas i början av 2014. Byggstart och kostnad kan ej anges.

Nybyggnad av idrottshall, etapp 2
Avser en nybyggnad av en idrottshall på Hultsbergskolan.

Nytt exploateringsområde för bostäder i Karlstad
Objektet omfattar: Genomfartsgata ca 820 m, Lokalgator ca 1130 m, Gc-väg ca 1230 m, Gångstigar ca 800 m, 5 st busshållplatser, VA-ledningar ca 1380 m, Fördröjningsmagasin dagvatten, Belysning samt Schakt- och fyllnadsarbeten för kablar.

Nybyggnad av centrumhus m.m. på Skutberget, Karlstad
Projektet omfattar nybyggnad av centrumhus inrymmande butik och restaurang ca 490 kvm samt rernovering eller nybyggnad av en service4byggnad på 290 kvm.

Nybyggnad av gator i Karlstad
Avser nya gator & VA

Nybyggnad av industrilokale, i Karlstad

Nybyggnad av bostäder i Karlstad.

Ombyggnad av stugor på Skutberget, Karlstad
Projektet omfattar renovering av ett 30-tal stugor om 30-40 kvm/st med mycket glas.

Nybyggnad av flerfamiljshus i Charlottenberg, Eda
Ett kombohus mini med åtta ettor på 35 kvadratmeter och åtta tvåor på 45 kvadrat. Kommer levereras i SABOs Kombohus.

Nybyggnad av industrihus i Karlstad
Avser nybyggnad av affärsbyggnad/industribyggnad.

Utbyggnad av VA-anläggning vid Järpetaberget i Karlstad
Avser ca 1000 m VA, grundläggning pumpstation samt uppställningsyta vid pumpstation. Objektet är beläget i norra Karlstad på Klarälvens östra sida.

Nybyggnad av bostäder i Karlstad
Planer finns för nybyggnad av bostäder intill engelska skolan.

Ny vägkorsning till Bryngfjordens slalombacke i Karlstad

Fjärrvärmebyggnation 2017, övriga anslutningar i Karlstad
Omfattar övriga anslutningar för fjärrvärmebyggnation.

Anläggande av konstgräs på Råtorps IP, Karlstad
Omfattar nybyggnation av konstgräsplan vid Råtorps IP i Karlstad.

Anläggande av cykelbana vid Älvåkersgatan i Karlstad.
Objektet kommer att projekteras under 2016 och byggstartas under 2017.

Nybyggnad av pumpstation i Karlstad
Omfattar en nybyggnad av pumpstation i Karlstad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av industrihus i Karlstad
Avser nybyggnad av industribyggnad.

Nybyggnad av parkeringshus i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av parkeringshus.

Nybyggnad av lager i Karlstad
Avser nybyggnad av ett lager tält på 25x30.

Multiarena Gruvlyckan, i Karlstad
Avser en ny Multiarena på ca 500 kvm i Karlstad.

Nybyggnad av parkeringsplats i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplats.

Nybyggnad av pumpstation i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av pumpstation.

Nybyggnad av skärmtak i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av skärmtak för kundvagnar.

Nybyggnad av telestation i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av teknikhus.

Nybyggnad av toalett i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av torrdass.

Nybyggnad av transformatorstation i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation och returgodsrum.

Nybyggnad av transformatorstation i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av skärmtak i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av väderskydd vid busshållplats.

Nybyggnad av skärmtak i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av väderskydd vid busshållsplats.

Nybyggnad av enbostadshus i Karlstad
Bygglov för rivning och nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av belysningsmast i Karlstad
Bygglov för uppsättning av belysning.

Nybyggnad av parkeringsplats i Karlstad
Bygglov för anläggning av parkeringsyta.

Nybyggnad av nätstation i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av 7 st nätstationer Botorp 1:70,1:10,Grava-rud 1:108,Bon 1:16,Grava-rud 1:71,1:59.

Nybyggnad av telestation i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av elskåp.

Nybyggnad av servering i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av inglasad uteservering.

Nybyggnad av förråd i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.

Nybyggnad av mast i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av mast (antennbärare).

Nybyggnad av nätstation i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av nätstation + rivning av befintlig.

Nybyggnad av nätstation i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av telestation i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av optostation.

Nybyggnad av enbostadshus i Karlstad
Förhandsbesked för två hus.

Nybyggnad av barack i Karlstad
Tidsbegränsat bygglov av baracker.

Nybyggnad av lager i Karlstad
Tidsbegränsat bygglov uppsättning förrådstält.

Nytt stationärt reservkraftverk i Karlstad
Avser upphandling av ett stationärt reservkraftaggregat för matning av nätstation T92 placerad på Orrholmsgatan 15 som försörjer Karlstads El och Stadsnäts kontor och driftcentral.

Nybyggnad av gärdsgård i naturresevatet Tiskaretjärn
Uppdraget omfattar nybyggnad av ca 1 200 meter traditionell gärdsgård och 17 grindar och 3 slanöppningar i naturreservatet Tiskaretjärn i Sunne kommun .

Nybyggnad av industrihus i Karlstad
Avser nybyggnad av uppsättning av tält av förråd.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: