Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Hammarö

Nybyggnad av särskilt boende i Hammarö
Omfattar 110 lägenheter, lokaler för personal, kontor, café, restaurang, tvätteri och spa. Kontorsdelen byggs i 3 våningar och lägenheterna i 2 våningar. Start för markarbete i juni 2017 och markarbetet kommer att pågå fram till december. Start för grundläggning i januari 2018.
Nybyggnad av radhus i Bärstad, etapp 4
Option ifrån etapp 3, objekt nummer: 1318683
Nybyggnad av småbåtshamn m.m. i Hammarö
Hamnen planeras få plats för ett 80-tal båtar. Projektet omfattar även muddring, uppförande av bodar m.m.
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Rud, Karlstad
Avser nybyggnad GC-väg ut till Rud.
Nybyggnad av lokalgator och VA på Hammarö
Förfrågan innefattar två olika områden som skall exploateras på Hammarö. Ett beläget öster om Slängomvägen vid Nolgård och ett annat väster om Möruddsvägen.
Nybyggnad av bensinstation i Skoghall
Avser nybyggnad av bensinstation i Skoghall.
Nybyggnad av gång- och cykelväg Mörudden
Avser nybyggnad av gång- och cykelväg mellan Hovlandavägen och Mörudden. Gång- och cykelvägen ska gå utefter Möruddsvägens västra sida. Den ska vara tre meter bred, asfalterad och belyst.
Nybyggnad av bensinstation i Skoghall
Avser nybyggnad bensinstation.
Uppställning av paviljonger till förskola i Skoghall
Projektet avser uppställning av paviljong till förskola. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av pumpstation i Skoghall
Bygglov för nybyggnad av pumpstation Östra Tye 1:8,1:76.
Nybyggnad av skärmtak i Skoghall
Bygglov för nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av enbostadshus i Skoghall
Bygglov nybyggnad enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: