Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Hammarö

Nybyggnad av särskilt boende i Hammarö
Omfattar ca 100 lägenheter, lokaler för personal, café och restaurang.

Nybyggnad av punkthus i Hammarö etapp 1
Avser Sabo-kombohus.

Nybyggnad av förskola i Bärstad, Hammarö
Avser el- och teleanläggningar för nybyggnad av ny förskola med 6 avdelningar och ca 110 barn med möjlighet till en utbyggnad upp till 9 avdelningar, det ska även innehålla en trafiksäker gång- och cykelväg som ska stå klar 2018.

Nybyggnad av radhus i Bärstad, etapp 4
Option ifrån etapp 3, objekt nummer: 1318683

Nybyggnad för handel.småindustri och kontor i Skoghall, Hammarö
Avser nytt område för handel och småindustri samt att området till stor del kommer att asfalteras och nämndemansgården kommer att ersättas med en större kontor- och lagerbyggnad.

Nybyggnad av skola i Mörmon, Hammarö
Återuppbyggnad av nedbrunnen skola. Nybyggnaden kommer att uppföras av ett försäkringsbolag.

Nybyggnad av gång- och cykelväg i Rud, Karlstad
Avser nybyggnad GC-väg ut till Rud.

Nybyggnad av bensinstation i Skoghall
Avser nybyggnad bensinstation.

Nybyggnad av enbostadshus i Skoghall
Bygglov nybyggnad enbostadshus.

Nybyggnad av transformatorstation i Skoghall
Bygglov nybyggnad transformatorstation.

Nybyggnad av parkeringsplats i Skoghall
Bygglov parkering skola.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: