Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Hagfors

Nybyggnad av metanolfabrik i Hagfors
Igångsättning avhängigt investeringsbeslut. Avser en förgasningsanläggning för produktion av metanol av skogsråvara.

Planer finns för uppförande av punkthus i Hagfors
Det tilltänkta kvarteret innehåller planer på ett punkthus i 4-5 våningar med bland annat lägenheter, eventuellt en restaurang eller ett café samt en butik i markplan. Kommunen skall i samarbete med konsult söka lösningar på hur kvarteret kan bli en så naturlig del av platsens befintliga karaktär som möjligt m.m.

Ny- och ombyggnad av ställverk i Forshult och Mockfjärd
Projektet avser Mockfjärd; nytt 130kV ställverk, nya 140/55 kV transformatorer, nytt 50 kV ställverk, ny 50 kVnollpunktsutrustning, ny kontrollbyggnad, raseringsarbeten samt Forshult i Hagfors; nytt 145 kV och 72,5 kV, ny kontrollbyggnad 145 kV, utbyggnad av kontrollbyggnad, ny kontrollutrustning 145 kV, byte av tre transformatorer samt raseringsarbeten.

Nybyggnad av transformatorstation i Hagfors
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorkiosk, Gustavaskogen 1:4,1:56.

Nybyggnad av transformatorstation i Hagfors
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: