Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Forshaga

Nybyggnad av fiskodling i Forshaga
Kompensationsodling för lax. Tanken är att den nya anläggningen ska försörja hela Värmland med laxyngel och samtidigt bli en turistattraktion.

Nybyggnad av bostäder i kv Svanen, Forshaga
Sabo kombohus. Uppförande av 2 punkthus med 32 lägenheter. 2.117 BOA. VS-ENTR: Comfort gruppen AB, SOLNA

Nybyggnad av förskola i Forshaga kommun
Avser nybyggnad av förskola med fem avdelningar i Forshaga kommun, placeras geografiskt på pendlingsavstånd. Handlas förutsatt att politiska beslut tas.

Nybyggnad av boende för personer med psykisk ohälsa i Forshaga
Avser nybyggnad av 10 lägenheter med gemensamma utrymmen för personer med psykisk ohälsa. Handlas förutsatt att politiska beslut tas.

Nybyggnad av förskola i Deje
Avser nybyggnad av förskola med två avdelningar i Deje, kan ev bli modulbyggnation. Handlas förutsatt att politiska beslut tas.

Nybyggnad av förskola i Forshaga
Avser nybyggnad av förskola med två avdelningar i Forshaga, kan ev bli modulbyggnation. Handlas förutsatt att politiska beslut tas.

Utbyggnad av vassbäddar vid reningsverket i Forshaga
Dammar för avloppsslam, lite rörarbeten. Arbetet kommer ske i egen regi. Ritningar finns framtagna sedan tidigare.

Ramavtal gällande konsulttjänster, Forshaga kommun
Upphandling av ramavtal avseendes konsulttjänster inom samhällsbyggnadssektorn för utförande av uppdrag av varierande storlekar.

Nybyggnad av förråd i Forshaga
Nybyggnad av förråd och carport samt rivning av bef garage/förråd.

Nybyggnad av carport i Forshaga
Rivningslov garage/förråd samt bygglov nybyggnad förråd och carport, forshaga östra dejefors 10:8.

Nybyggnad av busshållplats i Forshaga
Bygglov nybyggnad av vägkur, forshaga mölnbacka 5:5.

Nybyggnad av elverk i Forshaga
Bygglov nybyggnad luckhus, forshaga forshaga 1:120.

Nybyggnad av telestation i Forshaga
Bygglov nybyggnad teknikhus, forshaga risätterstorp 1:6.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: