Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Arvika

Nybyggnad av sågverk i Arvika
Avser nybyggnad av ett industriområde på 26000 kvm.

Nybyggnad av industrihus i Arvika
Avser nybyggnation av industribyggnad för handel.

Nybyggnad av förskola i Arvika
Avser nybyggnad av en förskola i Arvika på ca 1200-1300 kvm. Det kommer finnas 6 avdelningar och det ska få plats mellan 15-20 barn på varje avdelning.

Nybyggnad av bostäder i Årjäng
Planer finns på nybyggnad av ett 30-tal lägenheter.

Nybyggnad av högstadieskola i Arvika
Avser nybyggnad av högstadieskola i Arvika.

Återuppbyggnad av fastighet efter brand i Arvika
Avser ett nytt bostads-och affärshus på tomten. Fastigheten byggs i fyra våningar varav tre för bostäder. I markplan blir det lokaler för affärer, och på taket till butikerna blir det en innergård. Huset får också en källare med cirka 15 parkeringsplatser. Rivningsarbetet finns på objekt nummer 1355089.

Exploateringsverksamhet vid Falleberget i Arvika
Upptaget i investeringsplan 2015-2017.

Avloppsrening Åkersberg i Arvika
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2017.

Fastighetsnära källsortering vid bostäder i Arvika
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2017.

Nybyggnad av skärmtak i Arvika
Utvändig ändring av kontorsbyggnad nytt skärmtak.

Nybyggnad av lager i Arvika
Bygglov för nybyggnad av industritält.

Nybyggnad av sophus i Arvika
Bygglov för nybyggnad av källsorteringshus.

Nybyggnad av transformatorstation i Arvika
Bygglov för nybyggnad av två transformatorstationer (bef rivs) Arvika-vik 2:14, Arvika Kyrkby 1:2.

Nybyggnad av transformatorstation i Arvika
Bygglov för nybyggnad av två transformatorstationer (bef rivs) Degerängen 1:6, Taserud 2:24.

Nybyggnad av transformatorstation i Arvika
Bygglov nybyggnad transformatorstationer, forshaga öjenäs 1:2, Öjenäs 1:2, 1:135, Forshaga-berg 1:11, Forshaga-berg 1:2, Forshaga-hedås 1:39.

Anläggande av parkering vid bostäder i Arvika
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2017.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: