Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Arvika

Återuppbyggnad av fastighet efter brand i Arvika
Avser ett nytt bostads-och affärshus på tomten. Fastigheten byggs i fyra våningar varav tre för bostäder. I markplan blir det lokaler för affärer, och på taket till butikerna blir det en innergård. Huset får också en källare med cirka 15 parkeringsplatser. Rivningsarbetet finns på objekt nummer 1355089.

Nybyggnad av sågverk i Arvika
Avser nybyggnad av ett industriområde på 26000 kvm.

Nybyggnad av förskola i Arvika
Avser nybyggnad av en förskola i Arvika på ca 1200-1300 kvm. Det kommer finnas 6 avdelningar och det ska få plats mellan 15-20 barn på varje avdelning.

Nybyggnad av industrihus i Arvika
Avser nybyggnad av industribyggnad i Arvika.

Nybyggnad av bostäder i Årjäng
Planer finns på nybyggnad av ett 30-tal lägenheter.

Nybyggnad av högstadieskola i Arvika
Avser nybyggnad av högstadieskola i Arvika.

Nybyggnad av kontor i Arvika
Avser nybyggnad av garage och ett kontor sammanlagt på 600kvm.

Nybyggnad av skärmtak i Arvika
Utvändig ändring av kontorsbyggnad nytt skärmtak.

Nybyggnad av lager i Arvika
Bygglov för nybyggnad av industritält.

Nybyggnad av sophus i Arvika
Bygglov för nybyggnad av källsorteringshus.

Nybyggnad av nätstation i Arvika
Bygglov för nybyggnad av nätstation för el.

Nybyggnad av förråd i Arvika
Bygglov för nybyggnad av trädkoja.

Nybyggnad av transformatorstation i Arvika
Bygglov för nybyggnad av två transformatorstationer (bef rivs) Arvika-vik 2:14, Arvika Kyrkby 1:2.

Nybyggnad av transformatorstation i Arvika
Bygglov för nybyggnad av två transformatorstationer (bef rivs) Degerängen 1:6, Taserud 2:24.

Nybyggnad av lager i Arvika
Bygglov för nybyggnad av tält.

Nybyggnad av transformatorstation i Arvika
Bygglov nybyggnad transformatorstationer, forshaga öjenäs 1:2, Öjenäs 1:2, 1:135, Forshaga-berg 1:11, Forshaga-berg 1:2, Forshaga-hedås 1:39.

Uppförande av mobil reservkraft till översvämningsskydd i Arvika
Avser tre mobila elverk utförda som lastbilssläp, DG1 ca 700 kVA, DG2 ca 700 kVA och DG3 ca 1000 kVA. Aggregaten ska mata pumpanläggningen i det nybyggda översvämningsskyddet som är placerat i mynningen utav Kyrkviken utanför Arvika.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: