Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Arvika

Invallning av Kyrkviken i Arvika
Ny skyddsvall för att undvika översvämning vid högt vattenstånd.

Nybyggnad av sågverk i Arvika
Avser nybyggnad av ett industriområde på 26000 kvm.

Möjliga framtidsutbyggnader vid Arvika Hamn

Nybyggnad av bostäder i Årjäng
Planer finns på nybyggnad av ett 30-tal lägenheter.

Nybyggnad av högstadieskola i Arvika
Avser nybyggnad av högstadieskola i Arvika.

Återuppbyggnad av fastighet efter brand i Arvika
Kommunala bostadsbolaget Arvika Fastigheter kommer att bygga ett nytt bostads-och affärshus på tomten. Rivningsarbetet finns på objekt nummer 1355089.

Busshållplats för kollektivtrafik i Arvika
Tidpunkt för utförande kan ej anges.

Exploateringsverksamhet vid Falleberget i Arvika
Upptaget i investeringsplan 2015-2017.

Avloppsrening Åkersberg i Arvika
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2017.

Fastighetsnära källsortering vid bostäder i Arvika
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2017.

Nybyggnad av transformatorstation i Arvika
Bygglov nybyggnad transformatorstationer, forshaga öjenäs 1:2, Öjenäs 1:2, 1:135, Forshaga-berg 1:11, Forshaga-berg 1:2, Forshaga-hedås 1:39.

Anläggande av parkering vid bostäder i Arvika
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2017.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: