Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Årjäng

Nybyggnad av bostäder i Årjäng
Planer finns på nybyggnad av ett 50-tal lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Årjäng
Planer finns för ytterligare 18 lägenheter med option i från etapp1.
Nybyggnad av enbostadshus (seniorbostäder) i Töcksfors
Projektet avser nybyggnad av enbostadshus. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Årjäng
Option finns för ytterligare 18 lägenheter se objekt nummer: 1424131
Nybyggnad av parhus i Årjäng
Lägenhetsyta 66,7 kvm. Kostnad uppskattad.
Anläggande av väg i Töcksfors, Årjäng
Anläggande av väg i industriområdet i Töcksfors.
Nybyggnad av grupphus i Årjäng
Avser nybyggnad fritidshus (3st) vid stranden i Hän i Årjäng.
Nybyggnad av konstgräsplan i Årjäng
Planen kommer att vara 100x60.
Konstgräs Hagavallen IP i Töcksfors
Planen kommer vara 100x60 m.
Nybyggnad av 3 stycken småstugor i Töcksfors
Planerat projekt. Varje stuga blir på ca 25-30 kvm med kök och toalett. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av affärshus i Årjäng
Årjäng 4:143 - ansökan bygglov, nybyggnad affärslokal.
Nybyggnad av transformatorstation i Årjäng
Årjäng holmerud 1:111 - ansökan bygglov, nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Årjäng
Årjäng juskog 1:14 - ansökan bygglov, nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Årjäng
Årjäng kroken 1:39- ansökan bygglov, nybyggnad av kopplingskiosk för elnät.
Nybyggnad av transformatorstation i Årjäng
Sundstabyn 1:66 - ansökan bygglov, nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Årjäng
Töcksmarks stom 3:3 - ansökan bygglov, nybyggnad nätstation, väderskydd och asfaltering till laddplatser för elbil.
Nybyggnad av transformatorstation i Årjäng
Bocklerud 1:39 - ansökan bygglov, nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Årjäng
Fölsbyn 1:32 - ansökan bygglov, nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Årjäng
Fölsbyn 1:91 - ansökan bygglov, nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Årjäng
Holmerud 1:28 - ansökan bygglov, nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Årjäng
Holmrdals-breviken 1:29- ansökan bygglov, nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av telestation i Årjäng
Huken 1:39 - ansökan bygglov, nybyggnad teknikbod (stålcontainer.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: