Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Värmlands län

Arvika (12)
Eda (4)
Filipstad (9)
Forshaga (13)
Grums (13)
Hagfors (5)
Hammarö (20)
Karlstad (77)
Kil (10)
Munkfors (2)
Storfors (3)
Sunne (18)
Säffle (7)
Torsby (18)
Årjäng (10)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 220 st.

Ny test/klimatanläggning för bilindustrin i Sunne
Tanken är att bygga en 150 hektar stor anläggning, där fordonsindustrin ska kunna testa bilar under olika klimatförhållanden i tunnlar. Finansieringen är inte löst ännu. Byggstart och kostnad är uppskattad.

Förtätning av bostadsområde i Karlstad
1600 bostäder planeras. Byggherrar kommer att utses. Byggstart beror på efterfrågan. 50 hk mark. Exploateringsarbetet kommer att ligga på de byggherrar som utses.

Nybyggnad av metanolfabrik i Hagfors
Igångsättning avhängigt investeringsbeslut. Avser en förgasningsanläggning för produktion av metanol av skogsråvara.

Nybyggnad av bostäder mm i Jakobsberg i Karlstad
Planer finns för ny stadsdel med bla bostäder, skolor, ytor för idrott och lek samt lokaler för närservice, butiker, restauranger och arbetsplatser mm.

Nybyggnad av bostäder mm i Jakobsberg i Karlstad
Projektet avser en ny stadsdel med bla radhus och flerfamiljshus på upp till fem våningar – totalt cirka 1 400 bostäder, två förskolor, matbutik, vårdboende, park och koppling till naturområden (Jakobsbergsskogen och Mariebergsskogen). Två byggherrar finns inkopplade på Östra Jakobsberg, Peab och Wermlands Invest.

Nybyggnad av kartongfrabrik i Grums
Avser för ny kartongmaskin (KM7) med en ca 400 meter lång maskinbyggnad med tillhörande komplementbyggnader, samt lager och produktion för vätskekartong, förpackningskartong, food service board och vit kraftliner.

Nybyggnad och ombyggnad av gymnasieskola i Karlstad
Om- till och nybyggnad av Sundstaskolan för att kunna ta emot elever från Älvkullegymnasiumet, totalt får skolan 2000 elever. I Sundstaskolan kommer aulan, musikdelen samt högdelen ( hus E, F och G) att få en behovsanpassad renovering. Befintliga lågdelar rivs för att ge plats åt tre nya huskroppar som byggs i tre och fyra våningar. Ytor: Nybyggnad 19 190 m2 BTA. Ombyggnad 6880 m2 BTA. Projektet kommer att genomföras som Partnering med totalentreprenad i tre etapper.

Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Samarbetsavtal. Omfattar att bygget kommer att ske på ett område på cirka 45 000 kvadratmeter längs Klarälven. De 110 garage som finns där i dag kommer att rivas för att ge plats åt de nya bostäderna på ca 125 bostadsrätter som HSB Värmland ansvarar för och 125 hyresrätter som Lundbergs ansvarar för. Lägenhetshusen är planerade för 4-7 våningar.

Nybyggnad av köpcentrum på Bergvik i Karlstad
Planerna omfattar ett nytt handelsområde vid Månsgården (mellan Biltema och Bergviks köpcenter). 25.000-30.000 kvm i en första etapp, totalt handlar det om 50.000 kvm.

Nybyggnad av flerbostadshus, restaurang och butik i Sundsta
Avser uppförande av ett 17 våningar högt hus samt tre byggnader med sju våningar.

Nybyggnad av särskilt boende i Hammarö
Omfattar ca 100 lägenheter, lokaler för personal, café och restaurang.

Anläggande av mötesstationer Kil-Laxå
Projektet avser anläggande av mötesstationer Kil-Laxå delen delen Väse.

Nybyggnad av kontor i Tullholmsviken, Karlstad
Avser kontorshus med 440 arbetsplatser i Karlstad, totalytan är 8500 kvm samt ett garages som kommer finnas på källarplan på 3000 kvm.

Nybyggnad av bostäder i Karlstad
Uppförande av 130 bostäder i småhus och flerbostadshus.

Nybyggnad av torg med handel, restaurang i Sunne
Projektet omfattar nybyggnad av torg norr om Strandvägen fram till sundet föreslås vara en yta med nybyggnad av skatepark, gatukök, uteservering som skjuter över slänten mot sundet, handel och parkering/köryta. Längs områdets östra kant införs även en gång- och cykelväg.

Nybyggnad av punkthus i Hammarö etapp 1
Avser Sabo-kombohus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Nybyggnad av flerbostadshus, ca 47 lägenheter samt 43 garageplatser i husets källarplan

Nybyggnad av fiskodling i Forshaga
Kompensationsodling för lax. Tanken är att den nya anläggningen ska försörja hela Värmland med laxyngel och samtidigt bli en turistattraktion.

Nybyggnad av bostäder i Karlstad
Avser uppförande av ca 50 lägenheter. Oviss byggstart.

Nybyggnad av affärsbyggnad i Karlstad
Omfattar nybyggnad av en ny affärsbyggnad på ca 10.000 kvm och ca 200 nya p-platser. Byggstart kan ske om ett år och sedan är tanken att bygga lokalerna i etapper över två, tre år.

Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Sunne
Avser nybyggnation av flerbostadshus på området mellan Lerälven och Magasinsgatan med ca 50 lägenheter.

Nya Bostäder planeras i Grums
Husen kommer att uppföras i västerläge ovanför Lassehall med utsikt över Grumsfjorden. Södra Agnehammarsskogen från Trulsöns badplats i söder till Lassehalls gamla badplats i norr. En blandning av enplansvillor och hyreslägenheter. För projektets genomförande krävs ny detaljplan.

Nybyggnad av flerbostadshus på Sannakajen, Kristinehamn
Avser nybyggnad av 2 punkthus med 40 lägenheter och 5 våningar i Kristinehamn.

Utbyggnad av skidområde med fritidshus och uthyrningsstugor/skilodge i Sunne
Planläggningen syftar till att bekräfta befintlig bebyggelse men syftar även till utveckling av skidområdet med ytterligare byggrätter för fritidshus och uthyrningsstugor/skilodge, samt möjlighet till förändring av anläggningens servicebyggnader och parkeringsområden. Planområdet omfattar ca 13 hektar, mellan skidbackarna fram till vägen mot Gräsmark-Rottneros.

Nybyggnad av butiker i Töcksfors, etapp 3
Planerat projekt. Uppskattad byggstart och kostnad.

Utbyggnad av skidområde med fritidshus och uthyrningsstugor/skilodge i Sunne
Syftet med detaljplan -del 2 är att möjliggöra en utveckling vid skidanläggningen Ski Sunne, med bebyggelse av fritidshus och uthyrningslägenheter/Ski Lodges intill skidbacken. Planområdet omfattar ca 6 hektar och omfattar toppen av skidbackarna.

Invallning av Kyrkviken i Arvika
Ny skyddsvall för att undvika översvämning vid högt vattenstånd.

Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad, etapp 2
Omfattar etapp 2 som ska byggas på Kolarens gata 6 radhusenheter och 5 parhus. Se etapp 1: 1410917

Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
1500 m2 vinterträdgård, prefabbadrum.

Nybyggnad av bostads- och affärshus i Sunne
Projektet omfattar enligt förslag 46 lägenheter (3200 kvm BOA), 800 kvm uthyrningsbar yta (butik), 650 kvm parkeringsdäck samt 400 kvm övriga ytor. Byggstart och kostnad kan ej anges. Kontakta byggherren för ytterligare information.

Nybyggnad av bostäder i Karlstad
Projektet omfattar rivning av dagens kontorsfastighet för att uppföra ett flerbostadshus i 7 våningar med ca 25-30 lägenheter.

Nybyggnad av studentbostäder i Karlstad
Planer finns för cirka 220 nya studentlägenheter. Det handlar om ettor på 21 kvadratmeter. Husen planeras att ligga nära den nya idrottshallen för Mariebergsskolan s

Nybyggnad av bostäder i Årjäng
Planer finns på nybyggnad av ett 50-tal lägenheter.

Nybyggnad av sågverk i Arvika
Avser nybyggnad av ett industriområde på 26000 kvm.

Ny mottagningsstation i Stockfallet, Karlstad
Avser en ny mottagningsstation (130/10kV ställverk) vid Karlstads östra för Karlstads el och stadsnät.

Nybyggnad av enbostadshus på Hammarö, etapp 2
Nybyggnad av 36 enbostadshus i Anneberg, etapp 2. Uppskattad byggstart och byggkostnad.

Nya villor/parhus
Fastighetsägare till Södra Kroppkärr 1:21, 1:22 och 1:23 har begärt planbesked för att upprätta detaljplan för etablering av nytt bostadsområde inom de egna fastigheterna, i avsikt att uppföra ca 30 stycke bebyggelser/ enbostadshus,

Nybyggnad av flerbostadshus, Våxnäs, Karlstad
Avser flerbostadshus om fyra - fem våningar på obebyggd gräsyta.

nybyggnad av transformatorstation, i Karlstad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus. Etapp 2: 1007920

Nybyggnad av förskola i Bärstad, Hammarö
Avser el- och teleanläggningar för nybyggnad av ny förskola med 6 avdelningar och ca 110 barn med möjlighet till en utbyggnad upp till 9 avdelningar, det ska även innehålla en trafiksäker gång- och cykelväg som ska stå klar 2018.

Nybyggnad av särskilt boende i Storfors
Avser nybyggnad av ett äldreboende som ska inrymma 40 platser fördelat på fem avdelningar.

Nybyggnad av enbostadshus på Tyehalvön, Hammarö
Omfattar ca ett tjugotal nya friliggande enbostadshus med tillhörande infrastruktur. Byggstart kan ej anges.

Nybyggnad av radhus i Bärstad, etapp 4
Troligtvis blir det en option ifrån etapp 3, objekt nummer: 1318683

Nybyggnad av bostäder mm Norrstrand 1:1, Karlstad
Projektet omfattar nybyggnad av 24 eller 26 lägenheter, 17 garageplatser samt 3 stycken affärslokaler på plan 1. Uthyrningsbar yta är ca 2.140 kvm.

Nybyggnad av bostäder i Sunne, Etapp 1
Omfattar flerbostadshus för 34 lägenheter med 4 våningar där även en vindsvåning är inräknat.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sunne
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 32 lägenheter och 4 våningar i en huskropp.

Möjliga framtidsutbyggnader vid Arvika Hamn

Nybyggnad av cityförskola i Karlstad
Omfattar en ny förskola i Karlstad med 4 avdelningar med 20 barn på varje avd. Tvåplansbyggnad med lekyta på yttertaket.

Nybyggnad av affärshus i Torsby
Butiken kommer att byggas på den västra sidan av E45/E16 mellan Östmarkskorset och Toriarondellen. Dollarstore omfattar drygt 3.000 kvm, Jysk ca 1400 kvm och Allsport ca 250 kvm.

Nybyggnad av bostäder i kv Svanen, Forshaga
Sabo kombohus. Uppförande av 2 punkthus med 32 lägenheter. 2.117 BOA. VS-ENTR: Comfort gruppen AB, SOLNA

Nybyggnad av bostäder i Karlstad
Planerat projekt. Byggstart och byggkostnad kan ej anges. För projektets genomförande krävs en detaljplan.

Nybyggnad av bostäder i Skåre, Karlstad
Avser nybyggnad av enbostadshus eller radhus med 20-30 lägenheter, beroende på bostadstyp. Byggnader får uppföras i 1-2 våningar. Avser även exploateringsarbeten för området.

Planer finns för uppförande av punkthus i Hagfors
Det tilltänkta kvarteret innehåller planer på ett punkthus i 4-5 våningar med bland annat lägenheter, eventuellt en restaurang eller ett café samt en butik i markplan. Kommunen skall i samarbete med konsult söka lösningar på hur kvarteret kan bli en så naturlig del av platsens befintliga karaktär som möjligt m.m.

Ny infektionsklinik i Karlstad
Enligt planer behövs en ny infektionsklinik i Karlstad. Byggplats är ej fastställd. Byggstart, byggkostnad m.m. kan för dagen ej anges.

Nybyggnad av radhus i Skoghall, etapp 4
Bygglov nybyggnad gruppbyggda småhus/radhus.

Nybyggnad av industriområde i Vidön
Används idag av Skanska som upplagsplats. Uppsk byggstart & kostnad. Plan framtagen.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kil
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 5 våningar och ca 29 lägenheter i Kil.

Nybyggnad av torkanläggning i Torsby
Avser nybyggnad av en torkanläggning i Torsby.

Nybyggnad och rivning av flerbostadshus Herrhagen i Karlstad
Projektet avser rivning och nybyggnad av ca 20 lägenheter i flerbostadshus.

Nybyggnad av bostäder på Torvnäs o Solbacka, Sunne
Planen ska möjliggöra nybyggnad av styckebebyggelser åt privatpersoner.

Nybyggnad av stadspark m.m. i Kristinehamn
Uppförande av ny stadspark. Genomförandet är tänkt att ske i tre etapper. En ny bro från centrum till Svinvallen Ett större lek- och aktivitetsområde inklusive skate-/actionpark. En större öppen yta lämplig för konserter och evenemang.

Nybyggnad av skola i Mörmon, Hammarö
Återuppbyggnad av nedbrunnen skola. Nybyggnaden kommer att uppföras av ett försäkringsbolag.

Nybyggnad av utbildningslokal i Filipstad
Planer finns på nybyggnad av utbildningslokaler för masterutbildning.

Nybyggnad av villor på Zakrisdal i Karlstad, etapp 3
Planerat projekt efter etapp 2, objektnummer 928771. Kostnad kan ej anges.

Nybyggnad av moské i Karlstad
Planerat projekt. Behövs en ny byggnad då den gamla i Kronoparken är för trång. Uppskattad byggstart. Kostnad okänd.

Nybyggnad av bostäder på lövenstrandområdet, Kil
Avser nybyggnad av bostäder, antal okänd..

Nybyggnad av idrottshall vid skola i Karlstad
Byggnaden blir ca 1765 kvadratmeter och den rymmer idrottshallen, fyra omklädningsrum, teorisal, styrketräningslokal, läktare, förråd och personalutrymmen.

Nybyggnad av förskola i Forshaga kommun
Avser nybyggnad av förskola med fem avdelningar i Forshaga kommun, placeras geografiskt på pendlingsavstånd. Handlas förutsatt att politiska beslut tas.

Nybyggnad av förskola i Sunne
Förskolan kommer att ge plats åt 6 avdelningar, 108 barn, personalutrymme samt tillagningskök.

Nybyggnad av idrotshall i Munkfors
Detaljplaneärende. Avser möjliggörande för nybyggnation.

Nybyggnad av trygghetsboende för äldre i Karlstad
Byggstart ej fastställd. Kostnad kan ej anges.

Nybyggnad av bostäder i Sunne

Utbyggnad av industriområde vid Ilanda i Skåre

Nybyggnad av bostäder i Årjäng
Planer finns på nybyggnad av ett 30-tal lägenheter.

Nybyggnad av fritidshus i Säffle
Planer finns att göra en komplettering med 9 stycken nya fritidshus i Hjälleskate fritidsområde. Området ligger på värmlandsnäs västra sida ca två och en halv mil sydost om centralorten Säffle.

Nybyggnad av småhus på Stodene, Karlstad
Området ligger mellan Skårevägen och Klarälven. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.

Förslag om etablering av nytt arenaområde i Karlstad
Projektet omfattar bl.a. etablering av arenor/anläggningar för friskvård, fotboll, amerikansk fotboll, friidrott, motionscentral m.m. Byggstart och byggkostnad kan ej anges.

Nybyggnad av butik och livsmedelsbutik i Välsviken
Uppförande av handelsområde för uthyrning. Byggnaden uppföres i ett plan på ca 7.000 kvm. Inkopplade företag på etapp 4 har option på denna etapp 5.

Nybyggnad av förskola i Eda
Nybyggnad av förskola skall uppföras för 4 förskoleavdelningar på området.

Nybyggnad av förskola i Skoghall
Nybyggnad av förskola.

Nybyggnad av flerbostadsdhus, etapp 2
Etapp 2 omfattar nybyggnad av ett punkthus i tre våningar med totalt 20 lägenheter. Lägenhetsförråd, cykelförråd, fastighetsförråd placerade på markplanet i separat byggnad. Byggande av komplett markanläggning skall ingå. Lägenheterna som skall byggas är mindre lägenheter med följande fördelning: 5 st. 1 ROK om max 35 m2 BOA och 12 st. 2 ROK om ca 45 m2 BOA samt 3 st. 3 ROK om max 70 m2 BOA.

Nybyggnad av gator i Karlstad
Avser nya gator & VA

Nybyggnad av högstadieskola i Arvika
Avser nybyggnad av högstadieskola i Arvika.

Nybyggnad av industrilokale, i Karlstad

Nybyggnad av varuhus i Karlstad

Nybyggnad av varuhus i Kristinehamn

Nybyggnad av LSS gruppbostad i Säffle
Säffle 7:13, nybyggnad lss-boende - ansökan, situationsplan samt plan, sektions och fasadritningar.

Nybyggnad av stugor på Skutberget, Karlstad
Projektet omfattar nybyggnad av ett 30-tal stugor om 30-40 kvm/st med mycket glas. Byggstart planeras för hösten 2016, ev kommer projektet att etappindelas.

Nybyggnad av flerbostadshus i Årjäng
Option finns för ytterligare 18 lägenheter se objekt nummer: 1424131

Nybyggnad av villor på Zakrisdal i Karlstad, etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1, objektnummer 921017. Nybyggnad av 6 villor. Etapp 3 se objektnummer 935173.

Nybyggnad av bostäder i Karlstad
Avser del av Karlstad Kronoparken 1:1.

Nybyggnad av boende för personer med psykisk ohälsa i Forshaga
Avser nybyggnad av 10 lägenheter med gemensamma utrymmen för personer med psykisk ohälsa. Handlas förutsatt att politiska beslut tas.

Återuppbyggnad av fastighet efter brand i Arvika
Kommunala bostadsbolaget Arvika Fastigheter kommer att bygga ett nytt bostads-och affärshus på tomten. Rivningsarbetet finns på objekt nummer 1355089.

Nybyggnad av parhus i Årjäng
Lägenhetsyta 66,7 kvm. Kostnad uppskattad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Storfors
Nybyggnad av äldreboende och soprum.

Nytt särskilt boende (10 platser) i Kil
Avser nybyggnad av modul plats med 10 lägenheter i kil.

Nybyggnad av gång- och cykelväg i Rud, Karlstad
Avser nybyggnad GC-väg ut till Rud.

Nybyggnad av konstgräsplan i Filipstad
Avser nybyggnad av konstgräsplan. Byggstart oviss.

Utförande av mark- och kanalisationsarbete för optofiberanläggning.
Avser utförande av mark och kanalisationsarbete.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: