Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Värmlands län

Arvika (12)
Eda (6)
Filipstad (8)
Forshaga (9)
Grums (12)
Hagfors (8)
Hammarö (20)
Karlstad (84)
Kil (11)
Munkfors (2)
Storfors (4)
Sunne (20)
Säffle (13)
Torsby (19)
Årjäng (12)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 214 st.

Ny test/klimatanläggning för bilindustrin i Sunne

Förtätning av bostadsområde i Karlstad

Nybyggnad av metanolfabrik i Hagfors

Nybyggnad av kartongfrabrik i Grums

Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad

Nybyggnad av köpcentrum på Bergvik i Karlstad

Nybyggnad av särskilt boende i Hammarö

Anläggande av mötesstationer Kil-Laxå

Nybyggnad av kontor i Tullholmsviken, Karlstad

Nybyggnad av simhall inom Tegnérområdet i Säffle

Nybyggnad av flerbostadshus på Frödingshöjd, Karlstad

Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstads centrum

Nybyggnad av industri och handelslokaler i Karlstad

Nybyggnad av punkthus i Hammarö etapp 1

Nybyggnad av lamellhus, punkthus (brf) i Karlstad, etapp 2

Nybyggnad av lamellhus, punkthus (brf) i Karlstad, etapp 3

Nybyggnad av lamellhus, punkthus (brf) i Karlstad, etapp 4

Nybyggnad av affärsbyggnad i Karlstad

Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Sunne

Nybyggnad av flerbostadshus på Sannakajen, Kristinehamn

Nya Bostäder planeras i Grums

Nybyggnad av bostads- och handelshus i Sunne

Nybyggnad av butiker i Töcksfors, etapp 3

Utbyggnad av skidområde med fritidshus och uthyrningsstugor/skilodge i Sunne

Invallning av Kyrkviken i Arvika

Nybyggnad av bostads- och affärshus i Sunne

Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad, etapp 2

Nybyggnad av bostäder i Karlstad

Nybyggnad av bostäder i Årjäng

Nybyggnad av enbostadshus på Hammarö, etapp 2

Ny mottagningsstation i Stockfallet, Karlstad

Nybyggnad av kontor i Karlstad, Etapp 1

Nybyggnad av studentbostäder i Karlstad

nybyggnad av transformatorstation, i Karlstad.

Nybyggnad av flerbostadshus, Våxnäs, Karlstad

Nybyggnad av flerbostadshus på Norrstrand, Karlstad

Nya villor/parhus

Ev. nybyggnad av småbåtshamn på Örsholmen, Karlstad

Nybyggnad av cityförskola i Karlstad

Nybyggnad av förskola i Bärstad, Hammarö

Nybyggnad av industrihus i Kristinehamn

Nybyggnad av enbostadshus på Tyehalvön, Hammarö

Nybyggnad av radhus i Bärstad, etapp 4

Nybyggnad av särskilt boende i Storfors

Nybyggnad av bostäder i Sunne, Etapp 1

Nybyggnad av bostäder mm Norrstrand 1:1, Karlstad

Möjliga framtidsutbyggnader vid Arvika Hamn

Nybyggnad av affärshus i Torsby

Nybyggnad av bostäder i kv Svanen, Forshaga

Nybyggnad av bostäder i Skåre, Karlstad

Planer finns för uppförande av punkthus i Hagfors

Nybyggnad för handel.småindustri och kontor i Skoghall, Hammarö

Nybyggnad och rivning av flerbostadshus Herrhagen i Karlstad

Nybyggnad av torkanläggning i Torsby

Nybyggnad av radhus i Skoghall, etapp 4

Nybyggnad av bostäder på Torvnäs o Solbacka, Sunne

Ny infektionsklinik i Karlstad

Nybyggnad av industriområde i Vidön

Nybyggnad av flerbostadshus i Årjäng

Nybyggnad av moské i Karlstad

Nybyggnad av skola i Mörmon, Hammarö

Nybyggnad av utbildningslokal i Filipstad

Nybyggnad av villor på Zakrisdal i Karlstad, etapp 3

Nybyggnad av idrottshall vid skola i Karlstad

Nybyggnad av förskola i Forshaga kommun

Nybyggnad av förskola i Sunne

Nybyggnad av flerbostadshus inom Viken, Karlstad

Nybyggnad av eventuellt handelsområde i Säffle

Nybyggnad av fritidshus i Säffle

Nybyggnad av idrotshall i Munkfors

Nybyggnad av bostäder i Sunne

Förslag om etablering av nytt arenaområde i Karlstad

Utbyggnad av industriområde vid Ilanda i Skåre

Nybyggnad av trygghetsboende för äldre i Karlstad

Nybyggnad av småhus på Stodene, Karlstad

Nybyggnad av butik och livsmedelsbutik i Välsviken

Nybyggnad av förskola i Eda

Nybyggnad av gator i Karlstad

Nybyggnad av högstadieskola i Arvika

Nybyggnad av enbostadshus (seniorbostäder) i Töcksfors

Nybyggnad av industrilokale, i Karlstad

Nybyggnad av LSS gruppbostad i Säffle

Nybyggnad av eventuellt handelscentrum i Säffle

Nybyggnad av boende för personer med psykisk ohälsa i Forshaga

Exploatering för turism och friluftsliv i Säffle

Återuppbyggnad av fastighet efter brand i Arvika

Utbyggnad av VA-system för Västra Sund, etapp 5

Nybyggnad av parhus i Årjäng

Nytt särskilt boende (10 platser) i Kil

Nybyggnad av flerbostadshus i Storfors

Nybyggnad av gång- och cykelväg i Rud, Karlstad

Nybyggnad av bostäder i modulhus i Kil

Nybyggnad av konstgräsplan i Filipstad

Utförande av mark- och kanalisationsarbete för optofiberanläggning.

Strategisk partnering - Renovering och nybyggnad, Krokstad m.m

Nybyggnad av trygghetsboende i Torsby

Nybyggnad av resecentrum i Storfors

Nybyggnad av radhus i Hammarö

Nybyggnad av förskola i Forshaga

Nybyggnad av förskola i Deje

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: