Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Uppsala

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 103 st.

Nytt bostadsområde med handel och offentlig service i Uppsala

Nybyggnad av bussdepå i Fyrislund, Uppsala

Nytt bostadsområde i Uppsala

Nybyggnad av småhus och parhus i Storvreta

Ny Arena i Uppsala

Nytt handelsområde i Uppsala

Nybyggnad av flerbostadshus i Gamla Uppsala

Nybyggnad av kedjehus, radhus & flerbostadshus i Södra Gunsta

Nybyggnad av kontorsbyggnad vid resecentrum i Uppsala

Nybyggnad av bostäder, handel och parkeringsgarage i Uppsala

Nybyggnad av bostäder utanför Storvreta

Nybyggnad av flerbostadshus och förskola mm i Uppsala

Nybyggnad av punkthus på Årsta, Uppsala

Nybyggnad av radhus i Uppsala, etapp 4:1, A-C

Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala

Nybyggnad av bostäder i Stenhagen, Uppsala

Nybyggnad av bostäder i Uppsala

Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Uppsala

Nybyggnad av handel, kontor och flerbostadshus i Gränby

Nybyggnad av studentbostäder mm i Kåbo

Om- och nybyggnad av handelslokaler i Boländerna, Uppsala

Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala, etapp 2

Nybyggnad av studentbostäder i Gottsunda, Uppsala

Nybyggnad av flerbostadshus i Östra Sala backe, Uppsala

Nybyggnad av båthamn,båtvarv,evenemangsområde mm i Uppsala

Nybyggnad av flerbostadshus på Gottsunda

Nybyggnad av bostäder, lokaler & garage på Kungsängen, Uppsala

Exploatering för bostadsområde i Skölsta, etapp 2

Nybyggnad av flerbostadshus, butiker mm i Uppsala

Nybyggnad av flerbostadshus i Svista, etapp 2

Nybyggnad av butiker i Gnista, vid Boländerna

Nybyggnad av flerbostadshus på Kungsängen, Uppsala

Nybyggnad av bostäder utanför Storvreta, et 1

Exploatering för nytt bostadsområde i Uppsala

Nybyggnad av flerbostadshus med garage på Kapellgärdet, Uppsala, etapp 1

Nybyggnad av flerbostadshus, enbostadshus och butik i Uppsala

Nybyggnad av förskolor i Uppsala

Nybyggnad av kedjehus, radhus eller parhus i Uppsala

Nybyggnad av studentlägenheter i Uppsala

Nybyggnad av seniorboende i Svartbäcken, Uppsala

Nybyggnad av handelshus i Gränby, Hus 8

Nybyggnad av flerbostadshus på Kåbo, Uppsala

Nybyggnation av bostäder och exploateringarbeten i Ulleråker

Nybyggnad av hyresrätter i Uppsala, etapp 2

Nybyggnad av industrihus i Uppsala

Nybyggnad av industrihus på Boländerna, Uppsala

Exploatering för för Rosendalsområdet i Uppsala, etapp 2 b

Exploatering för handel & industri mm på östra Fyrislund

Nybyggnad av radhus i Uppsala

Nybyggnad av stadsradhus i Uppsala

Nybyggnad av bostäder i Uppsala, etapp 2

Exploatering för småhusområde i Uppsala, Etapp 1

Exploatering för småhusområde i Uppsala, Etapp 2

Nybyggnad av kontor i Uppsala

Nybyggnad av skolor/utbildning och grundskola i Uppsala

Nybyggnad av radhus i Skyttorp, etapp 2

Nybyggnad av hörsal i Uppsala

Nybyggnad av skola & förskola i Jälla

Nybyggnad av skola och förskola i Uppsala

Nybyggnad av radhus i Uppsala, etapp 1

Om- & tillbyggnad av förskola i Uppsala

Nybyggnad av huvudledning för VA, Rosendal och Ulleråker

Nybyggnad av förskola på Kungsängen, Uppsala

Markarbeten vid Gränby sportfält, Uppsala, Etapp 2

Nybyggnad av återvinningscentral samt kretsloppspark i Uppsala

Nybyggnad av vårdcentral i Almunge, Uppsala

Nybyggnad av friidrottsarena vid Gränby sportfält, Uppsala

Nybyggnad av lager, kontor och utställningslokaler i Uppsala

Exploateringsarbeten för Södra Gunsta, Uppsala, Etapp 1

Upphandling av arkitekttjänster i Uppsala

Nyb av lokal för barnverksamhet vid församlingshem i Rasbo, Etapp 2

Nybyggnad av mediacentral på Boländerna, Uppsala

Nybyggnad av förskola i Uppsala

Gestaltning och sanering av platsmark mm i Uppsala

Nybyggnad av tvätthall i Uppsala

Nybyggnad av industrifastighet i Uppsala

Nybyggnad av radhus i Skyttorp, etapp 1

Nybyggnad av grupphus i Uppsala

Nybyggnad av LSS-boende i Uppsala

Nybyggnad av parhus med förråd i Burvik, etapp 3

Nybyggnad av parhus med förråd i Burvik, etapp 4

Nybyggnad av parkeringsplats i Uppsala

Upphandling av konsultstöd för byggherredialog, Ulleråkerprojektet i Uppsala

Nybyggnad av vindkraftverk i Uppsala

Nybyggnad av vårdbostad i Uppsala

Nybyggnad av restaurang i Uppsala

Nybyggnad av forskningsanläggning i Uppsala

Nybyggnad av förråd i Uppsala

Nybyggnad av garage i Uppsala

Nybyggnad av pumpstation i Uppsala

Nybyggnad av mast i Uppsala

Nybyggnad av mur i Uppsala

Nybyggnad av nätstation i Uppsala

Nybyggnad av parhus i Uppsala

Nybyggnad av avloppspumpstation i Uppsala

Nybyggnad av bulleravgränsare i Uppsala

Nybyggnad av enbostadshus i Uppsala

Nybyggnad av cistern i Uppsala

Nybyggnad av skärmtak i Uppsala

Nybyggnad av transformatorstation i Uppsala

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: