Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Tierp

Nybyggnad av bostäder, butiker och restauranger i Karlholm
Detaljplanelagt för 700 lägenheter samt 300 villor där 120 st har strandtomt. Projektet kommer att säljas till flertalet byggherrar. Exploatering: 1444782 http://karlholmstrand.se/
Nybyggnad av Räddningsstation i Tierp
Ny räddningsstation för brandförsvaret och ambulans i utkanten av Tierp tätort.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örbyhus
15 lägenheter med terrasser i bottenplan.
Nybyggnad av vårdbostad i Tierp
Nybyggnad av hvb-bostäder.
Nybyggnad av industrihus i Tierp
Försäkringsärende. Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av väg/gata i Tierp
Avser väganslutningar kring Vegavallen.
Nybyggnad av grupphus i Tierp
Nybyggnad av 3 enbostadshus Gyllby 61:45,61:46,61:51.
G/C väg samt gångstråk till Söderfors
Ur investeringsbudget 2017-2019, avser ca 1.8 km gc-väg.
Nybyggnad av motorstadion i Tierp
Nybyggnad av rallycrossbana.
Nybyggnad av transformatorstation i Tierp
Nybyggnad av transformatorkiosk/nätstation Väsby 6:23,Halls 3:7,Halls 3:3.
Nybyggnad av nätstation i Tierp
Nybyggnad av transformatorkiosk/nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Tierp
Nybyggnad av transformatorkiosk/nätstation.
Nybyggnad av skärmtak i Tierp
Nybyggnad av vindskydd, nybyggnad av anslagstavla.
Nybyggnad av stängsel i Tierp
Uppsättning av stängsel.
Nybyggnad av förråd i Tierp
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Tierp
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av plank i Tierp
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av garage i Tierp
Nybyggnad av dubbelgarage med lägenhet på övre plan.
Nybyggnad av parkeringsplats i Tierp
Nybyggnad av handikappstoalett och parkering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: