Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Tierp

Nybyggnad av bostäder i Örbyhus

Nybyggnad av flerbostadshus i Tierp
Hyresrätter, SABO kombohus.

Nybyggnad av förskola i Tierp
Avser 6 avdelningar förskola i två våningar inkl mottagningskök.

Nya omklädningsrum mm vid idrottsplats, Tierp
Nya omklädningsrum. En oinredd övervåning på 250 kvadratmeter. Fyra befintliga omklädningsrum rustas. Nya förråd, nya duschar och toaletter, kansli, vallabod, snöskotergarage, bastu, sjukvårdsrum, domarrum, ny speakerplats, ny cafeteria med pentry, ny utrymningsväg och fläktrum.

Nybyggnad av Räddningsstation i Tierp
Ny räddningsstation för brandförsvaret och ambulans i utkanten av Tierp tätort.

Nybyggnad av flerbostadshus i Örbyhus
15 lägenheter med terrasser i bottenplan.

Nybyggnad av sjöbod och lägenhet i Tierp
Planer för nybyggnation av sjöbodar och eventuellt lägenheter. Inget är bestämt i nuläget.

Nybyggnad av Sibyllarestaurang i Tierp

Nybyggnad av industrihus i Tierp
Nybyggnad av industribyggnad.

Nybyggnad av avloppsreningsverk i Hovgårdsberg, Tierp
Avser reningsverk i Hovgårdsberg som är planerat att ligga ca 30 km söder om Tierp.

Nybyggnad av grupphus i Tierp
Nybyggnad av 3 enbostadshus Gyllby 61:45,61:46,61:51.

Nybyggnad av vårdbostad i Tierp
Nybyggnad av hvb-bostäder.

Nybyggnad av enbostadshus i Tierp
Nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av barack i Tierp
Nybyggnad av evakueringsbodar.

Nybyggnad av förråd i Tierp
Nybyggnad av grillplats med tak, skatberget.

Nybyggnad av förråd i Tierp
Nybyggnad av komplementbyggnad.

Nybyggnad av parkeringsplats i Tierp
Nybyggnad av parkeringsplatser.

Nybyggnad av plank i Tierp
Nybyggnad av plank.

Nybyggnad av nätstation i Tierp
Nybyggnad av transformatorkiosk/nätstation Barknåre 3:13,3:56,Vavd 5:15,Vavd 2:36,Kussil 1:3,Vavd 1:11,Gudinge Fiskehamn 1:1,Hållen 8:20.

Nybyggnad av nätstation i Tierp
Nybyggnad av transformatorkiosk/nätstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Tierp
Nybyggnad av transformatorkiosk/nätstation.

Nybyggnad av skärmtak i Tierp
Nybyggnad av väderskydd.

Nybyggnad av cykelparkering i Tierp
Cykelparkering Söderfors.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: