Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Tierp

Nybyggnad av bostäder, butiker och restauranger i Karlholm
Detaljplanelagt för 700 lägenheter samt 300 villor där 120 st har strandtomt. Projektet kommer att säljas till flertalet byggherrar. Exploatering: 1444782 http://karlholmstrand.se/

Nybyggnad av Räddningsstation i Tierp
Ny räddningsstation för brandförsvaret och ambulans i utkanten av Tierp tätort.

Nybyggnad av flerbostadshus i Örbyhus
15 lägenheter med terrasser i bottenplan.

Nybyggnad av väg och gc bro i Tierp
Infrastruktur för Siggbo Väg, samt GC-broar 7+3m. Projektet kan komma att delas.

Nybyggnad av industrihus i Tierp
Nybyggnad av industribyggnad.

Nybyggnad av väg/gata i Tierp
Avser väganslutningar kring Vegavallen.

G/C väg samt gångstråk till Söderfors
Ur investeringsbudget 2017-2019, avser ca 1.8 km gc-väg.

Nybyggnad av väg/gata i Tierp
Ur investeringsbudget 2017-2019. Hälsans stig i Siggbo.

Nybyggnad av väg/gata i Tierp

Nybyggnad av grupphus i Tierp
Nybyggnad av 3 enbostadshus Gyllby 61:45,61:46,61:51.

Nybyggnad av motorstadion i Tierp
Nybyggnad av rallycrossbana.

Nybyggnad av vårdbostad i Tierp
Nybyggnad av hvb-bostäder.

Nybyggnad av nätstation i Tierp
Nybyggnad av transformatorkiosk/nätstation Barknåre 3:13,3:56,Vavd 5:15,Vavd 2:36,Kussil 1:3,Vavd 1:11,Gudinge Fiskehamn 1:1,Hållen 8:20.

Nybyggnad av transformatorstation i Tierp
Nybyggnad av transformatorkiosk/nätstation Väsby 6:23,Halls 3:7,Halls 3:3.

Nybyggnad av nätstation i Tierp
Nybyggnad av transformatorkiosk/nätstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Tierp
Nybyggnad av transformatorkiosk/nätstation.

Nybyggnad av skärmtak i Tierp
Nybyggnad av vindskydd, nybyggnad av anslagstavla.

Nybyggnad av skärmtak i Tierp
Nybyggnad av väderskydd.

Nybyggnad av förråd i Tierp
Nybyggnad av komplementbyggnad.

Nybyggnad av plank i Tierp
Nybyggnad av plank.

Nybyggnad av förråd i Tierp
Nybyggnad av grillplats med tak, skatberget.

Nybyggnad av parkeringsplats i Tierp
Nybyggnad av handikappstoalett och parkering.

Nybyggnad av avloppsreningsverk i Hovgårdsberg, Tierp
Avser reningsverk i Hovgårdsberg som är planerat att ligga ca 30 km söder om Tierp.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: