Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Tierp

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder, butiker och restauranger i Karlholm
Detaljplanelagt för 700 lägenheter samt 300 villor där 120 st har strandtomt. Projektet kommer att säljas till flertalet byggherrar. Exploatering: 1444782 http://karlholmstrand.se/
Nybyggnad av Räddningsstation i Tierp
Ny räddningsstation för brandförsvaret och ambulans i utkanten av Tierp tätort.
Nybyggande av infrastruktur i Tierp
Detaljplan 1010 kv Lejonet, infrastruktur
Nybyggnad av väg och gc bro i Tierp
Infrastruktur för Siggbo Väg, samt GC-broar 7+3m. Projektet kan komma att delas.
Nybyggnad av väg/gata i Tierp
Ur investeringsbudget 2017-2019. Hälsans stig i Siggbo.
Nybyggnad av gc-väg i Tierp
G-c väg från Adamsväg till Kyrkogatan
Nybyggnad av gc-väg i Tierp
G-c väg från Libbarbovägen till Örbyhus
Nybyggnad av gc-väg i Tierp
G-c väg från Strömsbergsvägen i Tierp till Tolfta
Nybyggnad av panncentral i Tierp
Nybyggnad av panncentral.
Nybyggnad av parkeringsplats i Tierp
Nybyggnad av sophus, anläggande av 10 st parkeringsplatser.
Nybyggnad av nätstation i Tierp
Nybyggnad av transformatorkiosk/nätstation Öster-ekeby 1:3,Åkra 2:3,Väster-ekeby 4:3,2:13,4:25.
Nybyggnad av nätstation i Tierp
Nybyggnad av transformatorkiosk/nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Tierp
Nybyggnad av transformatorkiosk/nätstation.
Nybyggnad av pumpstation i Tierp
Nybyggnad av vattenkiosk/vattenmack.
Nybyggnad av förråd i Tierp
Nybyggnad av vindskydd/grillplats.
Nybyggnad av skärmtak i Tierp
Nybyggnad av cykelställ med tak, marklov avseende schaktning, rivning av garage.
Nybyggnad av skärmtak i Tierp
Nybyggnad av cykelställ med tak.
Nybyggnad av enbostadshus i Tierp
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Tierp
Nybyggnad av enbostadshus, nybyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Tierp
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Tierp
Nybyggnad av fritidshus, installation av eldstad och rökkanal.
Nybyggnad av förråd i Tierp
Nybyggnad av förrådsbyggnader.
Nybyggnad av sophus i Tierp
Nybyggnad av miljöstuga.
Borrning för ny vattenledning mellan Skärplinge - Fagerviken
Tierps Energi & Miljö AB byter under år 2017 ut den befintliga vattenledningen mellan orterna Skärplinge och Fagerviken. Projektet berör en sträcka om ca 7 km.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: