Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Östhammar

Nya bostäder i Alunda
Detaljplanearbete för att möjliggöra bostäder i form av flerbostadshus, enbostadshus och radhus mm.
Nybyggnad av bostäder och förskola i Östhammar
Planer för 90-100 radhus eller 70-75 villor samt en förskola.
Ny spannmålsanläggning i Östhammar
Kombination av plansilor och plåtsilor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östhammar, etapp 3
Planerat projekt efter tidigare etapp (924456).
Nybyggnad av förskola i Bålsta
Avser förskola med 8 avdelningar för 148 barn. området Frösundavik, Bålsta.
Nybyggnad av flerbostadshus/hyresrätter i Östhammar
Mellan 30 och 40 lägenheter planeras där och byggstart kan ske tidigast 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östhammar
Nybyggnad av 30 st hyreslägenheter i 2-4 huskroppar på 2 våningar. Lågenergihus.
Nybyggnad av brandstation i Östhammar
Avser rivning av garage och nybyggnad av brandstation i Gimo.
Nybyggnad av kontor i Östhammar
Ansökan om bygglov för nybyggnad av hamnkontor med personalutrymmen.
Nybyggnad av bilhall i Östhammar
Bygglov för bilhall.
Nybyggnad av kontor och verkstad i Östhammar
Nybyggnad av lokaler för kontor och verkstad.
Nya paviljonger till förskola i Östhammar
Avser provisoriska lokaler för förskoleverksamhet (en avdelning) vid Tomtberga förskola i Östhammar. De provisoriska lokalerna ska anslutas mot befintlig förskolepaviljong.
Nybyggnad av verkstad i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för byggande av verkstad, Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad Öregrund 164:3.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (lss-boende).
Nybyggnad av industrihus i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av lager i Östhammar
Förhandsbesked avseende nybyggnad av lager, kontor m m.
Nybyggnad av betongindustri i Östhammar
Tidsbegränsat bygglov för betongsstation.
Nybyggnad av förråd i Östhammar
Anmälan om nybyggnad av komplementbyggnader.
Nybyggnad av sophus i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (sophus).
Nybyggnad av telestation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av teknikbod (rivning befintlig).
Nybyggnad av telestation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av teknikbod, mobilbasstation samt tillbyggnad mast.
Nybyggnad av telestation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation Mälby 1:14,Snesslinge 12:19.
Nybyggnad av transformatorstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av tält 3.m14.
Nybyggnad av regionnät i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för ny mark- och sjökabel samt kabelskåp.
Nybyggnad av brygga i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för brygga, trädäck, ramp, vassröjning och gångväg.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av bullervall.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: