Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Östhammar

Nya bostäder i Alunda
Detaljplanearbete för att möjliggöra bostäder i form av flerbostadshus, enbostadshus och radhus mm.

Nybyggnad av hotell och spa i Östhammar
Ca 60 rum, fyra våningar.

Nybyggnad av mellan- och högstadieskola i Östhammar
Ny skolbyggnad, upprustning av skolgården och övriga utemiljöer. Rivning av den gamla skolbyggnaden när den nya är klar. Avser 4-9 klass.

Nybyggnad av flerbostadshus i Östhammar
Nybyggnad av 30 st hyreslägenheter i 2-4 huskroppar på 2 våningar. Lågenergihus.

Nybyggnad av industri och ev handelslokaler i Börstil

Nybyggnad av radhus i Östhammar
10-11 radhus byggs löpande efter efterfrågan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Alunda

Nybyggnad av flerbostadshus i Östhammar

Nybyggnad av flerbostadshus i Gimo
Nybyggnad av flerbostadshus på Långgatan/Köpmangatan.

Nybyggnad av kontor i Östhammar
Ansökan om bygglov för nybyggnad av hamnkontor med personalutrymmen.

Nybyggnad av byggvaruhus i Östhammar

Nybyggnad av industri med kontor i Östhammar
Industridel i 1 våning, kontor i 2 våningar.

Nybyggnad av bilhall i Östhammar
Bygglov för bilhall.

Nybyggnad av industrihus i Östhammar
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad.

Nybyggnad av industrihus i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av industri/lagerbyggnad.

Nybyggnad av industrihus i Östhammar
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad samt uppsättande av skylt.

Nybyggnad av transformatorstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation och marklov.

Nybyggnad av transformatorstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av två transformatorstationer.

Nybyggnad av transformatorstation i Östhammar
Bygglov för transformatorstation Börstils-söderby 12:10,4:32,5:18.

Nybyggnad av scen i Östhammar
Ansökan om bygglov för nybyggnad av scen.

Nybyggnad av toalett i Östhammar
Ansökan om bygglov för nybyggnad av torrtoalett.

Nybyggnad av transformatorstation i Östhammar
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation (ns56626).

Nybyggnad av transformatorstation i Östhammar
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation Nolsterby 6:3,2:18,1:20.

Nybyggnad av transformatorstation i Östhammar
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns17190 Långalma 5:3,1:17.

Nybyggnad av transformatorstation i Östhammar
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivningslov av transformatorstation.

Nybyggnad av regionnät i Östhammar
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation, rivning av luftledning och nedläggning av sjökabel.

Nybyggnad av transformatorstation i Östhammar
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av elektrisk ledning i Östhammar
Ansökan om bygglov för uppförande av laddningsstation för elbilar Öregrund 8:1,Östhammar 7:14.

Nybyggnad av campingplats i Östhammar
Ansökan om förhandsbesked avseende nybyggnad av campinganläggning.

Nybyggnad av industrihus i Östhammar
Avser .

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: