Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Östhammar

Nybyggnad av flerbostadshus i Östhammar, etapp 2
Projekt efter tidigare etapp, projnummer 904197.

Nybyggnad av högstadieskola i Östhammar
Ny skolbyggnad, upprustning av skolgården och övriga utemiljöer. Rivning av den gamla skolbyggnaden när den nya är klar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Alunda

Nybyggnad av flerbostadshus i Östhammar

Nybyggnad av flerbostadshus i Gimo
Nybyggnad av flerbostadshus på Långgatan/Köpmangatan.

Nybyggnad av industri med kontor i Östhammar
Industridel i 1 våning, kontor i 2 våningar.

Nybyggnad av panncentral i Östhammar
Nybyggnad av panncentral med pelletssilo.

Nybyggnad av industrihus i Östhammar
Nybyggnad av industribyggnad för kallager.

Nybyggnad av industrihus i Östhammar
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Östhammar
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (tomt 24).

Nybyggnad av industrihus i Östhammar
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industri- eller lagerbyggnad.

Nybyggnad av industrihus i Östhammar
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad samt uppsättande av skylt.

Nybyggnad av lager i Östhammar
Ansökan om bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.

Nybyggnad av elverk i Östhammar
Ansökan om bygglov för nybyggnad av reservkraftaggregat.

Nybyggnad av scen i Östhammar
Ansökan om bygglov för nybyggnad av scen.

Nybyggnad av toalett i Östhammar
Ansökan om bygglov för nybyggnad av torrtoalett.

Nybyggnad av transformatorstation i Östhammar
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation (ns56626).

Nybyggnad av transformatorstation i Östhammar
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation Nolsterby 6:3,2:18,1:20.

Nybyggnad av transformatorstation i Östhammar
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns17190 Långalma 5:3,1:17.

Nybyggnad av transformatorstation i Östhammar
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivningslov av transformatorstation.

Nybyggnad av regionnät i Östhammar
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation, rivning av luftledning och nedläggning av sjökabel.

Nybyggnad av transformatorstation i Östhammar
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av elektrisk ledning i Östhammar
Ansökan om bygglov för uppförande av laddningsstation för elbilar Öregrund 8:1,Östhammar 7:14.

Nybyggnad av garage i Östhammar
Ansökan om förhandsbesked avseende nybyggnad av garage/utställningshall.

Nybyggnad av transformatorstation i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för transformatorstation.

Nybyggnad av förråd i Östhammar
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementhus (bod för hundförvaring).

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: