Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Östhammar

Rivning, ny/om och tillbyggnad av mellan- och högstadieskola i Östhammar
Rivning av 6 huskroppar. Nybyggnad av 1 huskropp som ska byggas till och länkas ihop med en befintlig byggnad som ska byggas om.
Nya bostäder i Alunda
Detaljplanearbete för att möjliggöra bostäder i form av flerbostadshus, enbostadshus och radhus mm.
Ny spannmålsanläggning i Östhammar
Kombination av plansilor och plåtsilor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östhammar
Nybyggnad av 30 st hyreslägenheter i 2-4 huskroppar på 2 våningar. Lågenergihus.
Nybyggnad av brandstation i Östhammar
Avser rivning av garage och nybyggnad av brandstation i Gimo.
Nybyggnad av kontor och verkstad i Östhammar
Nybyggnad av lokaler för kontor och verkstad.
Ny gång- och cykelväg längs Coromantvägen i Gimo
Avser belagd gc-väg på ca 1200 m mellan riksväg 288 och Idrottsvägen i Gimo.
Nya paviljonger till förskola i Östhammar
Avser provisoriska lokaler för förskoleverksamhet (en avdelning) vid Tomtberga förskola i Östhammar. De provisoriska lokalerna ska anslutas mot befintlig förskolepaviljong.
Nybyggnad av spannmålstork mm i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av spannmålstork mm
Nybyggnad av flerbostadshus i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (lss-boende).
Nybyggnad av modul i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av förskola. En barack.
Nybyggnad av förskolemodul i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av förskolemodul.
Nybyggnad av förråd i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av mur i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av mur, soldäck och gabioner.
Nybyggnad av transformatorstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation Fors 5:8,1:16.
Nybyggnad av transformatorstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation Valde 4:7,15:1,2:6.
Nybyggnad av transformatorstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av sjöbod i Östhammar
Anmälan om nybyggnad av komplementbyggnad (sjöbod), rivning befintlig.
Nybyggnad av förråd i Östhammar
Anmälan om nybyggnad av komplementbyggnader.
Nybyggnad av va-ledning i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av vattenledning.
Nybyggnad av brygga i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för brygga.
Nybyggnad av regionnät i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för ny mark- och sjökabel samt kabelskåp.
Nybyggnad av förråd i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av brunnsöverbyggnad.
Nybyggnad av betongindustri i Östhammar
Tidsbegränsat bygglov för betongsstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: