Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Östhammar

Ny spannmålsanläggning i Östhammar
Kombination av plansilor och plåtsilor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östhammar, etapp 2
Projekt efter tidigare etapp, projnummer 904197.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östhammar, etapp 3
Planerat projekt efter tidigare etapp (924456).
Nybyggnad av flerbostadshus i Östhammar
Nybyggnad av 30 st hyreslägenheter i 2-4 huskroppar på 2 våningar. Lågenergihus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gimo
Nybyggnad av flerbostadshus på Långgatan/Köpmangatan.
Nybyggnad av kontor i Östhammar
Ansökan om bygglov för nybyggnad av hamnkontor med personalutrymmen.
Nybyggnad av industrihus i Östhammar
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad samt uppsättande av skylt.
Nybyggnad av industri med kontor i Östhammar
Industridel i 1 våning, kontor i 2 våningar.
Nybyggnad av bilhall i Östhammar
Bygglov för bilhall.
Uppförande av kontorsbyggnad vid SFR i Östhammar
Avser leverans och montage av kontorsutrymmen i tre plan i anslutning till befintlig kontors- och verkstadsbyggnad (KVB).
Nybyggnad av verkstad i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för byggande av verkstad, Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad Öregrund 164:3.
Nybyggnad av idrottshall i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av multiarena med plank/sarg.
Nybyggnad av industrihus i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av industri- eller lagerbyggnad.
Nybyggnad av mast i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av kommunikationsmast.
Nybyggnad av kontor i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av kontorsmodul.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av bullervall.
Nybyggnad av markanläggning i Östhammar
Marklov (platta på mark och pålar).
Nybyggnad av kontor i Östhammar
Tidsbegränsat bygglov för etablering av manskapsbodar och kontor.
Nybyggnad av plank i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation Mälby 1:14,Snesslinge 12:19.
Nybyggnad av transformatorstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation och marklov.
Nybyggnad av transformatorstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av två transformatorstationer.
Nybyggnad av lager i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av tält 3.m14.
Nybyggnad av återvinningsstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Östhammar
Bygglov för parkeringsplats.
Nybyggnad av transformatorstation i Östhammar
Bygglov för transformatorstation Börstils-söderby 12:10,4:32,5:18.
Nybyggnad av återvinningsstation i Östhammar
Bygglov för återvinningscentral.
Nybyggnad av telestation i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för kabelskåp och markkabel.
Nybyggnad av toalett i Östhammar
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av två toalettbyggnader.
Nybyggnad av campingplats i Östhammar
Ansökan om förhandsbesked avseende nybyggnad av campinganläggning.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: