Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Knivsta

Nybyggnad av flerbostadshus/studentbostäder i Knivsta, etapp 1
Byggs vid korsningen Gredelbyleden/Trunstavägen. Ca 205 mindre lgh i 4-6 våningar samt två byggrätter i 4-7 våningar och 8-15 våningar.

Nybyggnad av allaktivitetshall i Knivsta, etapp 1
Varje etapp kommer att föregås av ett politiskt beslut. En sammankoppling med befintlig Hälsohus skall göras. Kallas för CIK, Centrum för idrott och kultur. Total kostnad för alla etapper är 400 mkr.

Nybyggnad av flerbostadshus/studentbostäder i Knivsta, etapp 2
102 lägenheter i storleken 1:or (27kvm) och 2:or (38-41 kvm)

Nybyggnad av flerbostadshus i Gredelby
60-70 lägenheter planeras.

Nybyggnad av flerbostadshus (hyresrätter) i Knivsta

Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i centrala Ängby

Nybyggnad av bostäder i Knivsta
Nybyggnad av 24st lägenheter i rad- och parhus. Projektet sker parallellt med nybyggnad av flerbostadshus på id: 1193836.

Nybyggnad av kontor, bostäder och resecentrum i Knivsta

Nybyggnad av förskola i Knivsta
8 avdelningar i två plan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Alsike

Nybyggnad av grupphus i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av 4 enbostadshus.

Nybyggnad av bostäder i Knivsta
Nybyggnad av 48 st lägenheter i rad- och parhus. Projektet sker parallellt med nybyggnad av flerbostadshus på id: 1193836.

Nybyggnad av förskola i Knivsta
Byggherren har på Boängsvägen i Knivsta erhållit en markanvisning för uppförandet av en förskola för 120 barn.

Nybyggnad av livsmedelsbutik i Knivsta

Nybyggnad av idrottshall i Alsike, Knivsta

Nybyggnad av förskola i Knivsta
Planer för nybyggnad av skola intill Boängsvägen i Knivsta.

Ny gc-väg mellan Vassunda-Knivsta
Ca 3 km lång sträcka.

Nybyggnad av radhus och rivning av skola i Knivsta
Ca 5 radhus samt garage.

Utbyggnad av gator och va-ledningar i Knivsta, etapp 3
Avser Centralvägens sträckning söderut.

Nybyggnad av småbostäder (hyresrätter) i Knivsta
Detaljplanering pågår för tomten. Produktionen kommer att vara ca 1000 m2 BTA som bör sträva efter en fördelning av ~80% Ettor och ~20% Tvåor, 20 st lgh totalt.

Nybyggnad av radhus i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av 7st radhus.

Nybyggnad av hamburgerrestaurang i Knivsta

Nybyggnad av grupphus i Knivsta
Nybyggnad av 7 st enbostadshus Lagga-årby 1:6,Kragsta 2:2,Ala S:1.

Utbyggnad av Mejselgatan/Hyvelgatan i Knivsta

Nybyggnad av maskinhall och klubbhus i Knivsta

Nybyggnad av va-ledningar i Knivsta

Nybyggnad av grupphus i Knivsta
Förhandsbesked för nybyggnad av 3 st enbostadshus. Beviljas förhandsbesked kommer tomterna att säljas styckevis till privata exploatörer.

Nybyggnad av flerbostadshus i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av telestation i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av övrigt, teknikbod.

Nybyggnad av skola i Knivsta
Bygglov , tidsbegränsat lov för skola/förskola tom 2025-02-15.

Nybyggnad av transformatorstation i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av 2 st. transformatorstationer samt rivning av 2 st transformatorstationer.

Nybyggnad av enbostadshus i Knivsta
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus.

Nybyggnad av markanläggning i Knivsta
Marklov.

Nybyggnad av markanläggning i Knivsta
Tidsbegränsat marklov till 2018-12-13.

Nybyggnad av enbostadshus i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt komplementbyggnad och rivning av befintligt torp.

Nybyggnad av enbostadshus i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt komplementbyggnad.

Nybyggnad av bensinstation i Knivsta
Avser uppsättning av en tank.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: