Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Knivsta

Nybyggnad av flerbostadshus/studentbostäder i Knivsta, etapp 1
Byggs vid korsningen Gredelbyleden/Trunstavägen. Ca 205 mindre lgh i 4-6 våningar samt två byggrätter i 4-7 våningar och 8-15 våningar.

Nybyggnad av allaktivitetshall i Knivsta, etapp 1
Varje etapp kommer att föregås av ett politiskt beslut. En sammankoppling med befintlig Hälsohus skall göras. Kallas för CIK, Centrum för idrott och kultur. Total kostnad för alla etapper är 400 mkr.

Nybyggnad av flerbostadshus/studentbostäder i Knivsta, etapp 2
102 lägenheter i storleken 1:or (27kvm) och 2:or (38-41 kvm)

Nybyggnad av förskola i Knivsta
8 avdelningar i två plan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Alsike

Nybyggnad av bostäder i Knivsta
Nybyggnad av 48 st lägenheter i rad- och parhus. Projektet sker parallellt med nybyggnad av flerbostadshus på id: 1193836.

Nybyggnad av livsmedelsbutik i Knivsta

Nybyggnad av enbostadshus i Alsike

Nybyggnad av hamburgerrestaurang i Knivsta

Nybyggnad av radhus i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av 7st radhus.

Nybyggnad av grupphus i Knivsta
Nybyggnad av 7 st enbostadshus Lagga-årby 1:6,Kragsta 2:2,Ala S:1.

Utbyggnad av Mejselgatan/Hyvelgatan i Knivsta
Ur investeringsbudget 2016-2019. Arbetet kommer att pågå löpande under åren allt eftersom exploatering och nybyggnation sker.

Nybyggnad av maskinhall och klubbhus i Knivsta

Nybyggnad av va-ledningar i Knivsta

Ny gc-väg mellan Björksta-Knivsta Väg 1046

Nybyggnad av flerbostadshus i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av grupphus i Knivsta
Förhandsbesked för nybyggnad av 7 enbostadshus samt komplementbyggnad.

Nybyggnad av enbostadshus i Knivsta
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus.

Nybyggnad av markanläggning i Knivsta
Marklov.

Nybyggnad av markanläggning i Knivsta
Tidsbegränsat marklov till 2018-12-13.

Nybyggnad av enbostadshus i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt komplementbyggnad och rivning av befintligt torp.

Nybyggnad av enbostadshus i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt komplementbyggnad.

Nybyggnad av förråd i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.

Nybyggnad av telestation i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av övrigt, teknikbod.

Nybyggnad av nätstation i Knivsta
Bygglov för nybyggnad samt rivning av nätstation.

Nybyggnad av skola i Knivsta
Bygglov , tidsbegränsat lov för skola/förskola tom 2025-02-15.

Nybyggnad av transformatorstation i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av 2 st. transformatorstationer samt rivning av 2 st transformatorstationer.

Nybyggnad av förråd i Knivsta
Anmälan, nybyggnad av komplementbyggnad.

Nybyggnad av bensinstation i Knivsta
Avser uppsättning av en tank.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: