Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Knivsta

Nybyggnad av allaktivitetshall i Knivsta, etapp 1
En sammankoppling med befintlig Hälsohus skall göras. Kallas för CIK, Centrum för idrott och kultur.
Nybyggnad av flerbostadshus/studentbostäder i Knivsta, etapp 2
102 lägenheter i storleken 1:or (27kvm) och 2:or (38-41 kvm)
Nybyggnad av flerbostadshus i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola i Knivsta
8 avdelningar i två plan.
Nybyggnad av fotbollsplan i Knivsta
Ur investeringsbudget 2014-2017. Placeringen är ännu ej fastställd, utredningar pågår.
Ny gc-väg längs väg 1046 mellan Vassunda-Knivsta
Ca 3 km lång sträcka. Tillgänglighetsanpassning av busshållplats.
Nybyggnad av produktionslokal i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av verksamhet.
Utbyggnad av gata och VA i Knivsta
Objektet avser nybyggnation av lokalgata med vändplan i Östra Gärdet, 7 m körbana och 2 m gångbana på lokalgatans södra sida samt 2 m framtida gångbana på lokalgatans norra sida.
Nybyggnad av grupphus i Knivsta
Nybyggnad av 7 st enbostadshus Lagga-årby 1:6,Kragsta 2:2,Ala S:1.
Nybyggnad av grupphus i Knivsta
Förhandsbesked för nybyggnad av 3 st enbostadshus. Beviljas förhandsbesked kommer tomterna att säljas styckevis till privata exploatörer.
Nybyggnad av produktionslokal i Knivsta
Nybyggnad av verksamhet.
Nybyggnad av industribyggnad i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av verksamhet.
Nybyggnad av förråd i Knivsta
Anmälan, nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av övrigt, förråd.
Nybyggnad av barack i Knivsta
Bygglov, tidsbegränsat lov för byggbodar t.o.m 2017-10-30.
Nybyggnad av parkeringsplats i Knivsta
Bygglov, tidsbegränsat lov t.o.m. 2022-05-31 för parkering.
Nybyggnad av förråd i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av mur i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av mur.
Nybyggnad av telestation i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av teknikhus.
Nybyggnad av förråd i Knivsta
Nybyggnad av verksamhet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: