Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Knivsta

Nybyggnad av hotell i Knivsta
Hotellet kommer att rymma hela 220 rum, restaurang och konferensavdelning. Byggnaden kommer och ge plats för café, gym/spa samt kommunala serviceanläggningar. Storlek: Hotellbyggnad 10 000kvm, Hostelbyggnader 3x 1500kvm.

Nybyggnad av flerbostadshus/studentbostäder i Knivsta, etapp 1
Byggs vid korsningen Gredelbyleden/Trunstavägen. Ca 205 mindre lgh i 4-6 våningar samt två byggrätter i 4-7 våningar och 8-15 våningar.

Nybyggnad av allaktivitetshall i Knivsta, etapp 1
En sammankoppling med befintlig Hälsohus skall göras. Kallas för CIK, Centrum för idrott och kultur.

Nybyggnad av kontor, butiker och lägenheter i Knivsta
Tre huskroppar som vilar på ett gemensamt entréplan med butiker, café mm. Det högsta huset blir 12 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus/studentbostäder i Knivsta, etapp 2
102 lägenheter i storleken 1:or (27kvm) och 2:or (38-41 kvm)

Nybyggnad av flerbostadshus i Alsike

Nybyggnad av bostäder i Knivsta
Nybyggnad av 48 st lägenheter i rad- och parhus. Projektet sker parallellt med nybyggnad av flerbostadshus på id: 1193836.

Nybyggnad av förskola i Knivsta
8 avdelningar i två plan.

Nybyggnad av bostäder i Knivsta

Nybyggnad av enbostadshus och/eller flerbostadshus i Alsike

Exploatering för bostäder i Alsike

Nybyggnad av radhus i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av 7st radhus.

Nybyggnad av grupphus i Knivsta
Nybyggnad av 7 st enbostadshus Lagga-årby 1:6,Kragsta 2:2,Ala S:1.

Utbyggnad av Mejselgatan/Hyvelgatan i Knivsta
Ur investeringsbudget 2016-2019. Arbetet kommer att pågå löpande under åren allt eftersom exploatering och nybyggnation sker.

Nybyggnad av maskinhall och klubbhus i Knivsta

Utbyggnad av gata och VA i Knivsta
Objektet avser nybyggnation av lokalgata med vändplan i Östra Gärdet, 7 m körbana och 2 m gångbana på lokalgatans södra sida samt 2 m framtida gångbana på lokalgatans norra sida.

Ny gc-väg mellan Björksta-Knivsta Väg 1046

Nybyggnad av flerbostadshus i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av grupphus i Knivsta
Förhandsbesked för nybyggnad av 3 st enbostadshus. Beviljas förhandsbesked kommer tomterna att säljas styckevis till privata exploatörer.

Nybyggnad av grupphus i Knivsta
Förhandsbesked för nybyggnad av 7 enbostadshus samt komplementbyggnad.

Nybyggnad av markanläggning i Knivsta
Tidsbegränsat marklov till 2018-12-13.

Nybyggnad av markanläggning i Knivsta
Marklov.

Nybyggnad av förråd i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.

Nybyggnad av telestation i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av övrigt, teknikbod.

Nybyggnad av nätstation i Knivsta
Bygglov för nybyggnad samt rivning av nätstation.

Nybyggnad av barack i Knivsta
Bygglov, tidsbegränsat lov för byggbodar t.o.m 2017-10-30.

Nybyggnad av enbostadshus i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt komplementbyggnad och rivning av befintligt torp.

Nybyggnad av förråd i Knivsta
Anmälan, nybyggnad av komplementbyggnad.

Nybyggnad av skola i Knivsta
Bygglov , tidsbegränsat lov för skola/förskola tom 2025-02-15.

Nybyggnad av transformatorstation i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av 2 st. transformatorstationer samt rivning av 2 st transformatorstationer.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: