Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Knivsta

Nybyggnad av flerbostadshus i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Exploatering för nya bostäder i Alsike, etapp 2 mfl.
Avser exploatering för ca 1500-2000 bostäder.
Nybyggnad av förskola i Knivsta
8 avdelningar i två plan.
Nybyggnad av sporthall och bibliotek i Alsike
Nybyggnad av Idrottshall med tillhörande omklädningsrum. Byggnaden kommer även att innehålla lokaler för olika kommunala verksamheter, exempelvis bibliotek och ungdomsverksamhet.
Nybyggnad av förskola i Knivsta
Byggherren har på Boängsvägen i Knivsta erhållit en markanvisning för uppförandet av en förskola för 120 barn.
Utbyggnad av gator och va-ledningar i Knivsta, etapp 1
Avser Centralvägens sträckning söderut.
Nybyggnad av fotbollsplan i Knivsta
Ur investeringsbudget 2014-2017. Placeringen är ännu ej fastställd, utredningar pågår.
Ny gc-väg längs väg 1046 mellan Vassunda-Knivsta
Ca 3 km lång sträcka. Tillgänglighetsanpassning av busshållplats.
Nybyggnad av väg och va-ledning i Knivsta etapp 2
Avser byggväg och nya spillvattenledningar.
Nybyggnad av industrihus i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad/lagerbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av teknikbod Husby-långhundra 6:17.
Nybyggnad av plank i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av två vindskydd för hästar.
Nybyggnad av enbostadshus i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: