Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Knivsta

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontor, butiker och lägenheter i Knivsta
Tre huskroppar som vilar på ett gemensamt entréplan med butiker, café mm. Det högsta huset blir 12 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Exploatering för nya bostäder i Alsike, etapp 2 mfl.
Avser exploatering för ca 1500-2000 bostäder.
Nybyggnad av bostadsrätter i Knivsta
22 villor på 140 kvm. Bostadsrätter.
Nybyggnad av förskola i Knivsta
8 avdelningar i två plan.
Nybyggnad av sporthall och bibliotek i Alsike
Nybyggnad av Idrottshall med tillhörande omklädningsrum. Byggnaden kommer även att innehålla lokaler för olika kommunala verksamheter, exempelvis bibliotek och ungdomsverksamhet.
Nybyggnad av förskola i Knivsta
Byggherren har på Boängsvägen i Knivsta erhållit en markanvisning för uppförandet av en förskola för 120 barn.
Utbyggnad av gator och va-ledningar i Knivsta, etapp 1
Avser Centralvägens sträckning söderut.
Nybyggnad av väg och va-ledning i Knivsta etapp 2
Avser byggväg och nya spillvattenledningar.
Nybyggnad av vårdbostad i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av ett lss boende (6st lägenheter).
Nybyggnad av grupphus i Knivsta
Förhandsbesked för nybyggnad av 7 stycken enbostadshus.
Nybyggnad av ridhus i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av ett ridhus.
Nybyggnad av industrihus i Knivsta
Förhandsbesked för nybyggnad av verksamhet.
Nybyggnad av pensionärsbostad i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av äldreboende.
Nybyggnad av nätstation i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av övrigt, nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Knivsta
Bygglov övrigt, parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Knivsta
Bygglov, tidsbegränsat lov för parkering t.o.m. 2028-03-19.
Nybyggnad av nätstation i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av nätstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av plank i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av två vindskydd för hästar.
Nybyggnad av tvätthall i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av verksamhet - tvätthall.
Nybyggnad av förråd i Knivsta
Anmälan, nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Knivsta
Bygglov , tidsbegränsat lov för komplementbyggnad t.o.m. 2028-02-28.
Nybyggnad av enbostadshus i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: