Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Heby

Utökning av industriområde i Morgongåva
Nybyggnad av kontor, lager och logistik för Apotea.

Nybyggnad av fabrik i Husby

Nybyggnad av bostäder i Heby

Nybyggnad av enbostadshus i Östervåla, Etapp 2
Tomterna kommer vara ca 1200-1400 kvm stora, marken kostar 130 kr/kvm.

Nybyggnad av flerbostadshus eller enbostadshus i Harbo
4500 kvm mark, 100 kr/kvm. Planlagt område. Kan byggas 4 st friliggande villor eller 1-2 st flerbostadshus, 2 våningar.

Exploateringsarbeten för enbostadshus i Horrsta
Exploateringsarbetet påbörjas då försäljning av tomter sker. Kommer att gå genom kommunens tomtkö. Ca 20-25 st villor. Uppskattad start och kostnad avser exploateringsarbetet.

Nybyggnad av enbostadshus i Horrsta
Tomterna kommer vara ca 1080-1600 kvm stora, marken kostar 130 kr/kvm.

Nybyggnad av exploateringsområde i Östervåla, Etapp 2
Tomterna kommer vara ca 1200-1400 kvm stora, marken kostar 130 kr/kvm.

Ny fjärrvärmekulvert i Heby
Avser kulvert ifrån Heby såg, ca 4,5 MW till befintligt fjärrvärmenät 1500 – 2000 m samt sammanbindning med fjärrvärmenätet Tegelmästaren, ca 400 kW, 100 – 500 m.

Nybyggnad av skatepark/parkourpark i Heby
Nybyggnad av skatepark / Parkourpark.

Nybyggnad av panncentral i Heby
Bygglov för nybyggnad av panncentral.

Nybyggnad av transformatorstation i Heby
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation Brattberg 2:5,Låtan 1:1.

Nybyggnad av transformatorstation i Heby
Bygglov nybyggnad av transformatorstation Brattberg 1:21,Kvarsta 1:12,1:6,Vreta 3:5,Långgärde 2:5.

Nybyggnad av transformatorstation i Heby
Bygglov nybyggnad av transformatorstation för eldistribution.

Nybyggnad av transformatorstation i Heby
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av enbostadshus i Heby
Bygglov nybyggnad enbostadshus med garage.

Nybyggnad av barack i Heby
Tidsbegränsat lov för byggplatsetablering samt upplag.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Heby

Nybyggnad av förråd i Heby
Bygglov för nybyggnad av cykelförråd och parkering.

Nybyggnad av gc-väg i Heby
Avser ny gång- och cykelväg Morgongåva - Heby.

Nyanläggning av lekplats i Vittinge, Heby

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: