Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Heby

Nybyggnad av bostäder, Heby kommun
Bostäder samt att ta till vara Rävsjöbäckens naturvärden. Området ligger centralt i Morgongåva och kan erbjuda attraktiva bostäder. Samtidigt är naturmarken och bäckmiljön eftersatt och kan utvecklas och skapa ett attraktivt stråk
Nybyggnad av enbostadshus i Östervåla, Etapp 2
Tomterna kommer vara ca 1200-1400 kvm stora, marken kostar 130 kr/kvm.
Utbyggnad av ridhusområdet, Julmyra i Heby
Detaljplanen syftar till att underlätta exploatering av området genom att möjliggöra för flera olika typer av markanvändning och för tätare bebyggelse.
Nybyggnad av flerbostadshus eller enbostadshus i Harbo
4500 kvm mark, 100 kr/kvm. Planlagt område. Kan byggas 4 st friliggande villor eller 1-2 st flerbostadshus, 2 våningar.
Nybyggnad av parhus i Heby, Etapp 1
Bygglov för nybyggnad av fem stycken tvåbostadshus, Sjukhustomten 1:2,1:4.
Nybyggnad av gruppboende i Morgongåva
6 lgh + 1 personalbostad.
Nybyggnad av värmeverk i Heby
Bygglov för nybyggnad av reservkraftbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Horrsta
Tomterna kommer vara ca 1080-1600 kvm stora, marken kostar 130 kr/kvm.
Nybyggnad av exploateringsområde i Östervåla, Etapp 2
Tomterna kommer vara ca 1200-1400 kvm stora och säljas via kommunala tomtkön.
Ny busshållplats och gångpassage vid väg 272 i Harbo
Vid korsningen med Kristinelundsvägen. 2 busshållplatser i Harbo Centrum byggs om.
Nybyggnad av flerbostadshus i Heby
Bygglov nybyggnad flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Heby
Förhandsbesked för nybyggnad av två stycken tvåbostadshus.
Nybyggnad av skola i Heby
Tidsbegränsat bygglov för skolmoduler.
Nybyggnad av värmeverk i Heby
Tidsbegränsat lov - produktionsanläggning fjärrvärme.
Nybyggnad av barack i Heby
Tidsbegränsat lov nybyggnad byggbodar.
Nybyggnad av förråd i Heby
Bygglov nybyggnad grillplats.
Nybyggnad av enbostadshus i Heby
Bygglov nybyggnad enbostadshus med garage.
Nybyggnad av förråd i Heby
Anmälan komplementbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: