Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Heby

Utökning av industriområde i Morgongåva
Nybyggnad av kontor, lager och logistik för Apotea. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Östervåla, Etapp 2
Tomterna kommer vara ca 1200-1400 kvm stora, marken kostar 130 kr/kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus eller enbostadshus i Harbo
4500 kvm mark, 100 kr/kvm. Planlagt område. Kan byggas 4 st friliggande villor eller 1-2 st flerbostadshus, 2 våningar.
Nybyggnad av parhus i Heby, Etapp 1
Bygglov för nybyggnad av fem stycken tvåbostadshus, Sjukhustomten 1:2,1:4.
Nybyggnad av värmeverk i Heby
Bygglov för nybyggnad av reservkraftbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Horrsta
Tomterna kommer vara ca 1080-1600 kvm stora, marken kostar 130 kr/kvm.
Nybyggnad av exploateringsområde i Östervåla, Etapp 2
Tomterna kommer vara ca 1200-1400 kvm stora och säljas via kommunala tomtkön.
Nybyggnad av när-idrottsplats i Heby
Avser nybyggnad av näridrottsplats.
Nybyggnad av enbostadshus i Heby
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage/förråd.
Nybyggnad av skärmtak i Heby
Bygglov för nybyggnad av väderskydd i trä.
Nybyggnad av enbostadshus i Heby
Bygglov nybyggnad enbostadshus med garage.
Nybyggnad av telestation i Heby
Bygglov nybyggnad teknikbod.
Nybyggnad av enbostadshus i Heby
Förhandsbesked nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av skola i Heby
Tidsbegränsat bygglov för skolmoduler.
Nybyggnad av värmeverk i Heby
Tidsbegränsat lov - produktionsanläggning fjärrvärme.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: