Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Håbo

Nyb av flerbostadshus, butiker, kontor mm i Bålsta, etapp 2-9
Ca 2000 nya bostäder, servicelokaler mm planeras. Kommer att byggas etappvis under 20 års tid. Uppskattad oklar byggstart och kostnad. Ettelva har tagit fram ett gestaltningsprogram.

Nybyggnad av radhus i Väppeby, etapp 3
Flerbostadshus och radhus i 2-4 våningar planeras, max 200 bostäder. Kommer att vara både hyres och bostadsrätter. Ska etappindelas.

Nybyggnad av flerbostadshus i Håbo

Nybyggnad av punkthus i Bålsta
Rivning av silor sker på separat projekt: 1417501

Nybyggnad av flerbostadshus i Väppeby, etapp 4

Nybyggnad av flerbostadshus i Väppeby, etapp 1

Nybyggnad av flerbostadshus i Väppeby, etapp 2

Nybyggnad av bostadshus i Krägga, Håbo, etapp 2

Nybyggnad av förskola i Bålsta
Avser förskola med 6-8 avdelningar i området Frösundavik, Bålsta.

Nybyggnad av förskola i Väppeby

Nybyggnad av hamn och kaj i Bålsta

Nybyggnad av äldreboende i Bålsta
Avser 6 enheter med 10 lägenheter i vardera, samt ett korttidsboende upp till 8 lägenheter. Byggnaden ska ha ett tillagningskök per två enheter.

Nybyggnad av skola i Bålsta
Nybyggnad av skol- och administationsbyggnad.

Nybyggnad av va-ledningar i Håbo kommun
Avser nybyggnad av VA-ledningar för spillvatten och vatten på sträckan Kivinge-Biskops Arnö. Projektet innefattar i huvudsak följande: Utbyggnad av ytligt förlagt ledningsnät, ca 4900 m 2. Svavelreducerare, 1st.

Nybyggnad av industrihus i Bålsta
Nybyggnad av industrilokaler.

Nybyggnad av flerbostadshus i Bålsta
Förhandsbesked nybyggnad flerbostadshus.

Nybyggnad av växthus i Bålsta
Nybyggnad av växthus.

Nybyggnad av enbostadshus i Bålsta
Nybyggnad enbostadshus.

Nybyggnad av sophus i Bålsta
Uppförande av molok.

Nybyggnad av enbostadshus i Bålsta
Nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av förråd i Bålsta
Nybyggnad av förråd.

Nybyggnad av nätstation i Bålsta
Nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av skärmtak i Bålsta
Nybyggnad av vindskydd.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: