Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Håbo

Nybyggnad av flerbostadshus, äldreboende och förskola i Bålsta
Avser nybyggnad av ca 380 bostadsrätter, 72 st äldrebostäder samt förskola. Projektet kommer att delas in i etapper. Rivning av silor sker på separat projekt: 1417501

Nyb av flerbostadshus, butiker, kontor mm i Bålsta, etapp 2-9
Ca 2000 nya bostäder, servicelokaler mm planeras. Kommer att byggas etappvis under 20 års tid. Uppskattad oklar byggstart och kostnad. Ettelva har tagit fram ett gestaltningsprogram.

Nybyggnad av flerbostadshus mm i Bålsta
Nybyggnad av ca 300 lägenheter med lokaler för butiker och kontor i botten.

Nybyggnad av flerbostadshus i Väppeby, etapp 1

Nybyggnad av förskola i Bålsta
Avser förskola med 6-8 avdelningar i området Frösundavik, Bålsta.

Nybyggnad av parhus och kedjehus i Bålsta
Nybyggnad av 6 st parhus samt 24 st kedjehus.

Nybyggnad av bostäder i Bålsta, etapp 3

Nybyggnad av flerbostadshus och radhus på Västerängen, Bålsta

Nybyggnad av hamn och kaj i Bålsta

Nytt exploateringsområde för bostäder i Bålsta
270 hyresrätter planeras, små lägenheter på 30-60 kvm/styck.

Nybyggnad av skola i Bålsta
Nybyggnad av skol- och administationsbyggnad.

Nybyggnad av va-ledningar i Håbo kommun
Avser nybyggnad av VA-ledningar för spillvatten och vatten på sträckan Kivinge-Biskops Arnö. Projektet innefattar i huvudsak följande: Utbyggnad av ytligt förlagt ledningsnät, ca 4900 m 2. Svavelreducerare, 1st.

Nybyggnad av tillfälligt parkeringsdäck i Bålsta
Avser komplett leverans av tillfälligt parkeringsdäck som ska monteras nära Bålsta centrum under sommaren 2017. Det ska demonteras av annan leverantör om ca 10 till 15 år och ska därför vara så demonterbart som möjligt.

Nybyggnad av flerbostadshus i Bålsta
Förhandsbesked nybyggnad flerbostadshus.

Nybyggnad av industrihus i Bålsta
Nybyggnad av industrilokaler.

Nybyggnad av nätstation i Bålsta
Nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av förråd i Bålsta
Nybyggnad av förråd.

Nybyggnad av växthus i Bålsta
Avser rivning av 2st växthus samt flytt av befintliga.

Nybyggnad av skärmtak i Bålsta
Nybyggnad av vindskydd.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: