Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Enköping

Nybyggnad av simhall i Enköping
Avser nybyggnad av familjebad på det s.k. Korsängsfältet i Enköping. Familjebadet planeras innehålla rehab- och undervisningsbassäng, 25-meters simbassäng, hoppbassäng, en familjedel med upplevelsebassänger, relaxavdelning och gym.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping, Etapp 1:1
Avser nybyggnad av 58 lägenheter i två flerbostadshus på 2-4 våningar. Totalt i området byggs ca 690 bostäder planeras, både lägenheter, villor, parhus och kedjehus.
Nybyggnad av flerbostadshus och kontor i Enköping
Ca 100 nya bostäder, ev handelslokaler i bottenplan. En mindre kontorsbyggnad i 2 plan.
Nybyggnad av lager/ industrihall i Enköping
Omfattar nybyggnad av distributions- och fyllnadscentral, 800 kvm i 1 huskropp samt höglager. I totalentreprenaden ingår även en högspänningsentreprenad, en trafostation.
Nybyggnad av logistikterminal i Enköping
Projektet avser nybyggnad av logistikterminal.
Ny- och ombyggnad av bostäder i Enköping
Kv Läkaren kommer bestå av både lägenheter i ombyggnation i det gamla gymnastikhuset samt lägenheter i nyproduktion i ett hus ner mot Stockholmsvägen.
Nybyggnad av enbostadshus på Ekolsunds Slott, etapp 2
Nybyggnad av 51 st enbostadshus på ca 100 kvm var.
Nybyggnad av äldreboende i Enköping, Etapp 1
Nybyggnad av äldreboende. I första etappen byggs enbart äldreboende.
Nya industrigator på Hagalund, Enköping, Etapp 1
Avser anläggande av gata och GC-vägar. Även förläggning av pumpstation, VA- och belysningsanläggningar samt förläggning av tomrör och transformationer/kopplingsskåp/brunnar för el och tele opto inklusive proppning av tomrör. Etappen omfattar ca 1800 m.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Enköping
Nybyggnad av tvåbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Enköping
Bygglov nybyggnad av parhus.
Nybyggnad av sporthall med omklädningsrum i Enköping
Avser nybyggnad av sporthall vid Enavallen med tillhörande lågbyggnadsdel som innehåller omklädningsrum samt teknikutrymmen.
Nybyggnad av gång- och cykelväg och vattenledning i Enköping
Avser utbyggnad av gång- och cykelväg och VA.
Exploatering/Utbyggnad av gator av bostadsområde i Enköping, Etapp 1
Objektet avser anläggande av bostadsgator (ca 750 kvm) för det nya bostadsområdet Älvdansen (Kyrkoherdens Fiskevatten) i Enköping. I projektet ingår även: Förläggning av pumpstation och VA-ledningar, Belysningsanläggning, Schakt och återfyllning för fjärrvärme samt Schakt, förläggning och återfyllning av tomrör och kopplingsskåp/brunnar för el och opto inklusive proppning av tomrör.
Upprustning av Bredsands Camping i Enköping
Finns planer på nya uthyrningsstugor, ny reception och butik, renovering av vandrarhem mm.
Nybyggnad av exploateringsområde, gata och dagvattenledning i Enköping
Nybyggnad av gata längs med Åkersbergsvägen, förläggning av dagvattenmagasin, VA- och belysningsanläggningar samt förläggning av tomrör och kopplingsskåp/brunnar för el, tele och opto inklusive proppning av tomrör. Markförstärkning i form av KC-pelare ingår även för delar av vägavsnitt samt som option för delar av tomtmark. Etappen omfattar ca 820 m kvartersgata och ca 300 m gc-väg. Husen: 1403516
Utbyte av nätstation på Enköpings Garnison
Avser utbyte av nätstation 20/0,4 kV med tillhörande el-, mark- och husbyggnadsarbeten.
Nya verksamhets & personallokaler i Örsundsbro, Del 1
Avser nybyggnad av verksamhetslokaler.
Gatu- och VA-arbeten för exploateringsområde i Enköping
Objektet avser anläggande av nya gator i nytt bostadsområde vid Fanna 32:9,(Bahco), etapp 5 och 10, i Enköping. Etappen omfattar ca 200 m kvartersgata och ca 350 m gång- och cykelbana.
Nybyggnad av radhus i Enköping
Marklov för markarbete och bygglov nybyggnad av tre radhus med totalt nio lägenheter.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Förhandsbesked nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av radhus i Enköping
Bygglov nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av parhus i Enköping
Bygglov nybyggnad av sex parhus.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov nybyggnad av industrilokal, lager.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av grupphus i Enköping
Bygglov nybyggnad av 3 enbostadshus och garage Skolsta 10:18,10:19,10:17.
Nybyggnad av radhus i Enköping
Bygglov nybyggnad av 3 radhus Bredsand 1:330,1:331,1:332.
Nybyggnad av gruppbostad i Enköping
Bygglov nybyggnad av lss gruppbostad.
Nybyggnad av nätstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av nätstation för eldistribution (ns07600).
Nybyggnad av nätstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av nätstation för eldistribution (ns12600).
Nybyggnad av nätstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av nätstation för eldistribution (ns17353).
Nybyggnad av nätstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av nätstation för eldistribution (ns29751).
Nybyggnad av nätstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av nätstation för eldistribution (ns66961).
Nybyggnad av nätstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av nätstation för eldistribution (ns77136).
Nybyggnad av nätstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av nätstation för eldistribution (ns85584).
Nybyggnad av nätstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av plank i Enköping
Bygglov nybyggnad av plank.
Nybyggnad av friggebod i Enköping
Bygglov nybyggnad av friggebod med solcell.
Nybyggnad av förråd i Enköping
Bygglov nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av telestation i Enköping
Bygglov nybyggnad av 3 teknikbod Äs 2:16,Kungshusby 1:2,Enköpings-näs 1:10.
Nybyggnad av carport i Enköping
Bygglov nybyggnad av carport med förråd på befintlig grund.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av enbostadshus och carport Bredsand 1:346,1:347.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Enköping
Bygglov nybyggnad av sprängförråd.
Nybyggnad av telestation i Enköping
Bygglov nybyggnad av teknikbod för fiber.
Nybyggnad av telestation i Enköping
Bygglov nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation (ns16191).
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation (ns66135 unnesta).
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation (ns74236 solviken).
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation (ns95373 sjöängarna södra).
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation nis 154325.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation och rivningslov rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av gäststuga i Enköping
Bygglov nybyggnad av övernattningsstuga.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad enbostadshus, fasadändring.
Nybyggnad av barack i Enköping
Bygglov tidsbegränsat lov för byggbodar 20170801-20181230.
Nybyggnad av regionnät i Enköping
Strandskyddsdispens anläggande av kabel för transformatorstation/pumphus.
Nybyggnad av bredband i Enköping
Strandskyddsdispens för anläggande av fiber.
Nybyggnad av regionnät i Enköping
Strandskyddsdispens för markkabel och transformatorstationer.
Nybyggnad av bredband i Enköping
Strandskyddsdispens för schaktstråk anläggande av fiber Arnö Prästgård 1:3, Brunnsholm 2:1.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: