Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Enköping

Rivning och nybyggnad av Hjulstabron i Enköping
För att möjliggöra större lastfartyg i farleden på Mälaren. Nybyggnad av mellanhög bro i nytt läge öster om befintlig bro. Ett körfält i vardera riktningen samt gc-bana.
Nybyggnad av simhall i Enköping
Avser nybyggnad av familjebad på det s.k. Korsängsfältet i Enköping. Familjebadet planeras innehålla rehab- och undervisningsbassäng, 25-meters simbassäng, hoppbassäng, en familjedel med upplevelsebassänger, relaxavdelning och gym.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping, Etapp 1:1
Avser nybyggnad av 58 lägenheter i två flerbostadshus på 2-4 våningar. Totalt i området byggs ca 690 bostäder planeras, både lägenheter, villor, parhus och kedjehus.
Nybyggnad av flerbostadshus och kontor i Enköping
Ca 100 nya bostäder, ev handelslokaler i bottenplan. En mindre kontorsbyggnad i 2 plan.
Ny/om byggnad av flerbostadshus i Enköping
Ombyggnad av 60 lägenheter. Rivning av ett flerbostadshus och nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av lager/ industrihall i Enköping
Omfattar nybyggnad av distributions- och fyllnadscentral, 800 kvm i 1 huskropp samt höglager. I totalentreprenaden ingår även en högspänningsentreprenad, en trafostation.
Nybyggnad av bostäder & lokaler i Enköping, Etapp 2
ca 49 lgh och 5st lokaler i 4-8 våningar. Samarbetsprojekt mellan ALM Equity och Andersson Company.
Nybyggnad av exploateringsområde i Nynäs
Exploatering för ca 60-80 bostäder.
Nybyggnad av förskola i Örsundsbro
8 avdelningar 160 barn
Nybyggnad av enbostadshus på Ekolsunds Slott, etapp 2
Nybyggnad av 51 st enbostadshus på ca 100 kvm var.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av 28 st bostadslägenheter.
Nybyggnad av sporthall med omklädningsrum i Enköping
Avser nybyggnad av sporthall vid Enavallen med tillhörande lågbyggnadsdel som innehåller omklädningsrum samt teknikutrymmen.
Nybyggnad av villor i Enköping
Omkring 25 villor.
Nybyggnad av parhus i Enköping
Bygglov nybyggnad av 8 stycken tvåbostadshus med tillhörande carport.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av hotell/motell i Enköping
Avser nybyggnad av lågprishotell med ca 30 rum.
Nybyggnad av radhus i Enköping
Marklov för markarbete och bygglov nybyggnad av tre radhus med totalt nio lägenheter.
Nybyggnad av parhus i Enköping
Nybyggnad av tvåbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Enköping
Bygglov nybyggnad av parhus.
Nybyggnad av gång- och cykelväg och vattenledning i Enköping
Avser utbyggnad av gång- och cykelväg och VA.
Gatu- och VA-arbeten för exploateringsområde i Enköping
Objektet avser anläggande av nya gator i nytt bostadsområde vid Fanna 32:9,(Bahco), etapp 5 och 10, i Enköping. Etappen omfattar ca 200 m kvartersgata och ca 350 m gång- och cykelbana.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Förhandsbesked nybyggnad av industrilokal.
Utbyte av nätstation på Enköpings Garnison
Avser utbyte av nätstation 20/0,4 kV med tillhörande el-, mark- och husbyggnadsarbeten.
Nybyggnad av grupphus i Enköping
Nybyggnad av 3 enbostadshus och garage på Skolsta 10:18, 10:19, 10:17.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Förhandsbesked nybyggnad av enbostadshus, stall och maskinhall.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av industrihall mm, tillbyggnad skärmtak.
Nybyggnad av kontor i Enköping
Bygglov för nybyggnad av kontor, fasadändring (utrymningstrappa) och tillbyggnad av entré, se dnr 16-146.
Nybyggnad av radhus i Enköping
Bygglov nybyggnad av 3 radhus Bredsand 1:330,1:331,1:332.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov nybyggnad av industrilokal, lager.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av affärshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av affärshus (mio), uppsättning skylt, marklov.
Nybyggnad av samlingslokal i Enköping
Bygglov nybyggnad av mötesplats.
Nybyggnad av radhus i Enköping
Bygglov nybyggnad av radhus med tillhörande förråd, sophus/undercentral.
Nybyggnad av radhus i Enköping
Bygglov nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av förråd i Enköping
Bygglov nybyggnad av sprängförråd.
Nybyggnad av mur i Enköping
Bygglov nybyggnad av stödmur.
Nybyggnad av telestation i Enköping
Bygglov nybyggnad av teknikbod (accessnode).
Nybyggnad av telestation i Enköping
Bygglov nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation - Altuna 4:19, Storbo 1:4.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation nis 154325.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation nis 242505.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation ns02229 Altuna-fröslunda 4:2,4:4,2:3.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation ns04441.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation ns12316.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation ns12845.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation ns13819.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation ns26454.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation ns51538.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation ns69385.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation ns74038.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation ns77136.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation ns81595.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation ns86206.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation ns90455.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation, ref aar36.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad enbostadshus, fasadändring.
Nybyggnad av barack i Enköping
Bygglov tidsbegränsat lov för byggbodar 20170801-20181230.
Nybyggnad av plank i Enköping
Bygglov uppförande av vindskydd.
Nybyggnad av nätstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av plank i Enköping
Bygglov nybyggnad av plank.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Förhandsbesked nybyggnad av enbostadshus samt garage.
Nybyggnad av småbåtshamn i Enköping
Strandskyddsdispens anläggande av båthamn och badplats.
Nybyggnad av driftledning i Enköping
Strandskyddsdispens anläggande av fiber (enköping lydinge 2 gsf).
Nybyggnad av driftledning i Enköping
Strandskyddsdispens anläggande av fiber (enköping ådalen 2 gsf).
Nybyggnad av driftledning i Enköping
Strandskyddsdispens anläggande av fiber (enköping örsundsbro 2 gsf) Alsta 12:1,Amnö 12:2.
Nybyggnad av driftledning i Enköping
Strandskyddsdispens anläggande av fiber.
Nybyggnad av regionnät i Enköping
Strandskyddsdispens anläggande av kabel för transformatorstation/pumphus.
Nybyggnad av bredband i Enköping
Strandskyddsdispens för anläggande av fiber.
Nybyggnad av bredband i Enköping
Strandskyddsdispens för schaktstråk anläggande av fiber Arnö Prästgård 1:3, Brunnsholm 2:1.
Nybyggnad av regionnät i Enköping
Strandskyddsdispens schakt av ny elkabel.
Nybyggnad av carport i Enköping
Bygglov nybyggnad av carport med förråd på befintlig grund.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av enbostadshus och carport Bredsand 1:346,1:347.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Enköping
Bygglov nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Enköping
Bygglov nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av telestation i Enköping
Bygglov nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Enköping
Bygglov nybyggnad av 3 teknikbod Äs 2:16,Kungshusby 1:2,Enköpings-näs 1:10.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Enköping
Bygglov för nybyggnad av padeltennisbana.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Enköping
Bygglov anläggande av skatepark.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: