Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Enköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av simhall i Enköping
Avser nybyggnad av familjebad på det s.k. Korsängsfältet i Enköping. Familjebadet planeras innehålla rehab- och undervisningsbassäng, 25-meters simbassäng, hoppbassäng, en familjedel med upplevelsebassänger, relaxavdelning och gym.
Nybyggnad av flerbostadshus på Romberga, Enköping, Etapp 2
Detta hette tidigare Kyrkoherdens fiskevatten etapp 2
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping, Etapp 1:1
Avser nybyggnad av 58 lägenheter i två flerbostadshus på 2-4 våningar. Totalt i området byggs ca 690 bostäder planeras, både lägenheter, villor, parhus och kedjehus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
150 lägenheter tomten är på 10 000 kvm
Ny/om byggnad av ungdomslägenheter i Enköping
Ombyggnad av 60 lägenheter. Rivning av ett flerbostadshus och nybyggnad av flerbostadshus och LSS-boende 15-20 lägenheter. Sammanlagt 150 lägenheter.
Nybyggnad av hyresrätter i Enköping
88-120 lägenheter, 3 punkthus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus, älvdansen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Arkeologiska undersökningar har gjorts på platsen. Drygt 30 lgh i 3-4 våningar med ca 20 parkeringsplatser i garage eller carports planeras.
Nybyggnad av lager/ industrihall i Enköping
Omfattar nybyggnad av distributions- och fyllnadscentral, 800 kvm i 1 huskropp samt höglager. I totalentreprenaden ingår även en högspänningsentreprenad, en trafostation.
Nybyggnad av bostäder i Enköping
Totalt 180 lägenheter i tre etapper. Ca 60 lgh i varje etapp.
Nybyggnad av bostäder i Enköping
2 bostadsrättsföreningar planeras det för.
Nybyggnad av bostäder & lokaler i Enköping, Etapp 2
36 st lgh i 4-5 plan och 4 st lokaler samt garage med 65 platser i markplan. Samarbetsprojekt mellan ALM Equity och Andersson Company.
Nybyggnad av exploateringsområde i Nynäs
Exploatering för ca 60-80 bostäder.
Nybyggnad av förskola i Örsundsbro
8 avdelningar 160 barn
Nybyggnad av radhus i Enköping
Bygglov nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av 28 st bostadslägenheter.
Nybyggnad av deltidsbrandstation i Örsundsbro, Enköping
Nybyggnation av en deltidsbrandstation i Örsundsbro, som ska ersätta befintlig station som inte uppfyller gällande krav för verksamheten. Byggnad innehållande lokaler för personal och räddningsfordon med en total yta om ca 622 m² BTA.
Nybyggnad av hotell/motell i Enköping
Avser nybyggnad av lågprishotell med ca 30 rum.
Nybyggnad av enbostadshus på Ekolsunds Slott, etapp 2
Nybyggnad av 12 st enbostadshus på ca 100-300 kvm/tomt. Byggstart kan ske omgående. Kommunalt vatten och avlopp samt bredband finns till tomtgränsen.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Planen är att möjliggöra uppförande av ett flerbostadshus i upp till åtta våningar med verksamhetslokaler i bottenplan. Parkering tillåts som garage antingen nedgrävd under eller i markplan.
Upprustning av Bredsands Camping i Enköping
Finns planer på nya uthyrningsstugor, ny reception och butik, renovering av vandrarhem mm.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Nybyggnad av logistikhall+produktion och kontor.
Nybyggnad av gång- och cykelväg och vattenledning i Enköping
Cirka 330 m ny gång- och cykelbana, circa 210 m omläggning av befintlig gång- och cykel väg (grus), circa 450m nya dagvattenledningar, ny grus parkering och ny fördröjningsdamm för dagvatten
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Förhandsbesked nybyggnad av industrilokal.
Nya verksamhets & personallokaler i Örsundsbro, Del 1
Avser nybyggnad av verksamhetslokaler.
Ny gc-väg och rondell samt ombyggnad av korsning i Enköping
Objektets läge: Myrangatan, Lastbilsgatan samt Vagnsgatan.
Nya bostäder, handel och förskola i Enköping
Bostadskvarter med inslag av handel och förskola.
Nya förskolemoduler till Bredsand i Enköping
Förskolan ska vara för 8 avdelningar inklusive tillagningskök. Beräknad slutbesiktning juni 2018.
Nybyggnad av cykelbana i Enköping
Ny cykelbana mellan Österleden och Åkersberg.
Uppställning och hyra av moduler vid Westerlundska gymnasiet i Enköping
Objektet avser uppställning och hyra av moduler för Westerlundska gymnasiet. Avser 4 st klassrum med kapacitet för ca 35 pers/klassrum.
Ny dricksvattenledning mellan Alstasjön-Örsundsbro, Enköping
Projektet avser tryckning/borrning av ny dricksvattenledning om ca 1,5 km samt passage under väg 55 inklusive inkoppling på befintlig ledning i båda ändar.
Nybyggnad av aktivitetshus i Björnbo
Aktivitetshuset ska enligt planerna bli en tvådelad byggnad på totalt drygt 1 700 kvadratmeter. Den ena delen ska isoleras och innehålla bland annat kafé och utrymmen för samkväm, toaletter, kök och arbetsrum och den andra, större oisolerad del för olika verksamheter.
Nybyggnad av stall i Enköping
Förhandsbesked nybyggnad av stall.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Förhandsbesked nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av kontor i Enköping
Bygglov nybyggnad av lager och kontor.
Nybyggnad av gruppbostad i Enköping
Bygglov nybyggnad av gruppbostad lss.
Nybyggnad av parhus i Enköping
Bygglov nybyggnad av flera tvåbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus samt marklov.
Nybyggnad av regionnät i Enköping
Strandskyddsdispens anläggande av markkabel.
Nybyggnad av brygga i Enköping
Strandskyddsdispens nybyggnad av brygga.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Strandskyddsdispens nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Enköping
Tidsbegränsat bygglov för förråd och bodar till och med 2022-12-31.
Nybyggnad av carport i Enköping
Bygglov nybyggnad av carport för 6 st hemstjänstbilar.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av enbostadshus med carport och förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av enbostadshus och carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av enbostadshus, boende med vuxenstöd.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation (nsl5390 nysätra).
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation, ns18669.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation, ns20331.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation, ns27214.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation, ns99252.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation, projektid 254550.
Nybyggnad av transformatorstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av barack i Enköping
Bygglov tidsbegränsat lov byggbodar (mio).
Nybyggnad av barack i Enköping
Bygglov tidsbegränsat lov byggbodar (ny brandstation örsundsbro).
Nybyggnad av barack i Enköping
Bygglov tidsbegränsat lov byggbodar.
Nybyggnad av lager i Enköping
Bygglov tidsbegränsat lov lagertält t o m 2022-11-14.
Nybyggnad av barack i Enköping
Bygglov tidsbegränsat lov, portabla moduler.
Nybyggnad av nätstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av nätstation Lisselås 2:1,Sjogsta 6:1.
Nybyggnad av nätstation i Enköping
Bygglov nybyggnad av nätstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: