Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Älvkarleby

Nybyggnad av bostäder och skola i Älvkarleby
Nytt bostadsområde med möjlighet att uppföra förskola, naturområden och båtuppläggningsplats i anslutning till Kopphusvägen, Skutskär. Avser ca 40-50 st bostäder. Exploatering: 1413927

Nybyggnad av flerbostadshus, SABOs Kombohus i Skutskär

Nybyggnad av äldreboende, Skutskär, Etapp 1
Nybyggnad av 20 st lägenheter för äldre- och demensboende. Huset byggs ihop med befintliga byggnader via en förbindelsegång. Byggnaden kommer även att utgöra ersättningsboende för boende från gamla delen av Tallmons äldreboende då detta kommer att rivas.

Nybyggnad av enbostadshus i Älvkarleby
Planer för nybyggnad av 15-20 st enfamiljshus på Bollvägen, Movägen, Sportvägen och Folketshusvägen.

Nybyggnad av exploateringsområde i Älvkarleby
Bostäderna: 1350375

Ny gång- och cykelväg längs väg 76 mellan Älvkarleby-Skutskär
5-6 km lång sträcka.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: