Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Älvkarleby

Nybyggnad av äldreboende, Skutskär etapp 2
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende för äldre och dementa. 80 boendelägenheter, tillagningskök och gemensamma utrymmen. Totalt ca 9 000 m² BTA.
Nybyggnad av barack i Älvkarleby
Nybyggnad av byggarbetsplats/omklädningsbodar/förrådscontainrar/byggskylt.
Nybyggnad av nätstation i Älvkarleby
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Älvkarleby
Rivningslov av nätstation samt nyybyggnad av nätstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: