Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Uppsala län

Enköping (36)
Heby (25)
Håbo (18)
Knivsta (28)
Tierp (19)
Uppsala (105)
Östhammar (31)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 269 st.

Nytt bostadsområde med handel och offentlig service i Uppsala
I del 2 för Ulleråker planeras det för ytterligare hyres- och bostadsrätter, förskola, samt handel och service.

Nybyggnad av vårdbyggnad & behandlingsavdelning i Uppsala
Vårdavdelningar, dagkirurgi, mottagningar och forskning mm. 96 vårdrum, 34 mottagningsrum och 60 dagvårdsplatser. Miljöbyggnad GULD. Grundarbete startar våren 2015 och stomresning planeras till nov 2015. Arbetet skall stå klart juni 2017.

Nybyggnad av bostäder, butiker och restauranger i Karlholm
450 bostäder planeras varav ca 90 av dom blir villor.

Nybyggnad av bussdepå i Fyrislund, Uppsala
Avser nybyggnation av en stadsbussdepå för kollektivtrafiken i Uppsala på fastigheterna Vaksala-Norrby 1:3 och Söderhällby 1:2, i området Fyrislund. Stadsbussdepåns placering blir i direkt anslutning till befintlig regionbussdepå. Stadsbussdepån ska innehålla administrations- och verkstadsbyggnad, servicebyggnader, gaslagerbyggnad samt bussuppställning på ramper. Omfattningen är ca 11 000 m² BTA, ca 62 000 m² mark, 180 st. rampplatser för bussar med medieanslutning. För att klara åtagandet ska bussdepån i Fyrislund förses med bland annat en pipeline som överför biogas från reningsverket i Kungsängen. Det kommer även att finnas laddstolpar för elbussar samt tankställen för biodiesel, som tillverkas av bland annat vegetabiliska oljor.

Nybyggnad av bostads & affärsområde utanför Storvreta, et 2
ca 235 bostäder.

Nybyggnad av kontor och laboratorium i Uppsala
Nybyggnad av kontor och laboratorium på ca 17,000 kvm.

Nyb av flerbostadshus, butiker, kontor mm i Bålsta, etapp 2-9
Ca 2000 nya bostäder, servicelokaler mm planeras. Kommer att byggas etappvis under 20 års tid. Uppskattad oklar byggstart och kostnad. Ettelva har tagit fram ett gestaltningsprogram.

Ny Arena i Uppsala
Huvudarenan ska klara UEFA krav nivå 3 med publikkapacitet på 8 000 till 10 000 besökare. Integrerat med arenan samt i fristående byggnader planeras även för lokaler för kontor och verksamheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gamla Uppsala
325 st hyreslägenheter. Mellan 3-5 våningar.

Nybyggnad av hotell i Knivsta
Hotellet kommer att rymma hela 220 rum, restaurang och konferensavdelning. Byggnaden kommer och ge plats för café, gym/spa samt kommunala serviceanläggningar. Storlek: Hotellbyggnad 10 000kvm, Hostelbyggnader 3x 1500kvm.

Nybyggnad av flerbostadshus/studentbostäder i Knivsta, etapp 1
Byggs vid korsningen Gredelbyleden/Trunstavägen. Ca 205 mindre lgh i 4-6 våningar samt två byggrätter i 4-7 våningar och 8-15 våningar.

Nybyggnad av kontorsbyggnad vid resecentrum i Uppsala
Byggrätten medger en maximal bruttoarea på 9600 kvm. Byggnaden kommer att bli Nordens mest hållbara kontorsbyggnad.

Påbyggnad med lägenheter på galleria Kvarngärdet,Uppsala et2-6
Entreprenörer från etapp 1 = 940813 kommer eventuellt ha option här.

Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Hyresrätter samt lägenheter för försvarsmaktens anställda.

Nybyggnad av flerbostadshus på Årsta, Uppsala
Nybyggnad av flerbostadshus med ca 190 lägenheter.

Nybyggnad av bostäder i Uppsala
4-6 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus och småhus i Bålsta

Nybyggnad av radhus i Uppsala, etapp 4:1, A-C
Avser nybyggnad av totalt ca 80 - 100 st radhus. Projektet kan komma att delas i fler etapper.

Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Nybyggnad av flerbostadshus med 91 lägenheter i 4, 6 och 7 våningar. Bastu, växthus och grönytor på tak. Restaurang och bageri i entréplan samt en vinkällare.

Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Nybyggnad av 200 lägenheter i flerbostadshus. Både hyres- och bostadsrätter

Nybyggnad av flerbostadshus på Kapellgärdet i Uppsala, Etapp 1 & 2
Totalt planeras 300 bostäder på området.

Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Tre huskroppar i 5-8 våningar, BOA 8600 kvm och LOA 620 kvm.

Utökning av industriområde i Morgongåva
Nybyggnad av kontor, lager och logistik för Apotea.

Nybyggnad av allaktivitetshall i Knivsta, etapp 1
En sammankoppling med befintlig Hälsohus skall göras. Kallas för CIK, Centrum för idrott och kultur.

Nybyggnad av handel, kontor och flerbostadshus i Gränby
Ca 60 lägenheter.

Nybyggnad av bostadshus (hyresrätter) i Enköping, etapp 3

Nybyggnad av punkthus i Enköping

Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Nybyggnad av ca 112 st lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Projektet avser nybyggnation av 5 stycken huskroppar med 11 - 4 våningar. Totalt rör det sig om 120 lägenheter. 1 hus med 11 våningar, 2 hus med 5 våningar samt 2 hus med 4 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Nybyggnad av flerbostadshus med parkeringsgarage. Miljöbyggnad silver.

Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala, etapp 2
Rosendal, etapp 2 (del av). Ca 140-145 lgh.

Exploatering för nytt bostadsområde i Uppsala
Totalt 6000 bostäder som ska byggas på området.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ulleråker
Totalt på området ska ca 1100 lgh, hyres- och bostadsrätter, förskola samt handel och service.

Nybyggnad av passivhus i Rosendal, Uppsala

Nybyggnad av flerbostadshus/studentbostäder i Knivsta, etapp 2
102 lägenheter i storleken 1:or (27kvm) och 2:or (38-41 kvm)

Nybyggnad av F-6 skola i Uppsala

Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gottsunda, Uppsala
Nybyggnad av 108 st bostadsrätter. Brf är under bildande.

Nybyggnad av flerbostadshus i Håbo

Nybyggnad av flerbostadshus/hyresrätter med garage i Enköping

Nybyggnad av båthamn,båtvarv,evenemangsområde mm i Uppsala

Nybyggnad av flerbostadshus i Östra Sala backe, Uppsala
Ca 100 bostäder. Mandelpilen med ca 110 välplanerade bostäder i klimatsmarta och sunda trähus.

Nybyggnad av bostäder, lokaler & garage på Kungsängen, Uppsala
Brf under bildande. Nybyggnad av 96 lägenheter och 2 st garage (för både kvarter 1 och 2).

Nybyggnad av flerbostadshus i Östra Sala backe, Uppsala
Nybyggnad av 80 st bostadsrätter. Rivning och sanering: 1443783

Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala, etapp 2
Etapp 2 av totalt 500 bostäder i Bäcklösaområdet. I denna etapp ska 85 st lägenheter i fyra punkthus byggas. Etapp 1, 22 bostäder: 1352813

Nybyggnad av flerbostadshus på Kapellgärdet i Uppsala, Etapp 3
Totalt planeras 300 bostäder på området.

Nybyggnad av flerbostadshus på Kapellgärdet i Uppsala, Etapp 4
Totalt planeras 300 bostäder på området.

Nybyggnad av flerbostadshus, butiker mm i Uppsala
Bostadsrätter.

Nybyggnad av anslutningsväg, bro och/eller spårväg i Uppsala
Avser kapacitetsökning för kollektivtrafiken från nya Rosendalsområder och Ulleråker in till centralstationen. Ett nytt kollektivtrafikstråk. Nya broar ska byggas, eventuellt uppgradering av spårväg eller nybyggnad av vägar kommer att ske.

Nybyggnad av butiker i Gnista, vid Boländerna

Nybyggnad av radhus i Uppsala, etapp 1
Etapp 1 av totalt 500 bostäder i Bäcklösaområdet. I denna etapp ska 22 radhus byggas.

Nybyggnad av bostäder i Uppsala
Genomförandetiden är satt till 5 år från och med den dag planen vinner laga kraft.

Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala

Nybyggnad av flerbostadshus på Kungsängen, Uppsala
Ca 200 lgh planeras på detta kvarter. Detta är etapp 1 där det kommer byggas 90 lägenheter. Etapp 2: 1344960.

Nybyggnad av handelslokaler och flerbostadshus i Enköping
Ca 40-50 lgh med butiker i bottenplan, 5-8 våningar.

Nybyggnad av punkthus i Enköping
Ca 70 lägenheter.

Nybyggnad av bostäder utanför Storvreta, et 1
Planer för 70 bostäder.

Nybyggnad av fabrik i Heby

Nybyggnad av bostäder & lokaler i Enköping, Etapp 1
4-8 våningar. Samarbetsprojekt mellan ALM Equity och Andersson Company. Lilla Torg.

Nybyggnad av flerbostadshus och butiker i Tierp

Nybyggnad av flerbostadshus, butiker mm i Uppsala

Nybyggnad av industrihus i Uppsala

Nybyggnad av flerbostadshus med garage på Kapellgärdet, Uppsala, etapp 1
4-5 våningar, garage under mark.

Nybyggnad av exploateringsområde i Nynäs
Exploatering för ca 60-80 bostäder.

Nybyggnad av bostäder i Uppsala, etapp 2
Markanvisningstävlingen är avgjord. Åtta utvalda byggherrar ska tillsammans bygga ca 500 bostäder. Veidekke har i sin del 53 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Björklinge
Nybyggnad av 13 hus med 6st lägenheter i vardera.

Nybyggnad av logistikterminal i Enköping
Projektet avser nybyggnad av logistikterminal.

Nybyggnad av lager/ industrihall i Enköping
Omfattar nybyggnad av distributions- och fyllnadscentral, 800 kvm i 1 huskropp samt höglager. I totalentreprenaden ingår även en högspänningsentreprenad, en trafostation.

Nybyggnad av galleria Kvarngärdet, Uppsala

Ny- och ombyggnad av bostäder i Enköping
Kv Läkaren kommer bestå av både lägenheter i ombyggnation i det gamla gymnastikhuset samt lägenheter i nyproduktion i ett hus ner mot Stockholmsvägen.

Nybyggnad av mellan- och högstadieskola i Östhammar
Ny skolbyggnad, upprustning av skolgården och övriga utemiljöer. Rivning av den gamla skolbyggnaden när den nya är klar. Avser 4-9 klass.

Nytt exploateringsområde för bostäder i Österbybruk
75-100 villor.

Nybyggnad av enbostadshus på Ekolsunds Slott, etapp 2
Nybyggnad av 51 st enbostadshus på ca 100 kvm var.

Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Nybyggnad av flerbostadshus, totalt 30 st bostadsrättslägenheter samt tillbyggnad av 3 övriga flerbostadshus där 15 st lägenheter kommer uppföras på vindar som hyresrätter.

Nybyggnad av hyresrätter i Uppsala, etapp 2
I den första etappen byggs parkeringshuset och i denna etapp byggs hyresrätterna.

Nybyggnad av skola och förskola i Uppsala
Kapacitet för 150 elever åk F-3 och 2x18 förskolebarn samt möjlighet till utökning. Upprustning av utemiljön och anläggning av förskolegård ska göras samt ny trafiksituation för lämning och hämtning av barn. Skolan kommer även att utrustas med tillagningskök. Miljöbyggnad klass Silver med solenergianläggning på taket. Rivning kommer ske först på projekt ID: 1341067.

Nybyggnad av flerbostadshus i Östhammar, etapp 3

Nybyggnad av flerbostadshus i Väppeby, etapp 2

Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Ca 28 lgh + 2-4 lokaler i bottenplan, bostadsrätter. Parkering i källaren. Husen kallas för Guldpalmen, Svartbjörken och Silvergranen.

Nybyggnad av industrihus i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.

Nybyggnad av förskola i Bålsta
Avser förskola med 6-8 avdelningar i området Frösundavik, Bålsta.

Nybyggnad av flerbostadshus i Alsike

Exploatering för för Rosendalsområdet i Uppsala, etapp 2 b

Nybyggnad av radhus i Uppsala

Exploatering för handel & industri mm på östra Fyrislund
Nybyggnad av ca 2500 m gata med tillhörande gc-vägar, ledningnät, fiber, samt ca 2100 m nyanläggning av va-ledningar. Även ombyggnad av Rapsgatan på en sträcka av ca 150 m.

Nybyggnad av bostäder i Knivsta
Nybyggnad av 48 st lägenheter i rad- och parhus. Projektet sker parallellt med nybyggnad av flerbostadshus på id: 1193836.

Nybyggnad av stadsradhus i Uppsala
13 st stadsradhus planeras.

Exploateringsarbeten för Södra Gunsta, Uppsala, Etapp 1
Avser exploatering för ca 300 bostäder i form av flerfamiljshus, radhus, kedjehus och enfamiljshus. I denna del kommer man göra ca 2100 m ledningsgrav 2st spillvattenpumpstationer inkl. inkoppling och driftssättning Rensning av befintligt dike söder om planområdet anläggande av dagvattendamm oh dikning nybyggnad av park ca 760m ny allmän gata skede 1

Nybyggnad av kontor i Uppsala
Avser nybyggnad av affärs/kontorshus samt rivningslov för rivning av del av befintlig byggnad.

Nybyggnad av studentlägenhet i Tierp

Nybyggnad av förskola i Knivsta
8 avdelningar i två plan.

Exploatering för småhusområde i Uppsala, Etapp 1

Nybyggnad av husbilshall och utställningsgård i Enköping

Nybyggnad av parhus i Enköping

Nybyggnad av skolor/utbildning och grundskola i Uppsala
Lindbackens skola är planerad för årskurserna F-6. Avser ny grundskola med plats för tillfällig förskola med ca 4 avdelningar. Totalt cirka 600 elever.

Nybyggnad av äldreboende i Enköping, Etapp 1
Nybyggnad av äldreboende. I första etappen byggs enbart äldreboende.

Nybyggnad av lager, kontor och personalutrymmen i Uppsala
Lagerdelen byggs i 1 våning och kontor/personallokaler i 2 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Östhammar
Nybyggnad av 30 st hyreslägenheter i 2-4 huskroppar på 2 våningar. Lågenergihus.

Nybyggnad av flerbostadshus, SABOs Kombohus i Skutskär

Nybyggnad av flerbostadshus i Alunda

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: