Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Uppsala län

Enköping (34)
Heby (16)
Håbo (19)
Knivsta (26)
Tierp (23)
Uppsala (152)
Östhammar (27)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 226 st.

Nytt bostadsområde med handel och offentlig service i Uppsala

Nybyggnad av bussdepå i Fyrislund, Uppsala

Nytt bostadsområde i Uppsala

Nybyggnad av småhus och parhus i Storvreta

Nyb av flerbostadshus, butiker, kontor mm i Bålsta, etapp 2-9

Ny Arena i Uppsala

Nytt handelsområde i Uppsala

Nybyggnad av flerbostadshus i Gamla Uppsala

Nybyggnad av hotell i Knivsta

Nybyggnad av kedjehus, radhus & flerbostadshus i Södra Gunsta

Nybyggnad av kontorsbyggnad vid resecentrum i Uppsala

Nybyggnad av flerbostadshus/studentbostäder i Knivsta

Nybyggnad av bostäder, handel och parkeringsgarage i Uppsala

Nybyggnad av simhall i Enköping

Nybyggnad av punkthus på Årsta, Uppsala

Nybyggnad av bostäder utanför Storvreta

Nybyggnad av flerbostadshus och förskola mm i Uppsala

Nybyggnad av radhus i Uppsala, etapp 4:1, A-C

Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala

Nybyggnad av bostäder i Stenhagen, Uppsala

Nybyggnad av bostäder i Uppsala

Nybyggnad av allaktivitetshall i Knivsta, etapp 1

Nybyggnad av bostadshus (hyresrätter) i Enköping, etapp 3

Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Uppsala

Nybyggnad av handel, kontor och flerbostadshus i Gränby

Nybyggnad av studentbostäder mm i Kåbo

Utökning av industriområde i Morgongåva

Om- och nybyggnad av handelslokaler i Boländerna, Uppsala

Nybyggnad av flerbostadshus i Håbo

Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala, etapp 2

Nybyggnad av skola i Alsike, Knivsta

Nybyggnad av studentbostäder i Gottsunda, Uppsala

Nybyggnad av punkthus i Bålsta

Nybyggnad av vård- och omsorgsboende på Flogsta, Uppsala

Nybyggnad av flerbostadshus i Östra Sala backe, Uppsala

Nybyggnad av flerbostadshus på Gottsunda

Nybyggnad av bostäder, lokaler & garage på Kungsängen, Uppsala

Nybyggnad av båthamn,båtvarv,evenemangsområde mm i Uppsala

Exploatering för bostadsområde i Skölsta, etapp 2

Nybyggnad av flerbostadshus, butiker mm i Uppsala

Nybyggnad av flerbostadshus i Svista, etapp 2

Nybyggnad av teater i Uppsala

Nybyggnad av butiker i Gnista, vid Boländerna

Nybyggnad av flerbostadshus (hyresrätter) i Knivsta

Nybyggnad av flerbostadshus på Kungsängen, Uppsala

Nybyggnad av handelslokaler och flerbostadshus i Enköping

Nybyggnad av punkthus i Enköping

Nybyggnad av fabrik i Husby

Nybyggnad av bostäder utanför Storvreta, et 1

Nybyggnad av bostäder & lokaler i Enköping, Etapp 1

Exploatering för nytt bostadsområde i Uppsala

Nybyggnad av kedjehus, radhus eller parhus i Uppsala

Nybyggnad av flerbostadshus med garage på Kapellgärdet, Uppsala, etapp 1

Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping

Nybyggnad av flerbostadshus, enbostadshus och butik i Uppsala

Nybyggnad av förskola och flerbostadshus i Enköping, Etapp 2

Nybyggnad av förskolor i Uppsala

Nybyggnad av seniorboende i Svartbäcken, Uppsala

Nybyggnad av studentlägenheter i Uppsala

Nybyggnad av bostäder i Knivsta

Nybyggnad av lager/ industrihall i Enköping

Nybyggnad av handelshus i Gränby, Hus 8

Nybyggnad av flerbostadshus på Kåbo, Uppsala

Nybyggnad av bostäder i Tierp

Ny- och ombyggnad av bostäder i Enköping

Nybyggnad av högstadieskola i Östhammar

Nybyggnad av enbostadshus på Ekolsunds Slott, etapp 2

Nybyggnation av bostäder och exploateringarbeten i Ulleråker

Nybyggnad av hyresrätter i Uppsala, etapp 2

Nybyggnad av industrihus i Uppsala

Nybyggnad av industrihus på Boländerna, Uppsala

Nybyggnad av kontor, bostäder och resecentrum i Knivsta

Nybyggnad av förskola i Knivsta

Nybyggnad av förskola i Tierp

Exploatering för för Rosendalsområdet i Uppsala, etapp 2 b

Exploatering för handel & industri mm på östra Fyrislund

Nybyggnad av radhus i Uppsala

Nybyggnad av stadsradhus i Uppsala

Nybyggnad av bostäder i Uppsala, etapp 2

Nybyggnad av grupphus i Knivsta

Nybyggnad av kontor i Uppsala

Nybyggnad av flerbostadshus i Knivsta

Exploatering för småhusområde i Uppsala, Etapp 1

Exploatering för småhusområde i Uppsala, Etapp 2

Nya omklädningsrum mm vid idrottsplats, Tierp

Nybyggnad av bostadshus i Krägga, Håbo, etapp 2

Nybyggnad av studentlägenhet i Tierp

Nybyggnad av äldreboende i Enköping, Etapp 1

Nybyggnad av skolor/utbildning och grundskola i Uppsala

Nybyggnad av radhus i Skyttorp, etapp 2

Nybyggnad av radhus i Uppsala, etapp 1

Nybyggnad av skola och förskola i Uppsala

Nybyggnad av skola & förskola i Jälla

Nybyggnad av bilhall i Västerås

Nybyggnad av hörsal i Uppsala

Nybyggnad av livsmedelsbutik i Knivsta

Nybyggnad av flerbostadshus, SABOs Kombohus i Skutskär

Nybyggnad av förskola på Kungsängen, Uppsala

Nybyggnad av huvudledning för VA, Rosendal och Ulleråker

Nybyggnad av bostäder i Bålsta, etapp 3

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: