Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Vaxholm

Nybyggnad av markförlagda ledningar på Skarpö, etapp 1 och 2
LTA system 3-4 km för ca 145 fastigheter i omvandlingsområde. Delvis kulvertrör.
Nybyggnad av sjöledning och vattenledning på Vaxholm, Del 1
Del 1 av utbyggnad av VA-ledningar i Storäng. Första delen är bara sjöledningar. Del 2: 1352767.
Nybyggnad av verkstad i Vaxholm
Nybyggnad av verkstad/kontor (återuppförande efter brand).
Nybyggnad av pumpstation i Vaxholm
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Vaxholm
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av produktionslokal i Vaxholm
Ansökan om tidsbegränsat bygglov som avser verksamhetslokal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: