Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Vaxholm

Nybyggnad av flerbostadshus i Vaxholm, etapp 2

Nybyggnad av lägenheter för särskilt boende på Vaxön
Särskilt boende samt seniorbostäder planeras, minst 120 platser.

Nybyggnad av flerbostadshus i Vaxholm, etapp 1

Nybyggnad av flerbostadshus på Rindö

Nybyggnad av flerbostadshus samt förskola på Vaxön, Vaxholm
200-300 bostäder.

Nybyggnad av sjöledning och vattenledning på Vaxholm, Del 1
Del 1 av utbyggnad av VA-ledningar i Storäng. Första delen är bara sjöledningar. Del 2: 1352767.

Nybyggnad av flerbostadshus på Tynningö

Nybyggnad av flerbostadshus i Vaxholm
Rivning av tvåbostadshus och nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Vaxholm
Nybyggnad av flerbostadshus och parkeringsplatser.

Nybyggnad av verkstad i Vaxholm
Nybyggnad av verkstad/kontor (återuppförande efter brand).

Nybyggnad av studentlägenhet i Vaxholm
Nybyggnad och rivning. byggnation av 4 stycken studentlägenheter.

Nybyggnad av förråd i Vaxholm
Nybyggnad, komplementbyggnad som ska användas som snickeriverkstad.

Nybyggnad av förskola i Vaxholm
Nybyggnad av förskolepaviljong (ytterby förskola), tidsbegränsad åtgärd till 2017-03-31.

Nybyggnad av bageri i Vaxholm
Nybyggnad av bageristuga, tidsbegränsad åtgärd.

Nybyggnad av lager i Vaxholm
Tidsbegränsad bygglov, montering av tält för båtförvaring på yta bredvid byggnad 234 och byggnad 235.

Nybyggnad av stängsel i Vaxholm
Utökning av befintligt upplag för forskningsändamål samt uppförande av stängsel.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: