Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Vaxholm

Nybyggnad av skola och förskola på Rindö
Skola för 350 elever innehållande klassrum och matsal. Ca 3500 kvm skola och ca 1000 kvm förskola (6 avdelningar).

Nybyggnad av spa- och konferenshotell på Rindö

Nybyggnad av markförlagda ledningar på Skarpö, etapp 1 och 2
LTA system 3-4 km för ca 145 fastigheter i omvandlingsområde. Delvis kulvertrör.

Nybyggnad av sjöledning och vattenledning på Vaxholm, Del 1
Del 1 av utbyggnad av VA-ledningar i Storäng. Första delen är bara sjöledningar. Del 2: 1352767.

Nybyggnad av radhus i Vaxholm
Nybyggnad av flerbostadshus (radhus) och ändrad användning av brandstation (byggnad 7) till friskvårdsanläggning.

Nybyggnad av flerbostadshus i Vaxholm
Nybyggnad av flerbostadshus och parkeringsplatser.

Nybyggnad av förskola i Vaxholm
Nybyggnad av förskolepaviljong (ytterby förskola), tidsbegränsad åtgärd till 2017-03-31.

Nybyggnad av transformatorstation i Vaxholm
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av bageri i Vaxholm
Nybyggnad av bageristuga, tidsbegränsad åtgärd.

Nybyggnad av produktionslokal i Vaxholm
Ansökan om tidsbegränsat bygglov som avser verksamhetslokal.

Nybyggnad av fritidshus i Vaxholm
Bygglov samt strandskyddsdispens som avser nybyggnad av fritidshus.

Nybyggnad av stängsel i Vaxholm
Utökning av befintligt upplag för forskningsändamål samt uppförande av stängsel.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: