Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Vaxholm

Nybyggnad av bostäder på Resarö
60-90 nya bostäder i villor, radhus eller kedjehus.
Nybyggnad av bostäder och kontor i Vaxholm
Syftet med planen (arbetsnamn Rådjuret) är att skapa förutsättningar för cirka 25 stycken mindre bostäder för studenter och nyanlända, samt möjligheter till kontor på del av fastigheten för Vaxön 1:26.
Nybyggnad av vattenledning på Vaxholm, Del 2
Del 2 av utbyggnad av VA-ledningar i Storäng. Andra delen är markledningar. Del 1: 1352765
Nybyggnad av nätstation i Vaxholm
Rivning och nybyggnad av elnätstation.
Nybyggnad av brygga i Vaxholm
Bygglov och strandskyddsdispens för bryggor.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: