Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Vallentuna

Nybyggnad av bostäder och stadsdelscentrum i Vallentuna
Ca 800 bostäder i flerbostadshus, rad/kedjehus och småhus. Stadsdelscentrum med butiker och restauranger mm.

Nybyggnad av bostäder i Vallentuna
Ca 250 lgh i flerbostadshus, handelslokaler, 90-95 radhus, 40-45 villor, förskola.

Ny sträckning av väg 268 mellan E4-Grana
Avser ny sträckning för väg 268 mellan E4 i Upplands Väsby kommun och Grana i Vallentuna kommun.

Nybyggnad av F-9 skola i Vallentuna
Skolan består av två byggnader, skolbyggnad och idrottshall. Byggnaderna är i två plan och sammankopplade via en länk i plan 2. Skolan byggs för årskurserna F-9 (ca 800 elever) samt förskola 4 avdelningar (ca 80 barn) och utrustas med komplett tillagningskök.

Nybyggnad av bostäder i Vallentuna

Nybyggnad av hyreslägenheter i Vallentuna, etapp 2
Avser nybyggnad av 160 st lägenheter i 3-5 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Vallentuna
Målgruppen är "Unga vuxna" och det är 1:or - 3:or. Antal våningar 3-5.

Nybyggnad av tågdepå i Vallentuna
En uppställningshall för tåg (ca 8000 kvm), en byggnad för verkstad (ca 4000 kvm) och en byggnad för kontor.

Anläggande av ramper väg 975 via E18 i Gillinge och TPL Rosenkälla
Projektet avser anläggande av två nya temporära ramper. En påfartsramp för södergående trafik ut på E18 mot Stockholm och en avfartsramp för norrgående trafik från Stockholm.

Nybyggnad av hyreslägenheter i Vallentuna, etapp 1
Avser nybyggnad av 160 st lägenheter i 3-5 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Vallentuna
60-65 lgh.

Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Vallentuna
27 lägenheter samt 6 radhus.

Nybyggnad av förskola i Ormsta
Nybyggnation av förskola som skall bestå av 4 avdelningar för 80 barn med ett tillagningskök. Projektet kommer att genomföras som en utförandeentreprenad. Syftet är att få en flexibel planlösning för olika användning i framtiden t.ex. lätt byta verksamhet mellan förskola och skola, liksom så långt det är möjligt för olika pedagogik.

Nybyggnad av förskola i Karby/Brottby, etapp 1
Ur investeringsbudget 2015-2024.

Nybyggnad av förskola i Vallentuna

Nybyggnad av skola och förskola i Vallentuna
Skola för 120-150 elever samt 1 avdelning förskola, 1-2 våningar.

Nybyggnad av radhus i Vallentuna

Nybyggnad av hotell i Vallentuna
2 huskroppar med 60-70 resp 80-85 hotellrum.

Exploatering för nytt bostadsområde i Vallentuna

Nybyggnad av verksamheter i Vallentuna

Omläggning av huvudvattenledning i Vallentuna C
Objektet avser omläggning av huvudvattenledning. Befintligt material är V800 GAP som ska bytas mot V800 stål i befintligt läge. Sträckans längd är cirka 630 meter.

Ny överföringsledning mellan Ormsta-Molnby i Vallentuna
Objektet avser förläggning av ny vattenledning V315 PE från Banvägen till Molnbysjön i Vallentuna kommun. Total sträckning ca 2600 meter.

Nybyggnad av returpark i Vallentuna
Mottagningshallen ska vara demonterbar och återmonteringsbar, stommen ska vara varmförzinkat stål i lägst Korrosivitetsklass C3, demonterbar betongramp/-konstruktion samt mark- och grundarbeten.

Ny gång- och cykelväg längs väg 268 mellan Grana-Vallentuna centrum

Nybyggnad av omklädningspaviljong i Vallentuna

Nybyggnad av grupphus i Vallentuna
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av tre enbostadshus och tre garage.

Nybyggnad av elljusspår i Vallentuna

Nybyggnad av väg i Vallentuna
Ansökan om marklov för väg.

Nybyggnad av flerbostadshus i Vallentuna
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av flerbostadshus och butik.

Nybyggnad av enbostadshus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus och förråd samt marklov.

Nybyggnad av industrihus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industrilokaler.

Nybyggnad av livsmedelsbutik i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av livsmedelsbutik samt rivningslov för befintlig.

Nybyggnad av transformatorstation i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig byggnad.

Nybyggnad av parhus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus och carport/förråd.

Nybyggnad av barack i Vallentuna
Ansökan om bygglov för uppställning av byggbodar tillfälligt tom 2017-09-29.

Nybyggnad av barack i Vallentuna
Ansökan om bygglov för uppställning av byggbodar tillfälligt tom 2018-06-30.

Nybyggnad av fritidshus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus.

Nybyggnad av garage i Vallentuna
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av garage/skärmtak.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Vallentuna
Ansökan om bygglov för bullerplank.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Vallentuna
Ansökan om bygglov för bullerskyddande plank Kårsta-rickeby 2:123, Snapptuna 4:19.

Nybyggnad av barack i Vallentuna
Ansökan om bygglov för byggbodar tillfälligt tom 2017-05-01.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av bullerskyddande plank Solsta 2:12, Sylta 1:9, Bällsta 2:1146.

Nybyggnad av plank i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av bullerskyddande plank.

Nybyggnad av skärmtak i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av cykelparkering med tak.

Nybyggnad av enbostadshus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd (ändringslov) Lindholmen 3:4, 3:5.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: