Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Vallentuna

Nybyggnad av bostäder i Vallentuna
500-1000 nya bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Vallentuna
Ca 600 bostäder i flerbostadshus och småhus 2-5 våningar.
Nybyggnad av F-9 skola i Vallentuna
Skolan består av två byggnader, skolbyggnad och idrottshall. Byggnaderna är i två plan och sammankopplade via en länk i plan 2. Skolan byggs för årskurserna F-9 (ca 800 elever) samt förskola 4 avdelningar (ca 80 barn) och utrustas med komplett tillagningskök.
Nybyggnad av skola/förskola i Vallentuna
Nybyggnad av skola/förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vallentuna
Målgruppen är "Unga vuxna" och det är 1:or - 3:or. Antal våningar 3-5.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vallentuna
Ca 70 bostadsrätter och 30 hyresrätter.
Nybyggnad av bostäder i Vallentuna
Detaljplan för bostadsbebyggelse om ca 50 bostäder i flerbostadshus och ca 10 radhus/kedjehus.
Nybyggnad av bostäder i Vallentuna
Ca 100 bostäder i flerbostadshus och stadsradhus.
Nybyggnad av förskola i centrala Vallentuna
Ny förskola i centrala Vallentuna.
Nybyggnad av förskola i Vallentuna
Nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av förskola i Ormsta
Nybyggnation av förskola som skall bestå av 4 avdelningar för 80 barn med ett tillagningskök. Projektet kommer att genomföras som en utförandeentreprenad. Syftet är att få en flexibel planlösning för olika användning i framtiden t.ex. lätt byta verksamhet mellan förskola och skola, liksom så långt det är möjligt för olika pedagogik.
Nybyggnad av gc-väg i Vallentuna
Gång- & cykelväg Vallentuna - Karby.
Nybyggnad av returpark i Vallentuna
SÖRAB har behov av att upphandla markarbeten för ny returpark i Vallentuna. SÖRAB har behov av att upphandla projektering och leverans av modulär och flyttbar fordonsramp till Vallentuna returpark. SÖRAB har behov av att upphandla projektering och leverans av stålhall till Vallentuna returpark. Mottagningshallen ska vara demonterbar och återmonteringsbar, stommen ska vara varmförzinkat stål i lägst Korrosivitetsklass C3, demonterbar betongramp/-konstruktion samt mark- och grundarbeten.
Nybyggnad av industrihus i Vallentuna
Nybyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av småhus i Vallentuna
Planer för antingen 4 parhus eller 5 enbostadshus på detaljplaneområdet, samt möjliggöra för ny gång- och cykelväg längs Mörbytorpsvägen.
Nybyggnad av småhus i Kumla-Stensta, Vallentuna
Planområdet ligger väster om Gamla Norrtäljevägen.
Nybyggnad av småhus i Vallentuna
6-7 småhus planeras.
Nytt exploateringsområde i Vallentuna
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en ny stadsdel i Vallentuna tätort samt att skapa ett bostadsområde som attraherar kommuninnevånare med olika preferenser och förutsättningar vad det gäller bostadsval och bostadsbehov. Planen innebär att flerbostadshus, kedje-, rad- och villabebyggelse i varierande byggnadskaraktär kan uppföras, att kulturhistoriskt värdefull miljö skyddas samt att det inom planområdet möjliggörs för en lekplats/lekmiljö.
Nybyggnad av gc-väg i Vallentuna
Gång- & cykelväg Bällstabergsvägen.
Ny överföringsledning mellan Ormsta-Molnby i Vallentuna
Objektet avser förläggning av ny vattenledning V315 PE från Banvägen till Molnbysjön i Vallentuna kommun. Total sträckning ca 2600 meter.
Nybyggnad av fritidslokal på skola i Vallentuna
Fritidslokal Bällstabergsskolan.
Nybyggnad av lekplats i centrala Vallentuna
Ny lekplats i centrala Vallentuna.
Nybyggnad av enbostadshus i Vallentuna
Förhandsbesked för uppförande av fyra enbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 4 enbostadshus och förråd Bällsta.
Förläggning av nya kabelförband i centrala Vallentuna
Avser totalentreprenad för förläggning av nya kabelförband för låg- och mellanspänning i centrala Vallentuna.
Nybyggnad av grupphus i Vallentuna
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av tre enbostadshus och tre garage.
Nybyggnad av kontor i Vallentuna
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av en lager-och kontorsbyggnad.
Nybyggnad av samlingslokal i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av gemensamhetslokal och cykelförråd.
Nybyggnad av industrihus i Vallentuna
Nybyggnad av industrilokal
Nybyggnad av mur i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av mur /-ar.
Nybyggnad av telestation i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikhus.
Nybyggnad av transformatorstation i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av sophus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av underjordsbehållare.
Nybyggnad av plank i Vallentuna
Ansökan om bygglov för plank.
Nybyggnad av enbostadshus i Vallentuna
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av två enbostadshus.
Nybyggnad av lager i Vallentuna
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för tält under säsong april-oktober tom 2022-10-01.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av bullerskyddande plank.
Nybyggnad av enbostadshus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av garage i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage/förråd.
Nybyggnad av plank i Vallentuna
Ansökan om bygglov för bullerskyddande plank.
Nybyggnad av barack i Vallentuna
Ansökan om bygglov för manskaps- och kontorsbodar tillfällig etablering tom 2018-11-09.
Nybyggnad av mur i Vallentuna
Ansökan om bygglov för mur /-ar.
Förstudie för elljuspår i Vallentuna
Förstudie för nytt elljusspår.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: