Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Vallentuna

Nybyggnad av F-9 skola i Vallentuna
Skolan består av två byggnader, skolbyggnad och idrottshall. Byggnaderna är i två plan och sammankopplade via en länk i plan 2. Skolan byggs för årskurserna F-9 (ca 800 elever) samt förskola 4 avdelningar (ca 80 barn) och utrustas med komplett tillagningskök.
Nybyggnad av hyreslägenheter i Vallentuna, etapp 2
Avser nybyggnad av 160 st lägenheter i 3-5 våningar.
Nybyggnad av tågdepå i Vallentuna
En uppställningshall för tåg (ca 8000 kvm), en byggnad för verkstad (ca 4000 kvm) och en byggnad för kontor.
Nybyggnad av förskola i Ormsta
Nybyggnation av förskola som skall bestå av 4 avdelningar för 80 barn med ett tillagningskök. Projektet kommer att genomföras som en utförandeentreprenad. Syftet är att få en flexibel planlösning för olika användning i framtiden t.ex. lätt byta verksamhet mellan förskola och skola, liksom så långt det är möjligt för olika pedagogik.
Nybyggnad av skola och förskola i Vallentuna
Skola för 120-150 elever samt 1 avdelning förskola, 1-2 våningar.
Nybyggnad av hotell i Vallentuna
2 huskroppar med 60-70 resp 80-85 hotellrum.
Ny överföringsledning mellan Ormsta-Molnby i Vallentuna
Objektet avser förläggning av ny vattenledning V315 PE från Banvägen till Molnbysjön i Vallentuna kommun. Total sträckning ca 2600 meter.
Nybyggnad av returpark i Vallentuna
SÖRAB har behov av att upphandla markarbeten för ny returpark i Vallentuna. SÖRAB har behov av att upphandla projektering och leverans av modulär och flyttbar fordonsramp till Vallentuna returpark. SÖRAB har behov av att upphandla projektering och leverans av stålhall till Vallentuna returpark. Mottagningshallen ska vara demonterbar och återmonteringsbar, stommen ska vara varmförzinkat stål i lägst Korrosivitetsklass C3, demonterbar betongramp/-konstruktion samt mark- och grundarbeten.
Nybyggnad av enbostadshus i Vallentuna
Förhandsbesked för uppförande av fyra enbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Vallentuna
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av tre enbostadshus och tre garage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vallentuna
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av flerbostadshus och butik.
Nybyggnad av enbostadshus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus och förråd samt marklov.
Nybyggnad av industrihus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av industrihus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av livsmedelsbutik samt rivningslov för befintlig.
Nybyggnad av grupphus i Vallentuna
Ansökan om marklov för enbostadshus Bäl Bällsta 2:1244, 2:1246, 2:1245, 2:1247, 2:1243.
Nybyggnad av grupphus i Vallentuna
Ansökan om marklov för uppförande av 7 enbostadshus.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av spårnära bullerskärmar.
Nybyggnad av parhus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus och carport/förråd.
Nybyggnad av barack i Vallentuna
Ansökan om bygglov för uppställning av byggbodar tillfälligt tom 2017-09-29.
Nybyggnad av barack i Vallentuna
Ansökan om bygglov för uppställning av byggbodar tillfälligt tom 2018-06-30.
Nybyggnad av förråd i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Vallentuna
Ansökan om bygglov för bullerplank.
Nybyggnad av barack i Vallentuna
Ansökan om bygglov för byggbodar tillfälligt tom 2017-05-01.
Nybyggnad av plank i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av bullerskyddande plank.
Nybyggnad av skärmtak i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av cykelparkering med tak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: