Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Vallentuna

Nybyggnad av F-9 skola i Vallentuna
Skolan består av två byggnader, skolbyggnad och idrottshall. Byggnaderna är i två plan och sammankopplade via en länk i plan 2. Skolan byggs för årskurserna F-9 (ca 800 elever) samt förskola 4 avdelningar (ca 80 barn) och utrustas med komplett tillagningskök.

Nybyggnad av hyreslägenheter i Vallentuna, etapp 1
Avser nybyggnad av 160 st lägenheter i 3-5 våningar.

Nybyggnad av hyreslägenheter i Vallentuna, etapp 2
Avser nybyggnad av 160 st lägenheter i 3-5 våningar.

Nybyggnad av grundskola i Vallentuna
Skola för ca 500 elever.

Nybyggnad av tågdepå i Vallentuna
En uppställningshall för tåg samt en byggnad för verkstad, kontor och personalutrymmen. Kommer ev byggas etappvis.

Nybyggnad av grundskola i Ormsta
Projektet är nedlagt.

Nybyggnad av gruppbyggda småhus i Ormsta

Nybyggnad av förskola i Ormsta

Nybyggnad av förskola i Vallentuna

Nybyggnad av skola och förskola i Vallentuna
Skola för 120-150 elever samt 1 avdelning förskola, 1-2 våningar.

Nybyggnad av radhus i Vallentuna

Nybyggnad av hotell i Vallentuna
2 huskroppar med 60-70 resp 80-85 hotellrum.

Nybyggnad av villor och radhus i Vallentuna

Nybyggnad av enbostadshus i Bällsta

Nybyggnad av verksamheter i Vallentuna

Nybyggnad av industrihus i Vallentuna
Nybyggnad av industrilokaler.

Omläggning av huvudvattenledning i Vallentuna C
Objektet avser omläggning av huvudvattenledning. Befintligt material är V800 GAP som ska bytas mot V800 stål i befintligt läge. Sträckans längd är cirka 630 meter.

Ny överföringsledning mellan Ormsta-Molnby i Vallentuna
Objektet avser förläggning av ny vattenledning V315 PE från Banvägen till Molnbysjön i Vallentuna kommun. Total sträckning ca 2600 meter.

Nybyggnad av elljusspår i Vallentuna

Nybyggnad av flerbostadshus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus och förråd samt marklov.

Nybyggnad av hotell i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av hotell samt rivningslov av befintliga byggnader.

Nybyggnad av industrihus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industrilokaler.

Nybyggnad av väg i Vallentuna
Ansökan om marklov för väg.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Vallentuna
Ansökan om strandskyddsdispens för bullerplank.

Nybyggnad av transformatorstation i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig byggnad.

Nybyggnad av enbostadshus i Vallentuna
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av ett enbostadshus.

Nybyggnad av garage i Vallentuna
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av garage/skärmtak.

Nybyggnad av enbostadshus i Vallentuna
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av två enbostadshus.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Vallentuna
Ansökan om marklov för bullervall.

Nybyggnad av fritidshus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus.

Nybyggnad av garage i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage/förråd och gäststuga Lövsättra 1:108,1:109.

Nybyggnad av skärmtak i Vallentuna
Anmälan om väderskydd av flerbostadshus.

Nybyggnad av barack i Vallentuna
Ansökan om bygglov för arbetsbodar tillfälligt tom 2018-02-28.

Nybyggnad av barack i Vallentuna
Ansökan om bygglov för bodetablering - tillfälligt tom 2017-12-19.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Vallentuna
Ansökan om bygglov för bullerskyddande plank Kårsta-rickeby 2:123, Snapptuna 4:19.

Nybyggnad av plank i Vallentuna
Ansökan om bygglov för bullerskyddande plank.

Nybyggnad av enbostadshus i Vallentuna kommun
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 2 enbostadshus Bällsta 2:200,2:1287.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av bullerskyddande plank Solsta 2:12, Sylta 1:9, Bällsta 2:1146.

Nybyggnad av plank i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av bullerskyddande plank.

Nybyggnad av enbostadshus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd (ändringslov) Lindholmen 3:4, 3:5.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: