Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Vallentuna

Nybyggnad av hyreslägenheter i Vallentuna, etapp 1
Avser nybyggnad av 160 st lägenheter i 3-5 våningar.

Nybyggnad av hyreslägenheter i Vallentuna, etapp 2
Avser nybyggnad av 160 st lägenheter i 3-5 våningar.

Nybyggnad av tågdepå i Vallentuna
En uppställningshall för tåg (ca 8000 kvm) samt en byggnad för verkstad, kontor och personalutrymmen (ca 4000 kvm). Kommer ev byggas etappvis.

Nybyggnad av förskola i Vallentuna

Nybyggnad av skola och förskola i Vallentuna
Skola för 120-150 elever samt 1 avdelning förskola, 1-2 våningar.

Nybyggnad av radhus i Vallentuna

Nybyggnad av hotell i Vallentuna
2 huskroppar med 60-70 resp 80-85 hotellrum.

Nybyggnad av verksamheter i Vallentuna

Nybyggnad av industrihus i Vallentuna
Nybyggnad av industrilokaler.

Omläggning av huvudvattenledning i Vallentuna C
Objektet avser omläggning av huvudvattenledning. Befintligt material är V800 GAP som ska bytas mot V800 stål i befintligt läge. Sträckans längd är cirka 630 meter.

Ny överföringsledning mellan Ormsta-Molnby i Vallentuna
Objektet avser förläggning av ny vattenledning V315 PE från Banvägen till Molnbysjön i Vallentuna kommun. Total sträckning ca 2600 meter.

Nybyggnad av returpark i Vallentuna
Mottagningshallen ska vara demonterbar och återmonteringsbar, stommen ska vara varmförzinkat stål i lägst Korrosivitetsklass C3, demonterbar betongramp/-konstruktion samt mark- och grundarbeten.

Nybyggnad av elljusspår i Vallentuna

Nybyggnad av väg i Vallentuna
Ansökan om marklov för väg.

Nybyggnad av flerbostadshus i Vallentuna
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av flerbostadshus och butik.

Nybyggnad av enbostadshus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus och förråd samt marklov.

Nybyggnad av hotell i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av hotell samt rivningslov av befintliga byggnader.

Nybyggnad av industrihus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industrilokaler.

Nybyggnad av livsmedelsbutik i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av livsmedelsbutik samt rivningslov för befintlig.

Nybyggnad av transformatorstation i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig byggnad.

Nybyggnad av barack i Vallentuna
Ansökan om bygglov för uppställning av byggbodar tillfälligt tom 2017-09-29.

Nybyggnad av barack i Vallentuna
Ansökan om bygglov för uppställning av byggbodar tillfälligt tom 2018-06-30.

Nybyggnad av fritidshus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus.

Nybyggnad av barack i Vallentuna
Ansökan om bygglov för arbetsbodar tillfälligt tom 2018-02-28.

Nybyggnad av barack i Vallentuna
Ansökan om bygglov för bodetablering - tillfälligt tom 2017-12-19.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Vallentuna
Ansökan om bygglov för bullerplank.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Vallentuna
Ansökan om bygglov för bullerskyddande plank Kårsta-rickeby 2:123, Snapptuna 4:19.

Nybyggnad av plank i Vallentuna
Ansökan om bygglov för bullerskyddande plank.

Nybyggnad av barack i Vallentuna
Ansökan om bygglov för byggbodar tillfälligt tom 2017-05-01.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av bullerskyddande plank Solsta 2:12, Sylta 1:9, Bällsta 2:1146.

Nybyggnad av plank i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av bullerskyddande plank.

Nybyggnad av skärmtak i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av cykelparkering med tak.

Nybyggnad av enbostadshus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd (ändringslov) Lindholmen 3:4, 3:5.

Nybyggnad av garage i Vallentuna
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av garage/skärmtak.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: