Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Vallentuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av tågdepå i Vallentuna
En uppställningshall för tåg (ca 8000 kvm), en byggnad för verkstad (ca 4000 kvm) och en byggnad för kontor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vallentuna
Totalt i området planeras ca 300 bostäder.
Nybyggnad av Butik mm i Vallentuna
Totalt i området planeras ca 300 bostäder.
Anläggande av ramper i Gillinge
Projektet avser anläggande av två nya temporära ramper. En påfartsramp för södergående trafik ut på E18 mot Stockholm och en avfartsramp för norrgående trafik från Stockholm.
Nybyggnad av bostäder i Vallentuna
Ca 100 bostäder i flerbostadshus och stadsradhus.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Vallentuna
Norr om Väsbyvägen med ca 50000 kvm byggklar mark.
Nybyggnad av byggvaruhus i Vallentuna
Nybyggnad av butikslokal för Byggmax byggvaruhandel.
Nybyggnad av grupphus i Vallentuna
Nybyggnad av ca 12 st hus på Skadronvägen.
Nybyggnad av returpark i Vallentuna
SÖRAB har behov av att upphandla markarbeten för ny returpark i Vallentuna. SÖRAB har behov av att upphandla projektering och leverans av modulär och flyttbar fordonsramp till Vallentuna returpark. SÖRAB har behov av att upphandla projektering och leverans av stålhall till Vallentuna returpark. Mottagningshallen ska vara demonterbar och återmonteringsbar, stommen ska vara varmförzinkat stål i lägst Korrosivitetsklass C3, demonterbar betongramp/-konstruktion samt mark- och grundarbeten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vallentuna
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av flerbostadshus och butik.
Nybyggnad av småhus i Vallentuna
6-7 småhus planeras.
Nytt exploateringsområde i Vallentuna
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en ny stadsdel i Vallentuna tätort samt att skapa ett bostadsområde som attraherar kommuninnevånare med olika preferenser och förutsättningar vad det gäller bostadsval och bostadsbehov. Planen innebär att flerbostadshus, kedje-, rad- och villabebyggelse i varierande byggnadskaraktär kan uppföras, att kulturhistoriskt värdefull miljö skyddas samt att det inom planområdet möjliggörs för en lekplats/lekmiljö.
Nybyggnad av grupphus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 4 enbostadshus och förråd Bällsta.
Förläggning av nya kabelförband i centrala Vallentuna
Avser förläggning av nya kabelförband för låg- och mellanspänning i centrala Vallentuna. Projektet kommer troligen att etappindelas.
Nybyggnad av industrihus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av maskinhall i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av maskinhall, verkstad- och personal byggnad samt en komplementbyggnad.
Nybyggnad av veterinärstation i Vallentuna
Ansökan om bygglov för hästklinik.
Nybyggnad av gruppbostad i Vallentuna
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av gruppbostad (lss).
Nybyggnad av värmeverk i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av värmeanläggning.
Nybyggnad av enbostadshus i Vallentuna
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av enbostadshus.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av bullerplank.
Nybyggnad av samlingslokal i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av gemensamhetslokal och cykelförråd.
Nybyggnad av lager i Vallentuna
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för tält under säsong april-oktober tom 2022-10-01.
Nybyggnad av parkeringsplats i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av parkering och skylt-/ar.
Nybyggnad av telestation i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikhus, tillfällig åtgärd t.o.m 2020-12-12.
Nybyggnad av transformatorstation i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av plank i Vallentuna
Ansökan om bygglov för bullerskyddande plank.
Förstudie för elljuspår i Vallentuna
Förstudie för nytt elljusspår.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: