Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Vallentuna

Nybyggnad av hyreslägenheter i Vallentuna, etapp 2
Avser nybyggnad av 160 st lägenheter i 3-5 våningar.
Nybyggnad av radhus/parhus i Vallentuna
Planer för ett 40-50 tal rad och parhus.
Nybyggnad av förskola i Ormsta
Nybyggnation av förskola som skall bestå av 4 avdelningar för 80 barn med ett tillagningskök. Projektet kommer att genomföras som en utförandeentreprenad. Syftet är att få en flexibel planlösning för olika användning i framtiden t.ex. lätt byta verksamhet mellan förskola och skola, liksom så långt det är möjligt för olika pedagogik.
Nybyggnad av förskola i Karby/Brottby, etapp 1
Ur investeringsbudget 2015-2024.
Nybyggnad av skola och förskola i Vallentuna
Skola för 120-150 elever samt 1 avdelning förskola, 1-2 våningar.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Vallentuna
Norr om Väsbyvägen med ca 50000 kvm byggklar mark.
Nybyggnad av småhus i Vallentuna
Planer för antingen 4 parhus eller 5 enbostadshus på detaljplaneområdet, samt möjliggöra för ny gång- och cykelväg längs Mörbytorpsvägen.
Nybyggnad av returpark i Vallentuna
SÖRAB har behov av att upphandla markarbeten för ny returpark i Vallentuna. SÖRAB har behov av att upphandla projektering och leverans av modulär och flyttbar fordonsramp till Vallentuna returpark. SÖRAB har behov av att upphandla projektering och leverans av stålhall till Vallentuna returpark. Mottagningshallen ska vara demonterbar och återmonteringsbar, stommen ska vara varmförzinkat stål i lägst Korrosivitetsklass C3, demonterbar betongramp/-konstruktion samt mark- och grundarbeten.
Ny överföringsledning mellan Ormsta-Molnby i Vallentuna
Objektet avser förläggning av ny vattenledning V315 PE från Banvägen till Molnbysjön i Vallentuna kommun. Total sträckning ca 2600 meter.
Nybyggnad av enbostadshus i Vallentuna
Förhandsbesked för uppförande av fyra enbostadshus.
Förläggning av nya kabelförband i centrala Vallentuna
Avser totalentreprenad för förläggning av nya kabelförband för låg- och mellanspänning i centrala Vallentuna.
Nybyggnad av grupphus i Vallentuna
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av tre enbostadshus och tre garage.
Nybyggnad av grupphus i Vallentuna
Ansökan om marklov för enbostadshus Bäl Bällsta 2:1244, 2:1246, 2:1245, 2:1247, 2:1243.
Nybyggnad av grupphus i Vallentuna
Ansökan om marklov för uppförande av 7 enbostadshus.
Nybyggnad av kontor i Vallentuna
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av en lager-och kontorsbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Vallentuna
Nybyggnad av industrilokal
Nybyggnad av enbostadshus i Vallentuna
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av två enbostadshus.
Nybyggnad av barack i Vallentuna
Ansökan om bygglov för manskaps- och kontorsbodar tillfällig etablering tom 2018-11-09.
Nybyggnad av mur i Vallentuna
Ansökan om bygglov för mur /-ar.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av bullerskyddande plank.
Nybyggnad av förråd i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av garage i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage/förråd.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av spårnära bullerskärmar.
Nybyggnad av telestation i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikhus.
Nybyggnad av transformatorstation i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parhus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus och carport/förråd.
Nybyggnad av sophus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av underjordsbehållare.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: