Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Upplands Väsby

Nybyggnad av flerbostadshus & parhus/radhus i Upplands Väsby
194 lägenheter i flerfamiljshus utmed Mälarvägen och 25 parhus/radhus.
Nybyggnad av bostäder i Upplands Väsby
Ca 250 nya bostäder planeras.
Nybyggnad av lägenheter samt vård- och omsorgsboende i Upplands Väsby
Ca 100 lgh samt ett nytt vård- och omsorgsboende med ca 50 lgh, rivning av befintligt kontorshus.
Nybyggnad av radhus och flerfamiljshus i Upplands Väsby, Etapp 1
Nybyggnad av 194 lägenheter i flerbostadshus samt 25 st radhus.
Nybyggnad av stadsradhus i Upplands Väsby, etapp 1
Stadsradhus i 2,5 plan, hyresrätter.
Nybyggnad av studentlägenheter i Upplands Väsby
Från 3 våningar till som mest 5+1 våningar.
Nybyggnad av Biltema varuhus i Upplands Väsby
Projektet avser nybyggnad av varuhus. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av park i Upplands Väsby
Avser ombyggnad av parken med flytt av träd, nya scener/parkdäck och dammanläggning.
Nybyggnad av kedjehus i Upplands Väsby
Nybyggnad av kedjehus Eds Allé 2 hus nr 201-223, 224-236, 237-244.
Ombyggnad av Mälarvägen i Upplands Väsby
Projektet avser styrd borrning under Mälarvägen för spillvattenledning.
Nybyggnad av bostadsrätter (stadsvillor) i Upplands Väsby
Planerar 30 exklusiva bostadsrättslägenheter. Säljstart våren 2017.
Nybyggnad av industrihus i Upplands Väsby
30000 kvm tomt som säljs i ett stycke.
Nybyggnad av skola i Upplands Väsby
Nybyggnad av skolpaviljong och bespisning.
Nybyggnad av tennishall i Upplands Väsby
Nybyggnad och tillbyggnad av tennishall.
Nybyggnad av ridanläggning i Upplands Väsby
Upplands-Väsby kommun planerar att uppföra en ny byggnad inrymmande ridbana, läktare, stall, personalutrymmen, kontor och kafé vid Väsby ridanläggning, Sättra gård, Upplands-Väsby. Entreprenaden omfattar projektering och nybyggnad av ridhus/stallbyggnad.
Ny spillvattenanslutning i Upplands Väsby
Upphandlingen avser projektering av ett infrastrukturprojekt.
Nybyggnad av hotell i Upplands Väsby
Nybyggnad av hotellverksamhet.
Nybyggnad av radhus i Upplands Väsby
Nybyggnad av 4 st radhus.
Nybyggnad av gruppbostad i Upplands Väsby
Nybyggnation av gruppbostad. Eventuella KFU kan tillkomma fram till den 2 juni 2017. Anbudsöppning kan inte komma att ske förrän den 22 juni. Pga av kommande semesterperiod kan tilldelningsbesked komma att dröja.
Nybyggnad av huvudledning i Upplands Väsby
Avser omläggning av huvudvattenledning V800 stål ca 1400 m inom Wäsby golfbanas område. Det ingår även anläggning av ca 400 m väg för golfbanan.
Nybyggnad av industrihus i Upplands Väsby
Nybyggnad industri- och lagerbyggnad.
Nybyggnad av sopstation i Upplands Väsby
Nybyggnad av avfallstation samt stödmur.
Nybyggnad av lager i Upplands Väsby
Nybyggnad av lagerhall.
Nybyggnad av plank i Upplands Väsby
Nybyggnad av plank i del 1 och del 4.
Nybyggnad av nätstation i Upplands Väsby
Nybyggnad av 4 st nätstationer.
Nybyggnad av parkeringsplats i Upplands Väsby
Anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av mur i Upplands Väsby
Nybyggnad av stödmurar samt markuppfyllnad.
Nybyggnad av lager i Upplands Väsby
Nybyggnad av tält över utomhusrink samt nybyggnad av stödmur.
Nybyggnad av förråd i Upplands Väsby
Nybyggnad, bod, skolfastighet.
Nybyggnad av cistern i Upplands Väsby
Uppställning av cistern.
Nybyggnad av kontor i Upplands Väsby
Uppförande av container för kontor tidsbegränsat lov.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: