Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Upplands Väsby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Upplands Väsby
Alma Property Partners och Byggvesta har bildat ett gemensamt bolag för att utveckla Optimusområdet. Totalt i området planeras nybyggnation för ca 1000 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Upplands Väsby
Kommunen vill att det ska byggas ca 1500 bostäder vid korsningen Stockholmsvägen/Norrvikenleden. Projektet kommer att etappindelas.
Nybyggnad av bostäder i Upplands Väsby
Alma Property Partners och Byggvesta har bildat ett gemensamt bolag för att utveckla Optimusområdet Totalt i området planeras nybyggnation för ca 1000 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus & parhus/radhus i Upplands Väsby
194 lägenheter i flerfamiljshus utmed Mälarvägen och 25 parhus/radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Upplands Väsby
Cirka 250 yteffektiva lägenheter i kvarteret Hasselnöten. Inom fastigheten ska även en förskola för 120 barn uppföras. Området är på cirka 17 500 kvm och utgörs idag av ett servicehus som avses rivas och en badanläggning som ska bevaras.
Nybyggnad av handel och kontor i Upplands Väsby
Total yta: 200 000 kvm handel och kontor. Total markyta: 450 000 kvm. Bream Green Building. Byggs vid korsningen Stockholmsvägen/Norrvikenleden.
Nybyggnad av studentbostäder i Upplands Väsby
Avser 3 flerbostadshus i 4-6 våningar, med en sammanlagd BTA på ca 13 000 m². De 3 byggnaderna kommer bestå av ca 170 lägenheter varav ca 140 lägenheter utgörs av student- och ungdomslägenheter. Objektet är en del i utvecklingen av Väsby Entré, området kring Väsby station. Denna upphandling sker i partnering/samverkans form. Där Fas 1 där systemhandlingar, projektering och framtagande av riktkostnad görs först. ABK09 tillämpas. Målet och optionen är att komma till Fas 2 och totalentreprenaden kan få sitt genomförande ABT06.
Nybyggnad av bostäder i Upplands Väsby
Alma Property Partners och Byggvesta har bildat ett gemensamt bolag för att utveckla Optimusområdet. Totalt i området planeras nybyggnation för ca 1000 bostäder.
Nybyggnad av bostäder mm i Upplands Väsby
Planer finns för rivning av gamla kulturhuset i Upplands Väsby och ersätta med ca 85 st bostäder.
Nybyggnad av bostäder, förskola och parkeringshus i Upplands-Väsby
4-6 våningar. Byggs vid korsningen Husarvägen/Drabantvägen.
Nybyggnad av bostäder i Upplands Väsby, Etapp 1
Totalt planeras för ca 100 bostäder. Oklart hur många etapper det kommer delas upp i.
Nybyggnad av bostäder i Upplands Väsby, Etapp 2
Totalt planeras för ca 100 bostäder. Oklart hur många etapper det kommer delas upp i.
Nybyggnad av flerbostadshus i Upplands Väsby
Nybyggnad av flerbostadshus (72 lgh).
Nybyggnad av bostäder i Upplands Väsby
Nybyggnad av flerbostadshus och stadsradhus.
Nybyggnad av Biltema varuhus i Upplands Väsby
Projektet avser nybyggnad av varuhus. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av flerbostadshus och stadsradhus i Upplands-Väsby, kvarter 4
52 bostadsrätter, 3-5 våningar. Brf ska bildas för byggherrerollen. 6 stadsradhus.
Nybyggnad av bostadsrätter/seniorbostäder i Upplands Väsby
En bostadsrättsförening har bildats. Ca 40 lgh planeras, vissa seniorlgh.
Ombyggnad av park i Upplands Väsby
Avser ombyggnad av parken med flytt av träd, nya scener/parkdäck och dammanläggning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Upplands Väsby
Marken är i dagsläget detaljplanerad för industri och Magnolia Bostad har för avsikt att ansöka om detaljplan för bostäder.
Exploatering på Prästgårdsmarken i Upplands Väsby
Denna upphandling omfattar markentreprenad Prästgårdsmarken.
Nybyggnad av industrihus i Upplands Väsby
30000 kvm tomt som säljs i ett stycke.
Utbyggnad av Ladbrovägen i Upplands Väsby
Utbyggnad av Ladbrovägen med direkt koppling till Mälarvägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Upplands Väsby
Nybyggnad av ca 30-35 st lägenheter.
Nybyggnad av ridanläggning i Upplands Väsby
Upplands-Väsby kommun planerar att uppföra en ny byggnad inrymmande ridbana, läktare, stall, personalutrymmen, kontor och kafé vid Väsby ridanläggning, Sättra gård, Upplands-Väsby. Entreprenaden omfattar projektering och nybyggnad av ridhus/stallbyggnad.
Ny gc-väg i Upplands Väsby
Ur investeringsbudget 2016-2018.
Exploatering för nya bostäder mm i Upplands Väsby
Avser utbyggnad av ett torg mellan det nya bostadshuset och befintlig centrumhus intill Runby torg samt en upprustning av Trädgårdsvägen samt del av Runbyvägen. Anslutande del norrut längs
Nybyggnad av va-ledningar i Upplands Väsby
Ur investeringsbudget 2016-2018.
Nybyggnad av huvudledning i Upplands Väsby
Avser omläggning av huvudvattenledning V800 stål ca 1400 m inom Wäsby golfbanas område. Det ingår även anläggning av ca 400 m väg för golfbanan.
Nybyggnad av industrihus i Upplands Väsby
Nybyggnad industri- och lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Upplands Väsby
Nybyggnad av småindustri.
Nybyggnad av GC-väg i Upplands Väsby
Ur investeringsbudget 2018-2020.
Uppförande av temporärt idrottstält och omklädningspaviljong vid skola i Upplands Väsby
Avser idrottshall för bollsporter (såsom basket, innebandy, volleyboll, badminton samt gymnastik), 15 x 25 m, ca 375 kvm, förråd för bollvagnar och övriga redskap, ca 15 kvm, omklädning för 15 st elever samt entré, ca 80 + 15 kvm, erforderlig korridor mellan omklädningspaviljong och idrottshall.
Nybyggnad av gata och va i Upplands Väsby
Ur investeringsbudget 2016-2018.
Nybyggnad av industrihus i Upplands Väsby
Nybyggnad av industrihall.
Nybyggnad av lager i Upplands Väsby
Nybyggnad av lagerhall.
Nybyggnad av garage i Upplands Väsby
Nybyggnad av ekonomibyggnad (kylrum, garage, förråd och personalutrymme).
Nybyggnad av flerbostadshus i Upplands Väsby
Nybyggnad av flerbostadshus och garage.
Nybyggnad av parhus i Upplands Väsby
Nybyggnad av 2 st parhus och 4 st garage.
Nybyggnad av industrihus i Upplands Väsby
Nybyggnad av industrilokal, rivning av kontors- och vårdlokaler.
Nybyggnad av förråd i Upplands Väsby
Nybyggnad av komplementbyggnad, miljöstation samt rivning av sophus.
Nybyggnad av förråd i Upplands Väsby
Nybyggnad av förråd, ny utrymningsdörr, barnvagnsparkering och stödmur.
Nybyggnad av markanläggning i Upplands Väsby
Nybyggnad av materialficka i betong.
Nybyggnad av parkeringsplats i Upplands Väsby
Nybyggnad av parkeringsplatser vid förskola.
Nybyggnad av pumpstation i Upplands Väsby
Nybyggnad av pumpstation för dagvatten.
Nybyggnad av förråd i Upplands Väsby
Nybyggnad av 3 st komplementbostadshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Upplands Väsby
Nybyggnad av besöksparkerin för naturreservat.
Nybyggnad av plank i Upplands Väsby
Uppförande av plank.
Nybyggnad av mur i Upplands Väsby
Uppförande av stödmurar och ramp.
Nybyggnad av mur i Upplands Väsby
Nybyggnad av stödmur.
Nybyggnad av transformatorstation i Upplands Väsby
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Upplands Väsby
Rivning av bef nätstation samt nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Upplands Väsby
Rivning av nätstation samt nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Upplands Väsby
Rivning och nybyggnation av nätstatoner.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: