Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Upplands Väsby

Nybyggnad av bostäder, hotell, butiker mm i Upplands Väsby

Nybyggnad av flerbostadshus & parhus/radhus i Upplands Väsby
194 lägenheter i flerfamiljshus utmed Mälarvägen och 25 parhus/radhus.

Nybyggnad av bostäder i Upplands Väsby
Ca 250 nya bostäder planeras.

Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Upplands Väsby
Väsbyhem ska påbörja ett planabete för cirka 250 yteffektiva lägenheter i kvarteret Hasselnöten. Inom fastigheten ska även en förskola för 120 barn uppföras. Området är på cirka 17 500 kvm och utgörs idag av ett servicehus som avses rivas och en badanläggning som ska bevaras. Projektet delas in i tre faser: Detaljplanearbete, Projektering samt Utförande.

Nybyggnad av lägenheter samt vård- och omsorgsboende i Upplands Väsby
Ca 100 lgh samt ett nytt vård- och omsorgsboende med ca 50 lgh, rivning av befintligt kontorshus.

Nybyggnad av studentbostäder i Upplands Väsby
Nybyggnad 3 huskroppar med ca 165 lgh för ungdomar och studenter. Upprustning av husen i Järnvägsparken.

Nybyggnad av flerbostadshus i Upplands Väsby

Nybyggnad av radhus och flerfamiljshus i Upplands Väsby, Etapp 1
Nybyggnad av 194 lägenheter i flerbostadshus samt 25 st radhus.

Nybyggnad av smålägenheter i Upplands Väsby
Junior Living koncept. Upp till 150 smålägenheter planeras, ca 32 kvm/lgh.

Nybyggnad av stadsradhus i Upplands Väsby, etapp 1
Stadsradhus i 2,5 plan, hyresrätter.

Nybyggnad av studentlägenheter i Upplands Väsby
Från 3 våningar till som mest 5+1 våningar.

Nybyggnad av bostadsrätter i Upplands Väsby, etapp 3

Nybyggnad av flerbostadshus (hyresrätter) i Upplands Väsby

Nybyggnad av flerbostadshus i Upplands Väsby
Ca 50 bostadsrätter planeras.

Nybyggnad av flerbostadshus i Upplands Väsby
Nybyggnad av ett 60-tal bostadsrätter i 5 st flerbostadshus (område 20, 21 och 22). Kommer eventuellt att etappindelas.

Nybyggnad av Biltema varuhus i Upplands Väsby
Projektet avser nybyggnad av varuhus. Byggstart tidigast hösten 2017.

Nybyggnad av kontor/bostäder Upplands Väsby, etapp 2

Nybyggnad av bostäder i Upplands Väsby
59 kvadratsmarta bostadsrätter med 1-3 rum och kök nära Väsby Station.

Nybyggnad av friliggande villor i Upplands-Väsby
126 kvm/hus.

Nybyggnad av gata och va-ledningar i Upplands Väsby

Nybyggnad av park i Upplands Väsby
Avser ombyggnad av parken med flytt av träd, nya scener/parkdäck och dammanläggning.

Nybyggnad av stadsradhus i Upplands Väsby
13 bostäder, ca 140 kvm/styck.

Nybyggnad av bostadsrätter (stadsvillor) i Upplands Väsby
Planerar 30 exklusiva bostadsrättslägenheter. Säljstart våren 2017.

Utbyggnad av Ladbrovägen i Upplands Väsby
Ur trafikplan. Utbyggnad av Ladbrovägen med direkt koppling till Mälarvägen. Byggstart tidigast under 2017.

Nybyggnad av industrihus i Upplands Väsby
30000 kvm tomt som säljs i ett stycke.

Nybyggnad av radhus i Upplands Väsby, etapp 1
Etapp 1 avser 18 st lägenheter.

Nybyggnad av studentmoduler i Upplands Väsby

Nybyggnad av ridanläggning i Upplands Väsby
Rivning av befintligt ridhus och 2 ekonomibyggnader.

Nybyggnad av förskola i Västra Väsby

Nybyggnad av förskola i Upplands Väsby
150 platser.

Nybyggnad av hotell i Upplands Väsby
Nybyggnad av hotellverksamhet.

Ny spillvattenanslutning i Upplands Väsby
Ur investeringsbudget 2017-2019.

Nybyggnad av gruppbostad på Odenslunda, Upplands Väsby

Nybyggnad av industrihus i Upplands Väsby

Nybyggnad av gc-väg i Upplands Väsby

Ny va-ledning mellan Edskyrka och Harva i Upplands Väsby
Inklusive pumpstation.

Nya va-ledningar i Upplands Väsby

Ny gata i Upplands Väsby

Ny gc-tunnel vid Grimstavägen i Upplands Väsby

Nybyggnad av gata och va i Upplands Väsby

Nybyggnad av handelsträdgård i Upplands Väsby
Avser handelsträdgård på industribetecknad mark, nytt växthus, lager och personallokal.

Ny gata på exploateringsområde i Upplands Väsby

Ny gc-tunnel vid Fylgiavägen i Upplands Väsby

Nybyggnad av temalekpark i Upplands Väsby
Uppdraget är att bygga en lekpark enligt Tor Svaes design i samverkan med ett byggbolag som ingår i Tor Svae´s konstnärsnätverket.

Ny gångbana längs Heimdalsvägen i Upplands Väsby

Nybyggnad av altan i Upplands Väsby
Nybyggnad av altan och nya uppfyllnader av mark.

Nybyggnad av enbostadshus i Upplands Väsby
Nybyggnad av bostadshus samt rivning av bef baracker.

Nybyggnad av förråd i Upplands Väsby
Tidsbegränsat lov för visningsbod.

Nybyggnad av tälthall i Upplands Väsby
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad, tältkonstruktion.

Nybyggnad av förråd i Upplands Väsby
Nybyggnad av komplementbyggnad, miljöhus.

Nybyggnad av nätstation i Upplands Väsby
Nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av sophus i Upplands Väsby
Nybyggnad av sopskåp vid flerbostadshus.

Nybyggnad av markanläggning i Upplands Väsby
Nybyggnad av spolplatta med skärmtak.

Nybyggnad av telestation i Upplands Väsby
Nybyggnad av teknisk anläggning.

Nytt upplevelsestråk mellan Appelgren-Skarvängskroken, Upplands Väsby

Nytt upplevelsestråk mellan Smedby-Väsbyån, Upplands Väsby

Nybyggnad av va i Upplands Väsby

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: