Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Upplands Väsby

Nybyggnad av bostäder, hotell, butiker mm i Upplands Väsby

Nybyggnad av flerbostadshus i Upplands Väsby
Ca 400 bostäder planeras, mestadels smålägenheter. Både bostadsrätter och hyresrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus & parhus/radhus i Upplands Väsby
194 lägenheter i flerfamiljshus utmed Mälarvägen och 25 parhus/radhus.

Nybyggnad av lägenheter samt vård- och omsorgsboende i Upplands Väsby
Ca 100 lgh samt ett nytt vård- och omsorgsboende med ca 50 lgh, rivning av befintligt kontorshus.

Nybyggnad av radhus och flerfamiljshus i Upplands Väsby, Etapp 1
Nybyggnad av 194 lägenheter i flerbostadshus samt 25 st radhus.

Nybyggnad av studentlägenheter i Upplands Väsby
Från 3 våningar till som mest 5+1 våningar.

Nybyggnad av bostadsrätter i Upplands Väsby, etapp 3

Nybyggnad av seniorbostäder i Upplands Väsby
Ca 50 lgh för personer över 55 år.

Nybyggnad av flerbostadshus i Upplands Väsby
Nybyggnad av ett 60-tal bostadsrätter i 5 st flerbostadshus (område 20, 21 och 22). Kommer eventuellt att etappindelas.

Nybyggnad av friliggande villor i Upplands-Väsby
126 kvm/hus.

Nybyggnad av brandstation i Upplands Väsby

Nybyggnad av park i Upplands Väsby
Avser ombyggnad av parken med flytt av träd, nya scener/parkdäck och dammanläggning.

Nybyggnad av bostadsrätter (stadsvillor) i Upplands Väsby
Planerar 30 exklusiva bostadsrättslägenheter. Säljstart våren 2017.

Nybyggnad av radhus i Upplands Väsby

Exploatering på Prästgårdsmarken i Upplands Väsby

Nybyggnad av industrihus i Upplands Väsby
30000 kvm tomt som säljs i ett stycke.

Nybyggnad av skola i Upplands Väsby
Nybyggnad av skolpaviljong och bespisning.

Nybyggnad av tennishall i Upplands Väsby
Nybyggnad och tillbyggnad av tennishall.

Nybyggnad av ridanläggning i Upplands Väsby
Rivning av befintligt ridhus och 2 ekonomibyggnader.

Nybyggnad av gruppbostad i Upplands Väsby

Nybyggnad av hotell i Upplands Väsby
Nybyggnad av hotell.

Nybyggnad av gata och va-ledningar i Upplands Väsby

Nybyggnad av radhus i Upplands Väsby
Nybyggnad av 4 st radhus.

Nybyggnad av gruppbostad i Upplands Väsby
Nybyggnation av gruppbostad. Eventuella KFU kan tillkomma fram till den 2 juni 2017. Anbudsöppning kan inte komma att ske förrän den 22 juni. Pga av kommande semesterperiod kan tilldelningsbesked komma att dröja.

Ny va-ledning mellan Edskyrka och Harva i Upplands Väsby
Inklusive pumpstation.

Nybyggnad av handelsträdgård i Upplands Väsby
Avser handelsträdgård på industribetecknad mark, nytt växthus, lager och personallokal.

Nybyggnad av temalekpark i Upplands Väsby
Uppdraget är att bygga en lekpark enligt Tor Svaes design i samverkan med ett byggbolag som ingår i Tor Svae´s konstnärsnätverket.

Ny gångbana längs Heimdalsvägen i Upplands Väsby

Nybyggnad av grupphus i Upplands Väsby
Nybyggnad av 55 st småhus.

Nybyggnad av sopstation i Upplands Väsby
Nybyggnad av avfallstation samt stödmur.

Nybyggnad av enbostadshus i Upplands Väsby
Nybyggnad av bostadshus samt rivning av bef baracker.

Nybyggnad av förskola i Upplands Väsby
Nybyggnad av förskolepaviljong och miljöhus tidsbegränsat lov tom 2022-02-28.

Nybyggnad av altan i Upplands Väsby
Nybyggnad av altan och nya uppfyllnader av mark.

Nybyggnad av nätstation i Upplands Väsby
Nybyggnad av 4 st nätstationer.

Nybyggnad av tälthall i Upplands Väsby
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad, tältkonstruktion.

Nybyggnad av förråd i Upplands Väsby
Nybyggnad av komplementbyggnad, miljöhus.

Nybyggnad av nätstation i Upplands Väsby
Nybyggnad av nätstation samt rivning av bef nätstation.

Nybyggnad av nätstation i Upplands Väsby
Nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av sophus i Upplands Väsby
Nybyggnad av sopskåp vid flerbostadshus.

Nybyggnad av markanläggning i Upplands Väsby
Nybyggnad av spolplatta med skärmtak.

Nybyggnad av telestation i Upplands Väsby
Nybyggnad av teknisk anläggning.

Nybyggnad av lager i Upplands Väsby
Nybyggnad av tält över utomhusrink samt nybyggnad av stödmur.

Nybyggnad av skärmtak i Upplands Väsby
Fasadändring byte av skärmtak.

Nybyggnad av förråd i Upplands Väsby
Nybyggnad, bod, skolfastighet.

Nybyggnad av va i Upplands Väsby

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: