Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Upplands Väsby

Om- och nybyggnad vid stationsområdet i Upplands Väsby
Bussterminal med vänthall ca 2000 kvm med ca 13000 kvm bostäder och verksamheter ovanpå. Parkeringsdäck med ca 500 bilplatser och 18000 kvm verksamheter. Landmärke med 17000 kvm verksamheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Upplands Väsby
Ca 400 bostäder planeras, mestadels smålägenheter. Både bostadsrätter och hyresrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus & parhus/radhus i Upplands Väsby
194 lägenheter i flerfamiljshus utmed Mälarvägen och 25 parhus/radhus.

Nybyggnad av enbostadshus i Upplands Väsby

Nybyggnad av bostäder i Upplands Väsby

Nybyggnad av studentbostäder i Upplands Väsby
Nybyggnad 3 huskroppar med ca 165 lgh för ungdomar och studenter. Upprustning av husen i Järnvägsparken.

Nybyggnad av radhus och flerfamiljshus i Upplands Väsby, Etapp 1
Nybyggnad av 194 lägenheter i flerbostadshus samt 25 st radhus.

Nybyggnad av studentlägenheter i Upplands Väsby
Från 3 våningar till som mest 5+1 våningar.

Nybyggnad av bostadsrätter i Upplands Väsby, etapp 3

Nybyggnad av vårdbostad i Upplands Väsby
3 våningar + delvis inredd vind.

Nybyggnad av flerbostadshus i Upplands Väsby
Nybyggnad av ett 60-tal bostadsrätter i 5 st flerbostadshus (område 20, 21 och 22). Kommer eventuellt att etappindelas.

Nybyggnad av friliggande villor i Upplands-Väsby
126 kvm/hus.

Nybyggnad av park i Upplands Väsby
Avser ombyggnad av parken med flytt av träd, nya scener/parkdäck och dammanläggning.

Nybyggnad av bostadsrätter (stadsvillor) i Upplands Väsby
Planerar 30 exklusiva bostadsrättslägenheter. Säljstart våren 2017.

Nybyggnad av industrihus i Upplands Väsby
30000 kvm tomt som säljs i ett stycke.

Utbyggnad av Ladbrovägen i Upplands Väsby
Utbyggnad av Ladbrovägen med direkt koppling till Mälarvägen.

Nybyggnad av radhus i Upplands Väsby, etapp 1
Etapp 1 avser 18 st lägenheter.

Nybyggnad av skola i Upplands Väsby
Nybyggnad av skolpaviljong och bespisning.

Nybyggnad av tennishall i Upplands Väsby
Nybyggnad och tillbyggnad av tennishall.

Nybyggnad av ridanläggning i Upplands Väsby
Rivning av befintligt ridhus och 2 ekonomibyggnader.

Ny spillvattenanslutning i Upplands Väsby
Upphandlingen avser projektering av ett infrastrukturprojekt.

Nyanläggning av park i Upplands Väsby

Ny va-ledning mellan Edskyrka och Harva i Upplands Väsby
Inklusive pumpstation.

Nybyggnad av handelsträdgård i Upplands Väsby
Avser handelsträdgård på industribetecknad mark, nytt växthus, lager och personallokal.

Nybyggnad av temalekpark i Upplands Väsby
Uppdraget är att bygga en lekpark enligt Tor Svaes design i samverkan med ett byggbolag som ingår i Tor Svae´s konstnärsnätverket.

Ny gångbana längs Heimdalsvägen i Upplands Väsby

Nybyggnad av skärmtak i Upplands Väsby
Fasadändring byte av skärmtak.

Nybyggnad av förråd i Upplands Väsby
Tidsbegränsat lov för visningsbod.

Nybyggnad av sophus i Upplands Väsby
Nybyggnad av sopskåp vid flerbostadshus.

Nybyggnad av markanläggning i Upplands Väsby
Nybyggnad av spolplatta med skärmtak.

Nybyggnad av telestation i Upplands Väsby
Nybyggnad av teknisk anläggning.

Nybyggnad av förskola i Upplands Väsby
Nybyggnad av förskolepaviljong och miljöhus tidsbegränsat lov tom 2022-02-28.

Nybyggnad av tälthall i Upplands Väsby
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad, tältkonstruktion.

Nybyggnad av förråd i Upplands Väsby
Nybyggnad av komplementbyggnad, miljöhus.

Nybyggnad av nätstation i Upplands Väsby
Nybyggnad av nätstation samt rivning av bef nätstation.

Nybyggnad av nätstation i Upplands Väsby
Nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av altan i Upplands Väsby
Nybyggnad av altan och nya uppfyllnader av mark.

Nybyggnad av enbostadshus i Upplands Väsby
Nybyggnad av bostadshus samt rivning av bef baracker.

Nybyggnad av va i Upplands Väsby

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: