Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Upplands Väsby

Nybyggnad av bostäder, hotell, butiker mm i Upplands Väsby

Nybyggnad av flerbostadshus & parhus/radhus i Upplands Väsby
194 lägenheter i flerfamiljshus utmed Mälarvägen och 25 parhus/radhus.

Nybyggnad av bostäder i Upplands Väsby
Ca 250 nya bostäder planeras.

Nybyggnad av flerbostadshus i Upplands Väsby

Nybyggnad av radhus och flerfamiljshus i Upplands Väsby, Etapp 1
Nybyggnad av 194 lägenheter i flerbostadshus samt 25 st radhus.

Nybyggnad av stadsradhus i Upplands Väsby
Stadsradhus i 2,5 plan, hyresrätter.

Nybyggnad av radhus i Upplands Väsby

Nybyggnad av flerbostadshus i Upplands-Väsby, kvarter 3
Underjordiskt parkeringsgarage. Gårdsbjälklag.

Nybyggnad av studentlägenheter i Upplands Väsby
Från 3 våningar till som mest 5+1 våningar.

Nybyggnad av bostadsrätter/smålägenheter i Upplands Väsby

Nybyggnad av bostadsrätter i Upplands Väsby, etapp 3

Utbyggnad av lokalgator vid område för nya bostäder i Upplands Väsby, etapp 2
Avser rivning av befintlig gata, gatubyggnader, VA-ledningar, rivning av konstbyggnad (vägbro), betongarbeten. Schakt för ledningsförläggning. Anläggning av tillfällig gatubyggnad, gångstråk samt sanering.

Nybyggnad av flerbostadshus i Upplands Väsby
Nybyggnad av ett 60-tal bostadsrätter i 5 st flerbostadshus (område 20, 21 och 22). Kommer eventuellt att etappindelas.

Nybyggnad av Biltema varuhus i Upplands Väsby
Remmen 1

Nybyggnad av flerbostadshus i Upplands-Väsby, kvarter 4
52 bostadsrätter, 3-5 våningar. Brf ska bildas för byggherrerollen.

Nybyggnad av flerbostadshus i Upplands-Väsby, kvarter 5
52 bostadsrätter, 3-5 våningar. Brf ska bildas för byggherrerollen.

Nybyggnad av bostäder i Upplands Väsby
59 kvadratsmarta bostadsrätter med 1-3 rum och kök nära Väsby Station.

Nybyggnad av friliggande villor i Upplands-Väsby
126 kvm/hus.

Nybyggnad av gata och va-ledningar i Upplands Väsby

Nybyggnad av park i Upplands Väsby
Avser ombyggnad av parken med flytt av träd, nya scener/parkdäck och dammanläggning.

Ombyggnad av Mälarvägen i Upplands Väsby
Projektet avser styrd borrning under Mälarvägen för spillvattenledning.

Nybyggnad av radhus i Upplands Väsby
Ca 20 radhus.

Nybyggnad av industrihus i Upplands Väsby
30000 kvm tomt som säljs i ett stycke.

Nybyggnad av separat bussförbindelse över E4 i Upplands Väsby
Ur trafikplan. Avser ny bussförbindelse över E4 mellan Trafikplats Glädjen och Väsbyvägen.

Utbyggnad av Ladbrovägen i Upplands Väsby
Ur trafikplan. Utbyggnad av Ladbrovägen med direkt koppling till Mälarvägen. Byggstart tidigast under 2017.

Nybyggnad av radhus i Upplands Väsby, etapp 1
Etapp 1 avser 18 st lägenheter.

Nybyggnad av studentmoduler i Upplands Väsby

Nybyggnad av ridanläggning i Upplands Väsby
Rivning av befintligt ridhus och 2 ekonomibyggnader.

Nybyggnad av förskola i Västra Väsby

Nybyggnad av gruppbostad i Upplands Väsby

Nybyggnad av förskola i Upplands Väsby
150 platser.

Ny spillvattenanslutning i Upplands Väsby
Ur investeringsbudget 2017-2019.

Nybyggnad av gruppbostad på Odenslunda, Upplands Väsby

Nybyggnad av industrihus i Upplands Väsby

Nybyggnad av gc-väg i Upplands Väsby
Anläggande av ny GC-väg på ca 1,3 km.

Ombyggnad av gruppbostad i Upplands Väsby

Ny va-ledning mellan Edskyrka och Harva i Upplands Väsby
Inklusive pumpstation.

Nya va-ledningar i Upplands Väsby

Nybyggnad av gata och va i Upplands Väsby

Ny gata i Upplands Väsby

Ny gc-tunnel vid Grimstavägen i Upplands Väsby

Nybyggnad av handelsträdgård i Upplands Väsby
Avser handelsträdgård på industribetecknad mark, nytt växthus, lager och personallokal.

Ny gata på exploateringsområde i Upplands Väsby

Ny gc-tunnel vid Fylgiavägen i Upplands Väsby

Nybyggnad av temalekpark i Upplands Väsby
Uppdraget är att bygga en lekpark enligt Tor Svaes design i samverkan med ett byggbolag som ingår i Tor Svae´s konstnärsnätverket.

Ny gångbana längs Heimdalsvägen i Upplands Väsby

Nybyggnad av kontor i Upplands Väsby
Nybyggnad av kontor.

Nybyggnad av hotell i Upplands Väsby
Nybyggnad av hotellverksamhet.

Nybyggnad av tälthall i Upplands Väsby
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad, tältkonstruktion.

Nybyggnad av parkeringsplats i Upplands Väsby
Nybyggnad av infartsparkering tidsbegränsat lov tom 2026-08-31.

Nybyggnad av förråd i Upplands Väsby
Tidsbegränsat lov för visningsbod.

Nybyggnad av nätstation i Upplands Väsby
Nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av mur i Upplands Väsby
Nybyggnad av stödmur samt fasadändring på industribyggnad genom ny dörr.

Nybyggnad av telestation i Upplands Väsby
Nybyggnad av teknisk anläggning.

Nybyggnad av lager i Upplands Väsby
Nybyggnad av tälthall/garage.

Nybyggnad av förråd i Upplands Väsby
Nybyggnad av förråd.

Nybyggnad av modul temporär byggnad i Upplands Väsby
Uppsättning av moduler.

Nytt upplevelsestråk mellan Appelgren-Skarvängskroken, Upplands Väsby

Nytt upplevelsestråk mellan Smedby-Väsbyån, Upplands Väsby

Nybyggnad av va i Upplands Väsby

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: