Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Upplands Väsby

Om- och nybyggnad vid stationsområdet i Upplands Väsby
Bussterminal med vänthall ca 2000 kvm med ca 13000 kvm bostäder och verksamheter ovanpå. Parkeringsdäck med ca 500 bilplatser och 18000 kvm verksamheter. Landmärke med 17000 kvm verksamheter.
Nybyggnad av bostäder i Upplands Väsby
Ca 250 nya bostäder planeras.
Nybyggnad av bostäder och förskola i Upplands Väsby
Förstudieområdet ligger inom kommundelen Vilunda, norr om Vilundaparken och öster om Husarvägen.
Nybyggnad av radhus och flerfamiljshus i Upplands Väsby, Etapp 1
Nybyggnad av 194 lägenheter i flerbostadshus samt 25 st radhus.
Nybyggnad av handel och kontor i Upplands Väsby
Total yta: 200 000 kvm handel och kontor. Total markyta: 450 000 kvm. Bream Green Building. Byggs vid korsningen Stockholmsvägen/Norrvikenleden.
Nybyggnad av radhus och flerfamiljshus i Upplands Väsby, Etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1 (1169961). Kan eventuellt delas in i fler etapper.
Nybyggnad av bostäder i upplands-Väsby
4-6 våningar. Byggs vid korsningen Husarvägen/Drabantvägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Upplands Väsby
Nybyggnad av flerbostadshus (72 lgh).
Nybyggnad av Biltema varuhus i Upplands Väsby
Projektet avser nybyggnad av varuhus. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av bostäder i Upplands Väsby
Nybyggnad av flerbostadshus och stadsradhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Upplands-Väsby, kvarter 4
52 bostadsrätter, 3-5 våningar. Brf ska bildas för byggherrerollen.
Ombyggnad av park i Upplands Väsby
Avser ombyggnad av parken med flytt av träd, nya scener/parkdäck och dammanläggning.
Nybyggnad av kedjehus i Upplands Väsby
Nybyggnad av kedjehus Eds Allé 2 hus nr 201-223, 224-236, 237-244.
Nybyggnad av flerbostadshus i Upplands Väsby
Marken är i dagsläget detaljplanerad för industri och Magnolia Bostad har för avsikt att ansöka om detaljplan för bostäder.
Nybyggnad av verkstad, industri och kontor i Rosersberg, etapp 2
Avser nya lokaler för Byggmax. Byggs vid korsningen Väsbyvägen och Lindövägen.
Nybyggnad av idrottshall i Upplands Väsby
Ur investeringsbudget 2018-2020.
Nybyggnad av industrihus i Upplands Väsby
30000 kvm tomt som säljs i ett stycke.
Exploatering på Prästgårdsmarken i Upplands Väsby
Denna upphandling omfattar markentreprenad Prästgårdsmarken.
Nybyggnad av radhus i Upplands Väsby, etapp 1
Etapp 1 avser 18 st lägenheter.
Nybyggnad av tennishall i Upplands Väsby
Nybyggnad och tillbyggnad av tennishall.
Nybyggnad av ridanläggning i Upplands Väsby
Upplands-Väsby kommun planerar att uppföra en ny byggnad inrymmande ridbana, läktare, stall, personalutrymmen, kontor och kafé vid Väsby ridanläggning, Sättra gård, Upplands-Väsby. Entreprenaden omfattar projektering och nybyggnad av ridhus/stallbyggnad.
Nybyggnad av radhus i Upplands Väsby
Nybyggnad av 4 st radhus.
Nybyggnad av huvudledning i Upplands Väsby
Avser omläggning av huvudvattenledning V800 stål ca 1400 m inom Wäsby golfbanas område. Det ingår även anläggning av ca 400 m väg för golfbanan.
Nybyggnad av industrihus i Upplands Väsby
Nybyggnad industri- och lagerbyggnad.
Nybyggnad av GC-väg i Upplands Väsby
GC-väg Bendanvägen (Stockholmsvägen-Breddenvägen). Ur investeringsbudget 2018-2020.
Nybyggnad av GC-väg i Upplands Väsby
GC-väg Breddenvägen (Grimstavägen-Sandavägen). Ur investeringsbudget 2018-2020.
Nybyggnad av GC-väg i Upplands Väsby
GC-väg Väsbyvägen (Almungevägen-Tetorpsvägen). Ur investeringsbudget 2018-2020.
Nybyggnad av GC-väg i Upplands Väsby
Ur investeringsbudget 2018-2020.
Ny gc-tunnel vid Nordanvägen i Upplands Väsby
Ur investeringsbudget 2018-2020.
Nybyggnad av parhus i Upplands Väsby
Nybyggnad av 3 st parhus med 2 st komplementbyggnader till varje hus.
Nybyggnad av parhus i Upplands Väsby
Nybyggnad av 2 st parhus och 4 st garage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Upplands Väsby
Nybyggnad av flerbostadshus och garage.
Nybyggnad av lager i Upplands Väsby
Nybyggnad av lagerhall.
Nybyggnad av sophus i Upplands Väsby
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Upplands Väsby
Nybyggnad av parkeringsplatser vid förskola.
Nybyggnad av transformatorstation i Upplands Väsby
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av skärmtak i Upplands Väsby
Nybyggnad av två frisående skärmtak.
Nybyggnad av parkeringsplats i Upplands Väsby
Nybyggnad av besöksparkerin för naturreservat.
Nybyggnad av förråd i Upplands Väsby
Nybyggnad av förråd, ny utrymningsdörr, barnvagnsparkering och stödmur.
Nybyggnad av lager i Upplands Väsby
Tidsbegränsat lov för uppförande av tälthall tom oktober 2022.
Nybyggnad av cistern i Upplands Väsby
Uppförande av cistern.
Nybyggnad av förråd i Upplands Väsby
Nybyggnad av 3 st komplementbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: