Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Upplands-Bro

Nybyggnad av flerbostadshus och småhus i Bro
Ca 900 bostäder.

Nybyggnad av värmeverk i Upplands-Bro
Nybyggnad av kraftvärmeanläggning. Hela projektet beräknas till 2,5 miljarder och byggnationen till 600´000 sek, resterande är maskiner.

Nybyggnad av biogasanläggning i Upplands-Bro

Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Kungsängen

Nybyggnad av småhus i Bro
Både småhus, parhus och radhus planeras.

Ny vattenledning mellan Upplands-Bro och Sigtuna, etapp 2
Totalt ca 20 km lång vattenledning varav ca 3,5 km är sjöledning. Även en ca 11 km lång avloppsledning planeras. Byggs etappvis.

Nybyggnad av lager i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad på fastigheten örnäs 1:9, mätarvägen 18.

Nybyggnad av flerbostadshus i Bro
ca 70 små lgh för unga, 25-50 kvm/lgh, 3 våningar + indragen takvåning. Rivning av den gamla brandstationen.

Nybyggnad av pingishall i Kungsängen

Nybyggnad av bensinstation i Kungsängen
Drivmedelsanläggning med butik och tvätthall.

Nybyggnad av förskola i Kungsängen
Ersättning för förskolan Blåsippan.

Nybyggnad av förskola i Västra Bro
Ersättning för Norrängens förskola.

Nybyggnad av butik i Kungsängen
Avser nybyggnad av en Biltema-butik om ca 7000 kvm i ett plan.

Nybyggnad av bostäder i Upplands-Bro kommun, etapp 3

Nybyggnad av LSS boende i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av hus för lss-boende på fastigheten bro-råby 3:128, parkvägen.

Nybyggnad av va-ledningar på Ådö

Nybyggnad av förskolepaviljong i Östra Bro
120 platser.

Nybyggnad av parhus i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av parhus och carportar på fastigheten kockbacka 2:12, kaktusvägen 9 Kockbacka 2:8,2:9,2:10,2:11,2:12.

Nybyggnad av paviljonger för studentlägenheter i Upplands-Bro kommun
Beställaren avser att upplåta paviljonger för studentboende. Upphandlingen avser en leverans av 20 lägenheter placerade i Upplands-Bro Kommun.

Uppsättning av paviljonger i Kungsängen
Uppsättning av paviljonger för skolverksamhet.

Nybyggnad av tvätthall i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av biltvätt på fastigheten kungsängens-tibble 11:1, Enköpingsvägen 21a.

Nybyggnad av personallokal i Kungsängen
Nybyggnad av personalbyggnad med omklädningsrum, dusch, toaletter, bastu, kök och matrum, arbetsrum samt installationsutrymmen etc.

Nybyggnad av gc-väg mellan Bro tätort och Håbo-Tibble samt Sigtuna

Renovering och utbyte av va-/fjärrvärmeledningar, Kungsängen
Avser renovering och utbyte av va- och fjärrvärmeledningar. Projektet är indelat i 2 huvuddelar. Huvuddel 1 Kulvertländ för ny fjärrvärmeledning blir ca 260 m med dimensioner mellan DN 65 och DN 150. Nya spillvattenledningar ca 320 m och vattenledningar ca 320 m i ny sträckning ersätter befintliga. Nya tillsyns- och nedstigningsbrunnar för spillvatten. Nya avsättningar och avstängningar för vatten och spillvatten. Ny spillvattenpumpstation. Temporära spillvattenledningar ca 20 m, vattenledningar ca 15 m, tillsynsbrunnar, avsättningar och anslutningar för vatten och spillvatten. Huvuddel 2 Kulvertlängd för ny fjärrvärmeledning blir ca 590 m med dimensioner mellan DN 32 och DN 125. Nya spillvattenledningar ca 280 m och vattenledningar ca 390 m i ny sträckning ersätter befintliga. Ca 80 m spillvattenledningar infordras med flexibelt foder. Ca 180 m vattenledningar infordras med ny vattenslang. Djupt (ca 5,5 m) rörbrott på spillvattenledning lagas. Nya tillsyns- och nedstigningsbrunnar för spillvatten och dagvatten. Ny fettavskiljare ersätter befintlig. Vissa dagvattenledningar och dagvattenbrunnar byts ut. Temporär lösning i huvudel 1 slopas.

Uppsättning av skolpaviljonger i Bro
Avser uppsättning av skolpaviljonger för skolverksamhet.

Nybyggnad av va-ledningar i Bro

Nybyggnad av parkeringsplats i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplats på fastigheten kockbacka 2:1, begoniaslingan.

Nybyggnad av telestation i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av teknikbod på fastigheten aspvik 1:1, slänganvägen.

Nybyggnad av telestation i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av teknikbod på fastigheten brogård 1:151.

Nybyggnad av transformatorstation i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten kungsängens-tibble 1:331, norrboda handelsområde.

Nybyggnad av transformatorstation i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten kungsängens-tibble 1:403.

Nybyggnad av transformatorstation i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten stäket 1:18, stallvägen 8.

Nybyggnad av lager i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av tälthall på fastigheten granhammar 2:5, granhammarsvägen 1.

Nybyggnad av skola i Kungsängen
Bygglov och marklov för nybyggnad av paviljong på fastigheten kungsängens kyrkby 2:9, skolvägen 20.

Nybyggnad av nätstation i Kungsängen
Bygglov och rivningslov för rivning och nybyggnad av nätstation på fastigheten bro-skällsta 1:38, ullevivägen.

Nybyggnad av nätstation i Kungsängen
Bygglov och rivningslov för rivning och nybyggnad av nätstation på fastigheten hållunda 1:3, mineborgsvägen.

Nybyggnad av nätstation i Kungsängen
Bygglov och rivningslov för rivning och nybyggnad av nätstation på fastigheten kvarnnibble 3:3, håbo häradsväg.

Nybyggnad av enbostadshus i Kungsängen
Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus på fastigheten lindormsnäs 1:2, smidövägen 17.

Nybyggnad av barack i Kungsängen
Tidsbegränsat bygglov till och med 2021-12-31(5 år), för nybyggnad av paviljonger på fastigheten brunna 6:1, violinvägen 4.

Nybyggnad av barack i Kungsängen
Tidsbegränsat bygglov till och med 2026-12-14 (10 år), för nybyggnad av paviljonger på fastigheten härnevi 7:17, lindhagabergsvägen 4.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: