Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Upplands-Bro

Nybyggnad av bostadsområde söder om Bro
Ca 1500 bostäder, flerbostadshus med upp till 6 våningar samt radhus, kedjehus och villor.
Nybyggnad av förskola/skola i Bro
3 förskolor/skolor.
Nybyggnad av pensionärsbostad i Kungsängen
Avser nybyggnad av äldreboende på fastigheten kungsängens-tibble 1:3, lillsjö badväg 1.
Nybyggnad av höghus i Kungsängen
Planer på ca 90st lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Kungsängen, etapp 1
Byggherrebolag är bildat. Ca 100 lägenheter i denna etapp.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsängen
Brf under bildning. Svanenmärkt byggnation.
Nybyggnad av småhus i Bro
Både småhus, parhus och radhus planeras.
Nybyggnad av förskola i Bro
Nybyggnad av förskola med 6 st avdelningar.
Nybyggnad av lager i Upplandsbro
Nybyggnad av lager.
Ny vattenledning mellan Upplands-Bro och Sigtuna, etapp 2
Denna deletapp avser ca 4.8 km längs väg 269 mellan E18 och avtagsvägen 911 Håbo Tibble. Totalt är det ca 20 km lång vattenledning varav ca 3,5 km är sjöledning. Även en ca 11 km lång avloppsledning planeras. Byggs etappvis.
Nybyggnad av lager och logistik i Upplands-Bro
Nybyggnad av lokaler för lager och logistik.
Nybyggnad av hotell i Kungsängen
Förhandsbesked och bygglov för nybyggnad av hotell/företagsboende på fastigheten örnäs 1:6, örnäsvägen 10.
Nybyggnad av lager, magasin i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad på fastigheten kungsängens-tibble 1:647, mätarvägen 9.
Ny aktivitetspark i Bro
Avser utveckling av Råbyplan i Bro till en aktivitetspark med yta för bordtennis, parkour, spontanidrottsplats, basket, fotboll, dans och yta för småbarnsaktiviteter.
Nytt exploateringsområde i Upplands-Bro
Gator, gång-och cykelväg, gatubelysning samt VA.
Nybyggnad av regional gc-väg genom Bro, etapp 2
Avser ny gång- och cykelväg med regional standard längs med Enköpingsvägen i Bro, på sträckan från Håtunavägen.
Anläggande av ny lekplats i Kungsängen
Avser anläggande av ny lekplats vid Kungsängens IP.
Nybyggnad av lager i Kungsängen
Avser flytt av befintligt kallager till ny plats.
Nybyggnad av lager i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad på fastigheten viby 19:66, symmetrivägen.
Nybyggnad av lager i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad på fastigheten örnäs 1:17, mätarvägen 43.
Nybyggnad av lager i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av lagertält på fastigheten viby 19:95, symmetrivägen 28.
Nybyggnad av telestation i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av teknikbod på fastigheten aspvik 1:8, aspviksvägen 11.
Nybyggnad av telestation i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av teknikbod på fastigheten kungsängens-tibble 11:1, tibble gårdsväg/granhammarsvägen.
Nybyggnad av telestation i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av teknikbod på fastigheten skråmsta 1:1, skråmsta/håtunavägen.
Nybyggnad av telestation i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av teknikbod på fastigheten säbyholm 5:20, säbyholm, liljebacken 1.
Nybyggnad av telestation i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av teknikbod på fastigheten toresta 2:2, toresta.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten aspvik 1:1, smedåkern, aspviksvägen.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten ekeby 1:8.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten kungsängens-ålsta 1:1, hästholmen, kronogårdsvägen.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten kungsängens-ålsta 1:31, ålsta, frälsegårdsvägen.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten skälby 5:1, klodalsvägen.
Nybyggnad av telestation i Kungsängen
Bygglov för uppförande av telemast med tillhörande teknikbod på fastigheten aspvik 1:4, hasselbacksvägen 1.
Avfuktning av förråd mm i Kungsängen
Avser hårdgöring av mark i 2st förrådsbyggnader. Befintlig förmansbod inuti ett av förråden ska rivas. Ny EL-matning ska dras fram till byggnaderna, samt elarbeten med uttag och nya belysningsarmaturer.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Kungsängen
Marklov för nybyggnad av bullerplank på fastigheten toresta 4:1, horshagsvägen 3.
Nybyggnad av väg i Kungsängen
Marklov för nybyggnad av väg på fastigheten kungsängens-tibble 1:3, femstenavägen.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsängen
Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus på fastigheten örnäs 1:6, örnäsvägen 10.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsängen
Rivningslov samt bygglov för nybyggnad och flytt av transformatorstation på fastigheten örnäs 1:18, mätarvägen 18.
Nybyggnad av kontor i Kungsängen
Tidsbegränsat bygglov (5år) för uppförande av kontorsmoduler på fastigheten granhammar 2:5,.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: