Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Upplands-Bro

Nybyggnad av värmeverk i Upplands-Bro
Nybyggnad av kraftvärmeanläggning. Hela projektet beräknas till 2,5 miljarder och byggnationen till 600´000 sek, resterande är maskiner.

Nybyggnad av biogasanläggning i Upplands-Bro

Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Kungsängen

Nybyggnad av småhus i Bro
Både småhus, parhus och radhus planeras.

Ny vattenledning mellan Upplands-Bro och Sigtuna, etapp 2
Denna deletapp avser ca 4.8 km längs väg 269 mellan E18 och avtagsvägen 911 Håbo Tibble. Totalt är det ca 20 km lång vattenledning varav ca 3,5 km är sjöledning. Även en ca 11 km lång avloppsledning planeras. Byggs etappvis.

Nybyggnad av lager i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad på fastigheten örnäs 1:9, mätarvägen 18.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsängen
2 kvarter planeras att byggas.

Nybyggnad av flerbostadshus i Bro
ca 70 små lgh för unga, 25-50 kvm/lgh, 3 våningar + indragen takvåning. Rivning av den gamla brandstationen.

Nybyggnad av lager och logistik i Upplands-Bro
Nybyggnad av lokaler för lager och logistik.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten finnsta 1:17, fjärilsstigen 55-59.

Nybyggnad av parhus i Kungsängen, Etapp 1

Nybyggnad av parhus i Kungsängen, Etapp 2

Nybyggnad av bostäder i Upplands-Bro kommun, etapp 5 mfl

Nybyggnad av bostäder i Upplands-Bro kommun, etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1 301579.

Nybyggnad av bensinstation i Kungsängen
Drivmedelsanläggning med butik och tvätthall.

Nybyggnad av enbostadshus i Kungsängen, Etapp 4

Nybyggnad av enbostadshus i Kungsängen, Etapp 5

Nybyggnad av parhus i Kungsängen, Etapp 3

Nybyggnad av bostäder i Upplands-Bro kommun, etapp 4

Nybyggnad av verksamhetslokaler och handel i Bro

Nybyggnad av butik i Kungsängen
Avser nybyggnad av en Biltema-butik om ca 7000 kvm i ett plan.

Nybyggnad av förskola i Kungsängen
Ersättning för förskolan Blåsippan.

Nybyggnad av förskola i Västra Bro
Ersättning för Norrängens förskola.

Nybyggnad av slamlager i Bro
2 hektar stor anläggning.

Nybyggnad av bostäder i Upplands-Bro kommun, etapp 3

Nybyggnad av LSS boende i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av hus för lss-boende på fastigheten bro-råby 3:128, parkvägen.

Nybyggnad av parhus i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av parhus och carportar på fastigheten kockbacka 2:12, kaktusvägen 9 Kockbacka 2:8,2:9,2:10,2:11,2:12.

Nybyggnad av paviljonger för studentlägenheter i Upplands-Bro kommun
Beställaren avser att upplåta paviljonger för studentboende. Upphandlingen avser en leverans av 20 lägenheter placerade i Upplands-Bro Kommun.

Nybyggnad av grupphus i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av 5 bostadshus och carport på fastigheten kungsängens-tibble 1:572, tibble skogsväg 21 Kungsängens-tibble 1:532,1:535,1:561,1:571,1:572.

Uppsättning av paviljonger i Kungsängen
Uppsättning av paviljonger för skolverksamhet.

Nybyggnad av personallokal i Kungsängen
Nybyggnad av personalbyggnad med omklädningsrum, dusch, toaletter, bastu, kök och matrum, arbetsrum samt installationsutrymmen etc.

Nybyggnad av tvätthall i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av biltvätt på fastigheten kungsängens-tibble 11:1, Enköpingsvägen 21a.

Renovering och utbyte av va-/fjärrvärmeledningar, Kungsängen
Avser renovering och utbyte av va- och fjärrvärmeledningar. Projektet är indelat i 2 huvuddelar. Huvuddel 1 Kulvertländ för ny fjärrvärmeledning blir ca 260 m med dimensioner mellan DN 65 och DN 150. Nya spillvattenledningar ca 320 m och vattenledningar ca 320 m i ny sträckning ersätter befintliga. Nya tillsyns- och nedstigningsbrunnar för spillvatten. Nya avsättningar och avstängningar för vatten och spillvatten. Ny spillvattenpumpstation. Temporära spillvattenledningar ca 20 m, vattenledningar ca 15 m, tillsynsbrunnar, avsättningar och anslutningar för vatten och spillvatten. Huvuddel 2 Kulvertlängd för ny fjärrvärmeledning blir ca 590 m med dimensioner mellan DN 32 och DN 125. Nya spillvattenledningar ca 280 m och vattenledningar ca 390 m i ny sträckning ersätter befintliga. Ca 80 m spillvattenledningar infordras med flexibelt foder. Ca 180 m vattenledningar infordras med ny vattenslang. Djupt (ca 5,5 m) rörbrott på spillvattenledning lagas. Nya tillsyns- och nedstigningsbrunnar för spillvatten och dagvatten. Ny fettavskiljare ersätter befintlig. Vissa dagvattenledningar och dagvattenbrunnar byts ut. Temporär lösning i huvudel 1 slopas.

Uppsättning av skolpaviljonger i Bro
Avser uppsättning av skolpaviljonger för skolverksamhet.

Nybyggnad av parhus i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av 20 st tvåbostadshus på fastigheten jursta 3:42, vinlandsvägen 9 Jursta 3:23,3:24,3:25,3:26,3:27,3:28,3:29,3:30,3:31,3:32,3:33,3:34,3:35,3:36,3:37,3:38,3:39,3:40,3:41,3:42.

Nybyggnad av parhus i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av 20 tvåbostadshus på fastigheten jursta 3:30, vinlandsvägen 16 Jursta 3:31,3:32,3:33,3:34,3:35,3:36,3:37,3:38,3:39,3:40,3:41,3:42,3:23,3:24,3:25,3:26,3:27,3:28,3:29,3:30.

Nybyggnad av enbostadshus i Kungsängen
Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus på fastigheten lindormsnäs 1:2, smidövägen 17.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Kungsängen
Marklov för bullerskyddande vall på fastigheten kockbacka 2:1, vid jordlottsvägen/kockbackavägen.

Nybyggnad av telestation i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av teknikbod på fastigheten aspvik 1:1, slänganvägen.

Nybyggnad av telestation i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av teknikbod på fastigheten brogård 1:151.

Nybyggnad av transformatorstation i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten kungsängens-tibble 1:403.

Nybyggnad av nätstation i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten ådö 1:4, ådövägen 6.

Nybyggnad av barack i Kungsängen
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av byggbod på fastigheten kungsängens-tibble 11:1, enköpingsvägen 21.

Nybyggnad av paviljong i Kungsängen
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av paviljonger på fastigheten finnsta 1:229, blomstervägen 2b.

Nybyggnad av barack i Kungsängen
Tidsbegränsat bygglov till och med 2021-12-31(5 år), för nybyggnad av paviljonger på fastigheten brunna 6:1, violinvägen 4.

Nybyggnad av barack i Kungsängen
Tidsbegränsat bygglov till och med 2026-12-14 (10 år), för nybyggnad av paviljonger på fastigheten härnevi 7:17, lindhagabergsvägen 4.

Nybyggnad av lager i Kungsängen
Uppsättning av skärmtak för nytt lager.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: