Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Upplands-Bro

Nybyggnad av pensionärsbostad i Kungsängen
Avser nybyggnad av äldreboende på fastigheten kungsängens-tibble 1:3, lillsjö badväg 1.
Nybyggnad av lager- och logistiklokaler i Bro, etapp 4 mfl
Man planerar att bygga ca 10.000 kvm/etapp.
Nybyggnad av logistikcentral i Kungsängen
Planer för ett modernt och miljövänligt logistikcenter norr om Stockholm. Möjlighet finns att bygga cirka 250 000 kvadratmeter nya lokaler inom befintlig detaljplan. Området kommer byggas ut efter hand för blivande hyresgäster.
Nybyggnad av lager i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad på fastigheten örnäs 1:9, mätarvägen 18.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsängen
2 kvarter planeras att byggas.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bro
ca 70 små lgh för unga, 25-50 kvm/lgh, 3 våningar + indragen takvåning. Rivning av den gamla brandstationen.
Nybyggnad av lager och logistik i Upplands-Bro
Nybyggnad av lokaler för lager och logistik.
Nybyggnad av försvarsmusikcentrum i Kungsängen
Bla asfaltsplattor (golvmtrl.)
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten finnsta 1:17, fjärilsstigen 55-59.
Ny vattenledning mellan Upplands-Bro och Sigtuna, etapp 3-4
Totalt ca 20 km lång vattenledning varav ca 3,5 km är sjöledning. Även en ca 11 km lång avloppsledning planeras. Byggs etappvis.
Ny sjöledning mellan Upplands-Bro och Sigtuna, etapp 5
Totalt ca 20 km lång vattenledning varav ca 3,5 km är sjöledning. Även en ca 11 km lång avloppsledning planeras. Byggs etappvis.
Ny vattenledning mellan Upplands-Bro och Sigtuna, etapp 2
Denna deletapp avser ca 4.8 km längs väg 269 mellan E18 och avtagsvägen 911 Håbo Tibble. Totalt är det ca 20 km lång vattenledning varav ca 3,5 km är sjöledning. Även en ca 11 km lång avloppsledning planeras. Byggs etappvis.
Renovering och utbyte av va-/fjärrvärmeledningar, Kungsängen
Avser renovering och utbyte av va- och fjärrvärmeledningar. Projektet är indelat i 2 huvuddelar. Huvuddel 1 Kulvertländ för ny fjärrvärmeledning blir ca 260 m med dimensioner mellan DN 65 och DN 150. Nya spillvattenledningar ca 320 m och vattenledningar ca 320 m i ny sträckning ersätter befintliga. Nya tillsyns- och nedstigningsbrunnar för spillvatten. Nya avsättningar och avstängningar för vatten och spillvatten. Ny spillvattenpumpstation. Temporära spillvattenledningar ca 20 m, vattenledningar ca 15 m, tillsynsbrunnar, avsättningar och anslutningar för vatten och spillvatten. Huvuddel 2 Kulvertlängd för ny fjärrvärmeledning blir ca 590 m med dimensioner mellan DN 32 och DN 125. Nya spillvattenledningar ca 280 m och vattenledningar ca 390 m i ny sträckning ersätter befintliga. Ca 80 m spillvattenledningar infordras med flexibelt foder. Ca 180 m vattenledningar infordras med ny vattenslang. Djupt (ca 5,5 m) rörbrott på spillvattenledning lagas. Nya tillsyns- och nedstigningsbrunnar för spillvatten och dagvatten. Ny fettavskiljare ersätter befintlig. Vissa dagvattenledningar och dagvattenbrunnar byts ut. Temporär lösning i huvudel 1 slopas.
Nybyggnad av förskola i Upplands bro
Nybyggnad av förskola
Nybyggnad av trycksegregerings station i Kungsängen, Etapp 6
Totalt ska en ca 20 km lång vattenledning, varav ca 3,5 km sjöledning, byggas. Även en ca 11 km lång avloppsledning. Detta byggs etappvis. Detta är sista delen som avser en trycksegregerings station.
Nybyggnad av regional gc-väg genom Bro, etapp 2
Avser ny gång- och cykelväg med regional standard längs med Enköpingsvägen i Bro, på sträckan från Håtunavägen.
Nybyggnad av personallokal i Kungsängen
Nybyggnad av personalbyggnad med omklädningsrum, dusch, toaletter, bastu, kök och matrum, arbetsrum samt installationsutrymmen etc.
Anläggande av ny lekplats i Kungsängen
Avser anläggande av ny lekplats vid Kungsängens IP.
Uppsättning av skolpaviljonger i Bro
Avser uppsättning av skolpaviljonger för skolverksamhet.
Nybyggnad av lager i Kungsängen
Avser flytt av befintligt kallager till ny plats. Endast markarbeten och elinstallation kommer att ingå.
Nybyggnad av industrihus i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av industri på fastigheten örnäs 1:10, effektvägen 16.
Nybyggnad av lager, magasin i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad på fastigheten kungsängens-tibble 1:647, mätarvägen 9.
Nybyggnad av lager i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad på fastigheten viby 19:66, symmetrivägen.
Nybyggnad av lager i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad på fastigheten örnäs 1:17, mätarvägen 43.
Avfuktning av förråd mm i Kungsängen
Avser hårdgöring av mark i 2st förrådsbyggnader. Befintlig förmansbod inuti ett av förråden ska rivas. Ny EL-matning ska dras fram till byggnaderna, samt elarbeten med uttag och nya belysningsarmaturer.
Nybyggnad av parhus i Kungsängen
Förhandsbesked för nybyggnad av tvåbostadshus på fastigheten ådö 1:10, ådövägen 4.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Kungsängen
Marklov för nybyggnad av bullerplank på fastigheten toresta 4:1, horshagsvägen 3.
Nybyggnad av väg i Kungsängen
Marklov för nybyggnad av väg på fastigheten kungsängens-tibble 1:3, femstenavägen.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Kungsängen
Marklov för uppförande av bullervall på fastigheten kungsängens-tibble 1:41.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Kungsängen
Marklov för uppförande av bullervall på fastigheten kungsängens-tibble 10:4, skolvägen 37.
Nybyggnad av nätstation i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten ådö 1:19, ormuddsvägen 10.
Nybyggnad av skärmtak i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av regnskydd på fastigheten viby 19:99, mätarvägen 21.
Nybyggnad av telestation i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av teknikbod på fastigheten aspvik 1:8, aspviksvägen 11.
Nybyggnad av telestation i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av teknikbod på fastigheten skråmsta 1:1, skråmsta/håtunavägen.
Nybyggnad av telestation i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av teknikbod på fastigheten säbyholm 5:20, säbyholm, liljebacken 1.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten ekeby 1:2, "stora ekeby", lilla ekebyvägen Ekeby 1:2,3:5.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten kungsängens-tibble 1:3, lillsjö badväg.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten leran 1:5, norra ekeby, ålbrunnavägen 2.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten ålbrunna 1:1, ålbrunnavägen.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Kungsängen
Bygglov för uppförande av bullerplank på fastigheten härnevi 29:1, stora sandhagenvägen/kockbackavägen.
Nybyggnad av nätstation i Kungsängen
Bygglov och rivningslov för rivning och nybyggnad av nätstation på fastigheten björknäs 2:1, sågbacken.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av bostadshus på fastigheten kvarnnibble 3:30, lihagsvägen 5a.
Nybyggnad av elektrisk ledning i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av cykelställ och laddstationer (elbil) på fastigheten kungsängens-tibble 1:431, pettersbergsvägen 1.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsängen
Rivningslov samt bygglov för nybyggnad och flytt av transformatorstation på fastigheten örnäs 1:18, mätarvägen 18.
Nybyggnad av kontor i Kungsängen
Tidsbegränsat bygglov (5år) för uppförande av kontorsmoduler på fastigheten granhammar 2:5,.
Nybyggnad av förråd i Kungsängen
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av byggbod på fastigheten härnevi 1:17, härnevi skolväg 9.
Nybyggnad av barack i Kungsängen
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av byggbod på fastigheten härnevi 1:71, härnevi skolväg 9.
Nybyggnad av servicebyggnad i Kungsängen
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av servicehus på fastigheten björknäs 1:3, ådövägen 2.
Nybyggnad av barack i Kungsängen
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av byggbodar och transformatorbyggnad på fastigheten bro-önsta 2:12, eon/högbytorp, håtunavägen.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: