Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Tyresö

Nybyggnad av bostäder och lokaler i Norra Tyresö centrum, et 1
Garage under mark. Byggs parallellt med Brf Steget: 1063141 Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av bostäder och lokaler i Norra Tyresö centrum, etapp 1
Garage under mark. Byggs parallellt med Brf Grönskan: 1228888 Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Tyresö
Avser nybyggnad av 47 bostäder, 1 lokal samt 22 p-platser i garage/suteräng.
Nybyggnad av bostäder i Tyresö
Avser nybyggnad av 2st lamellhus i Bollmora, Tyresö.
Nybyggnad av ishall, omklädningsrum mm i Tyresö
Man ska bygga ny ishall innan den befintliga rivs, se projnr 935829.( tre olika förslag utreds) Omfattning för den nya ishallen är ej fastställd. Placering blir mellan Tyresövallen norra läktare och Tyresövägen.
Nybyggnad av småindustri och kontor i Bollmora
Projektet ligger stilla. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av skola i Tyresö
Planerat projekt som ligger stilla. Uppskattad byggstart. Ingen kostnadsuppgift.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tyresö
Planer för bostäder i en till två våningar för kommunalt behov med tillhörande komplementbyggnader. Bostadsbebyggelsen planeras inrymma 6-8 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lindalen på Tyresö
Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan för bostäder inom fastigheterna Kumla 3:213 och Kumla 3:214 i Lindalen.
Ny konstgräsplan i Strand, Tyresö
En ny konstgräsplan mellan Strandskolan och Tyresö skolan.
Anläggande av Parkourpark i Tyresö
Anläggningen kommer, om den byggs att ligga bredvid skejtparken.
Anläggning av spillvattenpumstation i Stora Fornudden
Entreprenaden avser anläggande av komplett Avloppspumpstation med Breddmagasin, tillhörande kablar och ledningar samt rivning av befintlig Avloppspumpstation.
Nybyggnad av parhus i Tyresö
Nybyggnad av tvåbostadshus (2).
Nybyggnad av parhus i Tyresö
Nybyggnad av tvåbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tyresö
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och garage (43 lägenheter).
Nybyggnad av parhus i Tyresö
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus.
Nybyggnad av barack i Tyresö
Bygglov för tillfällig åtgärd för bodetablering.
Nybyggnad av paviljong i Tyresö
Bygglov för tillfällig åtgärd för paviljong.
Nybyggnad av transformatorstation i Tyresö
Nybyggnad av transformatorstation och rivning av befintlig transformatorstation.
Nybyggnad av barack i Tyresö
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av byggbodar.
Nybyggnad av barack i Tyresö
Tillfällig åtgärd för byggbodar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: