Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Tyresö

Nybyggnad av äldreboende i Tyresö
Hemsö har förvärvat mark med tillhörande byggrätt i Tyresö.
Nybyggnad av ishall, omklädningsrum mm i Tyresö
Man ska bygga ny ishall innan den befintliga rivs, se projnr 935829.( tre olika förslag utreds) Omfattning för den nya ishallen är ej fastställd. Placering blir mellan Tyresövallen norra läktare och Tyresövägen.
Nybyggnad av parhus i Tyresö
Nybyggnad av parhus och rivning av enbostadshus.
Nybyggnad av ridhus i Fårdala, Tyresö
Nytt ridhus med betongsockel, träfasad och sadeltak.
Ny konstgräsplan i Strand, Tyresö
En ny konstgräsplan mellan Strandskolan och Tyresö skolan.
Nybyggnad av gc-väg i Tyresö
Befintlig gång- och cykelbana från Bollmoravägen förlängs längs med Njupkärrsvägen och knyts ihop med Bollmora Gårdsväg.
Anläggande av Parkourpark i Tyresö
Anläggningen kommer, om den byggs att ligga bredvid skejtparken.
Anläggning av spillvattenpumstation i Stora Fornudden
Entreprenaden avser anläggande av komplett Avloppspumpstation med Breddmagasin, tillhörande kablar och ledningar samt rivning av befintlig Avloppspumpstation.
Nybyggnad av villafastigheter i Trollbäcken, Tyresö
Planförslaget föreslås byggas med fem parhus.
Nybyggnad av parhus i Tyresö
Nybyggnad av tvåbostadshus (2).
Nybyggnad av parhus i Tyresö
Nybyggnad av tvåbostadshus samt marklov Kumla 3:1722,3:1723.
Nybyggnad av parhus i Tyresö
Nybyggnad av tvåbostadshus.
Nybyggnad av barack i Tyresö
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av byggbodar.
Nybyggnad av barack i Tyresö
Tillfällig åtgärd för byggbodar.
Nybyggnad av transformatorstation i Tyresö
Nybyggnad av transformatorstation och rivning av befintlig transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Tyresö
Nybyggnad av komplementbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: