Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Täby

Nybyggnad av flerbostadshus i Täby
Bygglov för uppförande av flerbostadshus (179 st).

Nybyggnad av skola i Täby
Planer för rivning av befintlig skola på marken och nybyggnad av skola för ca 350 elever i årsklass 2-6.

Utbyggnad av Roslagsbanan mellan Hägernäs-Ullna Kvarnväg
Utbyggnad till dubbelspår, ca 3,2 km dubbelspår.

Nybyggnad av skola, idrottshall och konstgräsplan i Arninge
Skola för 600 elever med förskola för 110 barn.

Nybyggnad av småbostäder i Roslags-Näsby
6-10 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Arninge, Etapp 1
Nybyggnad av 138st lägenheter.

Nybyggnad av radhus i Arninge

Nybyggnad av flerbostadshus i Täby, etapp 1
Bygglov för uppförande av flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Täby, etapp 2
Bygglov för uppförande av flerbostadshus.

Nybyggnad av bostäder i Västra Roslags-Näsby
Franska balkonger.

Nybyggnad av idrottshall och konstgräsplan i Arninge
Ny idrottshall med läktarkapacitet 500 platser samt en konstgräsplan. Ska stå färdigt under 2019.

Nybyggnad av bostäder i Täby
Avser nybyggnad av ca 76-80 lägenheter i flerbostadshus samt garage.

Nybyggnad av Long Stay hotell i Täby
65-70 hotellrum med pentry.

Nytt sport- och rekreationsområde samt bostäder i Arninge-Ullna
Fd deponitippen.

Nybyggnad av flerbostadshus i Arninge
Nybyggnad av flerbostadshus.

Utbyggnad av gata, park och va i Arninge

Nytt äldreboende på Byle Gård, Täby

Nybyggnad av LSS-bostäder i Täby

Nybyggnad av radhus i Täby
2 radhuslängor med totalt 10 bostäder.

Rivning och nybyggnad av LSS bostad i Täby
600-700 kvm.

Ny tillfart till idrottsplats i Täby
Infart, p-plats, lekplats, vändplan, gc-väg, belysning.

Nybyggnad av gc-väg i Täby
Längd 2210 meter.

Om- & tillbyggnad av verkstad, kontor, omklädningsrum mm i Arninge, Täby

Ny- och ombyggnad av gc-väg i Täby

Nybyggnad av tennisbanor i Täby
Bygglov för uppförande av tennisbanor.

Leverans/anslutning av fjärrvärme till ny simhall i Täby
Uppdraget avser anslutning mellan kommunens anläggning och anbudsgivarens anläggning samt leverans av fjärrvärme till Täby kommuns nya simhall.

Nybyggnad av industrihus i Täby
Uppförande av industri- och lagerbyggnad.

Nybyggnad av plattform i Täby
Bygglov för uppförande av plattform.

Nybyggnad av markanläggning i Täby
Marklov, förberedande inför förskola, skola och idrottshall.

Nybyggnad av grupphus i Täby
Bygglov för uppförande av 15 st enbostadshus med sammanbyggd komplementbyggnad (carport och förråd) och plank Marklandet 1.

Nybyggnad av båthus i Täby
Avser uppförande av båthus, inhägnande av båtar för seglarskola.

Nybyggnad av flerbostadshus i Täby
Bygglov för uppförande av flerbostadshus.

Nybyggnad av grupphus i Täby
Bygglov för uppförande av gruppbyggda småhus/radhus.

Nybyggnad av skärmtak i Täby
Bygglov för uppförande av hållplatstak (tibble stn).

Nybyggnad av förråd i Täby
Bygglov för uppförande av komplementbyggnad (förråd).

Nybyggnad av förråd i Täby
Bygglov för uppförande av komplementbyggnad.

Nybyggnad av mast i Täby
Bygglov för uppförande av mast/basstation.

Nybyggnad av plank i Täby
Bygglov för uppförande av plank (pergola).

Nybyggnad av plank i Täby
Bygglov för uppförande av plank, samt rivningslov för befintligt plank.

Nybyggnad av barack i Täby
Bygglov för tidsbegränsad tillbyggnad av bodetablering med terrass och belyst skylt (skylttext jm) samt tillfällig vinkelskyltning på mark (skylttext jm hyresbostäder spaken).

Nybyggnad av bulleravgränsare i Täby
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med bullerskyddsskärm.

Nybyggnad av parkeringsplats i Täby
Bygglov för anordnande av parkeringsplats.

Nybyggnad av parkeringsplats i Täby
Bygglov för anordnande av parkeringsplatser.

Nybyggnad av telestation i Täby
Bygglov för uppförande av basstation.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Täby
Bygglov för uppförande av bullerplank Ensta 7:7,24:1.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Täby
Bygglov för uppförande av bullerplank.

Nybyggnad av busshållplats i Täby
Bygglov för uppförande av bussväderskydd med reklam.

Nybyggnad av enbostadshus i Täby
Bygglov för uppförande av enbostadshus och marklov för markändringar, samt rivning av befintlig byggnad.

Nybyggnad av enbostadshus i Täby
Bygglov för uppförande av enbostadshus, samt marklov för markändringar.

Nybyggnad av enbostadshus i Täby
Bygglov för uppförande av enbostadshus.

Nybyggnad av garage i Täby
Anmälan lovfri åtgärd, uppförande av komplementbyggnad Attefall (garage).

Nybyggnad av skola i Täby
Tidsbegränsad bygglov för uppförande av skolpaviljong.

Nybyggnad av förskola i Täby
Tidsbegränsad bygglov uppförande av förskola.

Nybyggnad av telestation i Täby
Tidsbegränsat lov för uppförande av en basstation för mobiltelefoni samt mobilt bredband, tom 2022.

Nybyggnad av mur i Täby
Bygglov för uppförande av stödmurar, samt marklov för ändring av marknivå Diametern 62, 63, 64, 65.

Nybyggnad av telestation i Täby
Bygglov för uppförande av teknikbyggnad och likriktarstation.

Nybyggnad av telestation i Täby
Bygglov för uppförande av teknikbyggnad och rivningslov för rivning av befintlig teknikbyggnad.

Nybyggnad av återvinningsstation i Täby
Bygglov för uppförande av återvinningsstation nr 12462.

Nybyggnad av enbostadshus i Täby
Förhandsbesked för uppförande av enbostadshus.

Nybyggnad av skärmtak i Täby
Bygglov för skärmtak på lagerbyggnad.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: