Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Täby

Nytt bostadsområde i Täby
Ca 400 bostäder, lokaler och handel.
Nybyggnad av bostäder och vårdboende i Täby
Nybyggnation omfattande cirka 250 nya bostäder bestående av lägenheter, parhus, enfamiljshus samt cirka 120 seniorbostäder. Planen möjliggör även ett vård-och omsorgsboende
Nybyggnad av simhall i centrala Täby
Beräknas stå klar under 2020.
Nybyggnad av skola, idrottshall och konstgräsplan i Arninge
Skola för 600 elever med förskola för 110 barn.
Nybyggnad av bytespunkt/resecentrum i Arninge
Nya motorvägshållplatser och en bro över E18, ramp- och signalåtgärder, cirkulationsplats.
Nybyggnad av bostadsrätter och parkering mm i Täby
Område 3B: Flerbostadshus med lokaler i bottenvåning. 3-7 våningar. Parkering i garage under jord. Lokal i bottenvåning. Krav restaurang eller café.
Nybyggnad av handelslokaler vid Arninge handelsområde i Täby
ICA Maxi, apotek, ca 600 parkeringsplatser. Miljöbyggnad Guld.
Nybyggnad av hyressrätter, förskola och parkering mm i Täby
Område 4: Flerbostadshus med lokaler i bottenvåning. 3-7 våningar. Parkering i garage under jord. Lokal i bottenvåning. Krav restaurang eller café.
Nybyggnad av bostäder i Västra Roslags-Näsby
Nybyggnad av 38 bostadsrätter.
Exploateringsområde för bostäder mm i Roslags-Näsby
Västra Roslags-Näsby är ett exploateringsområde som är beläget i Täby kommun. Området planeras att bebyggas med ca 1400 bostäder av ett antal olika byggherrar med start 2018. Kommunen avser att via denna entreprenad bygga ut gator, VA och kanalisation mm upp till en ”grovplanerad” nivå. Med grovplanerad nivå avses uppbyggnad av vägkonstruktion till och med ett ABb-lager. Denna entreprenad ska utföras i förbestämda deletapper med delöverlämnanden. Västra Roslags-Näsby är ett exploateringsområde som är beläget i Täby kommun. Området planeras att bebyggas med ca 1400 bostäder av ett antal olika byggherrar med start 2018. Kommunen avser att via denna entreprenad bygga ut gator, VA och kanalisation mm upp till en ”grovplanerad” nivå. Med grovplanerad nivå avses uppbyggnad av vägkonstruktion till och med ett ABb-lager. Denna entreprenad ska utföras i förbestämda deletapper med delöverlämnanden.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Roslags Näsby, Täby
Projektet avser 100 brf lägenheter samt 6 st radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Arninge
Nybyggnation av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Roslags-Näsby
Nybyggnad av 64st bostadsrätter.
Nybyggnad av bostäder i Skarpäng
Ca 55 bostäder vid korsningen Fjätursvägen/Täbyvägen.
Nybyggnad av bostadsrätter och parkering mm i Täby
Anbudsområde 2A: Flerbostadshus med lokaler i bottenvåning. 3-7 våningar. Parkering i garage under jord. Lokal i bottenvåning. Krav restaurang eller café.
Nybyggnad av bostadsrätter och parkering mm i Täby
Område 3A: Flerbostadshus med lokaler i bottenvåning. 3-7 våningar. Parkering i garage under jord. Lokal i bottenvåning. Krav restaurang eller café.
Nybyggnad av bostäder, industri eller kontor i Arninge
Avser 2 tomter; Mikrometern 6 (ca 4300 kvm) och Mallen 10 (ca 6117 kvm).
Nybyggnad av bostäder i Täby
Avser nybyggnad av ca 76-80 lägenheter i flerbostadshus samt garage.
Exploatering av bostadsområde i Täby centrum
Avser färdigställande av Attundafältet och Marstorget i Täby centrum.
Nybyggnad av bostadshus, Arninge
Planer för ett fristående bostadshus på 15 våningar med 84 lägenheter.
Nybyggnad av radhus/parhus i Täby
Planerat projekt efter rivningen (pnr 1434667).
Nybyggnad av flerbostadshus i Arninge
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Roslags-Näsby
Nybyggnad av 12 st radhus.
NYbyggnad av biltvätt i Täby
Nybyggnad av biltvätt.
Ny kompletterande skolbyggnad vid skola i Täby kyrkby
Avser en kompletterande byggnad innehållande klassrum, idrottssal och tillagningskök.
Nybyggnad av radhus i Täby
2 radhuslängor med totalt 10 bostäder.
Ny tillfart till idrottsplats i Täby
Infart, p-plats, lekplats, vändplan, gc-väg, belysning.
Upprustning av hamnområdet samt ny brygganläggning i Täby
Avser upprustning av hamnområdet med nya elanläggningar, nya vattenledningar, belysning, nya bryggor och förtöjningsstolpar.
Nybyggnad av samlingslokal i Täby
Bygglov för uppförande av samlingslokal samt rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Täby
Uppförande av flerbostadshus (148 st lgh).
Nybyggnad av brygga i Täby
Strandskyddsdispens för brygga.
Nybyggnad av barack i Täby
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av byggbod.
Nybyggnad av markanläggning i Täby
Marklov för ändring av marknivå, flerbostadshus.
Nybyggnad av markanläggning i Täby
Marklov markuppfyllnad, markändring från gräs till asfalt.
Nybyggnad av mast i Täby
Nybyggnad av telecomtorn och teknikbod.
Nybyggnad av parhus i Täby
Nybyggnad av tvåbostadshus och carport/förråd samt rivning av bef hus.
Nybyggnad av skärmtak i Täby
Bygglov för uppförande av skärmtak/cykelställ.
Nybyggnad av pumpstation i Täby
Bygglov för uppförande av teknikbyggnad (vattenkiosk).
Nybyggnad av mast i Täby
Bygglovför uppförande av mast med teknikbodar.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Täby
Bygglov för uppförande av bullerskyddsskärm.
Nybyggnad av enbostadshus i Täby
Bygglov för uppförande av enbostadshus och komplementbyggnad, rivning av befintlig byggnad, marklov och uppförande av plank.
Nybyggnad av förråd i Täby
Bygglov för uppförande av lusthus Klaffen 1, 2.
Nybyggnad av mast i Täby
Bygglov för uppförande av mast/basstation samt teknikbod.
Nybyggnad av mur i Täby
Bygglov för uppförande av mur, marklov för markuppfyllnad samt trädfällning.
Nybyggnad av mur i Täby
Bygglov för uppförande av murar.
Nybyggnad av plank i Täby
Bygglov för uppförande av plank.
Nybyggnad av förråd i Täby
Anmälan lovfri åtgärd, uppförande av komplementbyggnad attefall.
Nybyggnad av parkeringsplats i Täby
Anordnande av 3 parkeringsplatser.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: