Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Täby

Nybyggnad av bostäder och handelslokaler i Täby
Ca 230 lgh i flerbostadshus och radhus 3-6 våningar, ca 8000 kvm verksamhetslokaler fördelade på handel och idrottsverksamhet. Ny tennishall, restaurang och dagligvarubutik. Söder om E18.
Nybyggnad av flerbostadshus i Täby
Bygglov för uppförande av flerbostadshus (179 st).
Nybyggnad av skola i Täby
Planer för rivning av befintlig skola på marken och nybyggnad av skola för ca 350 elever i årsklass 2-6.
Utbyggnad av Roslagsbanan mellan Hägernäs-Ullna Kvarnväg
Utbyggnad till dubbelspår, ca 3,2 km dubbelspår.
Nybyggnad av skola, idrottshall och konstgräsplan i Arninge
Skola för 600 elever med förskola för 110 barn.
Nybyggnad av flerbostadshus i Täby, etapp 1
Bygglov för uppförande av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Roslags Näsby, Täby
Projektet avser 100 brf lägenheter samt 6 st radhus.
Nybyggnad av bostadsrätter och parkering mm i Täby
Område 2B: Flerbostadshus med lokaler i bottenvåning. 3-7 våningar. Parkering i garage under jord. Lokal i bottenvåning. Krav restaurang eller café.
Exploateringsområde för bostäder mm i Roslags-Näsby
Västra Roslags-Näsby är ett exploateringsområde som är beläget i Täby kommun. Området planeras att bebyggas med ca 1400 bostäder av ett antal olika byggherrar med start 2018. Kommunen avser att via denna entreprenad bygga ut gator, VA och kanalisation mm upp till en ”grovplanerad” nivå. Med grovplanerad nivå avses uppbyggnad av vägkonstruktion till och med ett ABb-lager. Denna entreprenad ska utföras i förbestämda deletapper med delöverlämnanden. Västra Roslags-Näsby är ett exploateringsområde som är beläget i Täby kommun. Området planeras att bebyggas med ca 1400 bostäder av ett antal olika byggherrar med start 2018. Kommunen avser att via denna entreprenad bygga ut gator, VA och kanalisation mm upp till en ”grovplanerad” nivå. Med grovplanerad nivå avses uppbyggnad av vägkonstruktion till och med ett ABb-lager. Denna entreprenad ska utföras i förbestämda deletapper med delöverlämnanden.
Nybyggnad av flerbostadshus i Arninge
Nybyggnation av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostadsrätter och parkering mm i Täby
Anbudsområde 2A: Flerbostadshus med lokaler i bottenvåning. 3-7 våningar. Parkering i garage under jord. Lokal i bottenvåning. Krav restaurang eller café.
Nybyggnad av idrottshall och konstgräsplan i Arninge
Ny idrottshall med läktarkapacitet 500 platser samt en konstgräsplan. Ska stå färdigt under 2019.
Nybyggnad av bostäder i Täby
Avser nybyggnad av ca 76-80 lägenheter i flerbostadshus samt garage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Arninge
Nybyggnad av flerbostadshus.
NYbyggnad av biltvätt i Täby
Nybyggnad av biltvätt.
Ny kompletterande skolbyggnad vid skola i Täby kyrkby
Avser en kompletterande byggnad innehållande klassrum, idrottssal och tillagningskök.
Nybyggnad av radhus i Täby
2 radhuslängor med totalt 10 bostäder.
Ny tillfart till idrottsplats i Täby
Infart, p-plats, lekplats, vändplan, gc-väg, belysning.
Nybyggnad av industrihus i Täby
Uppförande av industri- och lagerbyggnad.
Upprustning av hamnområdet samt ny brygganläggning i Täby
Avser upprustning av hamnområdet med nya elanläggningar, nya vattenledningar, belysning, nya bryggor och förtöjningsstolpar.
Nybyggnad av tennisbanor i Täby
Bygglov för uppförande av tennisbanor.
Leverans/anslutning av fjärrvärme till ny simhall i Täby
Uppdraget avser anslutning mellan kommunens anläggning och anbudsgivarens anläggning samt leverans av fjärrvärme till Täby kommuns nya simhall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Täby
Uppförande av flerbostadshus (148 st lgh).
Nybyggnad av samlingslokal i Täby
Bygglov för uppförande av samlingslokal samt rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av markanläggning i Täby
Marklov, förberedande inför förskola, skola och idrottshall.
Nybyggnad av hotell i Täby
Bygglov för uppförande av hotell.
Nybyggnad av förråd i Täby
Bygglov för uppförande av lusthus Klaffen 1, 2.
Nybyggnad av mast i Täby
Bygglov för uppförande av mast/basstation.
Nybyggnad av mur i Täby
Bygglov för uppförande av murar.
Nybyggnad av plank i Täby
Bygglov för uppförande av plank, samt rivningslov för befintligt plank.
Nybyggnad av plank i Täby
Bygglov för uppförande av plank.
Nybyggnad av förråd i Täby
Anmälan lovfri åtgärd, uppförande av komplementbyggnad attefall.
Nybyggnad av markanläggning i Täby
Marklov för ändring av marknivå, flerbostadshus.
Nybyggnad av markanläggning i Täby
Marklov markuppfyllnad, markändring från gräs till asfalt.
Nybyggnad av pumpstation i Täby
Bygglov för uppförande av teknikbyggnad (vattenkiosk).
Nybyggnad av återvinningsstation i Täby
Bygglov för uppförande av återvinningsstation nr 12462.
Nybyggnad av parkeringsplats i Täby
Bygglov för anläggande av parkeringsplats och marklov för ändringar av marknivå.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Täby
Bygglov för uppförande av bullerplank.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Täby
Bygglov för uppförande av bullerskyddsskärm.
Nybyggnad av busshållplats i Täby
Bygglov för uppförande av bussväderskydd med reklam.
Nybyggnad av enbostadshus i Täby
Bygglov för uppförande av enbostadshus och komplementbyggnad, rivning av befintlig byggnad, marklov och uppförande av plank.
Nybyggnad av mast i Täby
Nybyggnad av telecomtorn och teknikbod.
Nybyggnad av brygga i Täby
Strandskyddsdispens för brygga.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: