Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Täby

Nybyggnad av flerbostadshus i Täby
Bygglov för uppförande av flerbostadshus (179 st).
Nybyggnad av skola i Täby
Planer för rivning av befintlig skola på marken och nybyggnad av skola för ca 350 elever i årsklass 2-6.
Utbyggnad av Roslagsbanan mellan Hägernäs-Ullna Kvarnväg
Utbyggnad till dubbelspår, ca 3,2 km dubbelspår.
Nybyggnad av skola, idrottshall och konstgräsplan i Arninge
Skola för 600 elever med förskola för 110 barn.
Nybyggnad av flerbostadshus i Täby, etapp 3
Nybyggnad av flerbostadshus på 5-6 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Roslags Näsby, Täby
Projektet avser 100 brf lägenheter samt 6 st radhus.
Exploateringsområde för bostäder mm i Roslags-Näsby
Västra Roslags-Näsby är ett exploateringsområde som är beläget i Täby kommun. Området planeras att bebyggas med ca 1400 bostäder av ett antal olika byggherrar med start 2018. Kommunen avser att via denna entreprenad bygga ut gator, VA och kanalisation mm upp till en ”grovplanerad” nivå. Med grovplanerad nivå avses uppbyggnad av vägkonstruktion till och med ett ABb-lager. Denna entreprenad ska utföras i förbestämda deletapper med delöverlämnanden. Västra Roslags-Näsby är ett exploateringsområde som är beläget i Täby kommun. Området planeras att bebyggas med ca 1400 bostäder av ett antal olika byggherrar med start 2018. Kommunen avser att via denna entreprenad bygga ut gator, VA och kanalisation mm upp till en ”grovplanerad” nivå. Med grovplanerad nivå avses uppbyggnad av vägkonstruktion till och med ett ABb-lager. Denna entreprenad ska utföras i förbestämda deletapper med delöverlämnanden.
Nybyggnad av flerbostadshus i Täby, etapp 1
Bygglov för uppförande av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Täby, etapp 2
Bygglov för uppförande av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Arninge
Nybyggnation av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Skarpäng
Ca 55 bostäder vid korsningen Fjätursvägen/Täbyvägen.
Nybyggnad av bostadsrätter och parkering mm i Täby
Område 3B: Flerbostadshus med lokaler i bottenvåning. 3-7 våningar. Parkering i garage under jord. Lokal i bottenvåning. Krav restaurang eller café.
Nybyggnad av idrottshall och konstgräsplan i Arninge
Ny idrottshall med läktarkapacitet 500 platser samt en konstgräsplan. Ska stå färdigt under 2019.
Nybyggnad av Long Stay hotell i Täby
65-70 hotellrum med pentry.
Nybyggnad av bostäder i Täby
Avser nybyggnad av ca 76-80 lägenheter i flerbostadshus samt garage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Arninge
Nybyggnad av flerbostadshus.
NYbyggnad av biltvätt i Täby
Nybyggnad av biltvätt.
Ny tillfart till idrottsplats i Täby
Infart, p-plats, lekplats, vändplan, gc-väg, belysning.
Nybyggnad av gc-väg i Täby
Längd 2210 meter.
Upprustning av hamnområdet samt ny brygganläggning i Täby
Avser upprustning av hamnområdet med nya elanläggningar, nya vattenledningar, belysning, nya bryggor och förtöjningsstolpar.
Nybyggnad av tennisbanor i Täby
Bygglov för uppförande av tennisbanor.
Leverans/anslutning av fjärrvärme till ny simhall i Täby
Uppdraget avser anslutning mellan kommunens anläggning och anbudsgivarens anläggning samt leverans av fjärrvärme till Täby kommuns nya simhall.
Nybyggnad av industrihus i Täby
Uppförande av industri- och lagerbyggnad.
Nybyggnad av markanläggning i Täby
Marklov, förberedande inför förskola, skola och idrottshall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Täby
Bygglov för uppförande av flerbostadshus.
Nybyggnad av plattform i Täby
Bygglov för uppförande av plattform.
Nybyggnad av hotell i Täby
Bygglov för uppförande av hotell.
Nybyggnad av grupphus i Täby
Bygglov för uppförande av 15 st enbostadshus med sammanbyggd komplementbyggnad (carport och förråd) och plank Marklandet 1.
Nybyggnad av båthus i Täby
Avser uppförande av båthus, inhägnande av båtar för seglarskola.
Nybyggnad av garage i Täby
Anmälan lovfri åtgärd, uppförande av komplementbyggnad Attefall (garage).
Nybyggnad av telestation i Täby
Bygglov för uppförande av basstation.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Täby
Bygglov för uppförande av bullerplank Ensta 7:7,24:1.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Täby
Bygglov för uppförande av bullerplank.
Nybyggnad av busshållplats i Täby
Bygglov för uppförande av bussväderskydd med reklam.
Nybyggnad av enbostadshus i Täby
Bygglov för uppförande av enbostadshus och marklov för markändringar, samt rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Täby
Bygglov för uppförande av enbostadshus, samt marklov för markändringar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Täby
Bygglov för anläggande av parkeringsplats och marklov för ändringar av marknivå.
Nybyggnad av parkeringsplats i Täby
Bygglov för anordnande av parkeringsplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Täby
Bygglov för anordnande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av barack i Täby
Bygglov för tidsbegränsad tillbyggnad av bodetablering med terrass och belyst skylt (skylttext jm) samt tillfällig vinkelskyltning på mark (skylttext jm hyresbostäder spaken).
Nybyggnad av bulleravgränsare i Täby
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med bullerskyddsskärm.
Nybyggnad av förråd i Täby
Bygglov för uppförande av komplementbyggnad.
Nybyggnad av mast i Täby
Bygglov för uppförande av mast/basstation.
Nybyggnad av plank i Täby
Bygglov för uppförande av plank (pergola).
Nybyggnad av plank i Täby
Bygglov för uppförande av plank, samt rivningslov för befintligt plank.
Nybyggnad av plank i Täby
Bygglov för uppförande av plank.
Nybyggnad av telestation i Täby
Bygglov för uppförande av teknikbyggnad och likriktarstation.
Nybyggnad av telestation i Täby
Bygglov för uppförande av teknikbyggnad och rivningslov för rivning av befintlig teknikbyggnad.
Nybyggnad av återvinningsstation i Täby
Bygglov för uppförande av återvinningsstation nr 12462.
Nybyggnad av enbostadshus i Täby
Förhandsbesked för uppförande av enbostadshus.
Nybyggnad av markanläggning i Täby
Marklov för ändring av marknivå, flerbostadshus.
Nybyggnad av mast i Täby
Nybyggnad av telecomtorn och teknikbod.
Nybyggnad av skola i Täby
Tidsbegränsad bygglov för uppförande av skolpaviljong.
Nybyggnad av förskola i Täby
Tidsbegränsad bygglov uppförande av förskola.
Nybyggnad av telestation i Täby
Tidsbegränsat lov för uppförande av en basstation för mobiltelefoni samt mobilt bredband, tom 2022.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: