Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Täby

Nybyggnad av handel, kontor och bostäder i Täby
Ca 35000-40000 kvm BTA.

Nybyggnad av simhall i centrala Täby
Beräknas stå klar under 2020.

Utbyggnad av Roslagsbanan mellan Hägernäs-Ullna Kvarnväg
Utbyggnad till dubbelspår, ca 3,2 km dubbelspår.

Nybyggnad av småbostäder i Roslags-Näsby
6-10 våningar.

Nytt bostadsområde i Täby

Nybyggnad av handelslokaler vid Arninge handelsområde i Täby
ICA Maxi, apotek, ca 600 parkeringsplatser.

Nybyggnad av flerbostadshus och parkeringsdäck i Hägernäs
Ca 125 lgh (hyresrätter) i 6-8 plan samt ett parkeringsdäck i 1 plan + källare. Kontor och möjlighet till handel i bottenplan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Arninge, Etapp 1
Nybyggnad av 138st lägenheter.

Nybyggnad av hyressrätter, förskola och parkering mm i Täby
Område 4: Flerbostadshus med lokaler i bottenvåning. 3-7 våningar. Parkering i garage under jord. Lokal i bottenvåning. Krav restaurang eller café.

Nybyggnad av bostäder i Näsbypark, Täby
Byggs vid Nytorpsvägen/Källtorpsvägen. Nybyggnad av flerbostadshus på 6591 BTA + 2162 BTA källare.

Exploateringsområde för bostäder mm i Roslags-Näsby

Nybyggnad av hotell/konferensanläggning i Täby

Nybyggnad av 55+ boende i Roslags Näsby, Täby
55+ boende.

Nybyggnad av biobränsleeldad kraftvärmeanläggning i Täby
Kraftvärmeanläggning för produktion av fjärrvärme och el.

Nybyggnad av bostäder i Västra Roslags-Näsby
Franska balkonger.

Nybyggnad av flerbostadshus i Arninge
Nybyggnation av flerbostadshus.

Nybyggnad av bostadsrätter och parkering mm i Täby
Område 2B: Flerbostadshus med lokaler i bottenvåning. 3-7 våningar. Parkering i garage under jord. Lokal i bottenvåning. Krav restaurang eller café.

Nybyggnad av bostadsrätter och parkering mm i Täby
Område 3A: Flerbostadshus med lokaler i bottenvåning. 3-7 våningar. Parkering i garage under jord. Lokal i bottenvåning. Krav restaurang eller café.

Nybyggnad av bostadsrätter och parkering mm i Täby
Område 3B: Flerbostadshus med lokaler i bottenvåning. 3-7 våningar. Parkering i garage under jord. Lokal i bottenvåning. Krav restaurang eller café.

Nybyggnad av bostadsrätter och parkering mm i Täby
Anbudsområde 2A: Flerbostadshus med lokaler i bottenvåning. 3-7 våningar. Parkering i garage under jord. Lokal i bottenvåning. Krav restaurang eller café.

Nybyggnad av idrottshall och konstgräsplan i Arninge
Ny idrottshall med läktarkapacitet 500 platser samt en konstgräsplan. Ska stå färdigt under 2019.

Nybyggnad av Long Stay hotell i Täby
65-70 hotellrum med pentry.

Exploatering av bostadsområde i Täby centrum
Avser färdigställande av Attundafältet och Marstorget i Täby centrum.

Exploatering för nya bostäder i Täby

Nybyggnad av flerbostadshus i Arninge
Nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av småhus i Arninge, Etapp 2
Bygglov sökt för 17 st enbostadshus.

Exploatering av bostadsområde i Täby

Exploatering av område i Arninge

Exploatering för nya bostäder i Roslags-Näsby

Utbyggnad av gata, park och va i Arninge

Nybyggnad av viadukt i Täby

Nybyggnad av LSS-bostäder i Täby

Nybyggnad av utställningshall, lager och kontor i Täby
Ca 1500 kvm totalt, 2-3 våningar.

Rivning och nybyggnad av LSS bostad i Täby
600-700 kvm.

Nybyggnad av infart till Skavlötens IP i Arninge

Ny infart till industritomt i Täby

Nybyggnad av gc-väg i Täby
Längd 2210 meter.

Ny- och ombyggnad av gc-väg i Täby
Ur åtgärdsplan. Uppskattad oklar byggstart. 1490 m nybyggnad.

Installation av bergvärme till idrottsplats i Täby
Entreprenaden omfattar komplett installation och inkoppling av bergvärme inklusive borrning av hål och återställning av mark. För Styr och övervakningsinstallation gäller att denna del är en totalentreprenad.

Nybyggnad av tennisbanor i Täby
Bygglov för uppförande av tennisbanor.

Nybyggnad av vänthall i Täby
Bygglov för uppförande av vänthallar och hissar.

Nybyggnad av båthus i Täby
Avser uppförande av båthus, inhägnande av båtar för seglarskola.

Nybyggnad av grupphus i Täby
Bygglov för uppförande av 15 st enbostadshus med sammanbyggd komplementbyggnad (carport och förråd) och plank Marklandet 1.

Nybyggnad av flerbostadshus i Täby
Bygglov för uppförande av flerbostadshus.

Nybyggnad av grupphus i Täby
Bygglov för uppförande av gruppbyggda småhus/radhus.

Nybyggnad av skärmtak i Täby
Bygglov för uppförande av hållplatstak (tibble stn).

Nybyggnad av förråd i Täby
Bygglov för uppförande av komplementbyggnad (förråd).

Nybyggnad av mur i Täby
Bygglov för uppförande av mur, samt marklov för markarbeten.

Nybyggnad av nätstation i Täby
Bygglov för uppförande av nätstation.

Nybyggnad av plank i Täby
Bygglov för uppförande av plank.

Nybyggnad av mur i Täby
Bygglov för uppförande av stödmurar, samt marklov för ändring av marknivå Diametern 62, 63, 64, 65.

Nybyggnad av mur i Täby
Bygglov för uppförande av stödmurar.

Nybyggnad av enbostadshus i Täby kommun
Bygglov för uppförande av 2 st enbostadshus Pelargonen 3, 24.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Täby
Bygglov för uppförande av bullerplank.

Nybyggnad av enbostadshus i Täby
Bygglov för uppförande av enbostadshus.

Nybyggnad av enbostadshus i Täby
Bygglov för tidsbegränsad uppförande av bostadshus.

Nybyggnad av parkeringsplats i Täby
Bygglov för anordnande av parkeringsplats.

Nybyggnad av plank i Täby
Bygglov för uppsättning av plank Ensta 9:1,9:2.

Nybyggnad av enbostadshus i Täby
Förhandsbesked för uppförande av enbostadshus.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Täby
Uppförande av bullerplank.

Nybyggnad av skärmtak i Täby
Bygglov för skärmtak på lagerbyggnad.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: