Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Sundbyberg

Nybyggnad av bostäder i Sundbyberg
Ca 7000 nya bostäder.

Nedgrävning av järnvägen i Sundbyberg
Mark och BEST entreprenad ca 1,7 km tunnel och tråg centralt i Sundbyberg inkl ny station, spontvägg samt underjordisk connection till tunnelbanestation.

Utbyggnad av Mälarbanan mellan Duvbo-Spånga (Bromsten)
Sträckan Duvbo-Spånga är en del av Mälarbanans etapp 2. Avser markarbeten och byggnadsverk för utbyggnad från två till fyra spår, breddningen planeras på båda sidor av befintlig anläggning och utföras i etapper.

Nybyggn av flerbostadshus med butiker och restauranger i Sundbyberg, Etapp 1
I denna etapp byggs 150 lägenheter med parkeringsgarage i källaren och lokaler i bottenvåningen. Totalt ska ca 450 lägenheter byggas i Kabelnområdet. Markjobbet: 1349597

Nybyggnad av bostadsrätter i Ursvik, etapp 3
Ca 50-60 lgh/etapp i etapp 3. kv Vaktstugan, Doktoranden och Lektorn.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg, etapp C
Nybyggnad av bostäder och lokaler om 16 000 m2 BTA.

Nybyggnad av stadsradhus & enb.hus i Rissne, Sundbyberg
Planerat projekt. 60 stadsradhus.

Nybyggnad av hyresrätter i Hallonbergen, Etapp 1
Denna del av etapp 1 avser 147 hyresrätter.

Nybyggnad av bostadsrätter i Ursvik, etapp 1-2
Ca 170 lgh, upp till 7 våningar/sutteräng.

Nybyggn av flerbostadshus med butiker och restauranger i Sundbyberg, Etapp 3
Avser ca 150 lägenheter. Totalt ska ca 450 lägenheter byggas i Kabelnområdet.

Nybyggn av flerbostadshus med butiker och restauranger i Sundbyberg, Etapp 2
Avser ca 150 lägenheter. Totalt ska ca 450 lägenheter byggas i Kabelnområdet. Etapp 1: 1059076 Markjobbet: 1349597

Förtätning av bostäder i Hallonbergen, Sundbyberg
100-talet lägenheter

Förtätning av bostäder i Rissne, Sundbyberg
100-talet lägenheter

Nybyggnad av flerbostadshus och småhus i Rissne
Nybyggnad av 115 lgh i 2 huskroppar på 4-9 våningar. Området ligger vid korsningen Kavallerivägen/Rissneleden, gamla kommunhusets tomt.

Nybyggnad av bostadsrätter i Hallonbergen, Etapp 1
Denna del av etapp 1 avser ca 70-80 bostadsrätter.

Förtätning av bostäder i Hallonbergen, Sundbyberg
100-talet lägenheter.

Nybyggnad av radhus, parhus & flerbostadshus i Rissne
84 bostäder i 9 huskroppar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Bostadsrätter.

Förtätning av bostadshus i Hallonbergen, Sundbyberg

Nybyggnad av parhus och villor i Sundbyberg
Nybyggnad av två villor och tio parhus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov- och marklov för nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av va-ledning samt ombyggnad av gata i Sundbyberg

Nybyggnad av bro över nya Ulvsundavägen i Sundbyberg

Nybyggnad av va-ledning i Sundbyberg

Nybyggnad av radhus i Sundbyberg
Bygglov för nybyggnad av radhus.

Exploatering för nya bostäder på Ursvik i Sundbyberg
Exploatering för ca 3500 nya bostäder. Är uppdelat i 4 landskapsdelar; - Landskapsdel 1, Huvudgata, torget mm - Landskapsdel 2, Norra Stadsdelsparken, Åkerholmen mm - Landskapsdel 3, Aktivitetsvall, Södra kullen mm - Landskapsdel 4, Södra stadsdelsparken, gränder mm

Nybyggnad av dagvattendammar i Sundbyberg
Planerat projket. Uppskattad start och kostnad.

Nybyggnad av villor i Sundbyberg

Nybyggnad av va-ledning samt ombyggnad av gata i Sundbyberg
Planerat projekt. Uppskattad byggstart.

Nybyggnad av bussgata i Sundbyberg
Avvaktar beslut. Uppskattad start.

Nya va-ledningar i Sundbyberg

Nybyggnad av grupphus i Sundbyberg
Bygglov för nybyggnad av 18 st radhus och 3 st enbostadshus.

Nybyggnad av enbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus Fysikern 2,3.

Nybyggnad av scen i Sundbyberg
Bygglov för nybyggnation av scen utomhus.

Nybyggnad av mur i Sundbyberg
Bygglov för uppförande av stödmur.

Nybyggnad av barack i Sundbyberg
Bygglov för uppförande av säljpaviljong.

Nybyggnad av staket i Sundbyberg
Bygglov för uppsättning av staket.

Nybyggnad av barack i Sundbyberg
Tidsbegränsat bygglov för byggbodar till 2019-02-01 (grönkulla).

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: