Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Sundbyberg

Nybyggnad av flerbostadshus och småhus i Ursvik, etapp 3

Nybyggn av flerbostadshus med butiker och restauranger i Sundbyberg, Etapp 2 mfl
Avser ca 300 lägenheter. Totalt ska ca 450 lägenheter byggas i Kabelnområdet. Etapp 1: 1059076 Markjobbet: 1349597

Nybyggnad av flerbostadshus i Hallonbergen, Sundbyberg
4-10 våningar, hyresrätter.

Nybyggnad av bostadsrätter i Ursvik, etapp 3
Ca 50-60 lgh/etapp i etapp 3. kv Vaktstugan, Doktoranden och Lektorn.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg, etapp C
Nybyggnad av bostäder och lokaler om 16 000 m2 BTA.

Nybyggnad av stadsradhus & enb.hus i Rissne, Sundbyberg
Planerat projekt. 60 stadsradhus.

Nybyggnad av bostadshus i Hallonbergen, Sundbyberg
4-10 våningar

Nyb av flerbostadshus mm i Hallonbergen, Etapp 1
Etapp 1 avser 147 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg, etapp 2
Nybyggnad av bostadsrätter för 2st föreningar. Brf Sprinta 54st lägenheter i hus 9, samt Brf Ströva 101st lägenheter i hus 7-8 Ponnyn 2.

Nybyggnad av flerbostadshus och småhus i Rissne
Nybyggnad av 115 lgh i 2 huskroppar på 4-9 våningar. Området ligger vid korsningen Kavallerivägen/Rissneleden, gamla kommunhusets tomt.

Förtätning av bostäder i Hallonbergen, Sundbyberg
100-talet lägenheter

Förtätning av bostäder i Rissne, Sundbyberg
100-talet lägenheter

Nybyggn av flerbostadshus med butiker och restauranger i Sundbyberg, Etapp 1
150 lägenheter med parkeringsgarage i källaren. Totalt ska ca 450 lägenheter byggas i Kabelnområdet. Markjobbet: 1349597

Nybyggnad av parkeringshus i Ursvik

Nybyggnad av flerbostadshus i Ursvik, etapp 2
Bygglov för nyproduktion av flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Bostadsrätter.

Nybyggnad av radhus och parhus i Sundbyberg
Äganderätter. Omfattar 4 kvarter, Sadeln, Grimman, Betslet och Ponnyn.

Förtätning av bostadshus i Hallonbergen, Sundbyberg

Nybyggnad av parhus och villor i Sundbyberg
Nybyggnad av två villor och tio parhus.

Nybyggnad av va-ledning samt ombyggnad av gata i Sundbyberg

Nybyggnad av bro över nya Ulvsundavägen i Sundbyberg

Nybyggnad av va-ledning i Sundbyberg
Planerat projekt. Detaljplanen ligger stilla. Uppskattad byggstart.

Nybyggand av förskola i Ursvik, Sundbyberg
Omfattar bland annat att anlägga en förskolegård med vattenlek, hård-gjorda ytor, HCP, stängsel, belysning samt tekniska funktioner. Entreprenaden omfattar även att uppföra en miljöcertifierad träbyggand i två plan med ört-gräs/sedumtak.

Exploatering för nya bostäder på Ursvik i Sundbyberg
Exploatering för ca 3500 nya bostäder. Är uppdelat i 4 landskapsdelar; - Landskapsdel 1, Huvudgata, torget mm - Landskapsdel 2, Norra Stadsdelsparken, Åkerholmen mm - Landskapsdel 3, Aktivitetsvall, Södra kullen mm - Landskapsdel 4, Södra stadsdelsparken, gränder mm

Nybyggnad av returpark med butik och café i Rissne

Nybyggnad av dagvattendammar i Sundbyberg
Planerat projket. Uppskattad start och kostnad.

Nybyggnad av villor i Sundbyberg

Nybyggnad av va-ledning samt ombyggnad av gata i Sundbyberg
Planerat projekt. Uppskattad byggstart.

Nybyggnad av fotbollsplan i Sundbyberg

Nybyggnad av bussgata i Sundbyberg
Avvaktar beslut. Uppskattad start.

Nya va-ledningar i Sundbyberg

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov- och marklov för nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av radhus i Sundbyberg
Bygglov för nybyggnad av radhus.

Nybyggnad av barack i Sundbyberg
Bygglov för uppförande av säljpaviljong.

Nybyggnad av parkeringsplats i Sundbyberg
Marklov för anläggande av parkeringsplatser.

Nybyggnad av barack i Sundbyberg
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering, Tidsbegränsat bygglov för plank, byggetapp1 Freden Större 11.

Nybyggnad av enbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus Fysikern 2,3.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: