Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Stockholm

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 412 st.

Utbyggnad av tunnelbanan mellan Älvsjö-Fridhemsplan
Sex nya stationer vid Älvsjö, Östberga, Årstafältet, Årstaberg, Liljeholmen och Fridhemsplan. Ca 10 km lång sträckning. Tunnel i Aspudden.

Förlängning av Roslagsbanan mellan Universitetet-T-centralen
Förlängning från Universitetet i tunnel via en ny station vid Odenplan och vidare till T-centralen.

Utbyggnad av spårväg mellan Flemingsberg-Älvsjö
Drygt 17 km lång dubbelspårig spårväg från Flemingsberg till Älvsjö via bla Masmo, Kungens Kurva, Skärholmen, Segeltorp och Fruängen. 16 hållplatser, ny spårvagnsdepå.

Nybyggnad av bostäder i Centrala Bromma
Första etappen i stadens program för Centrala Bromma är Norra Riksby som totalt omfattar 3000-4000 bostäder. Strukturplanen ska användas som grund för kommande markanvisning och detaljplanearbete.

Ombyggnad av slussen i Stockholm
Konsult avseende Teknikstöd Geoteknik och grundvatten (K520-13) = Golder Association. Konsult avseende Teknikstöd mätning (K518-13) = Mätcenter Konsult avseende byggledare för betong och grundläggningsarbeten på land och i vatten = Projektledarhuset Projektet är uppdelat i tre (3) olika delar även Land och Vatten.

Nya bostäder i Hjulsta, Stockholm, etapp 1
Området runt Hjulstamotet.

Nya bostäder i Hjulsta, Stockholm, etapp 2
Området runt Hjulstamotet.

Nybyggnad av hyresrätter och studentbostäder i Farsta
Avser 395 hyresrätter och 215 studentlägenheter. Underjordiskt parkeringsgarage.

Rivning och nybyggnad av kontor/affärshus på Norrmalm
Kan även bli ca 30 hyresrätter. Den nya byggnaden ska motsvara högt ställda hållbarhetskrav och siktar på certifieringen Platinum.

Nybyggnad av Nobel Prize Center på Blasieholmen, Stockholm

Ny- & ombyggnad av sjukhus på Kungsholmen
Ny- och ombyggnationerna omfattar: • Ny akut och entré byggnad 40 • En ny- och vårdbehandlingsbyggnad (byggnad 45) • En ny byggnad (byggnad 20) innehållande förlossning, mottagningar och administration • Ombyggnad av befintlig byggnad 30 plan 02-3 • Ombyggnad av befintlig byggnad 40 plan 02-3

Nybyggnad Trafikplats Hjulsta S, FSE501, Förbifart Stockholm
650 meter lång bro över Mälarbanan, Bällstaån och E18 med anslutningar. Ca 200 meter betongtunnel, en fläktstation samt dagvattendammar.

Nybyggnad av garage i Hagastaden
Konsultgrupp ska under projekteringsledare ta fram systemhandling för ovan nämnda garage. Vederbörande ska under projekteledaren leda och samordna projekteringsarbetet mot uppställda mål avseende omfattning, tid, ekonomi samt kvalitet och miljö i systemhandlingsskedet. I Hagastaden ska parkeringsgarage byggas i den centrala delen av området. Ovanpå garageanläggningen ska Hagaesplandaden och N:a Stationsparken anläggas. Troligen kommer anläggningen att indelas i två separata enheter. Totalt kan parkeringsgaragen komma att inrymma ca 1000 p-platser i 2-3 plan under mark.

Nybyggnad av flerbostadshus i Bromstensstaden, Spånga

Nya bostäder och kontorshus i Södra Värtan

Nybyggnad av bostäder, kontor och/ kommersiella lokaler i Johanneshov

Nybyggnad av lägenheter i Stockholm, etapp 2

Nybyggnad av flerbostadshus i Mariehäll
Byggnadsarea BTA Norra kvarteret ca 20 900 kvm och Södra kvarteret ca 25 400 kvm.

Ny- och påbyggnad av flerbostadshus på Södermalm
AB Svenska Bostäder genomför i samverkan med den upphandlade entreprenören en totalentreprenad avseende uppförande av flerfamiljshus m.m. I entreprenaden ingår flera olika delmoment: - Grundförstärkning under ett befintligt underjordiskt garage, - Färdigprojektering och uppförande av ett nytt flerfamiljshus, - Påbyggnad av bostadslägenheter på befintliga bygnader. Projektet kommer att genomföras i två skeden. I skede 1 sker projektering fram till kompletta systemhandlingar för båda nybyggnation och tillbyggnad. Skede 2 innefattar framtagande av bygghandlingar samt produktion. Nybyggnad av cirkulär huskropp. Påbyggnad med 1,5 våning.

Program för utveckling av bostäder i Bagarmossen & Skarpnäck, etapp 2
Första etappen är markanvisad till flera olika byggherrar. Området heter Bergholmsbacken. Hela området kommer att sluta på cirka nio etapper och totalt 3500 bostäderr, mer service och handel, samt fler attraktiva platser för möten och rekreation.

Nybyggnad av hyresrätter, kontor och förskola på Ladugårdsgärdet

Nybyggnad av bostäder på Liljeholmen, etapp 3 mfl

Nybyggnad av hyresrätter/studentbostäder i Årsta, Stockholm
172 studentbostäder. Utsedd entreprenör för förrådssystem är Axelent AB.

Nybyggnad av hyresrätter på Södermalm, Stockholm
Projektet avser nyproduktion av två flerbostadshus innehållande 129 lägenheter och fem lokaler varav en är en förskola med sex avdelningar, samt ett garage med 19 parkeringsplatser. Kvartershuset kv Verktummen 5 och Parkhuset kv Libellen 1. Kvartershuset omfattar 97 st lägenheter. 11701 kvm BTA samt 6572 kvm BOA. Parkhuset omfattar 32 st lägenheter. 5052 kvm BTA samt 3144 kvm BOA.

Nybyggnad av hyresrätter i Tensta, Stockholm
Stockholmshusen.

Nybyggnad av flerbostadshus på Kungsholmen

Nybyggnad av hyresrätter i Älvsjö, Stockholm
Även studentbostäder och LSS-boende.

Nybyggnad av bostäder i Hagastaden, Stockholm
Projektet omfattar ca 26.000 BTA (inkl garaget)

Nybyggnad av flerbostadshus i Tensta, Stockholm
300 lägenheter

Nybyggnad av fastigheter i Hagastaden, Stockholm
104 meter högt.

Nybyggnad av lägenheter i Stockholm, etapp 1

Nybyggnad av parkeringshus i Örby, Älvsjö

Nybyggnad av bostäder i Hagastaden, Stockholm
Garage i 2 våningar byggs först, därefter blir det ett uppehåll på 5 månader innan de fortsätter med betongstommen i maj 2017. LOA 670 Kvm

Nybyggnad av flerbostadshus i Hässelby strand
Byggs efter projektet på Brf Mälarutsikten.

Om och nybyggnad av skola i Hjorthagen
Skolan ska byggas för att inrymma 850 elever årskurs F-6 för att senare kunna ställas om till F-9 skola med 900 elever och 150 personal. Skolan kommer visuellt bestå av tre byggnader som binds samman av en suterrängvå- nings. Av dessa är hus A (13) en befintlig verkstadsbyggnad som integreras i den nybyggda skolan och utgör cirka 1/6 av skolans totala yta. Suterrängvåningen ligger på samma låga nivå som Gasverksområdet och befintliga hus A (13) på +7,7, och sammanlänkar skolans byggnader.

Nytt exploateringsområde på Årstafältet
En stor park på nästan 30 hektar ska anläggas.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kista
Joint venture projekt.

Nybyggnad av studentbostäder på Kungsholmen

Nybyggnad av hyresrätter i Älvsjö, Stockholm

Nybyggnad av hyresrätter i Hägersten, Stockholm

Nybyggnad av flerbostadshus i Telefonplan, Stockholm

Nybyggnad av flerbostadshus och underjordiskt garage i Råcksta
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus i 3 huskroppar med 160 lgh i 2, 3 resp. 13 våningsplan. Underliggande garage och verksamhetslokaler i entréplan. Schaktningsarbeten påbörjades under december 2016. Grundarbeten påbörjas under mars 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Södra Hammarbyhamnen
6-8 våningar. Underliggande parkeringsgarage.

Nybyggnad av studentbostäder på Norra Djurgården
ca 200 lägenheter i varje etapp.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hökarängen, Stockholm
De nya husen består av fyra punkthus på 11 våningar innehållande cirka 150 lägenheter samt ett lamellhus på fem våningar med cirka 40 lägenheter.

Nybyggnad av undervisningslokaler mm i Norra djurgården
Hus 1 = 17,600 kvm BTA. Hus 2 = 18,600 kvm BTA Hus 4 = 16,500 kvm BTA. Hus 1, 2 & 4 bildar en sammanhållen byggnad norr om värtabanan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hammarby sjöstad

Nybyggnad av flerbostadshus i Älvsjö, Stockholm

Nybyggnad av bostadsrätter i Älvsjö, Stockholm

Nybyggnad av bostadsrätter och förskola i Älvsjö, Stockholm

Nybyggnad av bostadsrätter och ny förskola på Södermalm

Nybyggnad av bostadsrätter i Kista, Stockholm

Nybyggnad av flerbostadshus i Husby
110 hyresrätter och 30 bostadsrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Solberga
Stockholmshusen

Nybyggnad av flerbostadshus i Husby
Rivning av två parkeringsdäck. Nybyggnad av två kvarter med bostäder i flerbostadshus om fem till sex våningar. Förslaget innehåller också ett mindre bostadshus i fem våningar i kvarterets norra del där det f.d. fritidshemmet och tvättstugan idag ligger. Underjordiskt parkeringsgarage.

Nybyggnad av studentbostäder på Norra Djurgården
2 punkthus och 3 lamellhus samt ett enplanshus.

Nybyggnad av gc-vägar i Stockholms län
4 st gc-vägar.

Nybyggnad av punkthus och parkeringshus i Hässelby Gård
108 hyreslägenheter. Mellan Lövstavägen och Astrakangatan. Delvis underjordiskt parkeringshus i 2 plan. Fd Skogsstjärnan.

Nybyggnad av parkering på Östermalm

Signalsäkerhetsanläggning för projekt tvärbanan

Nybyggnad av bostäder på Liljeholmen, etapp 2

Nybyggnad av F-6 skola i Älvsjö

Nybyggnad av hyresrätter i Mariehäll, Stockholm

Nybyggnad av flerbostadshus och livsmedelsbutik i Enskede Gård
Cirka 175 hyresrätter och 100 studentlägenheter.

Nybyggnad av AC-station i Snösätra
Ny 400 kV-transformatorstation i Högdalen. En del i City Link.

Nybyggnad av bostadsrätter i Norra Djurgårdsstaden
Nybyggnad av flerbostadshus med förskola och lokaler på bv , underliggande garage (bliv backåkra 1).

Nybyggnad av hyresrätter i Skarpnäck, Stockholm
Sambandet Bagarmossen-Skarpnäck.

Nybyggnad av hyresrätter i Bromsten, Stockholm
Underjordiskt parkeringsgarage.

Nybyggnad av flerbostadshus på Årstastråket
Nybyggnad av flerbostadshus (tre lamellhus) med garage under gård, komplementbyggnader samt flytt av tilluftschakt tillhörande södra länkens tunnlar, bliv gavelfjorden.

Nybyggnad av bostadsrätter i Norra Djurgårdsstaden

Nybyggnad av flerbostadshus i Akalla
150 lägenheter.

Nybyggnad av parkeringshus i Johanneshov
400 platser

Nybyggnad av moské i Skärholmen, Stockholm
3000 m2 parkmark tas i anspråk. Ca 20 parkeringsplatser.

Nybyggnad av flerbostadshus i Solberga
150 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Bredäng
140 lägenheter

Nybyggnad av flerbostadshus i Solberga

Nybyggnad av lamellhus och förskola på Norra Djurgården
ca 200 lägenheter i varje etapp.

Nybyggnad av flerbostadshus i Akalla
150 lägenheter

Nybyggnad av hyresrätter i Vårberg
Avser nybyggnad av 80 nya hyresrätter i Vårberg.

Nybyggnad av bostadsrätter i Mariehäll
Två vinkelbyggnader i 6-8 våningar.

Ny och ombyggnad av skola i Vasastaden

Nybyggnad av flerbostadshus i Bagarmossen

Nybyggnad av flerbostadshus i Björkhagen

Nybyggnad av hyresrätter i Norra Djurgårdsstaden

Nybyggnad av hyresrätter i Johanneshov, Stockholm

Nybyggnad av flerbostadshus i Hagastaden, Stockholm

Nybyggnad av flerbostadshus i Rågsved

Nybyggnad av flerbostadshus i Slakthusområdet, Johanneshov

Nybyggnad av hyresrätter på Hägerstensåsen, Stockholm
136 hyresrätter i 3 punkthus i 4-7 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus på Kungsholmen
137 lägenheter

Nybyggnad av flerbostadshus i Farsta Strand
220 hyresrätter varav 90 blir Stockholmshusen. Nordmarksvägen.

Nybyggnad av hyresrätter på Enskedefältet, Stockholm
3-5 våningar.

Nybyggnad av parkeringshus i Södra Hammarbyhamnen, etapp 1

Nybyggnad av lägenheter i Stockholm, etapp 3

Nybyggnad av hyres- och bostadsrätter i Midsommarkransen
50 hyresrätter och 75 bostadsrätter.

Nybyggnad av bostadsrätter och förskola i Enskede, etapp 7
6-8 våningar.

Nybyggnad av studentbostäder i Gubbängen, Stockholm
Ca 300 studentlägenheter.

Nybyggnad av bostäder i Bredäng
Bebyggelsen består av tre smala punkthus i varierande höjder på 9, 13 och 16 våningar. De nya husen har en bredd på cirka 17 meter. Till det tillkommer dock utanpåliggande balkonger i två väderstreck.

Nybyggnad av punkt- & lamellhus i Sätra
Avser nybyggnad av ett punkthus och ett lamellhus. Peab Anläggning kommer att platsgjuta grunden för husen samt uppföra de 2 första våningarna i punkthuset. Lamellhuset blir 5 våningar med 1 våning under mark avsedd för garage/parkeringsyta och punkthuset kommer att bli 6 våningar.

Nybyggnad av hyresrätter i Årstaberg
Marman 10 & Årsta 1:7.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: