Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Solna

Nybyggnad av kontor, restaurang, bar och café i Hagalund, Solna
15 våningar totalt med 10 våningar ovan mark, garage i källarplan. Prefabfasad i betong med tegelyta.

Nybyggnad av bostäder i Huvudsta
Ca 900 bostäder, 12 våningshotell, ny tunnelbaneuppgång, caféer & butiker.

Nybyggnad av forskarbostäder i Solna

Ny byggnad för Life Science i Hagastaden
Projektet pågår parallellt med kv. Patienten och GA2

Ny byggnad för Life Science i Hagastaden
Projektet pågår parallellt med kv. Princeton och GA2

Nybyggnad av flerbostadshus med butiker i Råsunda
Ca 266 lgh, 16 000 kvm BTA, 6-8 våningar. Parkeringsgarage under huset och lokaler för butiker och caféer i bottenvåningarna. Bostadsrätter.

Nybyggnad av bostadsrätter i Solna
Bostadsrätter.

Nybyggnad av kontors- och handelshus på Ulriksdal, Solna
Kontorsbyggnaden Silhouette ligger mellan Stockholm city och Arlanda. Kontorsbyggnaden ligger längs med Drottning Kristinas Esplanad.

Nybyggnad av kontorshus i Frösunda
fd Haga Silva.

Nybyggnad av bostäder i Järvastaden, Solna, etapp 5-7

Nybyggnad av flerbostadshus i Solna

Nybyggnad av studentlägenheter i Huvudsta
8-10 våningar.

Nybyggnad av hotell i Solna
Miljöbyggnad Guld.

Nybyggnad av kontor och flerbostadshus vid Järva Krog i Solna etapp 1
I denna etapp ingår nybyggnad av kontorshus och ca 60-70 lägenheter. Totalt ska ca 450 lgh varav ca 10 LSS-bostäder, förskola med 4-6 avdelningar och kontorshus ska byggas i minst 5 etapper, lite oklar indelning fortfarande.

Nybyggnad av kedjehus och radhus i Järvastaden, Solna, etapp 4
Planer för totalt ca 200 bostäder i fjärde etappen.

Nybyggnad av kontor i Solna
2-3 huskroppar.

Nybyggnad av trygghetsboende i Huvudsta
En gemensam avdelning för dagverksamhet planeras i entrévåningen i ett av husen.

Nybyggnad av flerbostadshus på Ulriksdalsfältet i Solna

Nybyggnad av flerbostadshus i Skytteholm, Solna

Nybyggnad av kontor och lager i Solna, etapp 2

Nybyggnad av kulvert i Solna
En gångkulvert under mark ska anläggas mellan befintliga byggnader Biomedicum samt U2 NKS vid Solnavägen 9, Solna.

Kontaktledningsbyte i Hagalund

Nybyggnad av sopsuganläggning i Solna
Projektet omfattar projektering, utförande och drift av sopsugsanläggning vid Västra vägen 3-11 i Solna.

Nytt garage samt anpassning av befintlig ekonomibyggnad i Solna
Generell översikt av objektet: Befintlig asfaltsyta rivs och ny utökad yta förses med bärlager och asfalt. Områdesskydd av 2m högt staket med 2st motordrivna inkörsportar och 3st grinddörrar. Dieseltank och bensintank läggs ner bredvid byggnad och kompletteras med bränslepump. 2st oljeavskiljare och en fettavskiljare läggs ner bredvid byggnad. 2st betongytor med fall mot brunn, en för bränslepump och en för tvättning av gräsklippare mm. Rör och el ska förläggas i mark mellan Hus 1 och Hus3. Nytt hus väggar och golv av platsgjuten betong. Tak av sedum med titanzinkdetaljer, tätskikt av gummiduk med mekanisk montering, ovanpå isolering av mineralull som bärs av TRP plåt och limträbalkar. Motordrivna portar av stål med kantskydd av stål. Ny dagavvattning utförs, även befintligt hus förses med ny dagvattenledning dagavvattning utförs, även befintligt hus förses med ny dagvattenledning. Nya dagvattenbrunnar och inspektionsbrunnar på hela asfaltsytan. Golvvärmerör i betonggolv som styrs från duc till fläktaggregat Nytt fläktaggregat Nytt hus föres med kraft, data och vatten från befintlig undercentral i Hus 1. Inbrottslarm utförs som sidoentreprenad.

Upprustning och utbyggnad av Tvärbanan mellan Solna-Sickla
Nytt signalsystem, tre nya vändspår vid Alviks strand, Mårtensdal och Årstaberg.

Nybyggnad av radhus i Solna

Nybyggnad av konstgräsplan på Järva, Solna

Ombyggnad av allmän platsmark vid kv Pyramiden, Solna
Nybyggnad av allmän platsmark inom Pyramidvägen, Råsta strandväg och Magasinvägen. Omfattar även ytor som ska vara tillgängliga för allmän gång- och körtrafik.

Nytt signalställverk i Hagalund

Upphandling av byggledare för projekt Mälarbanan
Uppdraget avser Samordnande byggledare i Projekt Mälarbanans kontor i Solna. Avtalstid 2017-02-01 tom 2020-12-31 med ev förlängning 1+1 år.

Nybyggnad av kontor i Solna
Nöten 5, solna strandväg 78-86 ändring av fasad, nybyggnad och tillbyggnad av kontor.

Nybyggnad av barack i Solna
Skytteholm 2:2, parken söder om sagagatan tidsbegränsad åtgärd - byggetablering.

Nybyggnad av barack i Solna
Haga 4:18, anna steckséns gata 47-51 tidsbegränsad åtgärd - byggbodar.

Nybyggnad av mur i Solna
Hagalund 3:16 mfl, hagalundsgatan 2 nybyggnad av stödmur, markhöjning.

Nybyggnad av mur i Solna
Biddlesberg 3:15, f.d. huvudsta 3:15, huvudsta strand 19-21 ändrade marknivåer, terrassering och stödmur.

Nybyggnad av enbostadshus i Solna
Björkkällan 5, lövgatan 26 nybyggnad av enbostadshus - villa råsunda.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: