Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Solna

Nybyggnad av kontor, restaurang, bar och café i Hagalund, Solna

Nybyggnad av kontorshus i Solna

Nybyggnad av flerbostadshus i Solna

Nybyggnad av laboratorielokaler på sjukhus i Solna

Nybyggnad av flerbostadshus i Råsunda, Solna

Nybyggnad av flerbostadshus i Skytteholm

Nybyggnad av arena och träningsanläggning i Solna

Nybyggnad av kontor i Solna

Nybyggnad av bostadsrätter i Solna

Nybyggnad av bostäder på bef parkering mm i Solna

Nybyggnad av bostäder i Järvastaden, Solna, etapp 5-7

Nybyggnad av kontors- och laboratorielokaler i Solna

Nybyggnad av kontors- och handelshus på Ulriksdal, Solna

Nybyggnad av flerbostadshus i Järvastaden, Solna

Nybyggnad av flerbostadshus och kontor mm vid Järva Krog i Solna etapp 1

Nybyggnad av flerbostadshus på Ulriksdalsfältet i Solna

Nybyggnad av ishall i Solna

Nybyggnad av flerbostadshus i Skytteholm, Solna

Nybyggnad av kulvert i Solna

Rivning och nybyggnad av flerbostadshus i Skytteholm

Nytt garage samt anpassning av befintlig ekonomibyggnad i Solna

Nybyggnad av skyway/gångbro i Solna

Nybyggnad av lokalgator och torgstråk i Solna

Ny inredning i tillagningskök på Nya Karolinska Sjukhuset i Solna

Nybyggnad av dagvattenledning i Hagastaden, Solna

Nybyggnad av konstgräsplan på Järva, Solna

Ombyggnad av allmän platsmark vid kv Pyramiden, Solna

Exploatering för nya bostäder i Järvastaden, Solna etapp 4

Upphandling av byggledare för projekt Mälarbanan

Nybyggnad av mur i Solna

Nybyggnad av sophus i Solna

Nybyggnad av barack i Solna

Nybyggnad av enbostadshus i Solna

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: