Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Solna

Nybyggnad av flerbostadshus på Norra Hagastaden

Nybyggnad av kontorshus i Solna
Miljöcertifiering enligt BREEAM. Beräknad inflyttning under tredje kvartalet 2018. Underjordiskt parkeringsgarage med ca 120 parkeringsplatser.

Nybyggnad av bostäder i Huvudsta, Solna
Omfattande bebyggelse kring Jonstorpsvägen med 900 alternativt 800 nya lägenheter.

Nybyggnad av kontor i Solna

Nybyggnad av flerbostadshus i Solna

Nybyggnad av bostadsrätter i Solna
Bostadsrätter.

Nybyggnad av huvudkontor i Karlberg
JM har tecknat ett markanvisningsavtal med Solna Stad.

Nybyggnad av bostäder i Järvastaden, Solna, etapp 5-7
Planerat projekt i tidigt skede. Omfattning oklar. Kostnadsuppgift saknas. Uppskattad byggstart.

Nybyggnad av hotell i Solna
Miljöbyggnad Guld.

Nybyggnad av flerbostadshus i Råsunda, Solna

Nybyggnad av kontor i Solna
2-3 huskroppar.

Nybyggnad av kontor och flerbostadshus vid Järva Krog i Solna etapp 1
I denna etapp ingår nybyggnad av kontorshus och ca 60-70 lägenheter. Totalt ska ca 450 lgh varav ca 10 LSS-bostäder, förskola med 4-6 avdelningar och kontorshus ska byggas i minst 5 etapper, lite oklar indelning fortfarande.

Nybyggnad av flerbostadshus på Ulriksdalsfältet i Solna

Nybyggnad av ishall i Solna

Nybyggnad av flerbostadshus i Skytteholm, Solna

Nybyggnad av kulvert i Solna
En gångkulvert under mark ska anläggas mellan befintliga byggnader Biomedicum samt U2 NKS vid Solnavägen 9, Solna.

Kontaktledningsbyte i Hagalund

Nybyggnad av kontor i Solna
Patienten 1, eugeniavägen nybyggnad av kontorshus - life science center.

Nybyggnad av sopsuganläggning i Solna
Projektet omfattar projektering, utförande och drift av sopsugsanläggning vid Västra vägen 3-11 i Solna.

Nytt garage samt anpassning av befintlig ekonomibyggnad i Solna
Generell översikt av objektet: Befintlig asfaltsyta rivs och ny utökad yta förses med bärlager och asfalt. Områdesskydd av 2m högt staket med 2st motordrivna inkörsportar och 3st grinddörrar. Dieseltank och bensintank läggs ner bredvid byggnad och kompletteras med bränslepump. 2st oljeavskiljare och en fettavskiljare läggs ner bredvid byggnad. 2st betongytor med fall mot brunn, en för bränslepump och en för tvättning av gräsklippare mm. Rör och el ska förläggas i mark mellan Hus 1 och Hus3. Nytt hus väggar och golv av platsgjuten betong. Tak av sedum med titanzinkdetaljer, tätskikt av gummiduk med mekanisk montering, ovanpå isolering av mineralull som bärs av TRP plåt och limträbalkar. Motordrivna portar av stål med kantskydd av stål. Ny dagavvattning utförs, även befintligt hus förses med ny dagvattenledning dagavvattning utförs, även befintligt hus förses med ny dagvattenledning. Nya dagvattenbrunnar och inspektionsbrunnar på hela asfaltsytan. Golvvärmerör i betonggolv som styrs från duc till fläktaggregat Nytt fläktaggregat Nytt hus föres med kraft, data och vatten från befintlig undercentral i Hus 1. Inbrottslarm utförs som sidoentreprenad.

Nybyggnad av radhus i Solna
Planerat projetk. Beställare=markägare. Uppskattad start och kostnad.

Upprustning och utbyggnad av Tvärbanan mellan Solna-Sickla
Nytt signalsystem, tre nya vändspår vid Alviks strand, Mårtensdal och Årstaberg.

Nybyggnad av konstgräsplan på Järva, Solna

Ombyggnad av allmän platsmark vid kv Pyramiden, Solna
Nybyggnad av allmän platsmark inom Pyramidvägen, Råsta strandväg och Magasinvägen. Omfattar även ytor som ska vara tillgängliga för allmän gång- och körtrafik.

Upphandling av byggledare för projekt Mälarbanan
Uppdraget avser Samordnande byggledare i Projekt Mälarbanans kontor i Solna. Avtalstid 2017-02-01 tom 2020-12-31 med ev förlängning 1+1 år.

Nybyggnad av kontor i Solna
Nöten 5, solna strandväg 78-86 ändring av fasad, nybyggnad och tillbyggnad av kontor.

Nybyggnad av barack i Solna
Skytteholm 2:2, parken söder om sagagatan tidsbegränsad åtgärd - byggetablering.

Nybyggnad av barack i Solna
Haga 4:18, anna steckséns gata 47-51 tidsbegränsad åtgärd - byggbodar.

Nybyggnad av mur i Solna
Hagalund 3:16 mfl, hagalundsgatan 2 nybyggnad av stödmur, markhöjning.

Nybyggnad av enbostadshus i Solna
Björkkällan 5, lövgatan 26 nybyggnad av enbostadshus - villa råsunda.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: