Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Solna

Nybyggnad av kontorshus i Solna
Miljöcertifiering enligt BREEAM. Beräknad inflyttning under tredje kvartalet 2018. Underjordiskt parkeringsgarage med ca 120 parkeringsplatser.

Nybyggnad av flerbostadshus i Solna
Drygt 600 lgh planeras.

Nybyggnad av laboratorielokaler på sjukhus i Solna

Nybyggnad av flerbostadshus i Råsunda, Solna
Bostadshus i 6-9 våningar, ca 340 lgh. Garage under mark för ca 700 platser.

Nybyggnad av flerbostadshus i Solna
Ca 360 lgh.

Nybyggnad av kontor i Solna

Nybyggnad av flerbostadshus i Solna

Nybyggnad av bostadsrätter i Solna
Bostadsrätter.

Nybyggnad av bostäder på bef parkering mm i Solna
De nya bostäderna är startskottet för omvandlingen av Solnavägen till en stadsgata och utvecklingen av stadsmiljön kring Solna Centrum. Parkeringen kommer att rustas upp i samband med byggnation av bostadshusen.

Nybyggnad av bostäder i Järvastaden, Solna, etapp 5-7
Planerat projekt i tidigt skede. Omfattning oklar. Kostnadsuppgift saknas. Uppskattad byggstart.

Nybyggnad av kontors- och laboratorielokaler i Solna
3 byggnader i 4-6 våningar.

Nybyggnad av kontors- och handelshus på Ulriksdal, Solna
Kontorsbyggnaden Silhouette ligger mellan Stockholm city och Arlanda. Kontorsbyggnaden ligger längs med Drottning Kristinas Esplanad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Järvastaden, Solna
4-6 våningar. Järva skjutbaneväg 33-39/Fridensborgsvägen 113-123

Nybyggnad av flerbostadshus i Råsunda, Solna

Nybyggnad av flerbostadshus och kontor mm vid Järva Krog i Solna etapp 1
Ca 450 lgh varav ca 10 LSS-bostäder, förskola med 4-6 avdelningar och kontorshus ska byggas i minst 5 etapper, lite oklar indelning fortfarande.

Nybyggnad av flerbostadshus på Ulriksdalsfältet i Solna

Nybyggnad av flerbostadshus i Skytteholm, Solna

Nybyggnad av kulvert i Solna
En gångkulvert under mark ska anläggas mellan befintliga byggnader Biomedicum samt U2 NKS vid Solnavägen 9, Solna.

Rivning och nybyggnad av flerbostadshus i Skytteholm

Nybyggnad av kontor i Solna
Patienten 1, eugeniavägen nybyggnad av kontorshus - life science center.

Ombyggnad av allmän platsmark vid kv Pyramiden, Solna
Nybyggnad av allmän platsmark inom Pyramidvägen, Råsta strandväg och Magasinvägen. Omfattar även ytor som ska vara tillgängliga för allmän gång- och körtrafik.

Exploatering för nya bostäder i Järvastaden, Solna etapp 4
Bergterrassering mm.

Upphandling av byggledare för projekt Mälarbanan
Uppdraget avser Samordnande byggledare i Projekt Mälarbanans kontor i Solna. Avtalstid 2017-02-01 tom 2020-12-31 med ev förlängning 1+1 år.

Nybyggnad av kontor i Solna
Nöten 5, solna strandväg 78-86 ändring av fasad, nybyggnad och tillbyggnad av kontor.

Nybyggnad av sophus i Solna
Gravyren 1-3, rådjursstigen 22 nybyggnad av sopbehållare, 3 st.

Nybyggnad av barack i Solna
Haga 4:18, anna steckséns gata 47-51 tidsbegränsad åtgärd - byggbodar.

Nybyggnad av mur i Solna
Hagalund 3:16 mfl, hagalundsgatan 2 nybyggnad av stödmur, markhöjning.

Nybyggnad av sophus i Solna
Platån 18, västra vägen 3 nybyggnad av sophus.

Nybyggnad av sophus i Solna
Rubinen 1, centralvägen 19-21, skytteholmsvägen 22-26 nybyggnad av avfallsbehållare.

Nybyggnad av barack i Solna
Skytteholm 2:2, parken söder om sagagatan tidsbegränsad åtgärd - byggetablering.

Nybyggnad av sophus i Solna
Talgoxen 2, bredkilsbacken 6-12 nybyggnad av 2 st sopbehållare.

Nybyggnad av enbostadshus i Solna
Björkkällan 5, lövgatan 26 nybyggnad av enbostadshus - villa råsunda.

Nybyggnad av barack i Solna
Aspen 20 och 21, alpstigen2/källbacken 2 bodetablering. se även bnd2016:399 och bnd2016.572.

Nybyggnad av barack i Solna
Aspen 21, källbacken 2 tidsbegränsad åtgärd- bodetablering.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: