Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Sollentuna

Nybyggnad av bostäder, hotell mm i Sollentuna
Detaljplanen medger cirka 1.200 bostäder fördelat på 75.000 kvm BTA bostäder och 10.000 kvm BTA kommersiellt och garage/parkering.

Nybyggnad av bostäder och äldreboende i Sollentuna
Tidiga planer, ett planuppdrag finns. Marken ägs av Sollentuna kommun och Skanska. Det är inte klart vem som kommer att stå för byggherrerollen, kommer ev etappindelas. Uppskattad oklar byggstart och kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Även ett LSS-boende med 7 lgh ingår.

Nybyggnad av skola i Sollentuna
F-9 skola för 730 barn, idrottssal.

Nybyggnad av flerbostadshus på Häggvik, Sollentuna
100-120 lgh, 3-4 våningar höga hus. Garage under husen.

Nybyggnad av (BRF) bostäder i Sollentuna, etapp 1
Brf kommer att bildas. 2 huskroppar, 4 trapphus respektive 2 trapphus. Ca 220 nya bostäder, ev även handel/kontorslokaler planeras för hela området. Kommer att etappindelas.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av skola och förskola i Sollentuna
Skola för 240 elever i årskurs F-3 samt förskola för ca 60 barn. Tillagningskök.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten städet 10.

Nybyggnad av bostadsrätter i Norrviken, Sollentuna
Garage under mark.

Nybyggnad av kontor i Sollentuna
ca 10000 kvm. 7-8 våningar. Garage under huset. Projekteras för att certifieras enligt Gree Certifikat.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Ca 75-90 små lägenheter, ettor och tvåor. Byggs vid Snöbollsvägen 3/Lindvägen 4.

Nybyggnad av kontor m.m. på Rotebro Centrum
Ca 8500 kvm för centrumfunktioner, kontor och butiker.

Nybyggnad av hyresrätter i Edsberg
1 punkthus med 12 våningar. 3 hus med 3-4 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus vid Väsjön i Sollentuna, Etapp 1
Nybyggnad av 6st huskroppar varav 3st med garage under mark.

Nybyggnad av flerbostadshus på Edsberg, Sollentuna
Ca 60 lgh, 2 hus med 4 våningar plus en indragen våning, 1 hus i 3 våningar och en indragen våning.

Nybyggnad av flerbostadshus på Häggvik, Sollentuna

Nybyggnad av hotell i Sollentuna
Nybyggnad av hotell med 65 st rum.

Nybyggnad av bostäder i Silverdal, Sollentuna
Omfattar ca 4800kvm byggrätter. Beläget invid Rådanområdet.

Nybyggnad av par- och radhus i Sollentuna
Nybyggnad av rad- och parhus.

Nybyggnad av förskola i Tureberg, Sollentuna
För ca 140 barn, tillagningskök.

Nybyggnad av flerbostadshus vid Väsjön i Sollentuna, Etapp 2
Nybyggnad av ca 40 st lägenheter.

Nybyggnad av lägenheter i Häggvik, Sollentuna
Byggrätt om ca 3400 bta, 30-40 lägenheter.

Nybyggnad av sporthall i Sollentuna

Nybyggnad av brandstation i Sollentuna

Nybyggnad av affärscentrum på Helenelund, Sollentuna

Nybyggnad av modulförskola i Rotebro
Objektet avser uppförande av prefabricerad byggnad i fabrik med montage på plats för förskoleändamål med tillagningskök och personalutrymmen. Förskolan är avsedd för cirka 120 barn samt personal.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Nybyggnad av ca 20 st lägenheter i Sollentuna. Plats ej fastställd.

Exploatering för nya bostäder vid Väsjön i Sollentuna

Nybyggnad av lokaler för bilservice i Sollentuna

Nybyggnad av kedjehus och flerbostadshus i Helenelund
17 lägenheter

Exploatering för verksamhetsområde vid Väsjön, Sollentuna

Nybyggnad av livsmedelsbutik på Edsberg, Sollentuna
Byggs vid Danderydsvägen/Djupdalsvägen.

Nybyggnad av sporthall och fotbollsplan i Viby, Sollentuna
Ny hall ca 112,5 x 70 meter, ombyggnad av befintlig byggnad ca 11,5 x 20,5 meter. Ny elvamannaplan för fotboll utomhus. Förbindelsegång.

Nybyggnad av LSS-boende på Norrviken, Sollentuna

Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Nybyggnad av 6 st parhus Eldgallret 3, 4, Eldgaffeln 9, 10, 13, 14.

Nybyggnad av lager i Sollentuna
Nybyggnad av lager på ca 3000 kvm.

Nybyggnad av verkstads-och förrådsbyggnad i Sollentuna

Nybyggnad av parhus i Häggvik
Exploatering: 1349709

Utbyggnad av Norrvikenleden och Hammarbacken i Sollentuna
Utb delar av Norrvikenleden och Hammarbacken inkl den norra korsningen.

Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus samt komplementbyggnad på fastigheten härbret 1.

Rivning samt anläggande av ny gc-väg i Tureberg, Sollentuna
Objektet omfattar rivning av befintlig och ny anläggning av gång- och cykelbana med kantstensparkering, träd samt vägbelysning i anslutning till Bygdevägen, Bagarbyvägen och Bygatan runt kvarteret Topplocket, Tureberg.

Upphandling av Projektledare i Sollentuna
Denna roll kommer att ta ett övergripande ansvar för genomförandet av utbyggnaden av Väsjön omfattande ekonomi, kvalitet, tid och risker. Ett arbete som sker i nära samarbete med ett flertal andra kompetenser och ansvariga inom kommunen, men också med involverade konsulter, entreprenörer, exploatörer och fastighetsägare. Sollentuna kommun och Sollentuna Energi & Miljö AB har tillsammans påbörjat utbyggnaden av Väsjön, ett nytt område som tillhör stadsdelen Edsberg i östra delen av Sollentuna. Visionen för Väsjön är en småskalig, variationsrik och naturnära stadsmiljö med det aktiva livet i centrum. I området kommer det att byggas cirka 3 800 nya bostäder i form av villor, stadsradhus och flerbostadshus samt kommunal service. Kommunen ansvarar för försäljning av egen mark, utbyggnad av nya gator, parker, kajer och sjörestaurering i hela området. Sollentuna Energi & Miljö AB ansvarar för utbyggnaden av bland annat vatten, avlopp, el och fjärrvärme. Den totala utbyggnaden kommer att ske successivt och beräknas vara klar kring år 2040.

Nybyggnad av exploateringsområde i Häggvik
Exploatering för 2 tomter.

Ny konstgräsplan i Rotebro
Konstgräs på befintlig grusplan.

Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus på fastigheten saluten 27 Saluten 25,27.

Nybyggnad av betongindustri i Sollentuna
Bygglov för betongfabrik på fastigheten eldhavet 1, bergväggsvägen 5.

Nybyggnad av radhus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av 2 radhus på fastigheten markören 1, rådans gårdsväg Malajen 1,Markören 1.

Nybyggnad av industrihus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av industrihus på fastigheten respiten 4.

Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Nybyggnad av 3 st tvåbostadshus.

Nybyggnad av telestation i Sollentuna
Nybyggnad av apparathus för trafiksignaler.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Sollentuna
Nybyggnad av bullerskärm.

Nybyggnad av förråd i Sollentuna
Nybyggnad av byggbodar tidsbegränsat lov.

Nybyggnad av kontor i Sollentuna
Nybyggnad av modulbyggnad och förråd tidsbegränsat lov.

Nybyggnad av barack i Sollentuna
Nybyggnad av moduler.

Nybyggnad av mur i Sollentuna
Nybyggnad av mur.

Nybyggnad av plank i Sollentuna
Nybyggnad av plank.

Nybyggnad av enbostadshus i Sollentuna
Nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av förråd i Sollentuna
Nybyggnad av förråd tidsbegränsat lov.

Nybyggnad av mast i Sollentuna
Nybyggnad av torn samt teknikbod.

Nybyggnad av transformatorstation i Sollentuna
Nybyggnad av två transformatorstationer.

Nybyggnad av barack i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för byggbodar på fastigheten södersättra 3:28, hemmings väg 6.

Nybyggnad av nätstation i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för elnätsstation på fastigheten romben 2, staffans väg 2.

Nybyggnad av vårdbostad i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för evakueringsbyggnad på fastigheten rotfrukten 43, annerovägen 2.

Nybyggnad av barack i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av arbetsbodar på fastigheten väsby 5:1, norra kolonnvägen 2.

Nybyggnad av barack i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av byggbodar på fastigheten tenoren 2, bygatan 62.

Nybyggnad av skola i Sollentuna
Uppförande av skolpaviljonger tidsbegränsat lov.

Nybyggnad av mur i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av stödmur utmed e4 på fastigheten häggvik 2:1, norrvikenleden 1.

Nybyggnad av transformatorstation i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av transformatorbyggnad på fastigheten ritaren 28, kung hans väg 1b.

Nybyggnad av transformatorstation i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten helenelund 7:5, edsviksvägen 146.

Nybyggnad av parkeringsplats i Sollentuna
Marklov för parkeringsplatser på fastigheten lerkrukan 1, kvarnskogsvägen.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: