Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Sollentuna

Nybyggnad av bostäder, hotell mm i Sollentuna
Detaljplanen medger cirka 1.200 bostäder fördelat på 75.000 kvm BTA bostäder och 10.000 kvm BTA kommersiellt och garage/parkering.
Nybyggnad av punkthus, lamellhus och förskola mm i Edsberg
Totalt 9 hus med 208 lgh planeras, både punkthus och lamellhus. Förskola med 4-6 avdelningar och butikslokaler i bottenvåningarna.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
1 lamellhus samt 4 punkthus, 3-5 våningar.
Nybyggnad av skola i Sollentuna, Etapp 2
F-9 skola för 730 barn, idrottssal på ca 8000 kvm.
Nybyggnad av bostäder i Sollentuna, etapp 2
Ca 220 bostäder totalt för hela området.
Nybyggnad av (BRF) bostäder i Sollentuna, etapp 1
Brf kommer att bildas. 2 huskroppar, 4 trapphus respektive 2 trapphus. Ca 220 nya bostäder, ev även handel/kontorslokaler planeras för hela området. Kommer att etappindelas.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten städet 10.
Nybyggnad av hyresrätter i Edsberg
1 punkthus med 12 våningar. 3 hus med 3-4 våningar.
Nybyggnad av radhus i Sollentuna, etapp 4-5
Ca 220 nya bostäder totalt för hela området.
Nybyggnad av brandstation i Sollentuna
Nybyggnad av brandstation på ca 3000 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av 63 st lägenheter på fastigheten tårpilen 12, kung agnes väg 11.
Nybyggnad av flerbostadshus vid Väsjön i Sollentuna, Etapp 1
Nybyggnad av 6st huskroppar varav 3st med garage under mark.
Nybyggnad av bostäder samt tillbygnad av kyrka på Tureberg
Pingstkyrkan ska byggas till med ny entré, cafédel och en aktivitetshall. En länga med 5 stadsradhus i 2 våningar + vind samt flerbostadshus i 3 våningar + takvåning resp 4 våningar + vind planeras.
Nybyggnad av par- och radhus i Sollentuna
Nybyggnad av rad- och parhus på Elddopet 14-22 och Norrsättra 1:24-1:26.
Nybyggnad av sporthall i Sollentuna
Avserr nybyggnation av idrottshall. Spelplanen är på ca 20x40 meter med redskapsförråd, två omklädningsrum för tjejer respektive killar. Entré med upphållsdel, passager till befintlig idrottshall och omklädningsrum, lärarrum mm. På plan 2 placeras multisal och teknikutrymmen. Byggnaden ska dockas mot befintlig idrottshall med en länkbyggnad. Ombyggnadsarbeten inne i befintlig omklädnadsdel utförs i annan entreprenad och är utförda vid denna entreprenads påbörjande. Håltagningar, efterlagningar mm i befintlig fasadvägg ingår dock.
Nybyggnad av lägenheter i Häggvik, Sollentuna
Byggrätt om ca 3400 bta, 30-40 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten städet 8.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten städet 9.
Exploatering för verksamhetsområde vid Väsjön, Sollentuna
Projektet avser utförande av industrigata med VA-ledningar, pumpstation, el, opto, fjärrvärme samt gångbana med träd. Man ska även utföra sprängarbeten för iordningställande av exploateringsområde.
Nybyggnad av radhus med garage på Helenelund, Sollentuna,
17 radhus i 2 våningar + sutteräng med garage planeras.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
2 våningar + vind och sutteräng.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Nybyggnad av ca 20 st lägenheter i Sollentuna. Plats ej fastställd.
Nya parhus i Sollentuna
Planer för 12 st parhus och 6 st mini-villor.
Nybyggnad av modulbostäder på Häggvik, Sollentuna
Avser modulbostäder för nyanlända. Objektet består av två huvuddelar: Huvuddel 1 omfattar projektering, tillverkning och montering av ytterfasad, yttertakslösning, loftgångar och trapphus till 50 st befintliga modulbostäder. Huvuddel 2 avser uppförande av tre prefabricerad flerbostadshus i två våningar utförda som lägenhetsutrustade staplade 40-fots containers. Totalt är det 78 st bostäder av vilka 50 st är enrumslägenheter och 28 st är trerumslägenheter. Kontraktsarbetena omfattar projektering, tillverkning och montering av bostadsmoduler inklusive ytterfasad, yttertakslösning samt anslutande loftgångar och trapphus.
Utförande av arbetsgata, VA-ledningar mm vid Väsjön i Edsberg, Sollentuna
Avser utförande av arbetsgata med VA-ledningar, schakt och fyll för pumpstation, el och opto, schakt och fyll för nätstation, kanalisation, fjärrvärme samt skelettskärv.
Nybyggnad av industrihus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av industrihus på fastigheten respiten 4.
Nybyggnad av industri och lager i Sollentuna
Industrifastigheten Respiten 2 på ca 2 045 m² för industriverksamhet och/eller lager, detaljplanen tillåter även till viss del fordonservice.
Nybyggnad av livsmedelsbutik på Edsberg, Sollentuna
Byggs vid Danderydsvägen/Djupdalsvägen.
Nybyggnad av parkeringsplatser vid Väsjön i Sollentuna
Ca 450 parkeringsplatser. Sanering: 1449494
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus samt komplementbyggnad på fastigheten härbret 1.
Nybyggnad av spannmålsanläggning i Sollentuna
Väsby Gård är belägen i Järvafältets naturreservat, ca 3 km fågelvägen nordväst om Sollentuna centrum.
Nybyggnad av betongindustri i Sollentuna
Bygglov för betongfabrik på fastigheten eldhavet 1, bergväggsvägen 5.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av 3 st tvåbostadshus på fastigheten Eldskenet 3,4,5.
Nybyggnad av affärshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av centrumdel samt studentlägenheter på fastigheten sjöstjärnan 2, lomvägen 25a.
Nybyggnad av tennisbana i Sollentuna
Nybyggnad av 2st tennisbanor.
Upphandling av projektledare för Väsjöprojektet i Sollentuna
Uppdraget omfattar en ca 50-75%-ig tjänst som projektledare för planering i Väsjö-projektet. I området kommer det att byggas cirka 4400 nya bostäder i form av villor, stadsradhus och flerbostadshus samt kommunal service. Kommunen ansvarar genom Väsjöenheten för försäljning av egen mark, utbyggnad av infrastruktur i hela området och restaurering av sjön. Sollentuna Energi & Miljö AB ansvarar för utbyggnaden av bland annat vatten, avlopp, el och fjärrvärme.
Nybyggnad av flyktingförläggning i Sollentuna
Tidsbegränsat lov till och med 2018-08-31 för nybyggnad av evakueringsbyggnad på fastigheten rotfrukten 43, annerovägen 2.
Upphandling av delprojektledare för byggnation vid Väsjön i Sollentuna
Avser konsulttjänst/delprojektledare för utbyggnaden av Väsjön, där uppdraget omfattar en ca 20-40%-ig tjänst som delprojektledare i Väsjö-projektet. I området kommer det att byggas cirka 3 800 nya bostäder i form av villor, stadsradhus och flerbostadshus samt kommunal service. Kommunen ansvarar för försäljning av egen mark, utbyggnad av nya gator, parker, kajer och sjörestaurering i hela området. Sollentuna Energi & Miljö AB ansvarar för utbyggnaden av bland annat vatten, avlopp, el och fjärrvärme. Den totala utbyggnaden kommer att ske successivt och beräknas vara klar kring år 2040.
Nybyggnad av kiosk i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av kiosk på fastigheten tureberg 29:40, allfarvägen 35.
Nybyggnad av transformatorstation i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten törnskogen 3:2, grönan 1.
Nybyggnad av transformatorstation i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten törnskogen 4:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten törnskogen 4:25, bautastensvägen 1.
Nybyggnad av transformatorstation i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten törnskogen 4:33, stenstavägen 6.
Nybyggnad av transformatorstation i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten törnskogen 4:56.
Nybyggnad av transformatorstation i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten städet 2, norra malmvägen 143.
Nybyggnad av transformatorstation i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten tureberg 29:33, kungsvägen.
Nybyggnad av transformatorstation i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten törnskogen 4:37, frestavägen 113.
Nybyggnad av förråd i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av förråd på fastigheten texten 1.
Nybyggnad av lager i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av förvaringstält på fastigheten stansen 2, norra malmvägen 76.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av bullerplank på fastigheten häggvik 2:3.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av bullerplank 69g på fastigheten häggvik 2:1 & stämpeln 1, bagarbyvägen 1.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av bullerskyddsskärm i projekt förbifart stockholm på fastigheten häggvik 2:1, norrvikenleden 1.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: