Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Sollentuna

Nybyggnad av bostäder i Häggvik, Sollentuna
Bostadsutvecklingen kommer vid ny detaljplan att ske etappvis. Cirka 2 000 bostäder planeras.

Nybyggnad av flerbostadshus i Väsjön
100-120 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna

Nybyggnad av bostadsrätter i Norrviken, Sollentuna
Garage under mark.

Nybyggnad av hyresrätter i Edsberg
1 punkthus med 12 våningar. 3 hus med 3-4 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus vid Väsjön i Sollentuna, Etapp 1
Nybyggnad av 6st huskroppar varav 3st med garage under mark.

Nybyggnad av flerbostadshus på Edsberg, Sollentuna
Ca 60 lgh, 2 hus med 4 våningar plus en indragen våning, 1 hus i 3 våningar och en indragen våning.

Nybyggnad av flerbostadshus i Tureberg

Nybyggnad av hotell i Sollentuna
Nybyggnad av hotell med 65 st rum.

Nybyggnad av bostäder samt tillbygnad av kyrka på Tureberg
Pingstkyrkan ska byggas till med ny entré, cafédel och en aktivitetshall. En länga med 5 stadsradhus i 2 våningar + vind samt flerbostadshus i 3 våningar + takvåning resp 4 våningar + vind planeras.

Nybyggnad av par- och radhus i Sollentuna
Nybyggnad av rad- och parhus på Elddopet 14-22 och Norrsättra 1:24-1:26.

Nybyggnad av förskola i Tureberg, Sollentuna
För ca 140 barn, tillagningskök.

Nybyggnad av flerbostadshus vid Väsjön i Sollentuna, Etapp 2
Nybyggnad av ca 40 st lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus vid Väsjön i Sollentuna, Etapp 3
Nybyggnad av ca 40 st lägenheter.

Nybyggnad av sporthall i Sollentuna
Avserr nybyggnation av idrottshall. Spelplanen är på ca 20x40 meter med redskapsförråd, två omklädningsrum för tjejer respektive killar. Entré med upphållsdel, passager till befintlig idrottshall och omklädningsrum, lärarrum mm. På plan 2 placeras multisal och teknikutrymmen. Byggnaden ska dockas mot befintlig idrottshall med en länkbyggnad. Ombyggnadsarbeten inne i befintlig omklädnadsdel utförs i annan entreprenad och är utförda vid denna entreprenads påbörjande. Håltagningar, efterlagningar mm i befintlig fasadvägg ingår dock.

Nybyggnad av radhus med garage på Helenelund, Sollentuna
17 radhus i 2 våningar + sutteräng med garage planeras.

Nybyggnad av kedjehus och flerbostadshus i Helenelund
17 lägenheter

Nybyggnad av modulbostäder på Häggvik, Sollentuna
Avser modulbostäder för nyanlända. Objektet består av två huvuddelar: Huvuddel 1 omfattar projektering, tillverkning och montering av ytterfasad, yttertakslösning, loftgångar och trapphus till 50 st befintliga modulbostäder. Huvuddel 2 avser uppförande av tre prefabricerad flerbostadshus i två våningar utförda som lägenhetsutrustade staplade 40-fots containers. Totalt är det 78 st bostäder av vilka 50 st är enrumslägenheter och 28 st är trerumslägenheter. Kontraktsarbetena omfattar projektering, tillverkning och montering av bostadsmoduler inklusive ytterfasad, yttertakslösning samt anslutande loftgångar och trapphus.

Nybyggnad av industrihus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av industrihus på fastigheten respiten 4.

Exploatering för verksamhetsområde vid Väsjön, Sollentuna
Projektet avser utförande av industrigata med VA-ledningar, pumpstation, el, opto, fjärrvärme samt gångbana med träd. Man ska även utföra sprängarbeten för iordningställande av exploateringsområde.

Nybyggnad av verkstads-och förrådsbyggnad i Sollentuna

Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Nybyggnad av 6 st parhus Eldgallret 3, 4, Eldgaffeln 13, 14.

Nybyggnad av lager i Sollentuna
Nybyggnad av lager på ca 3000 kvm.

Nybyggnad av radhus i Tureberg
2 våningar med inredd vind.

Nybyggnad av parkeringsplatser vid Väsjön i Sollentuna
Ca 450 parkeringsplatser. Sanering: 1449494

Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus samt komplementbyggnad på fastigheten härbret 1.

Ny förstärkningslina mellan Häggvik-Solna-Älvsjö

Rivning samt anläggande av ny gc-väg i Tureberg, Sollentuna
Objektet omfattar rivning av befintlig och ny anläggning av gång- och cykelbana med kantstensparkering, träd samt vägbelysning i anslutning till Bygdevägen, Bagarbyvägen och Bygatan runt kvarteret Topplocket, Tureberg.

Nybyggnad av betongindustri i Sollentuna
Bygglov för betongfabrik på fastigheten eldhavet 1, bergväggsvägen 5.

Nybyggnad av radhus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av 2 radhus på fastigheten markören 1, rådans gårdsväg Malajen 1,Markören 1.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Städet 6,7.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten tårpilen 12, kung agnes väg 11.

Nybyggnad av hotell i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av hotell på fastigheten ejdern 16, snöbollsvägen 3.

Nybyggnad av kedjehus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av kedjehus samt carport och förråd på fastigheten medaljen 1, rådans gårdsväg 82.

Nybyggnad av transformatorstation i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av transformatorbyggnad på fastigheten ritaren 28, kung hans väg 1b.

Nybyggnad av parkeringsplats i Sollentuna
Bygglov för parkeringsplatser på fastigheten ruletten 5, rotebergsvägen 3.

Nybyggnad av enbostadshus i Sollentuna
Nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av förråd i Sollentuna
Nybyggnad av förråd tidsbegränsat lov.

Nybyggnad av markanläggning i Sollentuna
Marklov för asfaltering och stödmur på fastigheten ekollonet 1, vattenverksvägen 2.

Nybyggnad av tennisbana i Sollentuna
Nybyggnad av 2st tennisbanor.

Nybyggnad av förråd i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av förråd på fastigheten saluten 25, flygarevägen 24d.

Nybyggnad av förråd i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av förråd på fastigheten saluten 27, flygarevägen 22a.

Nybyggnad av lager i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av förvaringstält på fastigheten stansen 2, norra malmvägen 76.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av bullerskyddsskärm i projekt förbifart stockholm på fastigheten häggvik 2:1, norrvikenleden 1.

Nybyggnad av enbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten lövverket 1, bössvägen 11.

Nybyggnad av mast i Sollentuna
Nybyggnad av torn samt teknikbod.

Nybyggnad av transformatorstation i Sollentuna
Nybyggnad av två transformatorstationer.

Nybyggnad av telestation i Sollentuna
Nybyggnad av apparathus för trafiksignaler.

Nybyggnad av barack i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för byggbodar på fastigheten södersättra 3:28, hemmings väg 6.

Nybyggnad av barack i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för etablering av arbetsbodar på fastigheten lektionen 33, rudbecks väg 147.

Nybyggnad av parkeringsplats i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för marklov för parkering på fastigheten smokingen 1 och 2,.

Nybyggnad av barack i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av arbetsbodar på fastigheten väsby 5:1, norra kolonnvägen 2.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: