Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Sollentuna

Nybyggnad av skola, förskola och idrottshall i Tureberg
Rivning av bef skolbyggnader. F-6 skola för ca 630 elever, förskola för ca 140 barn samt en fullstor idrottshall. 2-3 våningar. 8000 kvm skollokaler.
Nybyggnad av skola i Sollentuna, Etapp 2
F-9 skola för 730 barn, idrottssal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av hyresrätter i Edsberg
1 punkthus med 12 våningar. 3 hus med 3-4 våningar.
Nybyggnad av brandstation i Sollentuna
Nybyggnad av brandstation på ca 3000 kvm.
Nybyggnad av bostäder samt tillbygnad av kyrka på Tureberg
Pingstkyrkan ska byggas till med ny entré, cafédel och en aktivitetshall. En länga med 5 stadsradhus i 2 våningar + vind samt flerbostadshus i 3 våningar + takvåning resp 4 våningar + vind planeras.
Nybyggnad av par- och radhus i Sollentuna
Nybyggnad av rad- och parhus på Elddopet 14-22 och Norrsättra 1:24-1:26.
Nybyggnad av sporthall i Sollentuna
Avserr nybyggnation av idrottshall. Spelplanen är på ca 20x40 meter med redskapsförråd, två omklädningsrum för tjejer respektive killar. Entré med upphållsdel, passager till befintlig idrottshall och omklädningsrum, lärarrum mm. På plan 2 placeras multisal och teknikutrymmen. Byggnaden ska dockas mot befintlig idrottshall med en länkbyggnad. Ombyggnadsarbeten inne i befintlig omklädnadsdel utförs i annan entreprenad och är utförda vid denna entreprenads påbörjande. Håltagningar, efterlagningar mm i befintlig fasadvägg ingår dock.
Nybyggnad av radhus med garage på Helenelund, Sollentuna
17 radhus i 2 våningar + sutteräng med garage planeras.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
2 våningar + vind och sutteräng.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Nybyggnad av ca 20 st lägenheter i Sollentuna. Plats ej fastställd.
Nya parhus i Sollentuna
Planer för 12 st parhus och 6 st mini-villor.
Nybyggnad av modulbostäder på Häggvik, Sollentuna
Avser modulbostäder för nyanlända. Objektet består av två huvuddelar: Huvuddel 1 omfattar projektering, tillverkning och montering av ytterfasad, yttertakslösning, loftgångar och trapphus till 50 st befintliga modulbostäder. Huvuddel 2 avser uppförande av tre prefabricerad flerbostadshus i två våningar utförda som lägenhetsutrustade staplade 40-fots containers. Totalt är det 78 st bostäder av vilka 50 st är enrumslägenheter och 28 st är trerumslägenheter. Kontraktsarbetena omfattar projektering, tillverkning och montering av bostadsmoduler inklusive ytterfasad, yttertakslösning samt anslutande loftgångar och trapphus.
Exploatering för verksamhetsområde vid Väsjön, Sollentuna
Projektet avser utförande av industrigata med VA-ledningar, pumpstation, el, opto, fjärrvärme samt gångbana med träd. Man ska även utföra sprängarbeten för iordningställande av exploateringsområde.
Nybyggnad av livsmedelsbutik på Edsberg, Sollentuna
Byggs vid Danderydsvägen/Djupdalsvägen.
Nybyggnad av industrihus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av industrihus på fastigheten respiten 4.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Nybyggnad av 6 st parhus Eldgallret 3, 4, Eldgaffeln 13, 14.
Nybyggnad av lager i Sollentuna
Nybyggnad av lager på ca 3000 kvm.
Upphandling av delprojektledare för byggnation vid Väsjön i Sollentuna
Avser konsulttjänst/delprojektledare för utbyggnaden av Väsjön, där uppdraget omfattar en ca 20-40%-ig tjänst som delprojektledare i Väsjö-projektet. I området kommer det att byggas cirka 3 800 nya bostäder i form av villor, stadsradhus och flerbostadshus samt kommunal service. Kommunen ansvarar för försäljning av egen mark, utbyggnad av nya gator, parker, kajer och sjörestaurering i hela området. Sollentuna Energi & Miljö AB ansvarar för utbyggnaden av bland annat vatten, avlopp, el och fjärrvärme. Den totala utbyggnaden kommer att ske successivt och beräknas vara klar kring år 2040.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus samt komplementbyggnad på fastigheten härbret 1.
Rivning samt anläggande av ny gc-väg i Tureberg, Sollentuna
Objektet omfattar rivning av befintlig och ny anläggning av gång- och cykelbana med kantstensparkering, träd samt vägbelysning i anslutning till Bygdevägen, Bagarbyvägen och Bygatan runt kvarteret Topplocket, Tureberg.
Nybyggnad av spannmålsanläggning i Sollentuna
Väsby Gård är belägen i Järvafältets naturreservat, ca 3 km fågelvägen nordväst om Sollentuna centrum.
Nybyggnad av betongindustri i Sollentuna
Bygglov för betongfabrik på fastigheten eldhavet 1, bergväggsvägen 5.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Städet 6,7.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten tårpilen 12, kung agnes väg 11.
Nybyggnad av kedjehus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av kedjehus samt carport och förråd på fastigheten medaljen 1, rådans gårdsväg 82.
Nybyggnad av kiosk i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av kiosk på fastigheten tureberg 29:40, allfarvägen 35.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sollentuna
Bygglov för parkeringsplatser på fastigheten ruletten 5, rotebergsvägen 3.
Nybyggnad av markanläggning i Sollentuna
Marklov för asfaltering och stödmur på fastigheten ekollonet 1, vattenverksvägen 2.
Nybyggnad av tennisbana i Sollentuna
Nybyggnad av 2st tennisbanor.
Nybyggnad av förråd i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av förråd på fastigheten saluten 25, flygarevägen 24d.
Nybyggnad av förråd i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av förråd på fastigheten saluten 27, flygarevägen 22a.
Nybyggnad av förråd i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av förråd på fastigheten texten 1.
Nybyggnad av lager i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av förvaringstält på fastigheten stansen 2, norra malmvägen 76.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av bullerplank på fastigheten häggvik 2:3.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av bullerskyddsskärm i projekt förbifart stockholm på fastigheten häggvik 2:1, norrvikenleden 1.
Nybyggnad av enbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten lövverket 1, bössvägen 11.
Nybyggnad av flyktingförläggning i Sollentuna
Tidsbegränsat lov till och med 2018-08-31 för nybyggnad av evakueringsbyggnad på fastigheten rotfrukten 43, annerovägen 2.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: