Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Södertälje

Ny stadsdel i Södertälje
Planer för stadsutveckling där man ska omvandla industrimark till bostäder och centrumverksamheter. Finns även planer för skolor, idrott och handel.
Nybyggnad av bostäder i Södertälje
Avser utveckling av området ”Daldockan” i Saltskog/Mariekälla. Totalt planeras ca 700 bostäder i området.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Planer finns på nybyggnad av ca 150 lägenheter i 2 lamellhus samt ett punkthus.
Nybyggnad av bostäder i Södertälje
Avser detaljplan för att möjliggöra ca 120 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Planerar att bygga totalt 105 st bostadsrätter på Glasberga.
Nybyggnad av punkthus, förskola, handel mm i Saltskog
I bottenvåningen ska det vara lokaler för förskola, kontor och handel.
Nybyggnad av rad- & flerbostadshus i Mariekäll, Södertälje
Ca 66 bostadsrätter och radhus om två våningar.
Nybyggnad av bostäder, omb strandpromenad i Pershagen
Ca 40-50 st bostäder. Radhus, flerbostadshus samt husbåtar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje, etapp 4
Projekt efter etapp 3, Brf Monopolet.
Nybyggnad av gymnastik och friidrottshall i Södertälje
Samverkansentreprenaden omfattar att bygga en ny gymnastik och friidrottshall (GF-Hall) vid Tälje hallen i området Rosenlund GF-hallen skall integreras/byggas ihop med Täljehallen. Den befintliga friidrotts arenan skall flyttas ca 50 m öster ut. En större ledningsomläggning måste göras av bla grova spill och dagvattenledningar. Befintliga omklädningsrum för vaktmästeri skall riva och ersättas med ny byggnad.
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Nybyggnad av verksamhet /industri. 2 huskroppar, 4000 kvm styck.
Nybyggnad av gc bro i Södertälje
Ca 35 meter gc väg över Maren viken.
Nybyggnad av kedjehus i Södertälje, etapp 2
Nybyggnad av kedjehus ( ca 18 lgh). 127 kvm boa/st.
Nybyggnad av hamburgerbar i Saltskog, Södertälje
Placering är korsningen Nyköpingsvägen/Genetaleden, vid Scanias huvudkontor.
Nybyggnad och rivning av särskola i Södertälje
Entreprenaden omfattar att riva befintlig skolbyggnad och därefter bygga en ny skolbyggnad (särgrundskola) i området Rosenlund. Skolbyggnaden skall anpassas och dimensioneras för 3 klasser rörelsehindrade elever med upp till 7 elever per klass samt 2 klasser autistiska elever med upp till 5 elever per klass.
Nybyggnad av radhus på Oaxen
Nybyggnad av 16 st fritidshus i bostadsrättsform.
Exploatering för bebyggelse i Södertälje
Avser att planlägga området med kommunalt vatten och avlopp och även öka möjligheten för större bebyggelse. Finns även planer att förbättra standarden på Stadanvägen.
Exploateringsområde för bostadsområde i Enhörna, Södertälje
Projektet och uppdraget består av att projektleda arbetet med framtagandet av detaljplan och att vara drivande, samordna, informera och bevaka att samt tidplanen efterlevs.
Nybyggnad av restaurang i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av restaurang samt uppsättande av skyltar.
Nya gator och va-arbeten för nytt bostadsområde, Södertälje
Se tillhörande bostadsprojekt - Grödingevägen projektnummer 1048171.
Nya gator och va-arbeten för nytt bostadsområde, Södertälje
Se tillhörande bostadsprojekt - Sabeln 3 projektnummer 1199780.
Nya gator och va-arbeten för nytt bostadsområde, Södertälje
Se tillhörande bostadsprojekt - Sporren projektnummer 945567.
Nya gator och va-arbeten för nytt bostadsområde, Södertälje
Se tillhörande bostadsprojekt - Tältvägen projektnummer 1073598.
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av verksamhet och rivning av bef verksamhet (bgn 131).
Nybyggnad av miljöhus m.m. i Södertälje
Projektet avser 11 miljöhus och installera 40 st moloker för hushållssopor i stadsdelen Ronna i Södertälje.
Nytt exploateringsområde i Östertälje
Omfattar sanering, mark och anläggningsarbeten.
Nybyggnad av underjordsbehållare m.m. vid flerbostadshus i Södertälje
Projektet avser installation av 5 st 5 kbm stora underjordsbehållare för hushållssopor på Topasen 6, Fornhöjdsvägen 26-44 i Södertälje
Nybyggnad av byggvaruhus i Södertälje
Nybyggnad av affär (byggmax).
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Nybyggnad av flerbostadshus (40 lgh).
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Nybyggnad av industrihall.
Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Nybyggnad av 2 enbostadshus och komplementbyggnad (garage/förråd) Eneboda 1:19,1:20.
Nybyggnad av cistern i Södertälje
Nybyggnad av sprinklercistern.
Nybyggnad av telestation i Södertälje
Nybyggnad av teknikhus för sll, Nybyggnad av teknikhus för trv Södra 1:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Södertälje
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parhus i Södertälje
Nybyggnad av tvåbostadshus med garage.
Nybyggnad av kontor i Södertälje
Tidsbegränsad bygglov för nybyggnad av kontorspaviljong s12 vid byggnad 152.
Nybyggnad av barack i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering.
Nybyggnad av lager i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för tälthall för båtförvaring.
Nybyggnad av lager i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för tältsluss (bgn 210 togs).
Nybyggnad av transformatorstation i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadhus.
Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av sophus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av miljöstation och parkeringsplatser.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: