Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Södertälje

Nybyggnad av radhus resp. flerbostadshus i Östertälje
Bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Nyproduktion av 436 lägenheter med byggstart under hösten, 7-9 våningar.

Nybyggnad av bostäder i Södertälje
Kallas även Norra Stadskärnan

Nybyggnad av flerbostadshus på Grusåsen i Södertälje
Hyresrätter.

Nybyggnad av grundskola i Viksberg, Södertälje
F-6 skola. Ca 420 st elever. Stålstomme och HDF-bjälklag.

Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Planerar att bygga totalt 105 st bostadsrätter på Glasberga.

Nybyggnad av punkthus, förskola, handel mm i Saltskog
I bottenvåningen ska det vara lokaler för förskola, kontor och handel.

Nybyggnad av handel och kontor i Södertälje

Nybyggnad av gymnastik och friidrottshall i Södertälje
Samverkansentreprenaden omfattar att bygga en ny gymnastik och friidrottshall (GF-Hall) vid Tälje hallen i området Rosenlund GF-hallen skall integreras/byggas ihop med Täljehallen. Den befintliga friidrotts arenan skall flyttas ca 50 m öster ut. En större ledningsomläggning måste göras av bla grova spill och dagvattenledningar. Befintliga omklädningsrum för vaktmästeri skall riva och ersättas med ny byggnad.

Nybyggnad av industri i Södertälje
Nybyggnad av verksamhet.

Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje

Nybyggnad av enbostadshus, radhus mm i Brunnsäng
13-25 st lägenheter. Upplåtelseformen kan vara både bostads och äganderätter.

Nybyggnad av skola, bostäder, kontor, handel, kultur och vattentorn i Järna

Nybyggnad av småindustri i Södertälje

Nybyggnad av båtvarv i Hall

Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Nybyggnad av flerbostadshus (14 lgh).

Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Nybyggnad av verksamhet /industri. 2 huskroppar, 4000 kvm styck.

Nybyggnad av radhus i Södertälje
Nybyggnad av 2 st radhus (14 lgh).

Nybyggnad av småindustri och kontor i Järna

Nybyggnad av kedjehus i Södertälje, etapp 1
Nybyggnad av kedjehus (18 lgh). 127 kvm boa/st.

Nybyggnad av hamburgerbar i Saltskog, Södertälje
Placering är korsningen Nyköpingsvägen/Genetaleden, vid Scanias huvudkontor.

Nybyggnad av miljöhus m.m. vid flerbostadshus i Södertälje
Projektet avser 11 miljöhus och installera 40 st moloker för hushållssopor i stadsdelen Ronna i Södertälje samt installera 5 st 5 kbm stora underjordsbehållare för hushållssopor på Topasen 6, Fornhöjdsvägen 26-44 i Södertälje

Ny cirkulationsplats i Moraberg, Södertälje
Objektet utgör del av en nyetablering av en cirkulationsplats till nya handelsplatsen för MAXI ICA Stormarknad och Biltema samt ca 300 m söderut en ny gång och cykelväg ca 185 m lång till handelsplatsen.

Nybyggnad av förskola i Järna

Nytt exploateringsområde för bostäder på Oaxen

Nybyggnad av väg mellan Ekeby-Sandviken, Södertälje
Ca 2 km lång sträcka.

Nytt exploateringsområde i Östertälje
Projektet syftar till att möjliggöra exploatering av området enligt fastslagen detaljplan. Projekteringsuppdraget omfattar framtagande av ett komplett förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenör för genomförande av saneringsarbeten och anläggande av allmänna markområden inkl samtliga ledningsdragningar.

Utbyte av lågspänningsställverk vid Igelstaverket i Södertälje
Installation av 2 st 0.7kV ställverk med tillhörande transformatorer och drivsystem till vår anläggning Igelstaverket i Södertälje. Uppdraget är en funktionsentreprenad med totalansvar för leverans och installation av ställverk, drivsystem och kringutrustning till fullt driftklar Anläggning. Leveransen inkluderar även demontage av befintlig utrustning.

Nybyggnad av lager i Södertälje
Nybyggnad av lagerlokal med kallförråd och kontorsdel.

Nybyggnad av lager i Södertälje
Nybyggnad av lagerlokal.

Nybyggnad av väg i Södertälje
Nybyggnad av lastbilparkering, personalparkering och internväg vid byggnad 150.

Nybyggnad av carport i Södertälje
Nybyggnad av orangeri vid pooldäck, carport och 3st parkeringsplatser.

Nybyggnad av grupphus i Södertälje
Nybyggnad av 6 enbostadshus och garage/förråd Glasberga 1:403,1:408,1:406,1:99,1:407,1:402.

Nybyggnad av värmeverk i Södertälje
Nybyggnad av bergvärmecentral.

Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Nybyggnad av industribyggnad ( logistikbyggnad ) vid bygg 150 scania.

Nybyggnad av radhus i Södertälje
Nybyggnad av radhus (18 lgh) Glasberga 1:361,1:438,1:437.

Nybyggnad av toalett i Södertälje
Nybyggnad av toalettbyggnad.

Nybyggnad av transformatorstation i Södertälje
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.

Nybyggnad av transformatorstation i Södertälje
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av parhus i Södertälje
Nybyggnad av tvåbostadshus.

Nybyggnad av barack i Södertälje
Tidsbegränsad byggetablering av anläggningar (byggbod, miljöstation och förråd).

Nybyggnad av kontor i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för 26 st. kontorsmoduler för az biologics nya fabrik b921.

Nybyggnad av barack i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för 5 st sammankopplade byggbodar.

Nybyggnad av förråd i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för komplementbyggnad (virkesförråd).

Nybyggnad av lager i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av tälthallar.

Nybyggnad av lager i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för tält.

Nybyggnad av plank i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för vindskydd.

Nybyggnad av kontor i Södertälje
Tidsbegränsat lov för kontorspaviljong s11 vid byggnad 150.

Nybyggnad av transformatorstation i Södertälje
Rivning och nybyggnad av transformatorstation (2017-00144).

Nybyggnad av transformatorstation i Södertälje
Rivning och nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd.

Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Nybyggnad av enbostadshus och garage.

Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Nybyggnad av enbostadshus och garage/förråd.

Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Nybyggnad av enbostadshus samt garage.

Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Nybyggnad av enbostadshus, Nybyggnad av enbostadshus och garage Vattubrinken 2:110,2:111.

Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av cistern i Södertälje
Nybyggnad av anläggning oljecistern bgn 150.

Nybyggnad av återvinningsstation i Södertälje
Nybyggnad av avfall- och återvinningshus.

Nybyggnad av avloppspumpstation i Södertälje
Nybyggnad av avloppspumpstation.

Nybyggnad av pumpstation i Södertälje
Nybyggnad av pumpstation.

Nybyggnad av garage i Södertälje
Nybyggnad av garage.

Nybyggnad av mur i Södertälje
Nybyggnad av mur.

Nybyggnad av parkeringsplats i Södertälje
Nybyggnad av 20 st. parkeringsplatser.

Nybyggnad av ställverk i Södertälje
Ansökan för ställverksbyggnad-igv.

Nybyggnad av cistern i Södertälje
Ansökan om montering av en hvo cistern.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: