Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Södertälje

Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Planer finns på nybyggnad av ca 150 lägenheter i 2 lamellhus samt ett punkthus.
Nybyggnad av bostäder, omb strandpromenad i Pershagen
Ca 40-50 st bostäder. Radhus, flerbostadshus samt husbåtar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje, etapp 4
Projekt efter etapp 3, Brf Monopolet.
Nybyggnad av gymnastik och friidrottshall i Södertälje
Samverkansentreprenaden omfattar att bygga en ny gymnastik och friidrottshall (GF-Hall) vid Tälje hallen i området Rosenlund GF-hallen skall integreras/byggas ihop med Täljehallen. Den befintliga friidrotts arenan skall flyttas ca 50 m öster ut. En större ledningsomläggning måste göras av bla grova spill och dagvattenledningar. Befintliga omklädningsrum för vaktmästeri skall riva och ersättas med ny byggnad.
Nybyggnad av radhus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av radhus (23 lgh).
Nybyggnad av restaurang i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av restaurang samt uppsättande av skyltar.
Nybyggnad och rivning av särskola i Södertälje
Entreprenaden omfattar att riva befintlig skolbyggnad och därefter bygga en ny skolbyggnad (särgrundskola) i området Rosenlund. Skolbyggnaden skall anpassas och dimensioneras för 3 klasser rörelsehindrade elever med upp till 7 elever per klass samt 2 klasser autistiska elever med upp till 5 elever per klass.
Nybyggnad av radhus på Oaxen
Nybyggnad av 16 st fritidshus i bostadsrättsform.
Nybyggnad av hamburgerbar i Saltskog, Södertälje
Placering är korsningen Nyköpingsvägen/Genetaleden, vid Scanias huvudkontor.
Exploateringsområde för bostadsområde i Enhörna, Södertälje
Projektet och uppdraget består av att projektleda arbetet med framtagandet av detaljplan och att vara drivande, samordna, informera och bevaka att samt tidplanen efterlevs.
Nya gator och va-arbeten för nytt bostadsområde, Södertälje
Se tillhörande bostadsprojekt - Grödingevägen projektnummer 1048171.
Nya gator och va-arbeten för nytt bostadsområde, Södertälje
Se tillhörande bostadsprojekt - Sabeln 3 projektnummer 1199780.
Nya gator och va-arbeten för nytt bostadsområde, Södertälje
Se tillhörande bostadsprojekt - Sporren projektnummer 945567.
Nya gator och va-arbeten för nytt bostadsområde, Södertälje
Se tillhörande bostadsprojekt - Tältvägen projektnummer 1073598.
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av verksamhet och rivning av bef verksamhet (bgn 131).
Nybyggnad av miljöhus m.m. i Södertälje
Projektet avser 11 miljöhus och installera 40 st moloker för hushållssopor i stadsdelen Ronna i Södertälje.
Nybyggnad av underjordsbehållare m.m. vid flerbostadshus i Södertälje
Projektet avser installation av 5 st 5 kbm stora underjordsbehållare för hushållssopor på Topasen 6, Fornhöjdsvägen 26-44 i Södertälje
Nytt exploateringsområde i Östertälje
Omfattar sanering, mark och anläggningsarbeten.
Nybyggnad av ställverk i Södertälje
Byte av befintligt 20 kV ställverk i station H6 Blombacka. Nytt ställverk ska byggas upp som simplex koppling förutom inkommande från transformatorer T1 och T2 som ska vara i duplex utförande. I entreprenaden ska det också ingå byte av krafttransformator T2.
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av industri och utvändig ändring på bef byggnad.
Nybyggnad av telestation i Södertälje
Bygglov för accessnod för bredband/stadsnät.
Nybyggnad av dansbana i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av dansbana.
Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadhus.
Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage/förråd/carport.
Nybyggnad av servering i Södertälje
Bygglov för uteservering.
Nybyggnad av transformatorstation i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation och rivning av bef transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av tågvärmetransformatorer.
Nybyggnad av telestation i Södertälje
Nybyggnad av teknikhus för sll, Nybyggnad av teknikhus för trv Södra 1:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Södertälje
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av barack i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering.
Nybyggnad av barack i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för evakueringsmoduler.
Nybyggnad av barack i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av byggbodar.
Nybyggnad av lager i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för tälthall för båtförvaring.
Nybyggnad av barack i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för uppställning av personalbod och verktygscontainer.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: