Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Sigtuna

Nybyggnad av bostäder i Rosersberg
6000-7000 nya bostäder.
Nybyggnad av hotell vid Arlanda
Restaurang, lobby/lounge, bar, vinterträdgård, takterrass.
Nybyggnad av flerbostadshus i Märsta, etapp 3
Ca 150-200 lägenheter planeras, samt parkeringsdäck.
Nybyggnad av villor & parhus i Sigtuna
Nybyggnad av 34 st villor och 15 radhus.
Nybyggnad av flerbostadhus i Sigtuna
Omfattningen av projektet baserat på en genomförd förstudie ca 7600 m2 BTA ljus varav 4900 m2 BOA, 350 m2 LOA och 50 garageplatser.
Nybyggnad av bostäder i Sigtuna
Byggstart avser markstart.
Nybyggnad av flerbostadshus med lokaler i centrala Märsta
Kulturtorget,Nybyggnad av bostäder i Märsta. Objektet avser nybyggnad av bostäder vid Kulturtorget i centrala Märsta. Projektet omfattar ett flerbostadshus om ca 5000 kvm BTA och ca 51 lägenheter, lokaler i gatuplanet samt 19 p-platser och lägenhetsförråd mm i källarvåningen.
Nybyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av industribyggnad.
Nybyggnad av förskola i Sigtuna
5-6 avdelningar, för 160 barn. Passivhus.
Nybyggnad av småhus, radhus och flerbostadshus i Skepptuna
Planer för 50 bostäder samt 10 bostadsenheter för äldreboende, gruppboende etc.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för flerbostadshus m 63 lägenheter samt träningsskola (sätuna 3:257, märsta 1:183 och 1:210).
Nybyggnad av bostäder i Steninge, Etapp 2
Nybyggnad av flerbostadshus med 74st lägenheter.
Nybyggnad av äldrebostäder i Sigtuna stadsängar, etapp 1
Nybyggnad av ca 40 bostäder i trygghetsboende och ca 60 lägenheter i äldreboende.
Nybyggnad av handel/service och flerbostadshus i Märsta
Rivning av befintligt handelshus. Nybyggnad med service och handel i bottenvåningen och bostäder ovanpå. Parkeringsgarage under byggnaderna.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna, etapp 1
Totalt i området ska ca 630 nya bostäder byggas, samt ca 27800 kvm BTA handel och centrumfunktioner.
Nybyggnad av stadsradhus och flerbostadshus i Märsta
7 stadsradhus och 1 flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Venngarn
Ca 30 bostäder planeras. Kommer att byggas etappvis med ca 10 bostäder/år.
Nybyggnad av bostäder i Steninge, Etapp 3
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av 15 st parhus, Steninge 1:36,1:37.
Nybyggnad av verkstad och kontor Arlandastad Sigtuna
Nybyggnad av verkstad och kontor Arlandastad.
Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Sigtuna
Nybyggnad av 20st lägenheter.
Infrastruktur för ny stadsdel i Sigtuna, Etapp 2 mfl
Totalt kommer ca 630 nya bostäder samt ca 27800 kvm BTA handel och centrumfunktioner byggas. Flera olika byggherrar kommer att bebygga området, upp till 20 enskilda etapper beroende på hur utformningen går.
Nybyggnad av bensinstation i Knivsta
Bensinstationen ska ha full service med butik och biltvättplatser.
Nybyggnad av parkering på Arlanda flygplats
ca 16 000 m2 ytor som ska i ordning ställas för ca 600 p-platser. Följande delar ingår i entreprenaden: Rivning av befintliga byggnader (kontors baracker) inom arbetsområdet. Omhändertagande av rivningsmaterial Markarbeten och kanalisation Beläggningsarbeten, Asfaltering, Elarbeten, ledningsdragning och uppsättande av belysningsstolpar. Upprätta avstängningsmaterial för arbetsområdet. Fundament och smidesarbeten för kommersiell parkering.
Nybyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om förhandsbesked för industrilokal, garage och parkering för lastbilar.
Förberedande markarbeten i Märsta, Etapp 3
Förberedande markarbeten med va, el och fjärrvärmedragning för 150-200 lägenheter.
Nybyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av industri-/lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för industribyggnad.
Exploatering för nya bostäder i Sigtuna
4-5 kedjehus och 1 friliggande villa.
Nybyggnad av lager i Sigtuna
Ansökan om bygglov för lagerlokal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av parhus, 7st.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sigtuna
Ansökan om förhandsbesked för långtidsparkering.
Nybyggnad av hotell i Sigtuna
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnation av hotell.
Nybyggnad av hotell i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av hotell/korttidsboende.
Nybyggnad av lager i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av industri-/ lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om förhandsbesked för stålhall och kontorsmoduler.
Nybyggnad av väg i Sigtuna
Ansökan om marklov för anslutningsväg (rosersberg 11:101 och 11:92).
Nybyggnad av skola i Sigtuna
Ansökan om bygglov för skola, förskola.
Nybyggnad av skola i Sigtuna
Ansökan om bygglov för skolpaviljong, tidsbegränsat t.o.m 2021-03-27.
Nybyggnad av skola i Sigtuna
Ansökan om bygglov för skolpaviljonger på ekilla skola, tidsbegränsat tom 2022-10-25.
Nybyggnad av kyrka i Sigtuna
Ansökan om bygglov för vandringskyrka, tidsbegränsat tom 2022-10-18.
Nybyggnad av barack i Sigtuna
Ansökan om bygglov tidsbegränsat för 2 personvagnar och en kontorsbod etablering i samband med arkeologisk undersökning.
Nybyggnad av skola i Sigtuna
Ansökan om bygglov tidsbegränsat för paviljonger.
Nybyggnad av lägenhet i Sigtuna
Ansökan om bygglov tidsbegränsat t o m 2018-02-30 för tillfällig byggnad av visningslägenhet.
Nybyggnad av skola i Sigtuna
Ansökan om bygglov tidsbegränsat t o m 2022-06-10 för paviljonger.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sigtuna
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnation av parkering.
Nybyggnad av automatstation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av truckdieselanläggning.
Nybyggnad av förråd i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybygnation av komplementbyggnad samt tillbyggnad av altan.
Nybyggnad av nätstation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sigtuna
Ansökan om bygglov för parkering.
Nybyggnad av pumpstation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för pumphus.
Nybyggnad av kallförråd i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av kallförråd.
Nybyggnad av förråd i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av komplementbyggnad och inglasning av två stycken balkonger.
Nybyggnad av ställverk i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av kontrollrumsbyggnad.
Nybyggnad av garage i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av garage och förråd.
Nybyggnad av förråd i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av barnvagnsförråd.
Nybyggnad av kontor i Sigtuna
Ansökan om bygglov för kontor/fikarum tidsbegränsat t o m 2023-03-31.
Nybyggnad av kylanläggning i Sigtuna
Anmälan om montage av nytt kylrum samt ändring av 2 stycken befitliga kylrum.
Nybyggnad av carport i Sigtuna
Ansökan om bygglov av carport och fem förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för 2 enbostadshus Rosersberg 10:39,10:302.
Nybyggnad av barack i Sigtuna
Ansökan om bygglov för 4st byggbodar tidsbegränsat t o m 2025-10-31.
Nybyggnad av barack i Sigtuna
Ansökan om bygglov för byggbodar tidsbegränsat t o m 2017-10-30.
Nybyggnad av enbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: