Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Sigtuna

Nybyggnad av bostäder i Rosersberg
6000-7000 nya bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Sigtuna, etapp 1:2
Längs Silvergatan planeras flerbostadshus. Kvarteren 1:23 och 1:24 ska inrymma stadsradhus och längst söderut planeras flerbostadshus i kvarteren 1:21 och 1:22. Detaljplaner 1:21, 1:22, 1:23, 1:24, 1:25, 1:26 och 1:27.
Nybyggnad av kontor, småindustrier mm vid Arlandastad
Projektet kommer att delas in i flera deletapper.
Nybyggnad av hotell vid Arlanda
Restaurang, lobby/lounge, bar, vinterträdgård, takterrass.
Nybyggnad av flerbostadshus i Märsta, etapp 3
Ca 150-200 lägenheter planeras, samt parkeringsdäck.
Nybyggnad av logistiklokaler på Arlanda flygplats, etapp 2
Ytterligare ca 110 000-120 000 kvm planeras. Hyresgäster saknas.
Nybyggnad av bostäder i Sigtuna, etapp 2:2
Detaljplaner 2:13, 2:21, 2:22, 2:23, 2:24, 2:25, 2:26 samt 2:27 a och 2:27 b.
Nybyggnad av hotell i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av hotell.
Nybyggnad av logistiklokaler på Arlanda flygplats, etapp 1
10 000-20 000 kvm planeras i en första etapp. Hyresgäster saknas.
Nybyggnad av villor & parhus i Sigtuna
Nybyggnad av 34 st villor och 15 radhus.
Nybyggnad av flerbostadhus i Sigtuna
Omfattningen av projektet baserat på en genomförd förstudie ca 7600 m2 BTA ljus varav 4900 m2 BOA, 350 m2 LOA och 50 garageplatser.
Nybyggnad av handel i Sigtuna, etapp 1:1
Detaljplaner 1:11 handel.
Nybyggnad av trafikledningscentral på Arlanda, Sigtuna
De båda byggnaderna ska sammankopplas med en 30 meter glasad passagegång samt med en kulvert för installationer och transporter. Den nya byggnaden och marken ska anpassas till ATCC Stockholm samt till den omkringliggande naturen i området. Byggnaden ska uppföras i totalt fyra plan med källare för teknik och installationer samt med två våningsplan för kontor, serverhallar och OP-rum. Vindsvåningen kommer att inrymma fläktrum. Den totala BTA för projektet är ca 2700 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus med lokaler i centrala Märsta
Avser nybyggnad av bostäder i Märsta. 51 lgh varav 20 lgh för seniorboende 55+ samt lokaler, ca 20 parkeringsplatser i garage. 4-8 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Märsta
Ca 80 lgh, både hyres- och bostadsrätter.
Nybyggnad av förskola i Sigtuna
5-6 avdelningar, för 160 barn. Passivhus.
Nybyggnad av småhus, radhus och flerbostadshus i Skepptuna
Planer för 50 bostäder samt 10 bostadsenheter för äldreboende, gruppboende etc.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för flerbostadshus m 63 lägenheter samt träningsskola (sätuna 3:257, märsta 1:183 och 1:210).
Nybyggnad av stadsradhus och flerbostadshus i Märsta
7 stadsradhus och 1 flerbostadshus.
Nybyggnad av industrilokaler i Rosersberg
Avser ca 45 ha mark för industribyggnader.
Nybyggnad av bostäder/förtätning i Odensala Kyrkby
Planerat för 10-12 radhus eller villor.
Nybyggnad av bostäder i Sigtuna, etapp 1
Nybyggnad av bostäder och äldreboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna, etapp 1
Totalt i området ska ca 630 nya bostäder byggas, samt ca 27800 kvm BTA handel och centrumfunktioner.
Nybyggnad av bostäder i Venngarn
Ca 30 bostäder planeras. Kommer att byggas etappvis med ca 10 bostäder/år.
Nybyggnad av parhus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av 15 st parhus, Steninge 1:36,1:37.
Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Sigtuna
Nybyggnad av 20st lägenheter.
Infrastruktur för ny stadsdel i Sigtuna, Etapp 2 mfl
Totalt kommer ca 630 nya bostäder samt ca 27800 kvm BTA handel och centrumfunktioner byggas. Flera olika byggherrar kommer att bebygga området, upp till 20 enskilda etapper beroende på hur utformningen går.
Nybyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om förhandsbesked för industrilokal, garage och parkering för lastbilar.
Nybyggnad av parkering på Arlanda flygplats
ca 16 000 m2 ytor som ska i ordning ställas för ca 600 p-platser. Följande delar ingår i entreprenaden: Rivning av befintliga byggnader (kontors baracker) inom arbetsområdet. Omhändertagande av rivningsmaterial Markarbeten och kanalisation Beläggningsarbeten, Asfaltering, Elarbeten, ledningsdragning och uppsättande av belysningsstolpar. Upprätta avstängningsmaterial för arbetsområdet. Fundament och smidesarbeten för kommersiell parkering.
Nybyggnad av kontor och lager i Sigtuna, etapp 2
Ansökan om bygglov för nybyggnad av kontor och lager.
Förberedande markarbeten i Märsta, Etapp 3
Förberedande markarbeten med va, el och fjärrvärmedragning för 150-200 lägenheter.
Nybyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av industrifastighet.
Nybyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av industri-/lagerbyggnad.
Nybyggnad av lager i Sigtuna
Ansökan om bygglov för lagerlokal.
Nybyggnad av väg i Sigtuna
Ansökan om marklov för anslutningsväg (rosersberg 11:101 och 11:92).
Nybyggnad av parkeringsplats i Sigtuna
Ansökan om förhandsbesked för långtidsparkering.
Nybyggnad av hotell i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av hotell/korttidsboende.
Nybyggnad av lager i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av industri-/ lagerbyggnad.
Nybyggnad av skola i Sigtuna
Ansökan om bygglov för skola, förskola.
Nybyggnad av skola i Sigtuna
Ansökan om bygglov för skolpaviljong, tidsbegränsat t.o.m 2021-03-27.
Nybyggnad av skola i Sigtuna
Ansökan om bygglov för skolpaviljonger på ekilla skola, tidsbegränsat tom 2022-10-25.
Nybyggnad av förråd i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillskapande av extra förråd.
Nybyggnad av barack i Sigtuna
Ansökan om bygglov tidsbegränsat för 2 personvagnar och en kontorsbod etablering i samband med arkeologisk undersökning.
Nybyggnad av skola i Sigtuna
Ansökan om bygglov tidsbegränsat för paviljonger.
Nybyggnad av lägenhet i Sigtuna
Ansökan om bygglov tidsbegränsat t o m 2018-02-30 för tillfällig byggnad av visningslägenhet.
Nybyggnad av skola i Sigtuna
Ansökan om bygglov tidsbegränsat t o m 2022-06-10 för paviljonger.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sigtuna
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnation av parkering.
Nybyggnad av kallförråd i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av kallförråd.
Nybyggnad av ställverk i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av kontrollrumsbyggnad.
Nybyggnad av automatstation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av truckdieselanläggning.
Nybyggnad av nätstation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nätstation.
Nybyggnad av pumpstation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för pumphus.
Nybyggnad av läktare i Sigtuna
Ansökan om bygglov för läktare.
Nybyggnad av förråd i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av barnvagnsförråd.
Nybyggnad av kylanläggning i Sigtuna
Anmälan om montage av nytt kylrum samt ändring av 2 stycken befitliga kylrum.
Nybyggnad av carport i Sigtuna
Ansökan om bygglov av carport och fem förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för 2 enbostadshus Rosersberg 10:39,10:302.
Nybyggnad av verkstad i Sigtuna
Ansökan o bygglov för ny byggnad för fordonskontroll.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: