Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Österåker

Nytt handels- och verksamhetsområde i Österåker, etapp 1
Marken kommer att exploateras av byggherren.

Nybyggnad av bostäder i Österåker
Totalt ca 400 bostäder, kommer att etappindelas.

Nybyggnad av bostäder på Täljöhalvön, etapp 3
Ca 1500 bostäder planeras i denna etapp.

Nybyggnad av bostäder på Täljöhalvön, etapp 4
Ca 450 bostäder planeras i denna etapp.

Nybyggnad av parhus i Åkersberga
Äganderätter vid Österåkers golfklubb.

Nybyggnad av bostäder på Täljöhalvön, etapp 2
Ca 170 bostäder planeras i denna etapp.

Nybyggnad av flerbostadshus i Åkersberga
Ca 150 lgh planeras.

Nybyggnad av flerbostadshus i Österåker, etapp 5-6

Nybyggnad av flerbostadshus i Åkersberga, etapp 1
Totalt ca 250 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Åkersberga, etapp 2
Totalt ca 250 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Åkersberga, etapp 3
Totalt ca 250 lägenheter.

Nybyggnad av parhus i Österåker
18 parhus

Nybyggnad av bostadsrätter i Åkersberga, etapp 3

Nybyggnad av flerbostadshus i Österåker, etapp 4

Nybyggnad av flerbostadshus i Åkersberga, etapp 3

Nybyggnad av flerbostadshus & handelshus i Österåker
Bostadsrätter. 13 lgh samt 400 kvm för lokaler/butiker.

Nybyggnad av enbostadshus vid Täljöviken, etapp 2
Nybyggnad av 33 enbostadshus på ca 160-180 kvm/st.

Nytt exploateringsområde på Brännbacken
Hela området är på totalt 84 hektar varav ca 50 hektar är kvartersmark. Marken ägs av Brännbacken Återvinning AB. Avtal ska tecknas med exploatör.

Nybyggnad av bostäder på Ljusterö, etapp 2
Mellan 20 och 30 st villor/parhus

Nybyggnad av grupphus i Österåker
Nybyggnad av 20 st enbostadshus och garage.

Nybyggnad av bostäder på Ljusterö, etapp 1
4 villor 132 kvm BOA, 5 enplanshus 94 kvm BOA, 16 minivillor 55 kvm BOA.

Nybyggnad av bollhall i Åkersberga

Ny landledning mellan Ljusterö (Murtsunda) & Mellansjö, et 4

Nybyggnad av studentlägenhet i Österåker
Nybyggnad av 24 st studentbostäder.

Nya överföringsledningar för kommunalt VA i Åkersberga
Projektet omfattar i huvudsak nyläggning av överföringsledningar för vatten och avlopp - ca 900 m samt nyanläggning av en avloppspumpstation.

Nybyggnad av regleringsdamm i Åkersberga
Avser anläggande av damm för reglering och sedimentering av dagvatten från Brännbackens industriområde.

Utbyggnad av kommunalt VA i Nolsjö på Ljusterö

Nybyggnad av parhus i Österåker

Nytt regionalt cykelstråk, Rydbo/Ullna

Nybyggnad av idrottsplats i Åkersberga

Nybyggnad av kaj i Åkersberga

Nybyggnad av båthallar i Åkersberga
Hamnkontor och hallar för vinterförvaring och service. Yta 1000-2000 kvm.

Nybyggnad av arkiv i Österåker
Nybyggnad av arkivlager.

Nybyggnad av konstgräsplan och/eller övertryckshall i Åkersberga
Avser möjligheten att anlägga konstgräsplan och/eller fotbollshall exempelvis högtryckshall som ska sättas upp inför vintern och plockas ned inför sommaren.

Nybyggnad av enbostadshus i Åkersberga, Stockholm

Nybyggnad av carport i Österåker
Nybyggnad av carport/förråd - bygglovfri åtgärd.

Nybyggnad av garage i Österåker
Nybyggnad av cykelgarage.

Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggnad av enbostadshus och garage.

Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av fritidshus i Österåker
Nybyggnad av fritidshus och gäststuga.

Nybyggnad av klubbhus i Österåker
Nybyggnad av klubbhus.

Nybyggnad av nätstation i Österåker
Nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av tvåbostadshus och carport/förråd.

Nybyggnad av växthus i Österåker
Nybyggnad av växthus.

Nybyggnad av återvinningsstation i Österåker
Nybyggnad av återvinningsstation.

Nybyggnad av markanläggning i Österåker
Marklov för markförändringar.

Nybyggnad av markanläggning i Österåker
Marklov för sprängning/markförändringar.

Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Förhandsbesked om nybyggnad av enbostadshus med framtida avstyckning.

Nybyggnad av brygga i Österåker
Strandskyddsdispens för anläggande av brygga.

Nybyggnad av flerbostadshus i Österåker
Strandskyddsdispens för modulbostäder.

Nybyggnad av parkeringsplats i Österåker
Tidsbegränsat lov för anläggande av parkeringsplats.

Nybyggnad av barack i Österåker
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av bodetablering (boendecontainers).

Nybyggnad av barack i Österåker
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av bodetablering och uppförande av skylt.

Nybyggnad av barack i Österåker
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av bodetablering t.o.m 2018-12-31.

Nybyggnad av barack i Österåker
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av bodetablering.

Nybyggnad av transformatorstation i Österåker
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av utbildningslokal i Österåker
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av två bodetableringar avsedd för undervisning.

Nybyggnad av parkeringsplats i Österåker
Tidsbegränsat lov för parkering t.o.m. 2017-12-31.

Nybyggnad av skola i Österåker
Tidsbegränsat lov för skolpaviljong.

Nybyggnad av telestation i Österåker
Tidsbegränsat lov för teknikbod.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Österåker
Uppförande av bullerplank.

Nybyggnad av mur i Österåker
Uppförande av mur.

Nybyggnad av plank i Österåker
Uppförande av plank.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: