Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Österåker

Nybyggnad av småhus och radhus i Åkersberga
Detaljplanen medger ca 160 bostäder i friliggande hus, kedjehus och radhus samt en tomt för förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus med garage i Åkersberga
4-5 våningar, 2 av husen är sammanbyggda med garage under, ny gc-väg ingår.
Nybyggnad av flerbostadshus i Österåker, etapp 6
Uppförande av flerbostadshus (kv. flaggspelet) med ca 60 lägenheter.
Nytt exploateringsområde på Brännbacken, Etapp 1
Denna del avser mark- och exploateringsarbeten på ca 110 000 m2. Marken ägs av Brännbacken Återvinning AB. Avtal ska tecknas med exploatör. Hela området är på totalt 84 hektar varav ca 50 hektar är kvartersmark.
Nybyggnad av enbostadshus vid Täljöviken, etapp 3+4
Etapp 3 och 4 byggs troligtvis samtidigt med 29 + 22 villor.
Nybyggnad av villor i Åkersberga
Avser nybyggnad av 20 villor.
Nybyggnad av industrihus i Österåker
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Nybyggnad av 5 enbostadshus, additionsbostad i komplementbyggnad samt förråd Svartgarn 2:557,2:563,2:556,2:555,2:554.
Nybyggnad av industrihus i Österåker
Nybyggnad av industribyggnad/lager för byggvaruhandel.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Förhandsbesked om nybyggnad av 7 enbostadshus.
Nybyggnad av arkiv i Österåker
Nybyggnad av arkivlager.
Nybyggnad av infartsväg, VA-anläggning mm i Åkersberga
En cirka 400 meter lång infartsväg ska byggas inklusive tillhörande VA-anläggning och belysning.
Nybyggnad av konstgräsplan och/eller övertryckshall i Åkersberga
Avser möjligheten att anlägga konstgräsplan och/eller fotbollshall exempelvis högtryckshall som ska sättas upp inför vintern och plockas ned inför sommaren.
Nybyggnad av va-ledning i Österåker
Anläggande av enskild va-anläggning Ättarö 1:114, Bolby 1:230.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Förhandsbesked om nybyggnad av fem enbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Österåker
Förhandsbesked om nybyggnad av flerbostadshus (lss-boende).
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Förhandsbesked om nybyggnad av tre enbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Nybyggnad av 5 enbostadshus samt additionsbostad i komplementbyggnad samt rivning av uthus Svartgarn 2:570, 2:569,2:568,2:571.
Nybyggnad av lägenhet i Österåker
Nybyggnad av additionsbostad i komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggnad av enbostadshus, garage och gäststuga samt rivning av befintligt hus.
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggnad av enbostadshus,additionsbyggnad i komplementbyggnad samt sjöbod.
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Österåker
Nybyggnad av fritidshus och bastu.
Nybyggnad av garage i Österåker
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av nätstation i Österåker
Uppförande av nätstation.
Nybyggnad av plank i Österåker
Uppförande av plank.
Nybyggnad av soprum i Österåker
Uppförande av sopbehållare.
Nybyggnad av sophus i Österåker
Uppförande av sopkärl.
Nybyggnad av transformatorstation i Österåker
Uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av parhus i Österåker
Förhandsbesked om nybyggnad av tvåbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggnad av 2 enbostadshus med vidbyggd carport samt uppförande av stödmur Storhagen 1:13,1:3.
Nybyggnad av växthus i Österåker
Nybyggnad av 2 st växthus.
Nybyggnad av nätstation i Österåker
Nybyggnad av 4 nätstationer Täljö 1:43,Tråsättra 1:14.
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Förhandsbesked om nybyggnad av enbostadshus med framtida avstyckning.
Nybyggnad av förråd i Österåker
Nybyggnad av redskapsbod.
Nybyggnad av mast i Österåker
Nybyggnad av telemast.
Nybyggnad av transformatorstation i Österåker
Nybyggnad av transformatorstation Gregersboda 1:22,Östanå 1:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Österåker
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av skärmtak i Österåker
Nybyggnad av väderskydd (cykelparkering) Berga 6:637,6:642.
Nybyggnad av brygga i Österåker
Strandskyddsdispens för anläggande av brygga.
Nybyggnad av regionnät i Österåker
Strandskyddsdispens för nedläggning av markkabel.
Nybyggnad av barack i Österåker
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av arbetsbod.
Nybyggnad av flerbostadshus i Österåker
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av tillfälligt boende Husby 3:3, Runö 7:108.
Nybyggnad av flyktingförläggning i Österåker
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av tillfälligt boende.
Nybyggnad av skärmtak i Österåker
Uppförande av 3 cykelparkeringar med tak- Tråsättra 1:14,1:15,.
Nybyggnad av va-ledning i Österåker
Anläggande av enskild va-anläggning.
Nybyggnad av parkeringsplats i Österåker
Anläggande av parkering.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: