Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Österåker

Nybyggnad av småhus och radhus i Åkersberga
Detaljplanen medger ca 160 bostäder i friliggande hus, kedjehus och radhus samt en tomt för förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Österåker
Avser 306 st hyreslägenheter i 7 huskroppar samt 11 st radhus i brf form.
Nybyggnad av flerbostadshus med garage i Åkersberga
Avser nybyggnad av 128 hyresrätter, 1 lokal samt parkeringshus med 45 platser.
Nybyggnad av bostäder på Täljöhalvön
Blandad bebyggelse. Omfattning oklar.
Nybyggnad av bostäder i Åkersberga
Avser totalt 52 st bostäder, både parhus, radhus, kedjehus och friliggande villor. Kommer att bli 23 st bostadsrätter och 29 st eget ägander. Bostäderna kommer vara Svanenmärkta.
Nybyggnad av flerbostadshus i Österåker, etapp 6
Uppförande av flerbostadshus (kv. flaggspelet) med ca 60 lägenheter.
Nytt område för industri, lager och upplag i Österåker
Hela området är på totalt 84 hektar varav ca 50 hektar är kvartersmark. Marken ägs av Brännbacken Återvinning AB. Exploatering: 1420763
Nybyggnad av flerbostadshus i Åkersberga
3 våningar plus souterrängvåning.
Ny avloppstunnel mellan Österåker - Täby
Avser utbyggnad av avloppssystemet i nordost. Utbyggnaden syftar till att ansluta avloppssystemen från Österåker och Vaxholm till Käppalaverket, att förstärka avloppssystemen i Täby kyrkby och Vallentuna.
Nybyggnad av bostäder i Åkersberga
Detaljplanen avser nybyggnad 8 parhus samt 1 länga med 6 radhuslägenheter. Finns även möjlighet för ombyggnad av befintlig byggnad till 3 st lägenheter eller kontor.
Nybyggnad av enbostadshus vid Täljöviken, etapp 3+4
Etapp 3 och 4 byggs troligtvis samtidigt med 29 + 22 villor.
Nybyggnad av villor i Åkersberga
Avser nybyggnad av 20 villor.
Exploatering av gata och park i Åkersberga
Avser exploatering av nya gator och parkmark inför byggnation.
Nybyggnad av fritidshus i Österåker
Även Timrarön 1:66 & 1:68.
Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av parhus i brf-form.
Nybyggnad av vårdbostad i Österåker
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Nybyggnad av 5 enbostadshus samt additionsbostad i komplementbyggnad samt rivning av uthus Svartgarn 2:570, 2:569,2:568,2:571.
Nybyggnad av exploateringsområde i Åkersberga
Centrala Åkersberga ska utvecklas till en mer attraktiv stad i samarbete mellan Österåkers kommun och berörda fastighetsägare m.fl. Målsättningen är att karaktären av Åkersbergas centrala delar ska omvandlas från förort till modern småstad. Området ska utvecklas till en blandad stadsmässig kvartersbebyggelse med fler bostäder och lokaler för service, kontor och andra verksamheter som tillvaratar det goda kommunikationsläget och områdets centrala placering.
Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av 7 st tvåbostadshus.
Nybyggnad av exploateringsområde mm i Åkersberga
Avser arbete för infrastruktur med grundläggning, sprängning, gata, vatten och avlopp för ca 26 bostäder.
Nybyggnad av va-ledning i Österåker
Anläggande av enskild va-anläggning Ättarö 1:114, Bolby 1:230.
Nybyggnad av va-ledning i Österåker
Anläggande av enskild va-anläggning.
Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av 5 tvåbostadshus Svartgarn 2:595,2:593,2:594,2:597,2:586.
Nybyggnad av idrottsplats i Österåker
Nybyggnad av idrottsanläggning.
Nybyggnad av servicebyggnad i Österåker
Förhandsbesked om nybyggnad av servicebyggnad och bryggor.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Nybyggnad av 15 enbostadshus och carport/förråd Svartgarn 2:628,2:634,2:630,2:629,2:621,2:622,2:619,2:181,2:626,2:620,2:624,2:625,2:637,2:627,2:636.
Nybyggnad av flerbostadshus i Österåker
Nybyggnad av 3 flerbostadshus.
Nybyggnad av kabel i Österåker
Strandskyddsdispens för nedläggning av markkabel.
Nybyggnad av barack i Österåker
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av arbetsbod.
Nybyggnad av barack i Österåker
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av arbetsbodar.
Nybyggnad av plank i Österåker
Uppförande av plank.
Nybyggnad av mur i Österåker
Uppförande av stödmurar vid gång- och cykelväg.
Nybyggnad av förråd i Österåker
Nybyggnad av växthus och redskapsskjul.
Nybyggnad av återvinningsstation i Österåker
Nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av brygga i Österåker
Strandskyddsdispens för anläggande av bryggdäck.
Nybyggnad av mast i Österåker
Nybyggnad av telemast samt 3 teknikbodar.
Nybyggnad av telestation i Österåker
Nybyggnad av teletorn med teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Österåker
Nybyggnad av transformatorstation (norrbacka).
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Förhandsbesked om nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av klubbhus i Österåker
Nybyggnad av klubbhus.
Nybyggnad av nätstation i Österåker
Nybyggnad av nätstation (n149075 säbyviken).
Nybyggnad av brygga i Österåker
Nybyggnad av brygga och bod.
Nybyggnad av cistern i Österåker
Nybyggnad av cistern.
Nybyggnad av skärmtak i Österåker
Nybyggnad av cykelparkering med tak.
Nybyggnad av fritidshus i Österåker
Nybyggnad av fritidshus och gäststuga.
Nybyggnad av fritidshus i Österåker
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av garage i Österåker
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av parkeringsplats i Österåker
Bygglov för anläggande av pakeringsplatser.
Nybyggnad av parkeringsplats i Österåker
Bygglov för anläggande av parkeringsplatser.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: