Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Österåker

Nytt handels- och verksamhetsområde i Österåker, etapp 1

Nybyggnad av bostäder i Österåker

Nybyggnad av bostäder på Täljöhalvön, etapp 3

Nybyggnad av bostäder på Täljöhalvön, etapp 4

Nybyggnad av bostäder på Täljöhalvön, etapp 2

Nybyggnad av flerbostadshus i Åkersberga

Nybyggnad av flerbostadshus i Österåker, etapp 5-6

Nybyggnad av parhus i Österåker

Nybyggnad av grupphus i Österåker

Nybyggnad av flerbostadshus i Österåker, etapp 4

Nybyggnad av enbostadshus vid Täljöviken, etapp 2

Nybyggnad av småhus i Åkersberga

Nytt exploateringsområde på Brännbacken

Nybyggnad av bostäder på Ljusterö, etapp 1

Nybyggnad av bollhall i Åkersberga

Ny planskild korsning vid Roslagsbanan i Åkersberga

Utbyggnad av Roslagsbanan vid Åkersberga station

Nybyggnad av affärshus i Österåker

Ny landledning mellan Ljusterö (Murtsunda) & Mellansjö, et 4

Nybyggnad av studentlägenhet i Österåker

Utbyggnad av kommunalt VA i Nolsjö på Ljusterö

Nybyggnad av regleringsdamm i Åkersberga

Nybyggnad av idrottsplats i Åkersberga

Nybyggnad av kaj i Åkersberga

Nybyggnad av båthallar i Åkersberga

Nya överföringsledningar för kommunalt VA i Åkersberga

Nybyggnad av förvaltningslokal i Österåker

Nybyggnad av garage i Österåker

Nybyggnad av parkeringsplats i Österåker

Nybyggnad av plank i Österåker

Nybyggnad av telestation i Österåker

Nybyggnad av transformatorstation i Österåker

Nybyggnad av utbildningslokal i Österåker

Nybyggnad av växthus i Österåker

Nybyggnad av återvinningsstation i Österåker

Nybyggnad av klubbhus i Österåker

Nybyggnad av markanläggning i Österåker

Nybyggnad av mur i Österåker

Nybyggnad av nätstation i Österåker

Nybyggnad av fritidshus i Österåker

Nybyggnad av flerbostadshus i Österåker

Nybyggnad av barack i Österåker

Nybyggnad av carport i Österåker

Nybyggnad av enbostadshus i Österåker

Nybyggnad av brygga i Österåker

Nybyggnad av bulleravgränsare i Österåker

Nybyggnad av skola i Österåker

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: