Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Österåker

Nybyggnad av enbostadshus i Österåker

Nybyggnad av bostäder i Åkersberga
163 bostäder, både parhus, radhus, kedjehus och friliggande villor. Kommer att bli både bostadsrätter och eget ägande.

Nybyggnad av flerbostadshus med garage i Åkersberga
4-5 våningar, 2 av husen är sammanbyggda med garage under, ny gc-väg ingår.

Nybyggnad av bostäder på Täljöhalvön
Blandad bebyggelse. Omfattning oklar.

Nybyggnad av parhus i Österåker
18 parhus

Nybyggnad av flerbostadshus i Åkersberga
3 våningar plus souterrängvåning.

Nybyggnad av bostadsrätter i Åkersberga, etapp 3

Nybyggnad av enbostadshus vid Täljöviken, etapp 3

Nybyggnad av enbostadshus vid Täljöviken, etapp 4-6

Nytt exploateringsområde på Brännbacken, Etapp 1
Denna del avser mark- och exploateringsarbeten på ca 110 000 m2. Marken ägs av Brännbacken Återvinning AB. Avtal ska tecknas med exploatör. Hela området är på totalt 84 hektar varav ca 50 hektar är kvartersmark.

Nybyggnad av villor i Åkersberga
Avser nybyggnad av 20 villor.

Nybyggnad av bostäder på Ljusterö, etapp 1
4 villor 132 kvm BOA, 5 enplanshus 94 kvm BOA, 16 minivillor 55 kvm BOA.

Nybyggnad av grupphus i Österåker
Nybyggnad av 20 st enbostadshus och garage.

Nybyggnad av bollhall i Åkersberga

Nybyggnad av butik i Österåker
Nybyggnad av butik/båthall, verkstad och förråd samt rivning av varvsbyggnader.

Nybyggnad av gruppbostad i Åkersberga

Nybyggnad av industrihus i Österåker
Nybyggnad av industribyggnad.

Nya överföringsledningar för kommunalt VA i Åkersberga
Projektet omfattar i huvudsak nyläggning av överföringsledningar för vatten och avlopp - ca 900 m samt nyanläggning av en avloppspumpstation.

Nybyggnad av grupphus i Österåker
Förhandsbesked om nybyggnad av 7 enbostadshus.

Nybyggnad av parhus i Österåker

Nytt regionalt cykelstråk, Rydbo/Ullna

Nybyggnad av kaj i Åkersberga

Nybyggnad av båthallar i Åkersberga
Hamnkontor och hallar för vinterförvaring och service. Yta 1000-2000 kvm.

Nybyggnad av arkiv i Österåker
Nybyggnad av arkivlager.

Nybyggnad av infartsväg, VA-anläggning mm i Åkersberga
En cirka 400 meter lång infartsväg ska byggas inklusive tillhörande VA-anläggning och belysning.

Nybyggnad av enbostadshus i Åkersberga, Stockholm

Nybyggnad av flerbostadshus i Österåker
Förhandsbesked om nybyggnad av flerbostadshus (lss-boende).

Nybyggnad av grupphus i Österåker
Förhandsbesked om nybyggnad av tre enbostadshus.

Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Förhandsbesked om nybyggnad av enbostadshus med framtida avstyckning.

Nybyggnad av markanläggning i Österåker
Marklov för markförändringar.

Nybyggnad av markanläggning i Österåker
Marklov för sprängning/markförändringar.

Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggnad av 2 enbostadshus med vidbyggd carport samt uppförande av stödmur Storhagen 1:13,1:3.

Nybyggnad av växthus i Österåker
Nybyggnad av 2 st växthus.

Nybyggnad av nätstation i Österåker
Nybyggnad av 4 nätstationer Täljö 1:43,Tråsättra 1:14.

Nybyggnad av lägenhet i Österåker
Nybyggnad av additionsbostad i komplementbyggnad.

Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggnad av enbostadshus och garage.

Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggnad av enbostadshus, garage och gäststuga samt rivning av befintligt hus.

Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av brygga i Österåker
Strandskyddsdispens för anläggande av brygga.

Nybyggnad av regionnät i Österåker
Strandskyddsdispens för nedläggning av markkabel.

Nybyggnad av barack i Österåker
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av arbetsbod.

Nybyggnad av parkeringsplats i Österåker
Tidsbegränsat lov för parkering t.o.m. 2017-12-31.

Nybyggnad av skola i Österåker
Tidsbegränsat lov för skolpaviljong.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Österåker
Uppförande av bullerplank.

Nybyggnad av mur i Österåker
Uppförande av mur.

Nybyggnad av plank i Österåker
Uppförande av plank.

Nybyggnad av sophus i Österåker
Uppförande av sopkärl.

Nybyggnad av nätstation i Österåker
Nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av förråd i Österåker
Nybyggnad av redskapsbod.

Nybyggnad av transformatorstation i Österåker
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av tvåbostadshus och carport/förråd.

Nybyggnad av skärmtak i Österåker
Nybyggnad av väderskydd (cykelparkering) Berga 6:637,6:642.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: