Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Nynäshamn

Nybyggnad av ro-ro & containerhamn i Stockholm-Norvik
Projekteringen för masshanteringen är färdig, vilket innebär att projekteringshandlingarna för masshanteringen ska ligga till grund för en del av utförandet i byggstadiet. Hela projektet är idag uppdelat på fyra delprojekt. Delprojekten är Masshantering, Vatten och Konstbyggnader, Infrastruktur (innefattar även BEST för järnväg samt mark och Konstbyggnader på kommunens mark), samt Byggnader. Totalt ca 1400 kajmeter, 7 st kajplatser, 4-5 containerkranar, ca 44 ha. Muddringen omfattar uppskattningsvis följande volymer: · bergschakt ca 200 000 m3 · schakt av fyllning av sprängsten ca 200 000 m3 · schakt av friktionsjord ca 20 000 m3 · schakt av mjuka massor ca 700 000 m3.

Förberedande markarbeten inför logistik & företagspark i Norvik
Totalt 410 000 kvm exploaterbar yta.

Nybyggnad av logistik & företagspark i Norvik
Totalt 410 000 kvm exploaterbar yta.

Nytt industrispår till Stockholm-Nynäshamn hamn
Entreprenadkostnad ca 400 mkr. Ca 3 km långt industrispår.

Nybyggnad av punkthus, hyresbostäder, Nynäshamn
2 st punkthus, 6-8 st våningar.

Nybyggnad av stadsradhus i Nynäshamn

Nybyggnad av radhus i Nynäshamn

Nybyggnad av förskola på Nickstahöjden i Nynäshamn
Plats för ca 120 barn

Nybyggnad av flerbostadshus i Nynäshamn

Nybyggnad av bostäder i Nynäshamn
Egen pool, uteplatser och odlingar.

Nybyggnad av seniorvillor i Sorunda

Nybyggnad av paviljonger till förskola i Nynäshamn
Avser 2 avdelningar.

Nybyggnad av paviljonger till grundskola i Nynäshamn
Avser utökning av klassrum.

Nybyggnad av paviljongsmoduler i Nynäshamn
Fyra avdelningar med allrum, lekrum mm samt klassrum, grupprum mm

Nybyggnad av maskinhall i Nynäshamn

Nybyggnad av parkeringsplats i Nynäshamn
Bygg övrigt - 6 st parkeringsplatser.

Nybyggnad av barack i Nynäshamn
Bygg övrigt - bodar.

Nybyggnad av butik i Nynäshamn
Bygg övrigt - provisorisk butik för service station.

Nybyggnad av toalett i Nynäshamn
Bygg övrigt - wc-byggnad.

Nybyggnad av förråd i Nynäshamn
Ansökan om bygglov för nybyggnad av rastbod.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: