Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Nynäshamn

Nytt industrispår till Stockholm-Nynäshamn hamn
Entreprenadkostnad ca 400 mkr. Ca 3 km långt industrispår.

Utbyggnad av kommunalt vatten/avlopp i Nynäshamns kommun, et 1
Projektet innefattar gemensamhetsanläggningar med ledningsnät, reningsverk och vattenverk eller avsaltningsanläggningar. Detta projekt ingår i kommunens långsiktiga planering för vatten och avlopp i Nynäshamns kommun, en sk VA-strategi är upprättad. Strategin innebär att kommunen inom de närmaste 20-30 åren etappvis kommer att bygga ut kommunalt vatten och avlopp för att kunna ansluta de områden som har störst behov.

Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Nynäshamn
Nybyggnad av ca 94 st bostadsrätter i flerbostadshus och radhus.

Exploateringsområde för bostäder/verksamhetsområde i Ösmo
Ca 350 bostäder, kontor och handel planeras på området. Ny gång och cykelväg som sträcker sig från Källberga till Ösmo.

Nybyggnad av radhus i Nynäshamn

Nybyggnad av förskola på Nickstahöjden i Nynäshamn
Plats för ca 120 barn

Nybyggnad av stadsradhus i Nynäshamn

Nybyggnad av förskola i Nynäshamn
Blir en förskola med ca 120 st barn.

Nybyggnad av omformarhall och elektrisk anslutning i Ösmo
Omformarhallar inkl spår samt nödvändiga anpassningar mot befintlig elkraftanläggning.

Nybyggnad av bostäder i Nynäshamn
Egen pool, uteplatser och odlingar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nynäshamn
Avser nybyggnad av flerbostadshus (SABOS Kombohus Flex) i 4 våningar med indragen vindsvåning (5:e våningsplanet är avsteg från detaljplanen).

Nybyggnad av paviljonger till grundskola i Nynäshamn
Avser utökning av klassrum.

Nybyggnad av paviljonger till förskola i Nynäshamn
Avser 2 avdelningar.

Nybyggnad av affärshus i Nynäshamn
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industri/affärsverksamhet.

Nybyggnad av parhus i Nynäshamn
Ansökan om bygglov för nybyggnad av parhus, Marsta 4:31 - 4:43 (8 Fastigheter).

Nybyggnad av parhus i Nynäshamn
Ansökan om bygglov för nybyggnad av parhus,.

Nybyggnad av förråd i Nynäshamn
Ansökan om bygglov för nybyggnad av rastbod.

Nybyggnad av enbostadshus i Nynäshamn
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av fritidshus i Nynäshamn
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus.

Nybyggnad av enbostadshus i Nynäshamn
Ansökan om nybyggnad av två enbostadshus Grödby 1:49,1:50.

Nybyggnad av enbostadshus i Nynäshamn
Ansökan om bygglov för enbostadshus, eldstad och rökkanal.

Nybyggnad av förråd i Nynäshamn
Ansökan om bygglov för komplementbyggnad.

Nybyggnad av mast i Nynäshamn
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 72 meter antennbärare och två stycken teknikbodar med uppgift om kontrollansvarig samt certifikat, situationsplan, mastritning, fasadritning samt planritning för bodar.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: