Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Nynäshamn

Nytt industrispår till Stockholm-Nynäshamn hamn
Entreprenadkostnad ca 400 mkr. Ca 3 km långt industrispår.

Exploateringsområde för bostäder/verksamhetsområde i Ösmo
Ca 350 bostäder, kontor och handel planeras på området. Ny gång och cykelväg som sträcker sig från Källberga till Ösmo.

Nybyggnad av radhus i Nynäshamn

Nybyggnad av stadsradhus i Nynäshamn

Nybyggnad av omformarhall och elektrisk anslutning i Ösmo
Omformarhallar inkl spår samt nödvändiga anpassningar mot befintlig elkraftanläggning.

Nybyggnad av bostäder i Nynäshamn
Egen pool, uteplatser och odlingar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nynäshamn
Avser nybyggnad av flerbostadshus (SABOS Kombohus Flex) i 4 våningar med indragen vindsvåning (5:e våningsplanet är avsteg från detaljplanen).

Nybyggnad av affärshus i Nynäshamn
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industri/affärsverksamhet.

Nybyggnad av paviljonger till grundskola i Nynäshamn
Avser utökning av klassrum.

Nybyggnad av paviljonger till förskola i Nynäshamn
Avser 2 avdelningar.

Nybyggnad av paviljongsmoduler i Nynäshamn
Fyra avdelningar med allrum, lekrum mm samt klassrum, grupprum mm

Nybyggnad av industrihus i Nynäshamn
Nybyggnad av industribyggnad maskinhall.

Nybyggnad av parhus i Nynäshamn
Ansökan om bygglov för nybyggnad av parhus, Marsta 4:31 - 4:43 (8 Fastigheter).

Nybyggnad av parhus i Nynäshamn
Ansökan om bygglov för nybyggnad av parhus,.

Nybyggnad av förråd i Nynäshamn
Ansökan om bygglov för nybyggnad av rastbod.

Nybyggnad av enbostadshus i Nynäshamn
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av fritidshus i Nynäshamn
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus.

Nybyggnad av enbostadshus i Nynäshamn
Ansökan om nybyggnad av två enbostadshus Grödby 1:49,1:50.

Nybyggnad av enbostadshus i Nynäshamn
Ansökan om bygglov för enbostadshus, eldstad och rökkanal.

Nybyggnad av förråd i Nynäshamn
Ansökan om bygglov för komplementbyggnad.

Nybyggnad av mast i Nynäshamn
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 72 meter antennbärare och två stycken teknikbodar med uppgift om kontrollansvarig samt certifikat, situationsplan, mastritning, fasadritning samt planritning för bodar.

Nybyggnad av parkeringsplats i Nynäshamn
Bygg övrigt - 6 st parkeringsplatser.

Nybyggnad av barack i Nynäshamn
Bygg övrigt - bodar.

Nybyggnad av butik i Nynäshamn
Bygg övrigt - provisorisk butik för service station.

Nybyggnad av toalett i Nynäshamn
Bygg övrigt - wc-byggnad.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: