Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Nynäshamn

Nybyggnad av logistik & företagspark i Norvik
Totalt 410 000 kvm exploaterbar yta.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nynäshamn
Avser nybyggnad av flerbostadshus (SABOS Kombohus Flex) i 4 våningar med indragen vindsvåning (5:e våningsplanet är avsteg från detaljplanen).
Nybyggnad av bostäder i Nynäshamn
Egen pool, uteplatser och odlingar.
Nybyggnad av paviljongsmoduler i Nynäshamn
Fyra avdelningar med allrum, lekrum mm samt klassrum, grupprum mm
Nybyggnad av Tullvisitationsbyggnad i Stockholm-Nynäshamn hamn
Det kommer att byggas 5 olika byggnader på området, denna avser tullvisitationsbyggnaden.
Nybyggnad av parkeringsdäck i Nynäshamn
Planerat projekt där vi söker totalentreprenör för ytterligare information. Oklar byggstart.
Nybyggnad av omformarhall i Ösmo
Byggnation av en helt ny hall med tillhörande markarbeten samt markarbeten för kabelförläggning. VVS och vissa ventilationsinstallationer ingår.
Nybyggnad av industrihus i Nynäshamn
Nybyggnad av industribyggnad/tvätthall samt rivningslov.
Nybyggnad av affärshus i Nynäshamn
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industri/affärsverksamhet.
Nybyggnad av grupphus i Nynäshamn
Nybyggnation 5 enbostadshus Grödby 1:53,1:43,1:51,1:52,1:42.
Nybyggnad av enbostadshus i Nynäshamn
Nybyggnation enbostadshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Nynäshamn
Nybyggnation transformatorstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Nynäshamn
Nybyggnation återvinningsstation.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Nynäshamn
Nybyggnad av avloppspumpstation.
Bulleråtgärder längs Nynäsbanan
Bulleråtgärder på Nynäsbanan med anledning av godstrafik till och från Norviks hamn.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: