Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Nykvarn

Nybyggnad av bostäder i Nykvarn
Det planeras att byggas 25 bostäder per år från 2017.
Nybyggnad av lager i Nykvarn
Nybyggnad av logistikbyggnad.
Nybyggnad av mellanstadieskola, 4-6, i Furuborg, etapp 2
Etapp 1, projnr 874404. Ca 150-170 st elever.
Förnyelse av Nykvarn centrum, etapp 2
Flerbostadshus med handel i botten samt parkeringsgarage under mark. Totalt ca 300 lgh. Kommer troligtvis bli 5 etapper.
Nybyggnad av radhus i Nykvarn, etapp 1
Nybyggnad av radhus och markarbeten.
Nybyggnad av industrihus i Nykvarn
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av radhus i Nykvarn
Projektet avser nybyggnation av 5-6 radhus.
Nybyggnad av vattentorn i Nykvarn
Avser att på totalentreprenad utföra ett nytt vattentorn med en volym på 3000 m3.
Utbyte av konstgräs i Furubergsområdet, Nykvarn
Trädgårdsvägen/Björkhemsvägen. Planen innehåller idag 11-mannaplan som även är linjerad för 7 och 9-manna.
Nybyggnad av förråd i Nykvarn
Uppförande av byggnad för hundar vid rastgården.
Nybyggnad av transformatorstation i Nykvarn
Nybyggnad av transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: