Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Nykvarn

Nybyggnation av bostäder och förskola i Nykvarn

Nybyggnad av flerbostadshus i Nykvarn

Nybyggnad av lager i Nykvarn
Nybyggnad av logistikbyggnad.

Nybyggnad av mellanstadieskola, 4-6, i Furuborg, etapp 2
Ca 150-170 st elever.

Förnyelse av Nykvarn centrum, etapp 2
Flerbostadshus med handel i botten samt parkeringsgarage under mark. Totalt ca 300 lgh. Kommer troligtvis bli 5 etapper.

Nybyggnad av bostäder i Nykvarn

Nybyggnad och rivning av förskola i Nykvarn
Ny förskola samt rivning av den gamla.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nykvarn
Tre hus på sju eller åtta våningar mellan Centrumvägen och sina befintliga hyreshus.

Nybyggnad av bensinstation vid trafikplats Nykvarn
Bensinstationen ska ha full service med butik och fyra biltvättplatser.

Nybyggnad av vattenreservoar i Nykvarn

Exploatering och nybyggnad av lager i Hällby, Nykvarn
Exploatering av 10000 kvm byggbar markyta.

Nybyggnad av radhus i Nykvarn
Projektet avser nybyggnation av 5-6 radhus.

Nybyggnad av kontor i Nykvarn
Kontor, ersättningsbyggnad pga brand.

Nybyggnad av vattentorn i Nykvarn
Avser att på totalentreprenad utföra ett nytt vattentorn med en volym på 3000 m3.

Nybyggnation av trappa i Nykvarn

Nybyggnad av GC-väg i Nykvarn

Nybyggnad av enbostadshus i Nykvarn
Nybyggnad av 2 st hästgårdar inkl mangårdsbyggnad, flygelbyggnad samt ekonomibyggnad.

Nybyggnad av maskinhall i Nykvarn
Nybyggnad av maskinhall.

Nybyggnad av radhus i Nykvarn
Nybyggnad av radhus och markarbeten.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nykvarn
Nybyggnad av två flerbostadshus 8 lgh.

Nybyggnad av elverk i Nykvarn
Nybyggnad av reservkraftbyggnad.

Nybyggnad av transformatorstation i Nykvarn
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av pumpstation i Nykvarn
Nybyggnad av pumphus.

Nybyggnad av avloppspumpstation i Nykvarn
Schakt för pumpstation samt byggnad för överbyggnad.

Nybyggnad av parkeringsplats i Nykvarn
Uppförande av tillfällig parkeringsplats.

Nybyggnad av enbostadshus i Nykvarn
Nybyggnad av enbostadshus, gäststuga och ateljé.

Nybyggnad av skärmtak i Nykvarn
Montering av 8 st enkeltak och 1 st hörntak.

Nybyggnad av markanläggning i Nykvarn
Inhägnad uppställningsyta för bilar.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: