Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Norrtälje

Nyb av flerbostadshus, butiker, restaurang mm i Norrtälje
Omfattar ca 315 lägenheter i 2,5 plan, 13000 kvm butiker, restauranger och caféer i markplan, parkeringsgarage för ca 500 bilar, ny bussterminal, gågator och större torgyta.

Nybyggnad av bostäder vid Norrtälje Hamn
Hyresrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Avser nybyggnad av ca 150 - 200 hyresrätter.

Nybyggnad av punkthus på Öster Knutby, Norrtälje
Hyresrätter i punkthus med 2-6 våningar, totalt ca 113 lgh planeras.

Nybyggnad av flerbostadshus i Rimbo
Nybyggnad av ca 200st bostadsrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje hamn
60-tal lgh, kontorslokaler och en restaurang. Garage.

Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje, etapp 3
1 hus med 3 trappuppgångar, 46 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Rimbo
Nybyggnad av ca 100st hyresrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus och kontor i Norrtälje
4-5 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje hamn, etapp 1
Bostadsrätter. Upp till 16 våningar höga hus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje hamn, etapp 2
Bostadsrätter. Upp till 16 våningar höga hus.

Nytt industriområde i Älmsta

Nybyggnad av va-ledningar på Västanvik

Nybyggnad av seniorboende på Rådmansö
3 lgh/hus, bostadsrätter.

Nybyggnad av äldreboende i Norrtälje
3 våningar samt vindsvåning.

Nybyggnad av radhus och lägenheter på Blidö
18 radhus och 6 lägenheter i flerbostadshus.

Nybyggnad av va-ledning i Bergshamra by

Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje, etapp 4

Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje, etapp 5

Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av flerfamiljshus (24 lägenheter) samt anslutning till kommunalt va.

Nybyggnad av sporthotell i Norrtälje
Ett 40-tal rum.

Nybyggnad av bilhall i Åkersberga
Nybyggnad av bilhall och lokaler för handel på yta av ca 15000 kvm. Kan ev etappindelas.

Nybyggnad av radhus i Norrtälje

Nybyggnad av flerbostadshus i Rimbo

Nybyggnad av bro i Norrtälje
Fyra arkitektbyråerna som blivit utvalda och fått i uppdrag att ta fram varsitt förslag för bron. Avser en ny bro över hamnbassängen mellan den nya stadsdelen och socitetsparken.

Nybyggnad av grupphus på Björnö, Norrtälje, Etapp 1
Totalt kommer det bli ca 85 bostäder. Omfattning per etapp är ej fastställd.

Nybyggnad av radhus i Norrtälje
Nybyggnad av 20st radhus.

Utbyggnad av VA-ledningsnät i Grisslehamn
Nya vatten- och spillvattenledningar ska byggas ut i norra delen av Grisslehamn. Ledningsnätet ska byggas som ett självfallssystem med tre planerade nya pumpstationer. Ungefär 60 st nya förbindelsepunkter ska byggas.

Nybyggnad av förskola i Norrtälje

Nybyggnad av förskola i Solbacka, Norrtälje

Nybyggnad av vattenledning, gata mm i Norrtälje
Avser ny-/ ombyggnad av gata, gc-väg och belysning. Även va-arbeten, rörförläggning, el och kommunikation. I uppdraget ingår även bygge av pumpstation och anläggning av krossdiken för dagvattenhantering.

Nybyggnad av parhus i Norrtälje
Nybyggnad av 5 parhus, 10st lägenheter.

Nybyggnad av utloppsledning i Norrtälje
Totalentreprenaden omfattar nybyggnad av en ca 800 lång utloppsledning PE 560, varav ca 720 m i vatten, mynnande på ett vattendjup om 22 m. I entreprenaden ingår också utförandet av en utloppsbrunn och en avluftningsbrunn.

Nybyggnad av vårdbostad i Rimbo

Anläggande av gång- och cykelväg längs väg 282 mellan Edsbro-Lummevi
Projektet avser trafiksäkerhetsåtgärder, anläggande av en gc-väg längs väg 282.

Nybyggnad av va-ledning i Bergshamra centrala

Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.

Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad och rivning av befintlig industribyggnad.

Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje, Etapp 1
Avser nybyggnad av 1 st visningshus och 1 st carport.

Nybyggnad av verkstad i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad (maskinhall/verkstad).

Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och förråd (6 st lägenheter).

Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerfamiljshus (4 lägenheter).

Nybyggnad av förskola i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av förskola.

Nybyggnad av friggebod i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av grillkåta/grillstuga samt installation av eldstad.

Nybyggnad av carport i Norrtälje kommun
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (carport).

Nybyggnad av bulleravgränsare i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av lokal bullerskyddsskärm Kaggeboda 6:2, Aspnäs 1:17.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av lokal bullerskyddsskärm.

Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av lusthus.

Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av plank i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av plank.

Nybyggnad av pumpstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av pumpstation.

Nybyggnad av telestation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av teknikbod som placeras intill en befintlig mast tillhörande svenska umts nät ab (site-id: 20820).

Nybyggnad av telestation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.

Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (ersätter gammal stolpstation i området).

Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av pumpstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av tryckstegringsstation.

Nybyggnad av vindkraftverk i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av vindkraftverk.

Nybyggnad av återvinningsstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation (befintlig återvinningsstation med tidsbegränsat lov).

Nybyggnad av mast i Norrtälje
Bygglov för resning av mast.

Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation (erätter gammal station i området).

Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av småbåtshamn i Norrtälje
Bygglov småbåtshamn.

Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov - strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av skärmtak i Norrtälje
Bygglov för fasadändring (skärmtak).

Nybyggnad av telestation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av mobiltorn med 2 stycken teknikbod.

Nybyggnad av parkeringsplats i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av asfalterad parkeringsplats (53 stycken platser).

Nybyggnad av telestation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av basstation med ett torn och tre teknikbodar.

Nybyggnad av carport i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av carport.

Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av en nätstation.

Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport med förråd samt installation av eldstad/rökkanal.

Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage med förråd samt installation av eldstad/rökkanal.

Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage samt installation av eldstad.

Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.

Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och installation av eldstad samt nybyggnad av carport.

Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt garage och schaktning för trädfyllning och anmälan om installation av eldstad.

Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av telestation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av ett 42m högt ostagat fackverkstorn och två teknikbodar.

Nybyggnad av barack i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för byggbodsetablering söks t.o.m 2017-12-30.

Nybyggnad av parkeringsplats i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av asfalterad parkeringsplats (söks t.o.m. 2021-12-31).

Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av byggbodar söks t.o.m 2017-12-30.

Nybyggnad av barack i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad bodetablering söks t.o.m. 2017-10-01.

Nybyggnad av barack i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för uppsättning av modulenheter ( söks t.o.m. 2021-12-30).

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: