Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Norrtälje

Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Avser nybyggnad av ca 150 - 200 hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus och rad-/par-/kedjehus i Norrtälje
Minst 15250 m2 ljus BTA, bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Minst 15250 m2 ljus BTA, hyresrätter, ca 200 bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Norrtälje
Planer finns för ca 100 bostäder.
Nybyggnad av handelsområde i Nordrona, Norrtälje, etapp 3
Denna etapp avser Hus A, 4700kvm och Hus B, 9600kvm.
Nybyggnad av radhus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerfamiljshus (17 stycken radhus).
Nybyggnad av bostäder i Norrtälje
Planer finns för ca 60 bostäder.
Nybyggnad av brandstation i Norrtälje
Nybyggnad av huvudbrandstation på ca 5600 kvm. Brandstationen lagerhåller, reparerar och tvättar/rengör material från kommunens fyra mindre brandstationer. Stationen kommer även att inrymma kommunens serverhall och vara kommunens reserv ledningsplats, tvätthall för fordon med reningsanläggning, verkstadslokal för fordon. Stommen kommer vara hdf stål stomme och taket kommer bestå av både sedum och trp plåt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje hamn, etapp 1
Bostadsrätter. Upp till 16 våningar höga hus.
Nybyggnad av skola och kulturscen i Rimbo
Avser nybyggnad av skola för ca 350 elever i årskurs F-3 med tillagningskök och kultur/musikskola. I direkt anslutning till skolan byggs en kulturscen med en kapacitet för ca 350 besökare. Miljöbyggnad silver
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av flerfamiljshus (24 lägenheter) samt anslutning till kommunalt va.
Nybyggnad av parhus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av parhus, hus a, b och c inom fastigheterna gurkan 1-2 och rödbetan 1-4.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Flerbostadshus med 15 lägenheter
Nybyggnad av bro i Norrtälje
Avser en ca 70m lång öppningsbar gång- och cykelbro över hamnbassängen mellan den nya stadsdelen och socitetsparken.
Nybyggnad av restaurang på Tjockö
25 x 9 meter, 1,5 våning.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje, Etapp 2
Bygglov för nybyggnad av 9 st enbostadshus med förråd och carport inom fastigheterna libbersmora 1:30-1:38.
Nybyggnad av deponi i Norrtälje kommun
Avser röjning, planering och en geologisk barriär för bottentätning samt vallar konstrueras av deponi. Utbyggnaden omfattar ca 8 600 m2 bottenyta med plats för ca 60 000 m3 avfall samt ca 10 000 m3 asbestavfall och beräknas vara klar vintern 2017/2018. Ytterligare ca 14 000 m2 ska endast röjas och planeras. Entreprenaden omfattar också anläggande av byggväg, anläggande av ytvattendike samt anläggande av pumpstation för lakvatten.
Nybyggnad av terminal för sopsug i Norrtälje
Avser nybyggnad av en terminalbyggnad för sopsug i Norrtälje hamn med tillhörande markarbeten på lstgård.
Nybyggnad av va-ledning, mm i Norrtälje
Avser anläggande av VA-ledningar, pumpstationer och tomrör för fiber på Köpmanholm, Yxlan i Norrtälje kommun.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av 4 enbostadshus Södersund 1:12,Utlunda 1:22,1:11,Utlunda 1:23.
Nybyggnad av va-ledning i Bergshamra centrala
Avser nytt VA-system på ca 1400 m för ca 25st fastigheter samt schakt för fiber.
Nybyggnad av va-ledning i Norrtälje
Avser utbyggnad av ledningsnät för 14 st fastigheter sa,t en ny pumpstation.
Nybyggnad av kallager och kontor i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad med kallager och kontorsbod.
Nybyggnad av folkhälsopark i Hallstavik, Norrtälje
Omfattar anläggning och byggnation av folkhälsopark inkluderande skatepark, musiklekpark, parkourpark, klättervägg och grillplats.
Nya skyltar/ITS längs E18/Norrtäljevägen
Avser mer än 100 skyltar.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad och rivning av befintlig industribyggnad.
Upphandling av projekteringsledare mm till projekt Norrtälje Hamn
Uppdraget innebär att projekteringsleda och att vara en del av projektledningsgruppen i projekt Norrtälje Hamns samverkansentreprenad ESS (entreprenadarbeten i strategisk samverkan) och tillsammans med övriga i projektledningen driva entreprenaden.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerfamiljshus (14 lägenheter) samt marklov för schaktning/fyllning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerfamiljshus (6st lägenheter).
Nybyggnad av stall i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av stall.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av affärshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad/affärshus.
Nybyggnad av sophus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (miljö- och teknikhus).
Nybyggnad av lager i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (uppställning av tälthall).
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av telestation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av optostation Östhamra 1:15.
Nybyggnad av sophus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av sophus.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad Hårnacka 2:2.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt mur.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av barack i Norrtälje
Bygglov för byggetablering och byggbodar. tidsbegränsat t.o.m. 2018-12-31.
Nybyggnad av parkeringsplats i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av 3 st parkeringsplatser.
Nybyggnad av telestation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (utbyte av befintlig).
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation som ersätter befintlig stolptransformator.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation Svensboda 1:175,1:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av telestation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av tre teknikbod och ett torn.
Nybyggnad av telestation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av tre teknikbodar och ett torn.
Nybyggnad av återvinningsstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation (uppställning av containers, skylt och plank).
Nybyggnad av vindkraftverk i Norrtälje
Bygglov för uppförande av vindkraftverk.
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation och nedläggning av markkabel.
Nybyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Rivning av byggnad, nya parkeringsplatser, Norrtälje
Mindre skjul som ska rivas och marken snyggas till för att användas som parkering
Nybyggnad av barack i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering (stålcontainrar & byggbodar) söks t.o.m 2019-09-30.
Nybyggnad av barack i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering söks t.o.m 2018-12-20.
Nybyggnad av barack i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för etablering av byggbodar t.o.m 2020-12-30.
Nybyggnad av servicebyggnad i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av servicebyggnad för personal till ambulanshelikopter (söks till och 2022-08-31).
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för uppsättning av komplementbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: