Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Norrtälje

Nybyggnad av flerbostadshus och rad-/par-/kedjehus i Norrtälje
Minst 15250 m2 ljus BTA, bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Minst 15250 m2 ljus BTA, hyresrätter, ca 200 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje, etapp 2
8 trapphus. Byggs i korsningen Diamantgatan/Industrigatan/Hemvägen. Beräknad inflyttning under våren 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus och lokaler i Norrtälje hamn
Ca 120 lgh och lokaler, 3-4 våningar, bostadsrätter.
Nybyggnad av handelsområde i Nordrona, Norrtälje, etapp 3
Denna etapp avser Hus A, 4700kvm och Hus B, 9600kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Avser 76st energieffektiva lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Detaljplanearbete pågår. Omfattning oklar. Uppskattad kostnad. Byggstaren är mycket osäker.
Nybyggnad av skola och kulturscen i Rimbo
Avser nybyggnad av skola för ca 350 elever i årskurs F-3 med tillagningskök och kultur/musikskola. I direkt anslutning till skolan byggs en kulturscen med en kapacitet för ca 350 besökare. Miljöbyggnad silver
Nybyggnad av brandstation i Norrtälje
Nybyggnad av huvudbrandstation på ca 5600 kvm. Brandstationen lagerhåller, reparerar och tvättar/rengör material från kommunens fyra mindre brandstationer. Stationen kommer även att inrymma kommunens serverhall och vara kommunens reserv ledningsplats, tvätthall för fordon med reningsanläggning, verkstadslokal för fordon. Stommen kommer vara hdf stål stomme och taket kommer bestå av både sedum och trp plåt.
Nybyggnad av handel, lager och industri i Norrtälje
Avser ca 160000 kvm mark som ska styckas av och säljas.
Nybyggnad av parhus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av parhus, hus a, b och c inom fastigheterna gurkan 1-2 och rödbetan 1-4.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Flerbostadshus med 15 lägenheter
Nybyggnad av bro i Norrtälje
Avser en ca 70m lång öppningsbar gång- och cykelbro över hamnbassängen mellan den nya stadsdelen och socitetsparken.
Nybyggnad av restaurang på Tjockö
25 x 9 meter, 1,5 våning.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje, Etapp 2
Bygglov för nybyggnad av 9 st enbostadshus med förråd och carport inom fastigheterna libbersmora 1:30-1:38.
Nybyggnad av deponi i Norrtälje kommun
Avser röjning, planering och en geologisk barriär för bottentätning samt vallar konstrueras av deponi. Utbyggnaden omfattar ca 8 600 m2 bottenyta med plats för ca 60 000 m3 avfall samt ca 10 000 m3 asbestavfall och beräknas vara klar vintern 2017/2018. Ytterligare ca 14 000 m2 ska endast röjas och planeras. Entreprenaden omfattar också anläggande av byggväg, anläggande av ytvattendike samt anläggande av pumpstation för lakvatten.
Nybyggnad av terminal för sopsug i Norrtälje
Avser nybyggnad av en terminalbyggnad för sopsug i Norrtälje hamn med tillhörande markarbeten på lstgård.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Avser nybyggnad av industribyggnad för serviceanläggning för fordon, två komplementbyggnader samt pylonskylt.
Anläggande av gång- och cykelväg längs väg 282 mellan Edsbro-Lummevi
Projektet avser trafiksäkerhetsåtgärder, anläggande av en gc-väg längs väg 282.
Nybyggnad av va-ledning i Bergshamra centrala
Avser nytt VA-system på ca 1400 m för ca 25st fastigheter samt schakt för fiber.
Nybyggnad av kallager och kontor i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad med kallager och kontorsbod.
Nybyggnad av va-ledning, mm i Norrtälje
Avser anläggande av VA-ledningar, pumpstationer och tomrör för fiber på Köpmanholm, Yxlan i Norrtälje kommun.
Nybyggnad av folkhälsopark i Hallstavik, Norrtälje
Omfattar anläggning och byggnation av folkhälsopark inkluderande skatepark, musiklekpark, parkourpark, klättervägg och grillplats.
Nya skyltar/ITS längs E18/Norrtäljevägen
Avser mer än 100 skyltar.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad och rivning av befintlig industribyggnad.
Upphandling av projekteringsledare mm till projekt Norrtälje Hamn
Uppdraget innebär att projekteringsleda och att vara en del av projektledningsgruppen i projekt Norrtälje Hamns samverkansentreprenad ESS (entreprenadarbeten i strategisk samverkan) och tillsammans med övriga i projektledningen driva entreprenaden.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av affärshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad/affärshus.
Nybyggnad av sophus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (miljö- och teknikhus).
Nybyggnad av lager i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (uppställning av tälthall).
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av telestation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av optostation Östhamra 1:15.
Nybyggnad av sophus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av sophus.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation som ersätter befintlig stolptransformator.
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation och nedläggning av markkabel.
Nybyggnad av parkeringsplats i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av 3 st parkeringsplatser.
Nybyggnad av barack i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering (stålcontainrar & byggbodar) söks t.o.m 2019-09-30.
Nybyggnad av servicebyggnad i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av servicebyggnad för personal till ambulanshelikopter (söks till och 2022-08-31).
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för uppsättning av komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Rivning av byggnad, nya parkeringsplatser, Norrtälje
Mindre skjul som ska rivas och marken snyggas till för att användas som parkering

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: