Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Norrtälje

Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje, etapp 2-6
Planerat projekt efter etapp 1, 1313710. Totalt ca 200 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Rimbo, etapp 2-6
Planerat projekt efter etapp 1, 1427178. Totalt ca 200st bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje hamn
60-tal lgh, kontorslokaler och en restaurang. Garage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje hamn, etapp 1
Bostadsrätter. Upp till 16 våningar höga hus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje hamn, etapp 2
Bostadsrätter. Upp till 16 våningar höga hus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Rimbo, etapp 1
Ca 30 lägenheter i flerbostadshus, 8 radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av flerfamiljshus (24 lägenheter) samt anslutning till kommunalt va.
Nybyggnad av brandstation i Norrtälje
Nybyggnad av huvudbrandstation på ca 5600 kvm. Brandstationen lagerhåller, reparerar och tvättar/rengör material från kommunens fyra mindre brandstationer. Stationen kommer även att inrymma kommunens serverhall och vara kommunens reserv ledningsplats, tvätthall för fordon med reningsanläggning, verkstadslokal för fordon.
Nybyggnad av högstadieskola i Norrtälje
Planer för ny Högstadieskola i Norrtälje stad. Placering ej fastställd.
Nybyggnad av bro i Norrtälje
Fyra arkitektbyråerna som blivit utvalda och fått i uppdrag att ta fram varsitt förslag för bron. Avser en ny bro över hamnbassängen mellan den nya stadsdelen och socitetsparken.
Nybyggnad av parhus i Norrtälje
Nybyggnad av 5 parhus, 10st lägenheter.
Nybyggnad av radhus på Stämmarsund, Blidö
2 längor, 3 bostäder/länga.
Nybyggnad av vattenledning, gata mm i Norrtälje
Avser ny-/ ombyggnad av gata, gc-väg och belysning. Även va-arbeten, rörförläggning, el och kommunikation. I uppdraget ingår även bygge av pumpstation och anläggning av krossdiken för dagvattenhantering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och förråd (6 st lägenheter).
Nybyggnad av däckverkstad i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje, Etapp 2
Nybyggnad av 2 stycken enbostadshus och 2 stycken carportar.
Nybyggnad av restaurang på Tjockö
25 x 9 meter, 1,5 våning.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av väg och nybyggnad av gc-väg i Norrtälje
Objektet omfattar ombyggnation av Hamnvägen, ca 220 m, med breddning av GC-väg, nyanläggning av gångbana på Bältartorpsgatan samt Hamnvägen (Vegagatan till Vätövägen) samt förläggning av rör, kabel och fundament för belysning (ca 800 m). OPTION på belysningsstolpar och armaturer för belysningsanläggning. Sker parallellt med Hamnvägen 1432736.
Nybyggnad av folkhälsopark i Hallstavik, Norrtälje
Omfattar anläggning och byggnation av folkhälsopark inkluderande skatepark, musiklekpark, parkourpark, klättervägg och grillplats.
Nya skyltar/ITS längs E18/Norrtäljevägen
Avser mer än 100 skyltar.
Ombyggnad av väg och nybyggnad av gc-väg i Norrtälje
Objektet omfattar ombyggnation av Bältartorpsgatan, ca 170 m, med ny GC-väg, ca 220 m samt nyanläggning av gångbana. Sker parallellt med Hamnvägen 1448900.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje, Etapp 1
Avser nybyggnad av 1 st visningshus och 1 st carport.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad och rivning av befintlig industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad, två komplementbyggnader samt pylonskylt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerfamiljshus (3 lägenheter).
Nybyggnad av paviljonger i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av butik i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av affärsbyggnader (butiker), ändrad användning från förråd till café/utställningslokal, uppställning av dc3:a samt rivning av befintliga byggnader.
Nybyggnad av garage i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av pistmaskinsgarage och klubblokal.
Nybyggnad av växthus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (växthus).
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av barack i Norrtälje
Tidsbegränat bygglov för byggbodsetablering (söks t.o.m. 2017-12-31).
Nybyggnad av barack i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för byggbodsetablering söks t.o.m 2017-12-30.
Nybyggnad av barack i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för etablering av byggarbetsplats, byggbodsetablering, t.o.m 2020-12-31.
Nybyggnad av sopanläggning i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av sopsugsterminal, parkering, mur och plank.
Nybyggnad av telestation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av teknikbod som placeras intill en befintlig mast tillhörande svenska umts nät ab (site-id: 20820).
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av pumpstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av tryckstegringsstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av två enbostadshus och installation av eldstad.
Nybyggnad av vindkraftverk i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av vindkraftverk.
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation, kabelskåp samt ny markkabel.
Nybyggnad av servicebyggnad i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av domartorn samt rivning av befintligt domartorn.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage med förråd samt installation av eldstad/rökkanal.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av telestation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av ett 42m högt ostagat fackverkstorn och två teknikbodar.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av 2 enbostadshus samt installation av eldstad Gräfsta 3:17,3:18.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: