Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Norrtälje

Nybyggnad av bostäder vid Norrtälje Hamn
Hyresrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Rivning av befintlig industribyggnad, nybyggnad av 2 hus i 3,5-4,5 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus och lokaler i Norrtälje hamn
Ca 120 lgh och lokaler, 3-4 våningar, bostadsrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje hamn, etapp 1
Bostadsrätter. Upp till 16 våningar höga hus.

Nybyggnad av va-ledningar på Västanvik

Nytt industriområde i Älmsta

Nybyggnad av radhus och lägenheter på Blidö
18 radhus och 6 lägenheter i flerbostadshus.

Nybyggnad av brandstation i Norrtälje

Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av flerfamiljshus (24 lägenheter) samt anslutning till kommunalt va.

Nybyggnad av sporthotell i Norrtälje
Ett 40-tal rum.

Nybyggnad av bro i Norrtälje
Fyra arkitektbyråerna som blivit utvalda och fått i uppdrag att ta fram varsitt förslag för bron. Avser en ny bro över hamnbassängen mellan den nya stadsdelen och socitetsparken.

Nybyggnad av grupphus på Björnö, Norrtälje, Etapp 1
Totalt kommer det bli ca 85 bostäder. Omfattning per etapp är ej fastställd.

Nybyggnad av flerbostadshus i Rimbo

Nybyggnad av radhus i Norrtälje
Nybyggnad av 20st radhus.

Nybyggnad av förskola i Norrtälje

Nybyggnad av förskola i Solbacka, Norrtälje

Nybyggnad av personalbostäder på Högmarsö

Nybyggnad av vattenledning, gata mm i Norrtälje
Avser ny-/ ombyggnad av gata, gc-väg och belysning. Även va-arbeten, rörförläggning, el och kommunikation. I uppdraget ingår även bygge av pumpstation och anläggning av krossdiken för dagvattenhantering.

Nybyggnad av parhus i Norrtälje
Nybyggnad av 5 parhus, 10st lägenheter.

Nybyggnad av däckverkstad i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.

Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.

Nybyggnad av hamburgerbar i Norrtälje
Avser nybyggnad av hamburgerbar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och förråd (6 st lägenheter).

Nybyggnad av vårdbostad i Rimbo

Nybyggnad av grupphus i Norrtälje, Etapp 2
Nybyggnad av 2 stycken enbostadshus och 2 stycken carportar.

Ombyggnad av väg och nybyggnad av gc-väg i Norrtälje
Objektet omfattar ombyggnation av Bältartorpsgatan, ca 170 m, med ny GC-väg, ca 220 m, samt ombyggnation av Hamnvägen, ca 220 m, med breddning av GC-väg, nyanläggning av gångbana på Bältartorpsgatan samt Hamnvägen (Vegagatan till Vätövägen) samt förläggning av rör, kabel och fundament för belysning (ca 800 m). OPTION på belysningsstolpar och armaturer för belysningsanläggning.

Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje, Etapp 1
Avser nybyggnad av 1 st visningshus och 1 st carport.

Nybyggnad av butik i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av affärsbyggnader (butiker), ändrad användning från förråd till café/utställningslokal, uppställning av dc3:a samt rivning av befintliga byggnader.

Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerfamiljshus (4 lägenheter).

Nybyggnad av förskola i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av förskola.

Nybyggnad av småbåtshamn i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av småbåtshamn.

Nybyggnad av parhus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av parhus, hus a, b och c inom fastigheterna gurkan 1-2 och rödbetan 1-4.

Nybyggnad av skärmtak i Norrtälje
Bygglov för fasadändring (skärmtak).

Nybyggnad av telestation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av mobiltorn med 2 stycken teknikbod.

Nybyggnad av carport i Norrtälje kommun
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (carport).

Nybyggnad av bulleravgränsare i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av lokal bullerskyddsskärm Kaggeboda 6:2, Aspnäs 1:17.

Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av lusthus.

Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av barack i Norrtälje
Tidsbegränat bygglov för byggbodsetablering (söks t.o.m. 2017-12-31).

Nybyggnad av barack i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för byggbodsetablering söks t.o.m 2017-12-30.

Nybyggnad av parkeringsplats i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av asfalterad parkeringsplats (söks t.o.m. 2021-12-31).

Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av byggbodar söks t.o.m 2017-12-30.

Nybyggnad av barack i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för uppsättning av modulenheter ( söks t.o.m. 2021-12-30).

Nybyggnad av sopanläggning i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av sopsugsterminal, parkering, mur och plank.

Nybyggnad av telestation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av teknikbod som placeras intill en befintlig mast tillhörande svenska umts nät ab (site-id: 20820).

Nybyggnad av telestation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.

Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av pumpstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av tryckstegringsstation.

Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av två enbostadshus och installation av eldstad.

Nybyggnad av vindkraftverk i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av vindkraftverk.

Nybyggnad av återvinningsstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation (befintlig återvinningsstation med tidsbegränsat lov).

Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation, kabelskåp samt ny markkabel.

Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation (erätter gammal station i området).

Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av friggebod i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av grillkåta/grillstuga samt installation av eldstad.

Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov - strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av parkeringsplats i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av asfalterad parkeringsplats (53 stycken platser).

Nybyggnad av telestation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av basstation med ett torn och tre teknikbodar.

Nybyggnad av servicebyggnad i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av domartorn samt rivning av befintligt domartorn.

Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av en nätstation.

Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage med förråd samt installation av eldstad/rökkanal.

Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av telestation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av ett 42m högt ostagat fackverkstorn och två teknikbodar.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: