Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Nacka

Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
2000 nya bostäder planeras att byggas vid Bergs oljehamn.

Överdäckning med bostäder, park, bussterminal och tunnelbanestation mm i Nacka
År 2025 ska Nacka få tunnelbana och stationen Nacka C ska ligga intill Värmdöleden. I anslutning ska en bussterminal enligt det nya förslaget byggas under jord, vägg i vägg med den överdeckade leden där biltrafiken ska gå. Om inga hinder uppstår kan bygget påbörjas år 2019 för att stå klart till 2025. Notan uppskattas landa på runt 2,3 miljarder.

Nybyggnad av bostäder och kontor i Sickla
Ca 400-500 lgh och 20 000 BTA kontor samt förskola. Oklart om man även kommer bygga om fastigheter eller om det bara blir nybyggnad. Troligen både hyres & bostadsrätter.

Nybyggnad av kontor i Nacka
Projektet omfattar totalt närmare 27 500 kvadratmeter uthyrbar yta samt ett parkeringshus med cirka 450 platser.

Nybyggnad av hotell, konferenslokal mm i Hasseludden
Placering är strax söder om Hasseludden Yasuragi. 13000-15000 kmv stort. 4-6 st våningar 150-175 st parkeringsplatser. Rivning av 3 st arbetarbostäder.

Ny trafikplats och utbyggnad av närcentrum i Nacka
Structor är projektkoordinator. Projekt Danvikslösen är ett stadsutvecklingsprojekt i zonen mellan Nacka och Stockholm. Idén är att stadsmässigt sammanlänka Hammarby Sjöstad, Sickla, Henriksdal, Kvarnholmen och Finnboda. Sammantaget är detta Nordens största stadsutvecklingsprojekt.

Nybyggnad av industrihus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av industrilokaler.

Nybyggnad av flerbostadshus på Västra Sicklaön, Nacka
55+ boende 109 lägenheter

Nybyggnad av flerbostadshus på Tollare, Nacka

Nybyggnad av flerbostadshus i norra delen av Sickla, Nacka
Norra delen av Sickla-Plania ingår i programmet för Planiaområdet. Det är en del av Nacka stad, som kommunen bygger på västra Sicklaön. Fri upplåtelseform, ca 150-200 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Tollare, Nacka, etapp 2
4 våningar parkeringshus.

Nybyggnad av studentlägenheter/ungdomsbostäder i Ektorp
Blir både studentlägenheter samt ungdomsbostäder, hyresrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Tollare

Nybyggnad av flerbostadshus, hyresrätter, på Tollare
Ca 100 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus, bostadsrätter, på Tollare, Nacka, etapp 1

Nybyggnad av bostäder i Fisksätra, Nacka

Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka

Nybyggnad av flerbostadshus i Björknäs
3-5 våningar.

Nybyggnad av vård/omsorgsboende i Graninge, Nacka etapp 1

Nybyggnad av flerbostadshus på Tollare, Nacka

Nybyggnad av flerbostadshus, hyresrätter, i Tollare

Nybyggnad av studentlägenheter på Alphyddan, Nacka
Projektet består av ett punkthus på 16 våningar.

Ny- och påbyggnad av flerbostadshus på Ektorp, Nacka
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus med 40-50 st lägenheter i 7 våningar, samt påbyggnad av lägenheter på befintligt hus med 2 st våningar.

Nybyggnad av vårdbostad Södra Släntan på Västra Sicklaön,Nacka

Nybyggnad av vårdbostad Övre Varis, på Västra Sicklaön, Nacka

Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
5 st huskroppar med 4 våningar samt sutteräng. Totalt ca 40 st lägenheter. Verksamhetslokaler i bottenvåning.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Nyproduktion av 45 exklusiva lägenheter utmed strandkanten i Nacka med en beräknad byggstart i höst 2016.

Nybyggnad av flerbostadshus i Finntorp
Parkeringsdäck för att skapa ca 10-15 nya p-platser, totalt antal tillkommande lägenheter är 36 st.

Nybyggnad av tågdepå för Saltsjöbanan i Igelboda
Byte av spår, växlar och kontaktledningar, ombyggnad och tillgänglighetsanpassning av perronger, utbyggnad av verkstadshall mm.

Nybyggnad av radhus på Tollare, Nacka

Nybyggnad av industrihus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av industrilokaler blivande älta 10:61, även stödmurar.

Exploatering för bostäder m.m. i Älta, etapp 1
Planeras för 230 boenden.

Nybyggnad av förskola på Tollare, Nacka
4 avdelningar på vardera förskola.

Nybyggnad av radhus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av gruppbyggda småhus/radhus samt anslutning lod och rivning av befintlig fastighet.

Utbyggnad av kommunala va-ledningar på Östra Kummelnäs, Nacka

Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 12 lgh.

Exploatering för nytt verksamhetsområde i Nacka
Kommunen sköter exploateringen, tomterna kommer sedan att säljas.

Nybyggnad av återvinningscentral i Nacka
Bygglov för nybyggnad av återvinningscentral.

Rivning och nybyggnad av omklädningsrum i Nacka

Exploatering för nya bostäder, kontor och förskola i Nacka

Nybyggnad av ridhus i Saltsjö-Boo

Byte av bro längs Saltsjöbanan

Nybyggnad av bostäder i Hasseludden

Nybyggnad av parhus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av 4 st tvåbostadshus o garage, rivnings- o marklov Bo 27:1,1:1077,1:1076,1:969.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 10 lgh.

Nybyggnad av grupphus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av gruppbyggda småhus/radhus 3 st, 1 restaurang.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 14 lgh.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 8 lgh.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av 2 flerbostadshus och uthus samt rivning, 18 lgh Lännersta 1:910,1:911.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av 3 flerbostadshus med 3 lgh i varje, Backeböl 1:379,1:356,1:380.

Nybyggnad av växthus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av växthus.

Nybyggnad av skola i Nacka
Bygglov för nybyggnad av skolbyggnad.

Nybyggnad av soprum i Nacka
Bygglov för nybyggnad av soprum.

Nybyggnad av telestation i Nacka
Bygglov för nybyggnad av torn med teknikbod.

Nybyggnad av markanläggning i Nacka
Bygglov för nybyggnad av trapp och marklov för ändring av marknivån.

Nybyggnad av pumpstation i Nacka
Bygglov för nybyggnad av två tryckstegringsstationer Älta 10:1, Mensättra 1:1.

Nybyggnad av busshållplats i Nacka
Bygglov för nybyggnad av vägkur - erstaviksbadet.

Nybyggnad av busshållplats i Nacka
Bygglov för nybyggnad av vägkur - neglinge gärde.

Nybyggnad av förråd i Nacka
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad/förråd Tollare 1:489,1:473.

Nybyggnad av pumpstation i Nacka
Bygglov för nybyggnad av pump- och transformatorstation.

Nybyggnad av telestation i Nacka
Bygglov för nybyggnad av radiomast och teknikbodar.

Nybyggnad av anslutningsväg i Nacka
Bygglov för parkeringsplats och infart till flerbostadshus.

Nybyggnad av parkeringsplats i Nacka
Bygglov för parkeringsplatser för enbostadshus och tvåbostadshus Tollare 1:483, 1:479, 1:482, 1:481, 1:480.

Nybyggnad av skärmtak i Nacka
Bygglov för skärmtak till cykelparkering.

Nybyggnad av återvinningsstation i Nacka
Bygglov för återvinningsstation (14570).

Nybyggnad av brygga i Nacka
Bygglov och marklov för nybyggnad av brygga.

Nybyggnad av barack i Nacka
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering.

Nybyggnad av fritidshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av fritidshus.

Nybyggnad av skärmtak i Nacka
Bygglov för nybyggnad av bussväderskydd.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: