Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Nacka

Nybyggnad av flerbostadshus, kontor mm i Nacka

Nybyggnad av bostäder och veksamhetslokaler i Nacka

Nybyggnad av flerbostadshus i Orminge

Nybyggnad av flerbostadshus på Kvarnholmen, Nacka

Nybyggnad av flerbostadshus på Sicklaön, Nacka

Nybyggnad av bostäder i Nacka

Nybyggnad av bostäder, garage mm i Nybackaområdet, Orminge centrum

Nybyggnad av flerbostadshus m.m i Orminge centrum, 1C

Nybyggnad av bostäder i Sydöstra Boo på delområde 1

Nybyggnad av flerbostadshus och skola i södra delen av Sickla, Nacka

Nybyggnad av industrihus i Nacka

Nybyggnad av flerbostadshus på Västra Sicklaön, Nacka

Nybyggnad av flerbostadshus på Tollare, Nacka

Nybyggnad av flerbostadshus i Tollare, Nacka, etapp 2

Nybyggnad av studentlägenheter/ungdomsbostäder i Ektorp

Nybyggnad av flerbostadshus i Tollare

Nybyggnad av vård/omsorgsboende i Graninge, Nacka etapp 1

Nybyggnad av flerbostadshus, hyresrätter, på Tollare

Nybyggnad av bostadsrätter i Kvarnholmen, Nacka

Nybyggnad av flerbostadshus i Graninge, Nacka etapp 3 m.fl

Nybyggnad av flerbostadshus, bostadsrätter, på Tollare, Nacka, etapp 1

Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka

Nybyggnad av flerbostadshus, hyresrätter, i Tollare

Nybyggnad av skola i Nacka

Nybyggnad av vårdbostad Södra Släntan på Västra Sicklaön,Nacka

Nybyggnad av vårdbostad Övre Varis, på Västra Sicklaön, Nacka

Nybyggnad av vårdboende i Nacka

Nybyggnad av förskola i Älta

Nybyggnad av tågdepå för Saltsjöbanan i Igelboda

Nybyggnad av radhus och enbostadshus i Älta

Nybyggnad av flerbostadshus i Graninge, Nacka etapp 2

Nybyggnad av radhus på Tollare, Nacka

Nybyggnad av enbostadshus på Tollare, Nacka

Nya förskola på Södra Kvarnområdet, Kvarnholmen, dp 4

Exploatering för bostäder i Boo, Nacka

Nybyggnad av radhus i Nacka

Nybyggnad av bostäder i Saltsjöbaden

Nya mötesstationer i Fisksätra och Tattby

Utbyggnad av kommunala va-ledningar på Östra Kummelnäs, Nacka

Nybyggnad av förskola på Sickalön, Nacka

Nybyggnad av flerbostadshus på Svärdsö, Nacka

Exploatering för bostäder m.m. i Älta

Utbyggnad av strandpromenad vid Svindersvik

Exploatering för nytt verksamhetsområde i Nacka

Nybyggnad av lager i Orminge, Nacka

Nybyggnad av mini-återvinningscentral i Nacka

Nybyggnad av radhus i Fisksätra, Nacka

Nybyggnad av restaurang i centrala Kvarnholmen, Nacka

Nybyggnad av rodelbana i Saltsjöbaden

Nybyggnad av industrihall, kontor och förråd i Älta

Exploatering för nya bostäder, kontor och förskola i Nacka

Rivning och nybyggnad av omklädningsrum i Nacka

Nybyggnad av återvinningscentral i Nacka

Utbyggn gata/VA för förskola/bostäder i Sydöstra Boo, delomr 1

Utbyggn gata/VA för skol/idrottsomr i Sydöstra Boo, delomr 1

Byte av bro längs Saltsjöbanan

Nybyggnad av plattformar längs Saltsjöbanan

Nybyggnad av VA-ledningar i Nacka

Nybyggnad av kontor i Nacka

Nya bostäder samt Om- tillbyggnad av lager till kontor i Nacka

Nybyggnad av gc-bana i Älta

Ny temporär gasklocka till Henriksdals reningsverk i Nacka

Nybyggnad av klockstapel i Nacka

Nybyggnad av markanläggning i Nacka

Nybyggnad av parhus i Nacka

Nybyggnad av parkeringsplats i Nacka

Nybyggnad av parkeringsplats i Nacka kommun

Nybyggnad av plank i Nacka

Nybyggnad av mast i Nacka

Nybyggnad av lager i Nacka

Nybyggnad av garage i Nacka

Nybyggnad av förråd i Nacka

Nybyggnad av skärmtak i Nacka

Nybyggnad av sophus i Nacka

Nybyggnad av telestation i Nacka

Nybyggnad av mur i Nacka

Nybyggnad av nätstation i Nacka

Nybyggnad av bulleravgränsare i Nacka

Nybyggnad av enbostadshus i Nacka

Nybyggnad av återvinningsstation i Nacka

Ny entré på flerbostadshus i Nacka

Nybyggnad av VA-ledning till bostäder i Ektorp, Nacka, etapp 1

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: