Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Nacka

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 106 st.

Nybyggnad av kontor i Nacka
Projektet omfattar totalt närmare 27 500 kvadratmeter uthyrbar yta samt ett parkeringshus med cirka 450 platser.

Nybyggnad av bostäder, parkeringsgarage mm i Ektorp centrum

Nybyggnad av flerbostadshus i Orminge

Nybyggnad av flerbostadshus på Sicklaön, Nacka

Nya flerbostadshus på Södra Kvarnområdet, Kvarnholmen, dp 4

Nybyggnad av flerbostadshus m.m i Orminge centrum, 1C
Anvisningen omfattar cirka 60 lägenheter med fri upplåtelseform, 3 000 kvadratmeter handel samt ett garage för infartsparkering.

Nybyggnad av bostäder i Sydöstra Boo på delområde 1
Planer på nybyggnation av totalt ca 180 bostäder på området, 140 på denna adressen. Ytterligare 40 på projekt 907400.

Nybyggnad av flerbostadshus och garage på Kvarnholmen, Nacka
Parkeringshuset, 3 plan, byggs i sutterängvåning,ca 400 st platser. Husen blir 5-8 våningar + sutteräng.

Nybyggnad av industrihus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av industrilokaler.

Nybyggnad av flerbostadshus på Västra Sicklaön, Nacka

Nybyggnad av flerbostadshus på Tollare, Nacka

Nybyggnad av bostäder i Nacka
Besqab´s byggrätt är på 220 byggrätter totalt.

Nybyggnad av studentlägenheter/ungdomsbostäder i Ektorp
Blir både studentlägenheter samt ungdomsbostäder, hyresrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Tollare

Nybyggnad av flerbostadshus med lokaler i Älta
4-6 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus med lokaler i Älta Centrum
4-6 våningar.

Nybyggnad av F-6 skola och idrottsområde i Sydöstra Boo
F-6 skola för 400-500 elever. Beroende av projekt för utbyggnad VA/gata 298374.

Nybyggnad av flerbostadshus i Graninge, Nacka etapp 3 m.fl
54 st vårdbostäder och 136 st seniorbostäder. Brinova Omsorg AB, Nacka Kommun samt tilltänkt hyresgäst Silver Life ska tillsammans utveckla fastigheten.

Nybyggnad av handelshus i Nacka

Nybyggnad av flerbostadshus på Kvarnholmen, Nacka, etapp 3

Nybyggnad av flerbostadshus på Kvarnholmen, Nacka, etapp 4

Nybyggnad av flerbostadshus på Kvarnholmen, Nacka, etapp 5

Nybyggnad av flerbostadshus på Kvarnholmen, Nacka, etapp 1
Totalt blir det 5 etapper.

Nybyggnad av flerbostadshus, bostadsrätter, på Tollare, Nacka, etapp 1

Nybyggnad av bostäder i Sydöstra Boo på delområde 1
Avser nybyggnation för ca 40 bostäder inom området Dalvägen-Hasselvägen. Projektet är beroende av projekt gällande infrastrukturen, se 298375. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka

Nybyggnad av vård/omsorgsboende i Graninge, Nacka etapp 1

Nybyggnad av flerbostadshus på Kvarnholmen, Nacka, etapp 2
Totalt blir det 5 etapper.

Nybyggnad av studentlägenheter på Alphyddan, Nacka
Projektet består av ett punkthus på 16 våningar.

Ny- och påbyggnad av flerbostadshus på Ektorp, Nacka
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus med 40-50 st lägenheter i 7 våningar, samt påbyggnad av lägenheter på befintligt hus med 2 st våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus, hyresrätter, i Tollare

Nybyggnad av trafikplats vid Kvarnholmen i Nacka

Nybyggnad av vårdbostad Södra Släntan på Västra Sicklaön,Nacka

Nybyggnad av vårdbostad Övre Varis, på Västra Sicklaön, Nacka

Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
5 st huskroppar med 4 våningar samt sutteräng. Totalt ca 40 st lägenheter. Verksamhetslokaler i bottenvåning.

Nybyggnad av förskola i Älta
8 st avdelningar.

Nybyggnad av vårdboende i Nacka

Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Nyproduktion av 45 exklusiva lägenheter utmed strandkanten i Nacka med en beräknad byggstart i höst 2016.

Nybyggnad av radhus och enbostadshus i Älta
Projektet har etapp indelats. Planeras att byggas ca 300 bostäder totalt.

Nybyggnad av flerbostadshus i Graninge, Nacka etapp 2
Ca 40 lägenheter.

Nybyggnad av tågdepå för Saltsjöbanan i Igelboda

Nybyggnad av radhus på Tollare, Nacka

Nybyggnad av enbostadshus på Tollare, Nacka

Nybyggnad av industrihus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av industrilokaler blivande älta 10:61, även stödmurar.

Exploatering för bostäder i Boo, Nacka
Ca 300 lägenheter samt ca 6000 kvm verksamhetslokaler.

Utbyggn gata/VA för skol/idrottsomr i Sydöstra Boo, delomr 1, etapp 1
Projektet avser utbyggnad söder om väg 222 för VA/gata inför ny F-6 skola. Samt upprusning av Boovägen med trafikplats. Söder om Värmdöleden och Trafikplats Boo med Boovägen. Sanering sker på separat projekt: 1428337

Nybyggnad av tillfällig ersättningsbassäng i Nacka
Den tillfälliga simhallen skall finnas i drift januari 2018 då nuvarande simhall rivs och kommer vara i drift ungefär 3 år för att sedan avvecklas.

Nybyggnad av vatten och avloppsledning på Kummelnäs, Nacka
LTA system till ca 130 fastigheter.

Nybyggnad av radhus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av gruppbyggda småhus/radhus samt anslutning lod och rivning av befintlig fastighet.

Nybyggnad av bostäder i Saltsjöbaden
Programarbete pågår. Oklar byggstart och omfattning. Ingen kostnadsuppgift.

Utbyggnad av kommunala va-ledningar på Östra Kummelnäs, Nacka

Nybyggnad av förskola på Sickalön, Nacka

Nybyggnad av flerbostadshus på Svärdsö, Nacka

Exploatering för bostäder m.m. i Älta, etapp 1
Planeras för 230 boenden.

Exploatering för bostäder m.m. i Älta, etapp 2
Planeras för 230 boenden.

Utbyggnad av strandpromenad vid Svindersvik
Utbyggnad av strandpromenaden mellan Marinstaden och Svindersviks gård.

Exploatering för nytt verksamhetsområde i Nacka
Kommunen sköter exploateringen, tomterna kommer sedan att säljas.

Nybyggnad av mini-återvinningscentral i Nacka

Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 12 lgh.

Nybyggnad av lager i Orminge, Nacka
Bygglov för nybyggnad av lagerhotell.

Nybyggnad av återvinningscentral i Nacka
Bygglov för nybyggnad av återvinningscentral.

Nybyggnad av industrihall, kontor och förråd i Älta

Nybyggnad av restaurang i centrala Kvarnholmen, Nacka

Nybyggnad av rodelbana i Saltsjöbaden

Rivning och nybyggnad av omklädningsrum i Nacka

Exploatering för nya bostäder, kontor och förskola i Nacka

Utbyggn gata/VA för skol/idrottsomr i Sydöstra Boo, delomr 1, etapp 2-3
Etapp 2 och 3 avser Norr om Värmdöleden, Dalkarsängen. Arbetena innefattar VA/gata utbyggnad för ny F-6 skola och nytt idrottsområde. Sanering och iordningställande av det gamla tippområdet. Samt upprusning av Boovägen med trafikplats.

Utbyggnad av gata/VA för bostäder i Sydöstra Boo, delomr 2
Projektet benäms: Mjölkudden-Gustavsviks gård-Bergholmen, tillhörande delområde 2. Totalt bedöms ca 90 bostäder kunna komma till i framtiden, varav ca 50 bostäder inom området Drabantvägen-Riddarstigen.

Utbyggn gata/VA för förskola/bostäder i Sydöstra Boo, delomr 1
På detta område planeras ca 180 nya bostäder, varav ca 40 bostäder inom området Dalvägen-Hasselvägen.

Nybyggnad av parhus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av 4 st tvåbostadshus o garage, rivnings- o marklov Bo 27:1,1:1077,1:1076,1:969.

Nya bostäder samt Om- tillbyggnad av lager till kontor i Nacka

Nybyggnad av kontor i Nacka
Bygglov för nybyggnad av kontorslokaler.

Nybyggnad av VA-ledningar i Nacka
Entreprenaden omfattar förläggning av en ny tryckavloppsledning (TS355 PE) och ny nödutloppsledning (B400 PE) från befintliga avloppspumpstationen, genom sjön, till södra delen av Bastusjön.

Ombyggnad av vägar och va-ledningar i Boo
Man ska göra nya vägar och va ledningar för bef fritidsbebyggelse, ca 100 bostäder samt nybyggnad av 15-20 st bostäder.

Ny temporär gasklocka till Henriksdals reningsverk i Nacka
Ny gasklocka av ballongtyp med tillhörande byggnadsskal, rivning av befintliga gasledningar samt nya gasledningar på befintliga rörstöd/rörbrygga.

Nybyggnad av klockstapel i Nacka
Bygglov för nybyggnad av klockstapel.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus Velamsund 14:94,14:18.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 14 lgh.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 4 lgh Kummelnäs 1:284,1:285,1:286,1:287.

Nybyggnad av radhus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av gruppbyggda småhus/radhus samt marklov för parkeringsplats.

Nybyggnad av gata till bostäder i Ektorp, Nacka, etapp2

Nybyggnad av markanläggning i Nacka
Bygglov för rivning och nybyggnad av betongplattform saltsjö duvnäs station.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Nacka
Nybyggnad av bullerskyddsskärm.

Nybyggnad av parkeringsplats i Nacka kommun
Ansökan om tidbegränsat bygglov för parkeringsplats t.o.m 2019-12-31.

Nybyggnad av telestation i Nacka
Bygglov för nybyggnad av 2 teknikhus.

Nybyggnad av förråd i Nacka
Bygglov för nybyggnad av förråd samt marklov.

Nybyggnad av garage i Nacka
Bygglov för nybyggnad av garage.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Nacka
Bygglov för nybyggnad av bullerskyddsskärm.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Nacka
Bygglov för nybyggnad av bullerskärm på befintlig altan.

Nybyggnad av enbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av återvinningsstation i Nacka
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation (9184).

Nybyggnad av lager i Nacka
Bygglov för nybyggnad av övertryckstält.

Nybyggnad av mur i Nacka
Bygglov för parkeringsplats, stödmur.

Nybyggnad av parkeringsplats i Nacka
Bygglov för parkeringsplatser.

Nybyggnad av mast i Nacka
Bygglov för nybyggnad av mast 36 meter och två teknikbodar åsvägen site 20lt2041c.

Nybyggnad av nätstation i Nacka
Bygglov för nybyggnad av nätstation Sicklaön 40:17, Älta 10:48.

Nybyggnad av nätstation i Nacka
Bygglov för nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av telestation i Nacka
Bygglov för nybyggnad av ostagat torn och två teknikbodar.

Nybyggnad av plank i Nacka
Bygglov för nybyggnad av plank, bullerskydd.

Nybyggnad av plank i Nacka
Bygglov för nybyggnad av plank, trädäck.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: