Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Nacka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av avloppstunnel mellan Bromma och Nacka
För att leda avloppsvattnet från västerort till förbehandlingsanläggningen i Sickla byggs en ny bergstunnel. Pumpningen av avloppsvatten från Eolshäll till Syvab styrs om till Sickla via den nya tunneln. Inkommande flöde i Sicklaanläggningen ökar därmed från 30 procent till runt 70 procent.
Nybyggnad av hotell, konferenslokal mm i Hasseludden
Placering är strax söder om Hasseludden Yasuragi. 13000-15000 kmv stort. 4-6 st våningar 150-175 st parkeringsplatser. Rivning av 3 st arbetarbostäder.
Nybyggnad av hotell mm i Nacka
Demontering och uppbyggnad av gamla tapetfabriken med hotell, kontor och garage under mark.
Nybyggnad av bostäder i Sydöstra Boo på delområde 2
Totalt bedöms ca 90 st bostäder byggas i området.
Nybyggnad av studentlägenheter/ungdomsbostäder i Ektorp
Blir både studentlägenheter samt ungdomsbostäder, hyresrätter.
Nybyggnad av enbostadshus i Älta, etapp 5-8
Planeras att byggas 240 lägenheter totalt i minst 8 etapper.
Byte av järnvägsbro i Danvikstull
Samarbete mellan Trafikkontoret på Stockholms Stad och Storstockholms Lokaltrafik.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jarlaberg
Bostadsbebyggelse med butikslokaler i bottenplan.
Nybyggnad av bostäder i Boo, Nacka, etapp 2
Totalt ca 300 bostäder. 6000 kvm verksamhetslokaler.
Nybyggnad av bostadsrätter och lokaler i centrala Nacka, område 6
Upplåtelseform är Bostadsrätt, byggstart 2018. Adress är Vikdalsvägen, Värmdövägen.
Nybyggnad av flerbostadshus på Kvarnholmen, Nacka, etapp 1
Brf under bildning. Miljöcertifiering: svanen
Nybyggnad av lägenheter och lokaler i centrala Nacka, område 3
61 st lägenheter (valfri upplåtelseform) 6100 BTA samt lokaler och arbetsplatser 1200 BTA. Bottenvåning innehåller in och utfart för garage. Adress är Vikdalsvägen, Värmdövägen.
Ny kraftledning 220 kilovolt från Nacka-Solberga
Planerat framtida projekt. Uppskattad start. Kostnadsuppgift saknas.
Nybyggnad av bostäder & verksamhetslokaler i Boo, Nacka, etapp 1
Totalt ca 300 bostäder. 6000 kvm verksamhetslokaler. Exploatering: 1218687
Nybyggnad av bostäder i Sydöstra Boo på delområde 2
Totalt planeras ca 90 nya bostäder i detta område.
Nybyggnad av bostäder i Boo, Nacka, etapp 3
Totalt ca 300 bostäder. 6000 kvm verksamhetslokaler.
Nybyggnad av industrihus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
5 st huskroppar med 4 våningar samt sutteräng. Totalt ca 40 st lägenheter. Verksamhetslokaler i bottenvåning.
Nybyggnad av radhus och enbostadshus i Älta
Planeras att byggas 240 lägenheter totalt i minst 8 etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Projektet avser nybyggnad av 35 lägenheter i flerbostadshus med 2 våningar + vind.
Nybyggnad av flerbostadshus i Saltsjö-Boo, Nacka
Projektet ligger vid Skymningsvägen/Höjdvägen i Saltsjö-Boo, med möjlighet till cirka 18 hyresbostäder.
Nybyggnad av hyresbostäder i Saltsjöbaden, Nacka
Projektet ligger vid Vinterbrinksvägen i Saltsjöbaden, med möjlighet till cirka 20 hyresbostäder.
Nybyggnad av bostäder i Älta, Nacka
Sveafastigheter Bostad vill bygga fyra nya huskroppar i två våningar längs med Apelvägen och Björnvägens förlängning i Älta.
Nybyggnad av enbostadshus i Älta, etapp 3
Planeras att byggas 240 lägenheter totalt i minst 8 etapper.
Nybyggnad av vatten och avloppsledning på Kummelnäs, Nacka
Avser utbyggnad av kommunalt vatten avlopp. LTA system till ca 130 fastigheter.
Nybyggnad av temporär simhall i Saltsjöbaden
Den tillfälliga simhallen skall finnas i drift januari 2018 då nuvarande simhall rivs och kommer vara i drift ungefär 3 år för att sedan avvecklas.
Nybyggnad av enbostadshus i Älta, etapp 4
Planeras att byggas 240 lägenheter totalt i minst 8 etapper.
Nybyggnad av enbostadshus i Älta, etapp 2
Planeras att byggas 240 lägenheter totalt i minst 8 etapper.
Nybyggnad av hyresbostäder i Saltsjö-Boo, Nacka
Projektet ligger vid korsningen Skjutbanevägen/Gamla Värmdövägen i Saltsjö-Boo, med möjlighet till cirka 10 mindre hyresbostäder.
Trafiksäkerhetshöjandeåtgärder mm i Sydöstra Boo, delområde 1
Etapp 1 är området kring Boo gårdsskola och Boo vallen som omfattas delar av vägarna Boo vägen, Boo kapellväg samt Jungmansvägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av 3 flerbostadshus med 3 lgh i varje, Backeböl 1:379,1:356,1:380.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 12 lgh.
Nybyggnad av gruppboende i Älta
När upphandlingen är klar, kommer ett beslutsärende tas fram där kommunfullmäktige föreslås upplåta fastigheten Älta 109:7 med tomträtt till anbudsvinnaren enligt särskilt upprättat tomträttsavtal och sidoavtal. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att upplåta fastigheten med tomträtt föreslås kommunstyrelsen för egen del att anta en anbudsvinnare och besluta att Nacka kommun hyr tillbaka den uppförda gruppbostaden. Driften av gruppbostaden kommer att upphandlas av socialnämnden.
Nybyggnad av radhus och restaurang i Tollare, Nacka
Nybyggnad av 3 st radhus och 1 restaurang.
Utbyggnad av gata/VA för bostäder i Sydöstra Boo, delomr 2
Projektet benäms: Mjölkudden-Gustavsviks gård-Bergholmen, tillhörande delområde 2. Totalt bedöms ca 90 bostäder kunna komma till i framtiden, varav ca 50 bostäder inom området Drabantvägen-Riddarstigen.
Isolering av ishall och nybyggnad av omklädningsrum i Nacka
Objektet avser isolering av Björknäs ishall samt nybyggnad av omklädningsrum inklusive projektering av entreprenadarbetena.
Nybyggnad av parhus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus, komplementbyggnad, trädfällning och rivning (attefall i annat ärende).
Nybyggnad av konstgräsplan i Nacka
Byta av naturgräs till konstgräsplan.
Nybyggnad av gc-bana i Älta
Avser delen fram till Töresjövägen.
Nybyggnad av garage mm i Nacka
Avser garage, förråd och WC i Nyckelviken.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 16 lgh.
Nybyggnad av industrihus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av industrilokaler; återuppbyggnad.
Nybyggnad av kontor i Nacka
Nybyggnad av kontorslokal och marklov.
Byggservice på Ramavtal åt SFA projektet i Stockholm
Ramavtalet omfattar mindre byggservicearbeten, drift-underhåll av etableringsbodar mm mm
Nybyggnad av mast i Nacka
Nybyggnad av mobilmast 48 m, samt nybyggnad av teknikbod, vid vattenledningsvägen.
Nybyggnad av transformatorstation i Nacka
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Nacka
Bygglov för nybyggnad av nätstation (t1259).
Nybyggnad av nätstation i Nacka
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nacka
Bygglov för nybyggnad av parkering; 30 parkeringsplatser.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Nacka
Bygglov för nybyggnad av plank, bullerplank.
Nybyggnad av sophus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av sopkassuner, 3 st.
Nybyggnad av förråd i Nacka
Bygglov för nybyggnad av förråd griffelvägen vid nacka gymnasium.
Nybyggnad av förråd i Nacka
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av garage i Nacka
Bygglov för nybyggnad av garage.
Nybyggnad av garage i Nacka
Bygglov för nybyggnad av garage; pool, trappa och balkong.
Nybyggnad av förråd i Nacka
Bygglov för nybyggnad av uthus; cykelförråd.
Nybyggnad av återvinningsstation i Nacka
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation 9171.
Nybyggnad av återvinningsstation i Nacka
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av lager i Nacka
Bygglov för nybyggnad av övertryckstält.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nacka
Bygglov för parkering.
Nybyggnad av telestation i Nacka
Bygglov för nybyggnad av 48 meter ostagat telekomtorn och 2st teknikbodar.
Nybyggnad av barack i Nacka
Bygglov för nybyggnad av byggbodar.
Nybyggnad av enbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av barack i Nacka
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering tom 20181231.
Nybyggnad av plank i Nacka
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av plank tom 2028-01-09.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: