Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Nacka

Nybyggnad av bostäder mm i centrala Nacka
Järla stationsområde kommer att bli en av de centrala platserna i Nacka stad när en av de tre tunnelbanestationer placeras här. I Järla stationsområde planeras en blandning av bostäder, hotell, kontor, förskola och service. Att bygga 250-350 bostäder här är ett av de förslag som ska prövas i planarbetet.
Ny trafikplats och utbyggnad av närcentrum i Nacka
Structor är projektkoordinator. Projekt Danvikslösen är ett stadsutvecklingsprojekt i zonen mellan Nacka och Stockholm. Idén är att stadsmässigt sammanlänka Hammarby Sjöstad, Sickla, Henriksdal, Kvarnholmen och Finnboda. Sammantaget är detta Nordens största stadsutvecklingsprojekt.
Nybyggnad av industrihus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av studentlägenheter/ungdomsbostäder i Ektorp
Blir både studentlägenheter samt ungdomsbostäder, hyresrätter.
Nybyggnad av studentlägenheter på Alphyddan, Nacka
Projektet består av ett punkthus på 16 våningar.
Nybyggnad av enbostadshus i Älta
Projektet har etapp indelats. Planeras att byggas 300 lägenheter totalt.
Nybyggnad av lager i Orminge, Nacka
Bygglov för nybyggnad av lagerhotell.
Nybyggnad av radhus och enbostadshus i Älta
Projektet har etapp indelats. Planeras att byggas ca 300 bostäder totalt.
Nybyggnad av tågdepå för Saltsjöbanan i Igelboda
Byte av spår, växlar och kontaktledningar, ombyggnad och tillgänglighetsanpassning av perronger, utbyggnad av verkstadshall mm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Saltsjö-Boo, Nacka
Projektet ligger vid Skymningsvägen/Höjdvägen i Saltsjö-Boo, med möjlighet till cirka 18 hyresbostäder.
Nybyggnad av hyresbostäder i Saltsjöbaden, Nacka
Projektet ligger vid Vinterbrinksvägen i Saltsjöbaden, med möjlighet till cirka 20 hyresbostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 10 lgh.
Nybyggnad av hyresbostäder i Saltsjö-Boo, Nacka
Projektet ligger vid korsningen Skjutbanevägen/Gamla Värmdövägen i Saltsjö-Boo, med möjlighet till cirka 10 mindre hyresbostäder.
Nybyggnad av temporär simhall i Saltsjöbaden
Den tillfälliga simhallen skall finnas i drift januari 2018 då nuvarande simhall rivs och kommer vara i drift ungefär 3 år för att sedan avvecklas.
Nybyggnad av gruppboende i Älta
När upphandlingen är klar, kommer ett beslutsärende tas fram där kommunfullmäktige föreslås upplåta fastigheten Älta 109:7 med tomträtt till anbudsvinnaren enligt särskilt upprättat tomträttsavtal och sidoavtal. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att upplåta fastigheten med tomträtt föreslås kommunstyrelsen för egen del att anta en anbudsvinnare och besluta att Nacka kommun hyr tillbaka den uppförda gruppbostaden. Driften av gruppbostaden kommer att upphandlas av socialnämnden.
Exploatering för nytt verksamhetsområde i Nacka
Kommunen sköter exploateringen, tomterna kommer sedan att säljas.
Nybyggnad av återvinningscentral i Nacka
Bygglov för nybyggnad av återvinningscentral.
Nybyggnad av stugby i Nacka
Bygglov för nybyggnad av 5 st fritidshus.
Nybyggnad av parhus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av 4 st tvåbostadshus o garage, rivnings- o marklov Bo 27:1,1:1077,1:1076,1:969.
Ny konstgräsplan i Nacka
Man har planer på att anlägga en helt ny elvamannaplan med konstgräs i Porsmossen, där före detta Porsmosseverket var placerat.
Nybyggnad av konstgräsplan i Nacka
Byta av naturgräs till konstgräsplan.
Bodar för evakuering av förskola i Henriksdal, Nacka
Upphandlingen avser ersättningslokaler till Henriksdals förskola i Stockholm. Förskolan behöver ersättningslokaler under en period då Stockholm Vatten och Avfalls borrningar inne i Henriksdalsberget orsakar höga stomljud inne i den befintliga skolan. Denna totalentreprenad omfattar etablering, uthyrning och avetablering av en nyckelfärdig förskolepaviljong för 90-95 barn uppdelade på 5 avdelningar samt tillhörande personalutrymmen.
Nybyggnad av växthus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av växthus.
Byggservice på Ramavtal åt SFA projektet i Stockholm
Ramavtalet omfattar mindre byggservicearbeten, drift-underhåll av etableringsbodar mm mm
Nybyggnad av skola i Nacka
Bygglov för nybyggnad av skolbyggnad.
Nybyggnad av grupphus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av 13 enbostadshus; aquavilla Sicklaön 13:105,13:107,13:109,13:112,13:113,13:114,13:115,13:116,13:117,13:118,13:119,13:120,13:132.
Nybyggnad av grupphus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av 13 st enbostadshus aquavilla, Sicklaön 13:105, 13:107, 13:109, 13:112- 13:120, 13:132.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av 2 flerbostadshus och uthus samt rivning, 18 lgh Lännersta 1:910,1:911.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av 3 flerbostadshus med 3 lgh i varje, Backeböl 1:379,1:356,1:380.
Nybyggnad av grupphus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av gruppbyggda småhus/radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus; 3 hus 69 lgh.
Nybyggnad av fritidshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Nacka
Bygglov för nybyggnad av förråd, 2 st.
Nybyggnad av skärmtak i Nacka
Bygglov för nybyggnad av bussväderskydd.
Nybyggnad av carport i Nacka
Bygglov för nybyggnad av carport, anlägga väg på tomt.
Nybyggnad av carport i Nacka
Bygglov för nybyggnad av carportar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nacka
Bygglov för nybyggnad av cykelparkering m tak.
Nybyggnad av enbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, aquavilla.
Nybyggnad av enbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, rivning, marklov.
Nybyggnad av enbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av soprum i Nacka
Bygglov för nybyggnad av soprum.
Nybyggnad av plank i Nacka
Bygglov för nybyggnad av spaljé.
Nybyggnad av telestation i Nacka
Bygglov för nybyggnad av torn med teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Nacka
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av markanläggning i Nacka
Bygglov för nybyggnad av trapp och marklov för ändring av marknivån.
Nybyggnad av busshållplats i Nacka
Bygglov för nybyggnad av vägkur - erstaviksbadet.
Nybyggnad av busshållplats i Nacka
Bygglov för nybyggnad av vägkur - neglinge gärde.
Nybyggnad av barack i Nacka
Bygglov för tillfällig bodetablering t.om. 20190201.
Nybyggnad av brygga i Nacka
Bygglov och marklov för nybyggnad av brygga.
Nybyggnad av förråd i Nacka
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad/förråd Tollare 1:489,1:473.
Nybyggnad av garage i Nacka
Bygglov för nybyggnad av kundvagnsgarage.
Nybyggnad av lastkaj i Nacka
Bygglov för nybyggnad av lastkaj.
Nybyggnad av mast i Nacka
Bygglov för nybyggnad av mast med teknikbod.
Nybyggnad av plank i Nacka
Bygglov för nybyggnad av plank.
Nybyggnad av telestation i Nacka
Bygglov för nybyggnad av radiomast och teknikbodar.
Nybyggnad av elverk i Nacka
Bygglov för nybyggnad av reservkraftsaggregat.
Nybyggnad av barack i Nacka
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: