Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Nacka

Utbyggnad av tunnelbana från Kungsträdgården-Nacka centrum och söderort
Blå linje förlängs från Kungsträdgården mot Nacka med nya stationer vid Sofia, Hammarby Kanal, Sickla, Järla och Nacka centrum. Från Sofia går också en gren mot Gullmarsplan, med en ny station i Slakthusområdet. Vid Sockenplan kopplas den grenen ihop med Hagsätragrenen. 11 km lång sträcka.

Nybyggnad av avloppstunnel mellan Bromma och Nacka
För att leda avloppsvattnet från västerort till förbehandlingsanläggningen i Sickla byggs en ny bergstunnel. Pumpningen av avloppsvatten från Eolshäll till Syvab styrs om till Sickla via den nya tunneln. Inkommande flöde i Sicklaanläggningen ökar därmed från 30 procent till runt 70 procent.

Nybyggnad av kontor i Nacka
Projektet omfattar totalt närmare 27 500 kvadratmeter uthyrbar yta samt ett parkeringshus med cirka 450 platser.

Förtätning med flerbostadshus i Älta centrum, etapp 2
Totalt planeras 700 lägenheter på området, fördelat på 5 kvarter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Orminge

Nybyggnad av flerbostadshus på Kvarnholmen, Nacka

Nybyggnad av flerbostadshus m.m i Orminge centrum, 1C
Anvisningen omfattar cirka 60 lägenheter med fri upplåtelseform, 3 000 kvadratmeter handel samt ett garage för infartsparkering.

Ny trafikplats och utbyggnad av närcentrum i Nacka
Structor är projektkoordinator. Projekt Danvikslösen är ett stadsutvecklingsprojekt i zonen mellan Nacka och Stockholm. Idén är att stadsmässigt sammanlänka Hammarby Sjöstad, Sickla, Henriksdal, Kvarnholmen och Finnboda. Sammantaget är detta Nordens största stadsutvecklingsprojekt.

Förtätning med flerbostadshus i Älta centrum, etapp 3
Totalt planeras 700 lägenheter på området, fördelat på 5 kvarter.

Förtätning med flerbostadshus i Älta centrum, etapp 4
Totalt planeras 700 lägenheter på området, fördelat på 5 kvarter.

Förtätning med flerbostadshus i Älta centrum, etapp 5
Totalt planeras 700 lägenheter på området, fördelat på 5 kvarter.

Förtätning med punkthus i Älta centrum, etapp 1
Totalt planeras 700 lägenheter på området, fördelat på 5 kvarter.

Nybyggnad till F-9 skola på Kvarnholmen

Nybyggnad av flerbostadshus på Västra Sicklaön, Nacka

Nybyggnad av flerbostadshus på Tollare, Nacka

Nybyggnad av studentlägenheter/ungdomsbostäder i Ektorp
Blir både studentlägenheter samt ungdomsbostäder, hyresrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Tollare

Nybyggnad av bostadsrätter i Kvarnholmen, Nacka
Brf under bildande.

Nybyggnad av flerbostadshus, bostadsrätter, på Tollare, Nacka, etapp 1

Nybyggnad av bostäder i Sydöstra Boo på delområde 1
Avser nybyggnation för ca 40 bostäder inom området Dalvägen-Hasselvägen. Projektet är beroende av projekt gällande infrastrukturen, se 298375. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka

Nybyggnad av vård/omsorgsboende i Graninge, Nacka etapp 1

Nybyggnad av flerbostadshus på Tollare, Nacka

Nybyggnad av flerbostadshus, hyresrätter, i Tollare

Ny- och påbyggnad av flerbostadshus på Ektorp, Nacka
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus med 40-50 st lägenheter i 7 våningar, samt påbyggnad av lägenheter på befintligt hus med 2 st våningar.

Nybyggnad av studentlägenheter på Alphyddan, Nacka
Projektet består av ett punkthus på 16 våningar.

Nybyggnad av vårdhem/sjukhem i Saltsjö-boo
Kommer byggas i närheten av Yasuragi Hasseludden, på en fotbollsplan.

Nybyggnad av industrihus i Saltsjö-Boo

Nybyggnad av vårdbostad Södra Släntan på Västra Sicklaön,Nacka

Nybyggnad av vårdbostad Övre Varis, på Västra Sicklaön, Nacka

Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
5 st huskroppar med 4 våningar samt sutteräng. Totalt ca 40 st lägenheter. Verksamhetslokaler i bottenvåning.

Nybyggnad av förskola i Älta
8 st avdelningar.

Nybyggnad av vårdboende i Nacka

Nybyggnad av tågdepå för Saltsjöbanan i Igelboda

Nybyggnad av radhus och enbostadshus i Älta
Projektet har etapp indelats. Planeras att byggas ca 300 bostäder totalt.

Nybyggnad av radhus på Tollare, Nacka

Nybyggnad av enbostadshus på Tollare, Nacka

Nybyggnad av idrottshall och fotbollsplan i Kvarnholmen
Fotbollsplanen ligger på taket av idrottshallen.

Nybyggnad av bostäder i Älta, Nacka
Sveafastigheter Bostad vill bygga fyra nya huskroppar i två våningar längs med Apelvägen och Björnvägens förlängning i Älta.

Nybyggnad av industrihus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av industrilokaler blivande älta 10:61, även stödmurar.

Exploatering för bostäder i Boo, Nacka
Ca 300 lägenheter samt ca 6000 kvm verksamhetslokaler.

Nybyggnad av livsmedelsbutik i Älta

Nybyggnad av flerbostadshus på Sicklaön, Nacka

Nybyggnad av tillfällig ersättningsbassäng i Nacka
Den tillfälliga simhallen skall finnas i drift januari 2018 då nuvarande simhall rivs och kommer vara i drift ungefär 3 år för att sedan avvecklas.

Nybyggnad av radhus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av gruppbyggda småhus/radhus samt anslutning lod och rivning av befintlig fastighet.

Nybyggnad av bostäder i Saltsjöbaden
Programarbete pågår. Oklar byggstart och omfattning. Ingen kostnadsuppgift.

Utbyggnad av kommunala va-ledningar på Östra Kummelnäs, Nacka

Nybyggnad av förskola på Sickalön, Nacka

Nybyggnad av flerbostadshus på Svärdsö, Nacka

Exploatering för bostäder m.m. i Älta, etapp 1
Planeras för 230 boenden.

Utbyggnad av strandpromenad vid Svindersvik
Utbyggnad av strandpromenaden mellan Marinstaden och Svindersviks gård.

Nybyggnad av gruppboende i Älta
När upphandlingen är klar, kommer ett beslutsärende tas fram där kommunfullmäktige föreslås upplåta fastigheten Älta 109:7 med tomträtt till anbudsvinnaren enligt särskilt upprättat tomträttsavtal och sidoavtal. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att upplåta fastigheten med tomträtt föreslås kommunstyrelsen för egen del att anta en anbudsvinnare och besluta att Nacka kommun hyr tillbaka den uppförda gruppbostaden. Driften av gruppbostaden kommer att upphandlas av socialnämnden.

Exploatering för nytt verksamhetsområde i Nacka
Kommunen sköter exploateringen, tomterna kommer sedan att säljas.

Nybyggnad av mini-återvinningscentral i Nacka

Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 12 lgh.

Nybyggnad av återvinningscentral i Nacka
Bygglov för nybyggnad av återvinningscentral.

Nybyggnad av industrihall, kontor och förråd i Älta

Exploatering för nya bostäder, kontor och förskola i Nacka

Rivning och nybyggnad av omklädningsrum i Nacka

Nybyggnad av restaurang i centrala Kvarnholmen, Nacka

Byte av bro längs Saltsjöbanan

Nybyggnad av parhus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av 4 st tvåbostadshus o garage, rivnings- o marklov Bo 27:1,1:1077,1:1076,1:969.

Nybyggnad av kontor i Nacka
Bygglov för nybyggnad av kontorslokaler.

Nya bostäder samt Om- tillbyggnad av lager till kontor i Nacka

Nybyggnad av VA-ledningar i Nacka
Entreprenaden omfattar förläggning av en ny tryckavloppsledning (TS355 PE) och ny nödutloppsledning (B400 PE) från befintliga avloppspumpstationen, genom sjön, till södra delen av Bastusjön.

Ny konstgräsplan i Nacka
Man har planer på att anlägga en helt ny elvamannaplan med konstgräs i Porsmossen, där före detta Porsmosseverket var placerat.

Nybyggnad av konstgräsplan i Nacka
Byta av naturgräs till konstgräsplan.

Nybyggnad av klockstapel i Nacka
Bygglov för nybyggnad av klockstapel.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av 2 flerbostadshus och uthus samt rivning, 18 lgh Lännersta 1:910,1:911.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 14 lgh.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 4 lgh Kummelnäs 1:284,1:285,1:286,1:287.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 8 lgh.

Nybyggnad av grupphus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av gruppbyggda småhus/radhus 3 st, 1 restaurang.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av 3 flerbostadshus med 3 lgh i varje, Backeböl 1:379,1:356,1:380.

Nybyggnad av garage i Nacka
Bygglov för nybyggnad av garage.

Nybyggnad av telestation i Nacka
Bygglov för nybyggnad av 2 teknikhus.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Nacka
Bygglov för nybyggnad av bullerskyddsskärm.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Nacka
Bygglov för nybyggnad av bullerskärm på befintlig altan.

Nybyggnad av enbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av mast i Nacka
Bygglov för nybyggnad av mast 36 meter och två teknikbodar åsvägen site 20lt2041c.

Nybyggnad av nätstation i Nacka
Bygglov för nybyggnad av nätstation Sicklaön 40:17, Älta 10:48.

Nybyggnad av nätstation i Nacka
Bygglov för nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av plank i Nacka
Bygglov för nybyggnad av plank, bullerskydd.

Nybyggnad av plank i Nacka
Bygglov för nybyggnad av plank, trädäck.

Nybyggnad av pumpstation i Nacka
Bygglov för nybyggnad av pump- och transformatorstation.

Nybyggnad av soprum i Nacka
Bygglov för nybyggnad av soprum.

Nybyggnad av mur i Nacka
Bygglov för nybyggnad av stödmur o marklov.

Nybyggnad av telestation i Nacka
Bygglov för nybyggnad av torn med teknikbod.

Nybyggnad av pumpstation i Nacka
Bygglov för nybyggnad av två tryckstegringsstationer Älta 10:1, Mensättra 1:1.

Nybyggnad av busshållplats i Nacka
Bygglov för nybyggnad av vägkur - erstaviksbadet.

Nybyggnad av busshållplats i Nacka
Bygglov för nybyggnad av vägkur - neglinge gärde.

Nybyggnad av återvinningsstation i Nacka
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation (9184).

Nybyggnad av anslutningsväg i Nacka
Bygglov för parkeringsplats och infart till flerbostadshus.

Nybyggnad av mur i Nacka
Bygglov för parkeringsplats, stödmur.

Nybyggnad av parkeringsplats i Nacka
Bygglov för parkeringsplatser för enbostadshus och tvåbostadshus Tollare 1:483, 1:479, 1:482, 1:481, 1:480.

Nybyggnad av parkeringsplats i Nacka
Bygglov för parkeringsplatser.

Nybyggnad av skärmtak i Nacka
Bygglov för skärmtak till cykelparkering.

Nybyggnad av återvinningsstation i Nacka
Bygglov för återvinningsstation (14570).

Nybyggnad av bulleravgränsare i Nacka
Nybyggnad av bullerskyddsskärm.

Nybyggnad av VA-ledning till bostäder i Ektorp, Nacka, etapp 1

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: