Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Nacka

Överdäckning med bostäder, park, bussterminal och tunnelbanestation mm i Nacka
År 2025 ska Nacka få tunnelbana och stationen Nacka C ska ligga intill Värmdöleden. I anslutning ska en bussterminal enligt det nya förslaget byggas under jord, vägg i vägg med den överdeckade leden där biltrafiken ska gå. Om inga hinder uppstår kan bygget påbörjas år 2019 för att stå klart till 2025. Notan uppskattas landa på runt 2,3 miljarder.
Nybyggnad av kontor i Nacka
Projektet omfattar totalt närmare 27 500 kvadratmeter uthyrbar yta samt ett parkeringshus med cirka 450 platser. Miljöbyggnad BREEAM
Nybyggnad av bostäder mm i centrala Nacka
Järla stationsområde kommer att bli en av de centrala platserna i Nacka stad när en av de tre tunnelbanestationer placeras här. I Järla stationsområde planeras en blandning av bostäder, hotell, kontor, förskola och service. Att bygga 250-350 bostäder här är ett av de förslag som ska prövas i planarbetet.
Förtätning med flerbostadshus i Älta centrum, etapp 2
Totalt planeras 700 lägenheter på området, fördelat på 5 kvarter.
Ny trafikplats och utbyggnad av närcentrum i Nacka
Structor är projektkoordinator. Projekt Danvikslösen är ett stadsutvecklingsprojekt i zonen mellan Nacka och Stockholm. Idén är att stadsmässigt sammanlänka Hammarby Sjöstad, Sickla, Henriksdal, Kvarnholmen och Finnboda. Sammantaget är detta Nordens största stadsutvecklingsprojekt.
Förtätning med flerbostadshus i Älta centrum, etapp 3
Totalt planeras 700 lägenheter på området, fördelat på 5 kvarter.
Förtätning med flerbostadshus i Älta centrum, etapp 4
Totalt planeras 700 lägenheter på området, fördelat på 5 kvarter.
Förtätning med flerbostadshus i Älta centrum, etapp 5
Totalt planeras 700 lägenheter på området, fördelat på 5 kvarter.
Förtätning med punkthus och livsmedelsbutik i Älta centrum, etapp 1
Totalt planeras 700 lägenheter på området, fördelat på 5 kvarter.
Nybyggnad av enbostadshus i Älta, etapp 5-8
Planeras att byggas 240 lägenheter totalt i minst 8 etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Området är en del av ett kvarter norr om Värmdövägen, söder om stadshuset och den blivande stadsparken och öster om det så kallade Elverkshuset. 5-7 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Planer för 2 punkthus i 10 respektive 12 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Nacka
Området är en del av centrala Nacka. Det ligger norr om Värmdövägen, nära Järla station, där också en tunnelbanestation kommer att ligga. Cirka 100 lägenheter och ett fåtal radhus/parhus
Nybyggnad av bostäder & verksamhetslokaler i Boo, Nacka, etapp 1
Totalt ca 300 bostäder. 6000 kvm verksamhetslokaler.
Nybyggnad av multihall i Fisksätra, Nacka
Fisksätras nya multihall ska byggas, ägas, eventuellt drivas och underhållas av en upphandlad entreprenör.
Nybyggnad av studentlägenheter på Alphyddan, Nacka
Projektet består av ett punkthus på 16 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
5 st huskroppar med 4 våningar samt sutteräng. Totalt ca 40 st lägenheter. Verksamhetslokaler i bottenvåning.
Nybyggnad av radhus och enbostadshus i Älta
Planeras att byggas 240 lägenheter totalt i minst 8 etapper.
Nybyggnad av idrottshall och fotbollsplan i Kvarnholmen
Fotbollsplanen ligger på taket av idrottshallen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Saltsjö-Boo, Nacka
Projektet ligger vid Skymningsvägen/Höjdvägen i Saltsjö-Boo, med möjlighet till cirka 18 hyresbostäder.
Nybyggnad av hyresbostäder i Saltsjöbaden, Nacka
Projektet ligger vid Vinterbrinksvägen i Saltsjöbaden, med möjlighet till cirka 20 hyresbostäder.
Nybyggnad av bostäder i Älta, Nacka
Sveafastigheter Bostad vill bygga fyra nya huskroppar i två våningar längs med Apelvägen och Björnvägens förlängning i Älta.
Exploatering för bostäder i Boo, Nacka
Ca 300 lägenheter samt ca 6000 kvm verksamhetslokaler.
Nybyggnad av enbostadshus i Älta, etapp 3
Planeras att byggas 240 lägenheter totalt i minst 8 etapper.
Nybyggnad av industrihus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av industrilokaler blivande älta 10:61, även stödmurar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 10 lgh.
Nybyggnad av enbostadshus i Älta, etapp 4
Planeras att byggas 240 lägenheter totalt i minst 8 etapper.
Nybyggnad av enbostadshus i Älta, etapp 2
Planeras att byggas 240 lägenheter totalt i minst 8 etapper.
Nybyggnad av hyresbostäder i Saltsjö-Boo, Nacka
Projektet ligger vid korsningen Skjutbanevägen/Gamla Värmdövägen i Saltsjö-Boo, med möjlighet till cirka 10 mindre hyresbostäder.
Nybyggnad av grupphus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av gruppbyggda småhus/radhus.
Nybyggnad av temporär simhall i Saltsjöbaden
Den tillfälliga simhallen skall finnas i drift januari 2018 då nuvarande simhall rivs och kommer vara i drift ungefär 3 år för att sedan avvecklas.
Nybyggnad av gruppboende i Älta
När upphandlingen är klar, kommer ett beslutsärende tas fram där kommunfullmäktige föreslås upplåta fastigheten Älta 109:7 med tomträtt till anbudsvinnaren enligt särskilt upprättat tomträttsavtal och sidoavtal. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att upplåta fastigheten med tomträtt föreslås kommunstyrelsen för egen del att anta en anbudsvinnare och besluta att Nacka kommun hyr tillbaka den uppförda gruppbostaden. Driften av gruppbostaden kommer att upphandlas av socialnämnden.
Nybyggnad av förskola Lillängsskogen
Planer finns för en förskola med 8-10 avdelningar. Plats ej fastställd i dagsläget.
Nybyggnad av återvinningscentral i Nacka
Bygglov för nybyggnad av återvinningscentral.
Nybyggnad av stugby i Nacka
Bygglov för nybyggnad av 5 st fritidshus.
Nybyggnad av parhus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av 4 st tvåbostadshus o garage, rivnings- o marklov Bo 27:1,1:1077,1:1076,1:969.
Ny konstgräsplan i Nacka
Man har planer på att anlägga en helt ny elvamannaplan med konstgräs i Porsmossen, där före detta Porsmosseverket var placerat.
Nybyggnad av konstgräsplan i Nacka
Byta av naturgräs till konstgräsplan.
Bodar för evakuering av förskola i Henriksdal, Nacka
Upphandlingen avser ersättningslokaler till Henriksdals förskola i Stockholm. Förskolan behöver ersättningslokaler under en period då Stockholm Vatten och Avfalls borrningar inne i Henriksdalsberget orsakar höga stomljud inne i den befintliga skolan. Denna totalentreprenad omfattar etablering, uthyrning och avetablering av en nyckelfärdig förskolepaviljong för 90-95 barn uppdelade på 5 avdelningar samt tillhörande personalutrymmen.
Byggservice på Ramavtal åt SFA projektet i Stockholm
Ramavtalet omfattar mindre byggservicearbeten, drift-underhåll av etableringsbodar mm mm
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus 3st lghtr.
Nybyggnad av skola i Nacka
Bygglov för nybyggnad av skolbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 3 lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus; 3 hus 69 lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus; 35 lgh.
Nybyggnad av förråd i Nacka
Bygglov för nybyggnad av förråd, 2 st.
Nybyggnad av förråd i Nacka
Bygglov för nybyggnad av bastu och förråd.
Nybyggnad av skärmtak i Nacka
Bygglov för nybyggnad av bussväderskydd.
Nybyggnad av carport i Nacka
Bygglov för nybyggnad av carport, anlägga väg på tomt.
Nybyggnad av carport i Nacka
Bygglov för nybyggnad av carportar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nacka
Bygglov för nybyggnad av cykelparkering m tak.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nacka
Bygglov för nybyggnad av cykelparkering Neglinge 2:1, Igelboda 2:1.
Nybyggnad av enbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, aquavilla.
Nybyggnad av enbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, rivning, marklov.
Nybyggnad av enbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus; samt marklov.
Nybyggnad av garage i Nacka
Bygglov för nybyggnad av kundvagnsgarage.
Nybyggnad av lastkaj i Nacka
Bygglov för nybyggnad av lastkaj.
Nybyggnad av mast i Nacka
Bygglov för nybyggnad av mast med teknikbod.
Nybyggnad av plank i Nacka
Bygglov för nybyggnad av plank och marklov.
Nybyggnad av plank i Nacka
Bygglov för nybyggnad av plank.
Nybyggnad av elverk i Nacka
Bygglov för nybyggnad av reservkraftsaggregat.
Nybyggnad av skärmtak i Nacka
Bygglov för nybyggnad av skärmtak över cykelparkering.
Nybyggnad av plank i Nacka
Bygglov för nybyggnad av spaljé.
Nybyggnad av transformatorstation i Nacka
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nacka
Bygglov för parkeringsplats.
Nybyggnad av barack i Nacka
Bygglov för tillfällig bodetablering t.om. 20190201.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: