Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Lidingö

Nybyggnation av bro mellan Lidingö och Stockholm
Bro för gång-, cykel- och mopedtrafik samt spårväg.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lidingö, etapp 6
Ett lamellhus i vinkel samt 4 punkthus.

Nybyggnad av punkthus på Larsberg, Lidingö

Nybyggnad av hotellägenheter på Lidingö, etapp 1
62 bostadsrätter, 39 kvm/styck.

Nybyggnad av flerbostadshus på Lidingö

Nybyggnad av servicelägenheter på Brevik, Lidingö
Tidiga planer, oklar uppskattad byggstart. 50-80 service lgh planeras. Kostandsuppgiften är uppskattad av oss.

Nybyggnad av industrihus på Lidingö, etapp 1

Nybyggnad av industrihus på Lidingö, etapp 2

Nybyggnad av akvarium på Lidingö
Planerat projekt. Detaljplanen väntas bli klar under 2015. 3,5 våning. Kostnad okänd. Uppskattad byggstart.

Nybyggnad av idrottshall i Lidingö etapp 3

Nybyggnad av eventhall mm på Lidingö
Ny eventhall, utbyggnad av huvudbygnaden, nya miljöhus och maskinhall.

Nybyggnad av kontor på Lidingö

Nybyggnad av fördelningsstation på Lidingö

Nybyggnad av båthall, spolplatta, lager och parkeringsplats på Bo
Spolplatta för tvätt av båtar, utökad vinterförvaring av båtar, parkeringsplats, nya utställningsytor vid butik samt ca 30 båtbryggplatser planeras.

Nybyggnad av parkeringshus i Lidingö
Nybyggnad av parkeringshus på 4 våningar för ca 260 p-platser.

Nybyggnad av hotell i Lidingö
Nybyggnad av hotell.

Nybyggand av garage vid Lidingövallen

Byte av konstgräs på Breviks IP på Lidingö

Nybyggnad av gc-väg och bro längs Ekholmsnäsvägen på Lidingö, etapp 3

Nybyggnad av nätstation i Lidingö
Nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av parkeringsplats i Lidingö
Nybyggnad av parkering.

Nybyggnad av garage i Lidingö
Nybyggnad av garage.

Nybyggnad av garage i Lidingö
Nybyggnad av garagetält för pistmaskin tidsbegränsat lov.

Nybyggnad av markanläggning i Lidingö
Marklov för fällning och plantering.

Nybyggnad av markanläggning i Lidingö
Markutfyllnad, uppförande av veranda , skärmtak och balkong.

Nybyggnad av skola i Lidingö
Nybyggnad av skolpaviljong tidsbegränsat lov.

Nybyggnad av mur i Lidingö
Nybyggnad av stödmur.

Nybyggnad av transformatorstation i Lidingö
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av enbostadshus i Lidingö
Nybyggnad av två enbostadshus.

Nybyggnad av uthus i Lidingö
Nybyggnad av uthus.

Nybyggnad av skärmtak i Lidingö
Nybyggnad av väderskydd tidsbegränsat lov.

Nybyggnad av förråd i Lidingö
Tidsbegränsat lov för byggbodar.

Nybyggnad av barack i Lidingö
Uppförande av byggbodar.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: