Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Lidingö

Nybyggnad av hotellägenheter på Lidingö, etapp 1
62 bostadsrätter, 39 kvm/styck.

Nybyggnad av industrihus på Lidingö, etapp 1

Nybyggnad av industrihus på Lidingö, etapp 2

Nybyggnad av seniorvillor på Lidingö

Nybyggnad av idrottshall i Lidingö etapp 3

Nybyggnad av eventhall mm på Lidingö
Ny eventhall, utbyggnad av huvudbygnaden, nya miljöhus och maskinhall.

Nybyggnad av kontor på Lidingö

Nybyggnad av parkeringshus i Lidingö
Nybyggnad av parkeringshus på 4 våningar för ca 260 p-platser.

Nybyggnad av båthall, spolplatta, lager och parkeringsplats på Bo
Spolplatta för tvätt av båtar, utökad vinterförvaring av båtar, parkeringsplats, nya utställningsytor vid butik samt ca 30 båtbryggplatser planeras.

Nybyggnad av geoanläggning på Lidingö
Upphandlingen omfattar projektering och installation till en fullt färdig och driftstagen VVS-anläggning samt leverans av färdig värme, kyla och tappvarmvatten från denna anläggning. Leveransen ska produceras med av energimyndigheten definierat 100% förnyelsebar energi.

Byte av konstgräs på Breviks IP på Lidingö
Ur investeringsbudget 2016-2018.

Rivning och nybyggnad av damm i Torsvik
Projektet är uppdelat i två huvuddelar. Huvuddel 1 avser rivning av befintlig damm. Huvuddel 2 avser återuppbyggnad av damm i samma läge, utformning och storlek som den befintliga.

Nybyggnad av barack i Lidingö
Stadshuset 3 ansökan tillfälligt lov byggbodar.

Nybyggnad av skärmtak i Lidingö
Nybyggnad av väderskydd tidsbegränsat lov.

Nybyggnad av nätstation i Lidingö
Nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av markanläggning i Lidingö
Marklov för fällning och plantering.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: