Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Lidingö

Nybyggnad av bostäder på Stockby
Ca 200 bostäder i småhus och flerbostadshus planeras.

Nybyggnad av punkthus på Larsberg, Lidingö

Nybyggnad av servicelägenheter på Brevik, Lidingö
Tidiga planer, oklar uppskattad byggstart. 50-80 service lgh planeras. Kostandsuppgiften är uppskattad av oss.

Nybyggnad av hotellägenheter på Lidingö, etapp 1
62 bostadsrätter, 39 kvm/styck.

Nybyggnad av flerbostadshus på Lidingö
Rivning av befintligt p-däck, 2 plan garage under mark. Byggs vid korsningen Herserudsvägen/Stjärnvägen.

Nybyggnad av flerbostadshus på Lidingö

Nybyggnad av industrihus på Lidingö, etapp 1

Nybyggnad av industrihus på Lidingö, etapp 2

Nybyggnad av akvarium på Lidingö
Planerat projekt. Detaljplanen väntas bli klar under 2015. 3,5 våning. Kostnad okänd. Uppskattad byggstart.

Nybyggnad av äldreboende på Lidingö
Ca 3000-5000 kvm

Nybyggnad av eventhall mm på Lidingö
Ny eventhall, utbyggnad av huvudbygnaden, nya miljöhus och maskinhall.

Nybyggnad av kontor på Lidingö

Nybyggnad av enbostadshus på Lidingö

Nybyggnad av fördelningsstation på Lidingö

Utökning av cirkulationsplats på Lidingö

Nybyggnad av garage vid Lidingövallen på Lidingö
Ur investeringsbudget 2015-2017. Nytt garage på befintlig platta.

Nybyggnad av gc-väg och bro längs Ekholmsnäsvägen på Lidingö, etapp 3

Byte av konstgräs på Breviks IP på Lidingö

Nybyggnad av parkeringshus i Lidingö
Nybyggnad av parkeringshus.

Nybyggnad av parkeringsplats i Lidingö
Nybyggnad av parkeringsplatser.

Nybyggnad av skola i Lidingö
Nybyggnad av skolpaviljong tidsbegränsat lov.

Nybyggnad av mur i Lidingö
Nybyggnad av stödmur.

Nybyggnad av transformatorstation i Lidingö
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av enbostadshus i Lidingö
Nybyggnad av två enbostadshus.

Nybyggnad av uthus i Lidingö
Nybyggnad av uthus.

Nybyggnad av skärmtak i Lidingö
Nybyggnad av väderskydd tidsbegränsat lov.

Nybyggnad av förråd i Lidingö
Tidsbegränsat lov för byggbodar.

Nybyggnad av barack i Lidingö
Uppförande av byggbodar.

Nybyggnad av förråd i Lidingö
Uppförande av byggbodar.

Nybyggnad av förråd i Lidingö
Nybyggnad av cykelförråd, vägg med dörr på bef carport.

Nybyggnad av garage i Lidingö
Nybyggnad av garage.

Nybyggnad av garage i Lidingö
Nybyggnad av garagetält för pistmaskin tidsbegränsat lov.

Nybyggnad av nätstation i Lidingö
Nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av parkeringsplats i Lidingö
Nybyggnad av parkering.

Nybyggnad av markanläggning i Lidingö
Marklov för fällning och plantering.

Nybyggnad av markanläggning i Lidingö
Markutfyllnad, uppförande av veranda , skärmtak och balkong.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: