Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Järfälla

Nybyggnad av bostäder och kontor mm på Nya Veddesta
Totalt i området planeras ca 1700 nya bostäder, kontor, service och andra verksamheter.
Nybyggnad av bostäder mm i Skälby, Järfälla
Marken ägs både av kommunen och privat fastighetsägare.
Nybyggnad av flerbostadshus med förskola i Jakobsberg
Avser förtätning av bostadsområde med ca 132 st lägenheter i 6-7 våningar med förskola i bottenvåningen samt kontorslokaler.
Nybyggnad av bostäder på Kallhäll, Etapp 2
Totalt i etapperna kommer det att vara ca 250 nya bostäder samt en förskola. 2 punkthus med 16 våningar, 6-9 våningar på övriga hus.
Nybyggnad av bostäder och förskola på Kallhäll
Totalt i etapperna kommer det att vara ca 174 nya bostäder samt en förskola. 2 punkthus med 16 våningar, 6-9 våningar på övriga hus.
Nybyggnad av bostäder och förskola på Kallhäll
Totalt i etapperna kommer det att vara ca 174nya bostäder samt en förskola. 2 punkthus med 16 våningar, 6-9 våningar på övriga hus.
Utbyggnad av infrastruktur för Barkarbystaden II i Järfälla
Projektet Barkarbystaden II, denna upphandling, består av 3 huvuddelar i inledningen på projektet. Dessa är: HD1 – Förberedande arbeten exempelvis avverkning, temporära spill- och vattendragningar, byggarbetsvägar. Markförstärkande åtgärder inom hela arbetsområdet, ledningsarbeten och uppbyggnad av gator till färdigt AG-lager. HD2 – Finplanering av natur och parkmark inkl. gångstråk i södra naturområdet. HD3 – Finplanering av gator och torg inkl. Enköpingsvägen och broar över Bällstaån. Ovanstående HD:ar beräknas tidsmässigt från 2018 t o m ca 2024.
Nybyggnad av exploateringsområde, gata och vattenledning i Barkarby
Detta projekt avser en del av Barkarbystaden 3 och en del av Bararbystaden 4 och upphandlingen består av 3 huvuddelar i inledningen på projektet. Dessa är: -HD1 – Strukturella och övergripande åtgärder inom hela projektområdet för Barkarbystaden avseende kommunal infrastruktur. Anläggande av vissa huvudledningar genom området samt förberedande arbeten inför kommande etapper, såsom byggvägar, dagvattenanläggningar, flytt av Norrvattenledning, sopsugsåtgärder etc. -HD2 – Del av etapp Barkarbystaden 3. -HD3 – Del av etapp Barkarbystaden 4. Entreprenaden omfattar projektering och byggnation av det allmänna gatu- och VA-nätet i den nya Barkarbystaden. Entreprenörens uppdrag är att planera, projektera och bygga den kommunala infrastrukturen över de 3 huvuddelarna, både vad avser övergripande och strukturella ställningstaganden samt genomföra till färdig anläggning i de respektive etapperna.
Nybyggnad av ridanläggning i Järfälla
Nybyggnad av ridanläggning Säby Gård, Byggnad 16 i Järfälla kommun.
Exploatering för nytt bostadsområde i Jakobsberg, etapp 3
Tidigare etapp, proj: 916288. Man kommer att exploatera 3 bostadskvarter åt gången i varje etapp.
Nybyggnad av affärshus i Järfälla
Nybyggnad av affärsbyggnad för Blomsterlandet.
Exploatering för bostadsområde i Grönvreten, Jakobsberg
30-40 hus. Tomterna säljs via mäklare.
Markanläggning i Viksjö Centrum, Järfälla
Projektet omfattar en upprustning och ombyggnation av Viksjö Centrums yttre del, byte av två st. VA-ledningar samt omdirigering av trafik och busshållplats.
Nybyggnad av förskola på Barkarby, Järfälla
Ur investeringsbudget 2014-2017.
Nybyggnad av fotbollshall i Järfälla
Ny fotbollshall/tält i Järfälla kommun för att utöka tillgängligheten för spelande under vinterhalvåret.
Nybyggnad av förskola i Järfälla
Avser nybyggnad av förskola i 2 plan med 5 avdelningar inklusive finplanering. Miljöbyggnadskrav Silver.
Nybyggnad och rivning av omklädningsrum i Skälby
Avser rivning och nybyggnad av omklädningsrum med dusch, bastu, toalett och café.
Nybyggnad av gc-väg i Järfälla
Separat gc-väg längs Mälarvägens norra sida, sträckan mellan Viksjöleden och Görvälnsbadet.
Nybyggnad av huvudvattenledning i Järfälla kommun
Avser läggning av huvudvattenledning V1200 stål i samma ledningssträcka som befintliga betongledningen V1000. Sträckan har en längd på cirka 485 m. och ligger mellan trafikverkets två sträckor. Sträcka B och C. Objektet är beläget i Järfälla kommun och Upplands Väsby kommun.
Nybyggnad av enbostadshus i Järfälla
Nybyggnad av enbostadshus och tvåbostadshus samt komplementbyggnader (rivning av äldre byggander).
Nybyggnad och rivning av radhus,kedjehus,parhus i Järfälla
Nybyggnad av radhus (återuppbyggnad efter brand).
Nybyggnad av rackethall i Järfälla
Nybyggnad av fritidsanläggning (rackethall).
Nybyggnad av parhus i Järfälla
Nybyggnad av 3 tvåbostadshus hus a-c (samt rivning av äldre enbostadshus), Stäket 61:6,61:13,61:12.
Nybyggnad av regionnät i Järfälla
Strandskyddsdispens för markarbeten vid förläggning av optokabel.
Nybyggnad av sophus i Järfälla
Nybyggnad av sopskåp.
Nybyggnad av telestation i Järfälla
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Järfälla
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av plank i Järfälla
Uppförande av plank.
Nybyggnad av barack i Järfälla
Tidsbegränsat lov för bodetablering.
Nybyggnad av industrihus i Järfälla
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Järfälla
Nybyggnad av nätstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av telestation i Järfälla
Nybyggnad av basstation.
Nybyggnad av servicebyggnad i Järfälla
Nybyggnad av fritidsanläggning (servicebyggnad).
Nybyggnad av garage i Järfälla
Nybyggnad av komplementbyggnad (cykelgarage).
Nybyggnad av garage i Järfälla
Nybyggnad av komplementbyggnad (cykelgarage).
Nybyggnad av förråd i Järfälla
Nybyggnad av komplementbyggnad (lusthus/paviljong).
Nybyggnad av telestation i Järfälla
Nybyggnad av 2 st teknikhus.
Nybyggnad av markanläggning i Järfälla
Marklov för ändring av marknivå.
Nybyggnad av parkeringsplats i Järfälla
Anordnande av parkering , uppförande av staket samt uppsättning av skylt.
Nybyggnad av växthus i Järfälla
Nybyggnad av komplementbyggnad (växthus).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: