Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Järfälla

Nybyggnad av flerbostadshus i Jakobsberg, Etapp 1
Jakobsbergs centrum, delområde 2, Kv 1 på Tornéparkeringen. Projektet avser nybyggnad av 2 st bostadsrättsföreningar i första etappen i ett flerbostadshus på 6-9 våningar med garage i bottenvåningen.
Nybyggnad av flerbostadshus med förskola i Jakobsberg
Avser förtätning av bostadsområde med ca 132 st lägenheter i 6-7 våningar med förskola i bottenvåningen samt kontorslokaler.
Nybyggnad av bro vid Mälarbanan
Vägbro över Mälarbanan, E18 och Bällstaån. Den nya Veddestabron kommer att gå mellan Veddestavägen och Enköpingsvägen, över Mälarbanan och E 18. Bron blir 340 m lång och 30 m bred.
Nybyggnad av flerbostadshus med garage i Jakobsberg
Ca 85 lgh, 7-10 våningar samt 40 garage planeras.
Nybyggnad av förskola i Jakobsberg
Nybyggnad av förskola utmed gångbana mellan Fyrspannsvägen och Seldonsvägen med certifiering för definitivt betyg Silver.
Exploatering för nytt bostadsområde i Jakobsberg, etapp 3
Tidigare etapp, proj: 916288. Man kommer att exploatera 3 bostadskvarter åt gången i varje etapp.
Nybyggnad av ridanläggning i Järfälla
Nybyggnad av ridanläggning Säby Gård, Byggnad 16 i Järfälla kommun.
Nybyggnad av affärshus i Järfälla
Nybyggnad av affärsbyggnad för Blomsterlandet.
Markanläggning i Viksjö Centrum, Järfälla
Projektet omfattar en upprustning och ombyggnation av Viksjö Centrums yttre del, byte av två st. VA-ledningar samt omdirigering av trafik och busshållplats.
Nybyggnad av fotbollshall i Järfälla
Ny fotbollshall/tält i Järfälla kommun för att utöka tillgängligheten för spelande under vinterhalvåret.
Nybyggnad av modulbostäder i Kallhäll
Avser ca 140 modulbostäder för nyanlända och studenter i Kallhäll.
Nybyggnad av kontor i Järfälla
Nybyggnad av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av förskola i Järfälla
Avser nybyggnad av förskola i 2 plan med 5 avdelningar inklusive finplanering. Miljöbyggnadskrav Guld.
Nybyggnad och rivning av omklädningsrum i Skälby
Avser rivning och nybyggnad av omklädningsrum med dusch, bastu, toalett och café.
Nybyggnad av huvudvattenledning i Järfälla kommun
Avser läggning av huvudvattenledning V1200 stål i samma ledningssträcka som befintliga betongledningen V1000. Sträckan har en längd på cirka 485 m. och ligger mellan trafikverkets två sträckor. Sträcka B och C. Objektet är beläget i Järfälla kommun och Upplands Väsby kommun.
Nybyggnad av huvudvattenledning i Järfälla kommun
Objektet avser nedläggning av ny huvudvattenledning i stål av dimension 1200 mm parallellt med befintlig betongledning av dimension 1000 mm i Järfälla kommun. Ledningens totala längd blir ca 350 meter.
Nybyggnad av panncentral i Järfälla
Nybyggnad av panncentral och oljetank vid industribyggnad.
Nybyggnad och rivning av radhus,kedjehus,parhus i Järfälla
Nybyggnad av radhus (återuppbyggnad efter brand).
Nybyggnad av rackethall i Järfälla
Nybyggnad av fritidsanläggning (rackethall).
Nybyggnad av vårdcentral i Järfälla
Nybyggnad av vårdboende.
Nybyggnad av kök i Järfälla
Nybyggnad av komplementbyggnad (kök och matsal).
Nybyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Nybyggnad av flerbostadshus samt rivning av enbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Järfälla
Nybyggnad av tvåbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Järfälla
Strandskyddsdispens och nybyggnad av två st. enbostadshus och murar.
Nybyggnad av förråd i Järfälla
Tidsbegränsat lov för uppförande av byggbodar.
Nybyggnad av cistern i Järfälla
Uppförande av cistern.
Nybyggnad av enbostadshus i Järfälla
Förhandsbesked nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av markanläggning i Järfälla
Marklov för ändring av marknivå för fjärrvärmeledning.
Nybyggnad av parkeringsplats i Järfälla
Anordnande av parkering , uppförande av staket samt uppsättning av skylt.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: