Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Järfälla

Nybyggnad av bostäder och kontor mm på Nya Veddesta
I etapp 3 av Nya Veddesta planeras bostäder, idrottsanläggningar lokaler för handel mm.
Nybyggnad av bostäder och kontor mm på Nya Veddesta
Totalt i området planeras ca 2000 nya bostäder, kontor, service och andra verksamheter.
Nybyggnad av sjukhus i Veddesta, Järfälla
I etapp 2 av Nya Veddesta finns det planer för nybyggnad av sjukhus och äldreboende.
Nybyggnad av kontorshus, flerbostadshus mm i Järfälla
Fastigheten är på ca 165 000 kvadratmeter så det finns en stor potential att skapa ny stadsbebyggelse inrymmandes bostäder, skola, kontor, handel mm på fastigheten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jakobsberg, Etapp 1
Jakobsbergs centrum, delområde 2, Kv 1 på Tornéparkeringen. Projektet avser nybyggnad av 2 st bostadsrättsföreningar i första etappen i ett flerbostadshus på 6-9 våningar med garage i bottenvåningen. Totalt ca 400 lgh.
Nybyggnad av studentbostäder i Jakobsberg
Påbyggnad av befintligt parkeringshus.
Nybyggnad av flerbostadshus med förskola i Jakobsberg
Avser förtätning av bostadsområde med ca 132 st lägenheter i 6-7 våningar med förskola i bottenvåningen samt kontorslokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jakobsberg
Avser ca 150 lägenheter i både hyresrätter och bostadsrätter.
Nybyggnad av bostäder och kontor mm på Nya Veddesta
Totalt i etapp 1 för Nya Veddesta ska ca 2000 nya bostäder, kontor, service och andra verksamheter byggas.
Nybyggnad av flerbostadshus med garage i Jakobsberg
Ca 85 lgh, 7-10 våningar samt 40 garage planeras.
Nybyggnad av kedjehus i Järfälla
Avser ca 18 st kedjehus om 137 kvm på två våningar.
Nybyggnad av förskola i Jakobsberg
Nybyggnad av förskola utmed gångbana mellan Fyrspannsvägen och Seldonsvägen med certifiering för definitivt betyg Silver.
Nybyggnad av bostäder i Jakobsberg
Bostäderna uppförs i rad-och kedjehuskaraktär. Husen är byggda i trä och har tak med sedum och solpanel.
Exploatering för nytt bostadsområde i Jakobsberg, etapp 3
Tidigare etapp, proj: 916288. Man kommer att exploatera 3 bostadskvarter åt gången i varje etapp.
Markanläggning i Viksjö Centrum, Järfälla
Projektet omfattar en upprustning och ombyggnation av Viksjö Centrums yttre del, byte av två st. VA-ledningar samt omdirigering av trafik och busshållplats.
Nybyggnad av modulbostäder i Kallhäll
Avser ca 140 modulbostäder för nyanlända och studenter i Kallhäll.
Nybyggnad av kontor i Järfälla
Nybyggnad av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av förskola i Järfälla
Avser nybyggnad av förskola i 2 plan med 5 avdelningar inklusive finplanering. Miljöbyggnadskrav Guld.
Nybyggnad och rivning av omklädningsrum i Skälby
Avser rivning och nybyggnad av omklädningsrum med dusch, bastu, toalett och café.
Nybyggnad av huvudvattenledning i Järfälla kommun
Avser läggning av huvudvattenledning V1200 stål i samma ledningssträcka som befintliga betongledningen V1000. Sträckan har en längd på cirka 485 m. och ligger mellan trafikverkets två sträckor. Sträcka B och C. Objektet är beläget i Järfälla kommun och Upplands Väsby kommun.
Nybyggnad av huvudvattenledning i Järfälla kommun
Objektet avser nedläggning av ny huvudvattenledning i stål av dimension 1200 mm parallellt med befintlig betongledning av dimension 1000 mm i Järfälla kommun. Ledningens totala längd blir ca 350 meter.
Nybyggnad och rivning av radhus,kedjehus,parhus i Järfälla
Nybyggnad av radhus (återuppbyggnad efter brand).
Nytt konstgräs vid Delfinparken i Järfälla
Ur investeringsbudget 2016-2019. Grusplanen ersätts med konstgräs, upprustning och renovering av befintlig anläggning.
Nybyggnad av rackethall i Järfälla
Nybyggnad av fritidsanläggning (rackethall).
Nybyggnad av modulhus i Vålberga, Barkarby
Tidsbegränsat bygglov för mindre bostäder á 26 kvm för studenter, unga och nyanlända.
Nybyggnad av hotell i Järfälla
Nybyggnad av hotell.
Nybyggnad av nätstation i Järfälla
Nybyggnad av nätstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av parhus i Järfälla
Nybyggnad av tvåbostadshus.
Nybyggnad av återvinningsstation i Järfälla
Nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Järfälla
Förhandsbesked nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av markanläggning i Järfälla
Marklov för ändring av marknivå för fjärrvärmeledning.
Nybyggnad av parkeringsplats i Järfälla
Anordnande av parkeringsplatser samt uppsättning av 5 st fasadskyltar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Järfälla
Tidsbegränsat lov för anordnande av parkering.
Nybyggnad av förråd i Järfälla
Tidsbegränsat lov för uppförande av byggbodar.
Nybyggnad av toalett i Järfälla
Tidsbegränsat lov uppsättning av sanitetsbodar.
Nybyggnad av enbostadshus i Järfälla
Strandskyddsdispens och nybyggnad av två st. enbostadshus och murar.
Nybyggnad av cistern i Järfälla
Uppförande av cistern.
Nybyggnad av mast i Järfälla
Uppförande av ostagad mast.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: