Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Huddinge

Nybyggnad av forskningslokaler mm i Huddinge, del 2
Projektnamn NEO. Kallades tidigare Biomedicum Syd. Nytt fastighetsnät till nybyggnad NEO och befintliga byggnader, FL ANA8, ANA10, KI i Huddinge.
Nybyggnad av bostäder mm i norra Huddinge centrum
Projekt i tidigt skede, eventuellt byggstart 2018. Oklar omfattning. Markägare är Huge, Huddinge kommun samt en privat. Kostnadsuppgift saknas.
Om- och nybyggnad av vägar och broar vid Vårby Backe, Förbifart Stockholm
Projektet omfattar breddning av väg, rivning av befintlig gång- och cykelbro, en ny GC-bro. Den befintliga bron över E4 i trafikplats Lindvreten byggs om till en överliggande cirkulationsplats. Vägsträckan är ca 1,5 km.
Nybyggnad av betongtunnlar mm Skärholmen FSE215
Projektet omfattar ned- och uppfarter till förbifart Stockholm norrifrån, breddning av befintlig väg, två betongtråg, två betongtunnlar (en på varje sida om E20) och 2x20 meter bergtunnel, markförstärkningsarbeten. Vägsträckan är ca 2 km.
Nybyggnad av bostäder, äldreboende samt förskola i Skogås
Avser ca 140 bostäder samt äldreboende och förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus och stadsvillor i Huddinge
144 st hyresrätter samt 16 st stadsvillor med 4-5 st våningar.
Nybyggnad av F-9 skola i Fullersta
Skola med ca 425 st elever.
Nybyggnad av flerbostadshus och butik i Flemingsberg, omr B
Totalt ca 200 lägenheter för område B samt område A, se projnr 938422.
Nybyggnad av bostadshus, förskola, butik i Flemingsberg, omr A
Totalt ca 200 lägenhter för område A samt B, se projnr 939137. Förskola 4-5 st avdelningar, 1000 BTA.
Nybyggnad av bostäder och förskola i Flemingsberg, Huddinge
200 hyresrätter med 6-7 vångar. Avser även projekt 915888, 297345, 918760, 877344 och 941370.
Nybyggnad av kommunhus & ev bibliotek och kulturhus i Huddinge
Ca 12 000 kvm och ca 700 arbetsplatser eventuellt integrerat med ett bibliotek/kulturhus på ca 2000 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Masmo, Huddinge
2 huskroppar, 199 lägenheter. Loftlägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus på Segeltorp, Huddinge
En ny detaljplan ska tillåta ett flerbostadshus med 100 lägenheter i området nordost om Häradsvägen/Gamla Södertäljevägen. Projektet möjliggör förbättrad närservice med lokaler i bottenplan, en offentlig lekplats och en multisportplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stuvsta
Ca 50-60 st lägenheter. Garage under mark.
Nybyggnad av senior och trygghetsbostäder mm i Stuvsta
Ca 53 st lägenheter för senior och trygghetsboende. Garage under mark.
Nybyggnad av grupphus, enbostadshus i Vårby gård
Planer för ca 52 st enfamiljshus.
Nybyggnad av studentlägenhet vid Flemingsbergs C, Huddinge
Det åtta våningar höga huset kommer att rymma 75 ettor med kokvrå och dusch.
Nybyggnad av skola i Huddinge
Internationella Engelska skolan öppnar en grundskola för 660 elever höstterminen 2018. Skolan ska certifiera sig enligt Miljöbyggnad Silver
Nybyggnad av flerbostadshus, radhus och kedjehus i Vårby gård
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus, radhus och kedjehus. Omfattning oklar. Byggstart tidigast slutet 2016. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av va-ledning i Huddinge
Nyläggning av ca 1,65 km ny huvudvattenledning med dimension 1200 mm parallellt med befintlig huvudvattenledning mellan Talldalsvägen och tryckstegringsstation Jeriko.
Nybyggnad av förskola i Huddinge
100 förskoleplatser, 5 avdelningar.
Nybyggnad av industrihus och kontor på Länna, Huddinge
Detaljplanen syftar till att justera gatu- och kvartersstruktur samt att medge en mer flexibel användning av marken i den norra delen av Länna industriområde.
Nybyggnad av förskola i Snättringe
Ny förskola med 4-5 st avdelningar.
Nybyggnad av logistiklager i Flemingsberg, etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1. Totalt 25 000 kvm, oklar etappindelning.
Nybyggnad av logistiklager i Flemingsberg, etapp 3
Planerat projekt efter etapp 2. Totalt 25 000 kvm, oklar etappindelning.
Nybyggnad av logistiklager i Flemingsberg, etapp 4 mfl
Planerat projekt efter etapp 3. Totalt 25 000 kvm, oklar etappindelning.
Markarbeten för flerbostadshus i Stuvsta
Markarbeten inför projekten Tåget, 1232554 och Loket, 1109085
Nybyggnad av bostäder i Huddinge
Ljus och rymd har varit vägledande och därför har bostäderna fått vardagsrum med dubbel takhöjd och rymliga kombinerade kök och vardagsrum. Tre av bostäderna har stora takterrasser med sol dagen lång. Alla bostäderna har en egen tomt och uteplatser i sydväst och till varje bostad finns förråd och parkeringsplats med motorvärmare.
nybyggnad av förskola i Segeltorp
Nybyggnad av förskola 4 avdelningar.
Nybyggnad av parhus mm i Högmora, Huddinge, etapp 1
Första etappen kommer bestå av 10 parhus (20 st. bostadsrätter) samt 3-5 studiohus som planeras stå klara för inflyttning under hösten 2018.
Nybyggnad av kedjehus i Vårby gård
Götenehus har fått optionsmark för 13 st kedjehus. Oklart när förfrågan till generalentreprenörer skickas ut. Uppskattad start och kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad med en byggnadsarea om 3893 kvm, bruttoarea om x kvm samt öppenarea om 194,6 kvm. samt bygglov avseende 31 st fasadskyltar samt 2 st skyltpelare..
Nybyggnad av industrihus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Anläggande av park i Vårby
En multifunktionell park med plats för lek, promenader, träning, grillning och samvaro.
Nybyggnad av grupphus i Huddinge
Bygglov och marklov för nybyggnad av 7 enbostadshus.
Nybyggnad av bilhall i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad samt marklov för anpassning av mark till ny plan.
Nybyggnad av förskola i Huddinge
Ersättning av befintlig förskola samt ca 30 extra platser och barnvagnsförråd för 130 barn.
Nybyggnad av industrihus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av industri med en byggnadsarea om 1290, 1 kvm, bruttoarea om 1395,7 kvm och öppenarea om 756 kvm.
Nybyggnad av hotell i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av hotell.
Nybyggnad av restaurang i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av restaurang samt rivningslov av befintligt byggnad.
Nybyggnad av underjordiskt cykelgarage i Flemingsberg
Underjordiskt cykelgarage för ca 3500 cyklar och tillhörande cykelservice.
Utbyggnad av optofibernät i Huddinge kommun, etapp F
Schakt och förläggning av kananalisation för fiberkabel, kabelbrunnar, skarvkopplingar, tätningar, markeringsband, inmätning mm, Kanalisering av siter samt förläggning, svetsning och mätning av fiberkablar i enlighet med utskarvningsplan.
Nybyggnad av lekplats i Huddinge
Projektet ligger vid Myrängen/Stuvsta. Uppdraget gäller byggledning av sex projekt. Flemingsbergsparken liksom Långsjöparken är upprustningar av befintliga parker. Sjöängsparken är en naturpark idag som ska kompletteras med parkutrustning. Kästadalsparken är en lekplats som kommer rustas upp till temalek. Fullerstaparken vid Fullersta gård planeras att få ett nytt utseende och upprustad lekplats. Myrparken är en helt ny lekplats i norra Huddinge.
Exploateringsarbete för ny skola i Huddinge
Huvuddel 1 (Huddinge kommun) Nybyggnation och förlängning av en gata samt en gc-väg på Midsommavägen. Den nya gatan kommer att benämnas till Musikantvägen. Avser exploatering av gata och va för skola: 1026439
Exploateringsarbete för ny skola i Huddinge
Huvuddel 2 (Stockholm Vatten och Avfall AB) Objektet avser schakt och rörläggning av dricksvatten-, spillvatten- respektive dagvattenledningar på en sträcka av ca 300 meter i förlängningen av Midsommarvägen. Objektet avser även anläggande av 1 styck LTA-station. Avser exploatering av gata och va för skola: 1026439
Nybyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Bygglov och marklov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad 4 enbostadshus, Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus Högmora 5:34,3:79,3:20,3:78.
Nybyggnad av parhus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad 4 tvåbostadshus parhus Kallmuren 6,14,15,16.
Nybyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av 2 flerbostadshus med sammanlagt 18 lägenheter total bya 369,2 kvm.
Nybyggnad av parhus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av 6 st tvåbostadshus Grensaxen 1,8,4,6,5,7.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus Högmora 4:141,4:145.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus med en byggnadsarea om 112 kvm och bruttoarea om 224,1 kvm.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus med en byggnadsarea om 150 kvm och bruttoarea om 300 kvm samt uthus med en byggnads- och bruttoarea om 15 kvm.
Nybyggnad av förråd i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av förråd om 8,91 kvm i byggnadsarea.
Nybyggnad av garage i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av garage.
Nybyggnad av transformatorstation i Huddinge
Bygglov och marklov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Huddinge
Bygglov och marklov för uppförande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av garage i Huddinge
Bygglovsbefriad komplementbyggnad, garage Fasanen 9,17.
Nybyggnad av nätstation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av skärmtak i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av transformatorstation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parhus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus Kimröken 23,27.
Nybyggnad av parhus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus om 154.3 kvm byggnadsarea.
Nybyggnad av parhus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad enbostadshus med byggnadsarea om 200,3 kvm och bruttoarea om 400,6 kvm.
Nybyggnad av mur i Huddinge
Bygglov för uppförande av mur.
Nybyggnad av plank i Huddinge
Bygglov för uppförande av mur/plank.
Nybyggnad av garage i Huddinge
Bygglov nybyggnad av kundvagnsgarage samt för uppsättning av två skyltar på dess vägg för utbytbara reklambudskap. byggnaden upptar 14,9 kvm byggnadsarea.
Nybyggnad av markanläggning i Huddinge
Marklov för uppförande av 9 betongplattor om 23,9 kvm Stamkvistaren 3,2,4,9,10,11,5,Härdgropen 30.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: