Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Huddinge

Ny- och ombyggnad av operation mm på sjukhus i Huddinge
Nybyggnation 28 500 kvm.

Nybyggnad av hotell,spa,konferenscentrum mm Segeltorp
De avser ett hotell med 400 rum, äventyrsbad, spa- och wellnessavdelningar, fritidsaktiviteter, motionsmöjligheter, konferenslokaler, ett omfattande restaurangutbud och en shoppinggalleria. Planerna gäller bebyggelse av 45 000 kvadratmeter.

Nybyggnad av betongtunnlar mm Skärholmen FSE215
Projektet omfattar ned- och uppfarter till förbifart Stockholm norrifrån, breddning av befintlig väg, två betongtråg, två betongtunnlar (en på varje sida om E20) och 2x20 meter bergtunnel, markförstärkningsarbeten. Vägsträckan är ca 2 km.

Ny- och ombyggnad av utbildningslokal i Huddinge
Två huskroppar som kommer att vara sammankopplade under mark. Utbildningslokaler åt polisen.

Nybyggnad av flerbostadshus i Huddinge, etapp 2
Nybyggnad av 2 st bostadsrättsföreningar i denna etapp. Brf Skörda och Brf Odla. Planerat projekt efter etapp 1, se 1028140

Nybyggnad av grundskola och skola i Solgård, Huddinge
En F-6 skola 400 elever inklusive en förskola 100 barn.

Nybyggnad av flerbostadshus, hyresrätter, i Flemingsberg
Ungdomsbostäder

Nybyggnad av flerbostadshus och butik i Flemingsberg, omr B
Totalt ca 200 lägenheter för område B samt område A, se projnr 938422.

Nybyggnad av bostadshus, förskola, butik i Flemingsberg, omr A
Totalt ca 200 lägenhter för område A samt B, se projnr 939137. Förskola 4-5 st avdelningar, 1000 BTA.

Nybyggnad av F-9 skola i Fullersta
Skola med ca 425 st elever.

Nybyggnad av kommunhus & ev bibliotek och kulturhus i Huddinge
Ca 12 000 kvm och ca 700 arbetsplatser eventuellt integrerat med ett bibliotek/kulturhus på ca 2000 kvm.

Nybyggnad av flerbostadshus och studentlägenhet i Huddinge
Vid Huddingehallen p-plats, parkering i källaren.

Utbyggnad av gator och va-ledningar i Gladö kvarn, etapp 1o2B

Nybyggnad av flerbostadshus och butik i Flemingsberg, omr C
Byggherre/exploatör är utsedd. Detaljplan antas hösten 2016. Byggstart våren 2017. Uppskattad start och kostnad. 87 st bostadsrätter, garage i botten. Kontakta byggherre/ombud för ytterligare information.

Nybyggnad av villor i Länna, Huddinge

Nybyggnad av flerbostadshus i Stuvsta
Ca 50-60 st lägenheter. Garage under mark.

Nybyggnad av senior och trygghetsbostäder mm i Stuvsta
Ca 53 st lägenheter för senior och trygghetsboende. Garage under mark.

Nybyggnad av grundskola i Huddinge
Internationella Engelska skolan öppnar en grundskola för 660 elever höstterminen 2018. Skolan ska certifiera sig enligt Miljöbyggnad Silver

Nybyggnad av studentlägenhet vid Flemingsbergs C, Huddinge
Det åtta våningar höga huset kommer att rymma 75 ettor med kokvrå och dusch.

Exploatering för industrihus och kontor på Länna, Huddinge
Mycket bergsprängning.

Nybyggnad av järnvägsspår mm, Bana/Väg Flemingsberg
Ny plattform, nytt plattformstak samt ett nytt järnvägsspår inklusive BEST-arbeten för ca 750 meter järnvägsspår. Breddning av plattform, fyra nya växlar och ombyggnad av befintliga kontaktlednings- och signalställverk.

Nybyggnad av sporthall och ungdomsgård på Stuvsta, Huddinge
Ca 2200-3500 kvm.

Nybyggnad av byggvaruhus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av byggvaruhus.

Nybyggnad av förskola i Huddinge
100 förskoleplatser, 5 avdelningar.

Nybyggnad av fastighet i Segeltorp, Huddinge
Miljöbyggnad silver.

Nybyggnad av förskola i Trångsund

Nybyggnad av idrottshall och omklädningsrum på Glömsta

Ny- och tillbyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Tillbyggnad i 3 plan med restaurang i bottenplan samt 2 lägenheter ovanpå. Nybyggnad av flerbostadshus med 12 lägenheter.

Utbyggnad av gator och va-ledningar i Vidja, etapp 2B
Omvandling från fritids- och permanentboende. Ca 480 tomter. Avser utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp samt en ny- och ombyggnad av befintligt vägnät. Projektering och utbyggnad av gator kommer att ske i tre etapper A-C.

Utbyggnad av gator och va-ledningar i Vidja, etapp 2C
Omvandling från fritids- och permanentboende. Ca 480 tomter. Avser utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp samt en ny- och ombyggnad av befintligt vägnät. Projektering och utbyggnad av gator kommer att ske i tre etapper A-C.

Nybyggnad av bostäder i Huddinge
Ljus och rymd har varit vägledande och därför har bostäderna fått vardagsrum med dubbel takhöjd och rymliga kombinerade kök och vardagsrum. Tre av bostäderna har stora takterrasser med sol dagen lång. Alla bostäderna har en egen tomt och uteplatser i sydväst och till varje bostad finns förråd och parkeringsplats med motorvärmare.

Nybyggnad av förskola i Huddinge
Förskolan kommer att ersätta den befintliga förskolan Solängen men tillför också cirka 30 platser centralt i Huddinge. Inflyttning beräknas ske i december 2017 och förskolan uppfyller kraven för passiv hus.

Nybyggnad av parhus mm i Högmora, Huddinge, etapp 1
Första etappen kommer bestå av 10 parhus (20 st. bostadsrätter) samt 3-5 studiohus som planeras stå klara för inflyttning under hösten 2018.

Nybyggnad av parhus mm i Högmora, Huddinge, etapp 2
Bostadsrätterna kommer fördelas i 2 etapper, och bilda var sin bostadsrättsförening. Etapp 1 se projektnummer 1426336.

Exploateringsarbete för shoppingcenter samt möbelvaruhus i Huddinge
Detaljplanen för utbyggnaden på Kurvan 2 och 5 påverkar de befintliga vatten- och dagvattenledningarna och medför att dessa behöver flyttas. Dagvattenledningarna tar emot dagvatten från Kungens kurvaområdet, Segeltorp samt från Långsjön. Utbyggnaden på Kurvan 2 och 5 kräver flytt och omläggning av va-ledningar på en sträcka av ca 300 meter. Projektet är en exploatering inom verksamhetsområdet i Huddinge kommun

Nybyggnad av industrihus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad med en byggnadsarea om 3893 kvm, bruttoarea om x kvm samt öppenarea om 194,6 kvm. samt bygglov avseende 31 st fasadskyltar samt 2 st skyltpelare..

Nybyggnad av grupphus i Huddinge
Bygglov och marklov för nybyggnad av 7 enbostadshus.

Nybyggnad av grupphus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus Härdgropen 12,32,10,33,31.

Nybyggnad av industrihus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.

Exploatering för bostäder i Snättringe

Nybyggnad av hotell i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av hotell.

Nybyggnad av rulltrappor och hiss i Huddinge
Projektledning för förprojektering och detaljprojektering av nya rulltrappor, hiss och utvändig trappa i och vid Rulltrappshuset i Flemingsberg. Projektledningen inkluderar även framtagande av kalkyl i två steg samt avstämningar mot beställare om tidplan och budget.

Nybyggnad av grupphus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av 5 enbostadshus Skalmuren 15,13,12,14.

Nybyggnad av grupphus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av 3 enbostadshus och garage/förråd samt uppförande av mur/plank, Viltfällan 18,37,36.

Utbyggnad av gc-väg och nya VA-ledningar i Huddinge
Avser utbyggnad av 200 m gc-väg samt nya VA-ledningar. Utbyggnaden upphandlas gemensamt av Huddinge kommun och Stockholm Vatten VA AB, men uppdelat på två huvuddelar med separata beställningar.

Nybyggnad av lekplats i Huddinge
Projektet ligger vid Myrängen/Stuvsta. Uppdraget gäller byggledning av sex projekt. Flemingsbergsparken liksom Långsjöparken är upprustningar av befintliga parker. Sjöängsparken är en naturpark idag som ska kompletteras med parkutrustning. Kästadalsparken är en lekplats som kommer rustas upp till temalek. Fullerstaparken vid Fullersta gård planeras att få ett nytt utseende och upprustad lekplats. Myrparken är en helt ny lekplats i norra Huddinge.

Exploateringsarbete för ny skola i Huddinge
Huvuddel 1 (Huddinge kommun) Nybyggnation och förlängning av en gata samt en gc-väg på Midsommavägen. Den nya gatan kommer att benämnas till Musikantvägen. Avser exploatering av gata och va för skola: 1026439

Exploateringsarbete för ny skola i Huddinge
Huvuddel 2 (Stockholm Vatten och Avfall AB) Objektet avser schakt och rörläggning av dricksvatten-, spillvatten- respektive dagvattenledningar på en sträcka av ca 300 meter i förlängningen av Midsommarvägen. Objektet avser även anläggande av 1 styck LTA-station. Avser exploatering av gata och va för skola: 1026439

Nybyggnad av industrihus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av industri med en byggnadsarea om 1290, 1 kvm, bruttoarea om 1395,7 kvm och öppenarea om 756 kvm.

Nybyggnad av förskola i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av förskola.

Nybyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Bygglov och marklov för nybyggnad av 3 st flerbostadshus samt rivningslov Saxofonen 8,13,12.

Nybyggnad av industrihus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad med en byggnadsarea om 483,1 kvm och bruttoarea om 966,2 kvm med 5 fack samt uppförande av 10 parkeringsplatser.

Nybyggnad av parhus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av 10 tvåbostadshus Högmora 5:17,5:36,3:78,5:34,5:37,3:79,3:20,5:33,5:35.

Nybyggnad av vattenverk i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av septikmottagning Myrängen 1:13,1:21.

Nybyggnad av skola i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av skola.

Nybyggnad av betongindustri i Huddinge
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av betongfabrik och mur.

Nybyggnad av barack i Huddinge
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av bodetablering.

Nybyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av bostadsbaracker.

Nybyggnad av lager i Huddinge
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av tälthall.

Nybyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Tidsbegränsat bygglov för anordnande av bostadsmoduler till och med 24 juli 2020.

Nybyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Tidsbegränsat bygglov för anordnande av flerbostadshus i moduler med byggnadsarea om 184 kvm, bruttoarea om 724 kvm och öppenarea om 3,22 kvm.

Nybyggnad av förskola i Huddinge
Tidsbegränsat bygglov för anordnande av förskola Visättravallen 2,Visättra 1:5.

Nybyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering.

Nybyggnad av telestation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av teknikbod med en byggnadsarea om 5,3 kvm.

Nybyggnad av telestation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av teknikbod med en byggnadsarea om 6,59 kvm.

Nybyggnad av telestation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av teknikutrymme för fjärrvärme.

Nybyggnad av telestation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av telekompåle och teknikbod.

Nybyggnad av telestation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av telemast med 2 st teknikbodar.

Nybyggnad av mast i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av telemast samt två teknikbodar med en total byggnadsarea om 13,2 kvm.

Nybyggnad av transformatorstation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation med byggnadsarea om 7,1 kvm samt rivningslov för befintlig transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation med byggnadsarea om 7,1 kvm.

Nybyggnad av transformatorstation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation om 14,16 kvm i byggnadsarea.

Nybyggnad av transformatorstation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av plank i Huddinge
Bygglov för uppförande av mur/plank.

Nybyggnad av plank i Huddinge
Bygglov för uppförande av plank.

Nybyggnad av mur i Huddinge
Bygglov för uppförande av stödmur.

Nybyggnad av kontor i Huddinge
Bygglov för uppställning av kontorsmoduler.

Nybyggnad av skärmtak i Huddinge
Bygglov för ändring av bygglov 2015-1595, uppförande av 2 st skärmtak samt 9 st sopkärl.

Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av 2 enbostadshus Glömsta 1:283,1:284.

Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av 2 enbostadshus med en byggnadsarea om 150 kvm, bruttoarea om 300 kvm Yxfilen 5,6.

Nybyggnad av förråd i Huddinge
Bygglov för förråd.

Nybyggnad av mast i Huddinge
Bygglov för installation av ny telemast, industribyggnad.

Nybyggnad av garage i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av 4 st garagelängor.

Nybyggnad av plank i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av barnvagnsskydd om 12,69 kvm byggnadsarea och öppenarea.

Nybyggnad av mur i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av mur och parkeringsplatser samt marklov.

Nybyggnad av mur i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av mur/plank.

Nybyggnad av nätstation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av toalett i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av offentlig toalett.

Nybyggnad av pumpstation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av pumpstation.

Nybyggnad av cistern i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av gasoltank.

Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus med en byggnadsarea om 108,4 kvm, bruttoarea om 203,7 kvm och öppenarea om 6,6 kvm samt garage med en byggnads- och bruttoarea om 31,5 kvm. installation av eldstad.

Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av förråd i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av förråd.

Nybyggnad av offentlig toalett i Huddinge centrum
Avser uppförande och installation av toalettbyggnad innehållande tre toalettutrymmen varav en RWC samt drift och underhåll av dessa.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: