Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Huddinge

Nybyggnad av hotell,spa,konferenscentrum mm Segeltorp
De avser ett hotell med 400 rum, äventyrsbad, spa- och wellnessavdelningar, fritidsaktiviteter, motionsmöjligheter, konferenslokaler, ett omfattande restaurangutbud och en shoppinggalleria. Planerna gäller bebyggelse av 45 000 kvadratmeter.
Nybyggnad av F-9 skola i Fullersta
Skola med ca 425 st elever.
Nybyggnad av flerbostadshus och butik i Flemingsberg, omr B
Totalt ca 200 lägenheter för område B samt område A, se projnr 938422.
Nybyggnad av bostadshus, förskola, butik i Flemingsberg, omr A
Totalt ca 200 lägenhter för område A samt B, se projnr 939137. Förskola 4-5 st avdelningar, 1000 BTA.
Nybyggnad av kommunhus & ev bibliotek och kulturhus i Huddinge
Ca 12 000 kvm och ca 700 arbetsplatser eventuellt integrerat med ett bibliotek/kulturhus på ca 2000 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus och butik i Flemingsberg, omr C
Byggherre/exploatör är utsedd. Detaljplan antas hösten 2016. Byggstart våren 2017. Uppskattad start och kostnad. 87 st bostadsrätter, garage i botten. Kontakta byggherre/ombud för ytterligare information.
Nybyggnad av Long Stay hotell i Kungens Kurva
65-70 hotellrum med pentry.
Nybyggnad av bilanläggning i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av studentlägenhet vid Flemingsbergs C, Huddinge
Det åtta våningar höga huset kommer att rymma 75 ettor med kokvrå och dusch.
Nybyggnad av skolor/utbildning, förskola och idrottshall i Huddinge
Totalt ca: 940 elever. Fullstor idrottshall på ca 1700 kvm. Fastigheten ska projekteras för certifiering enligt Miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av förskola i Skogås
Plats för ca 120 barn.
Nybyggnad av förskola i Huddinge
100 förskoleplatser, 5 avdelningar.
Ny- och tillbyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Tillbyggnad i 3 plan med restaurang i bottenplan samt 2 lägenheter ovanpå. Nybyggnad av flerbostadshus med 12 lägenheter.
Nybyggnad av förskola i Snättringe
Ny förskola med 4-5 st avdelningar.
Nybyggnad av logistiklager i Flemingsberg, etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1. Totalt 25 000 kvm, oklar etappindelning.
Nybyggnad av bostäder i Huddinge
Ljus och rymd har varit vägledande och därför har bostäderna fått vardagsrum med dubbel takhöjd och rymliga kombinerade kök och vardagsrum. Tre av bostäderna har stora takterrasser med sol dagen lång. Alla bostäderna har en egen tomt och uteplatser i sydväst och till varje bostad finns förråd och parkeringsplats med motorvärmare.
Nybyggnad av förskola i Huddinge
Förskolan kommer att ersätta den befintliga förskolan Solängen men tillför också cirka 30 platser centralt i Huddinge. Inflyttning beräknas ske i december 2017 och förskolan uppfyller kraven för passiv hus.
Exploateringsarbete för shoppingcenter samt möbelvaruhus i Huddinge
Detaljplanen för utbyggnaden på Kurvan 2 och 5 påverkar de befintliga vatten- och dagvattenledningarna och medför att dessa behöver flyttas. Dagvattenledningarna tar emot dagvatten från Kungens kurvaområdet, Segeltorp samt från Långsjön. Utbyggnaden på Kurvan 2 och 5 kräver flytt och omläggning av va-ledningar på en sträcka av ca 300 meter. Projektet är en exploatering inom verksamhetsområdet i Huddinge kommun
Nybyggnad av industrihus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad med en byggnadsarea om 3893 kvm, bruttoarea om x kvm samt öppenarea om 194,6 kvm. samt bygglov avseende 31 st fasadskyltar samt 2 st skyltpelare..
Nybyggnad av industrihus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad om 757 kvm byggnadsarea.
Anläggande av park i Vårby
En multifunktionell park med plats för lek, promenader, träning, grillning och samvaro.
Nybyggnad av grupphus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus Härdgropen 12,32,10,33,31.
Nybyggnad av industrihus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av hotell i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av hotell.
Nybyggnad av rulltrappor och hiss i Huddinge
Projektledning för förprojektering och detaljprojektering av nya rulltrappor, hiss och utvändig trappa i och vid Rulltrappshuset i Flemingsberg. Projektledningen inkluderar även framtagande av kalkyl i två steg samt avstämningar mot beställare om tidplan och budget.
Nybyggnad av grupphus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av 3 enbostadshus och garage/förråd samt uppförande av mur/plank, Viltfällan 18,37,36.
Utbyggnad av gc-väg och nya VA-ledningar i Huddinge
Avser utbyggnad av 200 m gc-väg samt nya VA-ledningar. Utbyggnaden upphandlas gemensamt av Huddinge kommun och Stockholm Vatten VA AB, men uppdelat på två huvuddelar med separata beställningar.
Nybyggnad av lekplats i Huddinge
Projektet ligger vid Myrängen/Stuvsta. Uppdraget gäller byggledning av sex projekt. Flemingsbergsparken liksom Långsjöparken är upprustningar av befintliga parker. Sjöängsparken är en naturpark idag som ska kompletteras med parkutrustning. Kästadalsparken är en lekplats som kommer rustas upp till temalek. Fullerstaparken vid Fullersta gård planeras att få ett nytt utseende och upprustad lekplats. Myrparken är en helt ny lekplats i norra Huddinge.
Utbyggnad av optofibernät i Huddinge kommun, etapp F
Schakt och förläggning av kananalisation för fiberkabel, kabelbrunnar, skarvkopplingar, tätningar, markeringsband, inmätning mm, Kanalisering av siter samt förläggning, svetsning och mätning av fiberkablar i enlighet med utskarvningsplan.
Exploateringsarbete för ny skola i Huddinge
Huvuddel 1 (Huddinge kommun) Nybyggnation och förlängning av en gata samt en gc-väg på Midsommavägen. Den nya gatan kommer att benämnas till Musikantvägen. Avser exploatering av gata och va för skola: 1026439
Exploateringsarbete för ny skola i Huddinge
Huvuddel 2 (Stockholm Vatten och Avfall AB) Objektet avser schakt och rörläggning av dricksvatten-, spillvatten- respektive dagvattenledningar på en sträcka av ca 300 meter i förlängningen av Midsommarvägen. Objektet avser även anläggande av 1 styck LTA-station. Avser exploatering av gata och va för skola: 1026439
Nybyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Bygglov och marklov för nybyggnad av 3 st flerbostadshus samt rivningslov Saxofonen 8,13,12.
Nybyggnad av industrihus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad med en byggnadsarea om 483,1 kvm och bruttoarea om 966,2 kvm med 5 fack samt uppförande av 10 parkeringsplatser.
Nybyggnad av utbildningslokal i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av uteklassrum på skolgård.
Nybyggnad av skola i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av skola med byggnadsarea om 2 224 kvm.
Nybyggnad av skola i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av skola.
Nybyggnad av industrihus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av industri med en byggnadsarea om 1290, 1 kvm, bruttoarea om 1395,7 kvm och öppenarea om 756 kvm.
Nybyggnad av förskola i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av betongindustri i Huddinge
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av betongfabrik och mur.
Nybyggnad av barack i Huddinge
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av bodetablering.
Nybyggnad av lager i Huddinge
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av tälthall.
Nybyggnad av cistern i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av gasoltank.
Nybyggnad av mur i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av mur och parkeringsplatser samt marklov.
Nybyggnad av mur i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av mur/plank.
Nybyggnad av nätstation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av pumpstation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av garage i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av 4 st garagelängor.
Nybyggnad av plank i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av barnvagnsskydd om 12,69 kvm byggnadsarea och öppenarea.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus med en byggnadsarea om 108,4 kvm, bruttoarea om 203,7 kvm och öppenarea om 6,6 kvm samt garage med en byggnads- och bruttoarea om 31,5 kvm. installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus med en byggnadsarea om 160,4 kvm och bruttoarea om 297,2 kvm.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt rivningslov.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Huddinge
Anmälan om bygglovsbefriad komplementbostadshus Rävskinnet 3, 5.
Nybyggnad av förråd i Huddinge
Bygglov för förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av 2 enbostadshus Glömsta 1:283,1:284.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av 2 enbostadshus med en byggnadsarea om 150 kvm, bruttoarea om 300 kvm Yxfilen 5,6.
Nybyggnad av telestation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av teknikbod med en byggnadsarea om 5,3 kvm.
Nybyggnad av telestation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av teknikbod med en byggnadsarea om 6,59 kvm.
Nybyggnad av telestation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av teknikbod och torn.
Nybyggnad av telestation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av telekompåle och teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av telemast med 2 st teknikbodar.
Nybyggnad av mast i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av telemast samt två teknikbodar med en total byggnadsarea om 13,2 kvm.
Nybyggnad av transformatorstation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation med byggnadsarea om 7,1 kvm samt rivningslov för befintlig transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation med byggnadsarea om 7,1 kvm.
Nybyggnad av transformatorstation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parhus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad tvåbostadshus.
Nybyggnad av plank i Huddinge
Bygglov för uppförande av mur/plank.
Nybyggnad av plank i Huddinge
Bygglov för uppförande av plank.
Nybyggnad av mur i Huddinge
Bygglov för uppförande av stödmur.
Nybyggnad av skärmtak i Huddinge
Bygglov för ändring av bygglov 2015-1595, uppförande av 2 st skärmtak samt 9 st sopkärl.
Nybyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Tidsbegränsat bygglov för anordnande av bostadsmoduler till och med 24 juli 2020.
Nybyggnad av förskola i Huddinge
Tidsbegränsat bygglov för anordnande av förskola Visättravallen 2,Visättra 1:5.
Nybyggnad av parkeringsplats i Huddinge
Tidsbegränsat bygglov för anordnande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av offentlig toalett i Huddinge centrum
Avser uppförande och installation av toalettbyggnad innehållande tre toalettutrymmen varav en RWC samt drift och underhåll av dessa.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: