Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Huddinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och nybyggnad av vägar och broar vid Vårby Backe, Förbifart Stockholm
Projektet omfattar breddning av väg, rivning av befintlig gång- och cykelbro, en ny GC-bro. Den befintliga bron över E4 i trafikplats Lindvreten byggs om till en överliggande cirkulationsplats. Vägsträckan är ca 1,5 km.
Nybyggnad av bostäder mm i Huddinge
Planer för utveckling av Björnkulla med nya bostäder, förskolor och skola, torg, park och verksamhetsområde.
Nybyggnad av bilhall i Huddinge
Två våningar kommer att användas till bilhall och kontor och två våningar blir garage och uppställningsplats för bilar. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av betongtunnlar mm Skärholmen FSE215
Projektet omfattar ned- och uppfarter till förbifart Stockholm norrifrån, breddning av befintlig väg, två betongtråg, två betongtunnlar (en på varje sida om E20) och 2x20 meter bergtunnel, markförstärkningsarbeten. Vägsträckan är ca 2 km.
Nybyggnad av flerbostadshus i Masmo, Huddinge
2 huskroppar, 199 lägenheter. Loftlägenheter.
Nybyggnad av Long Stay hotell i Kungens Kurva
65-70 hotellrum med pentry.
Nybyggnad av hotell i Kungens Kurva
Bygglov för nybyggnad av hotell.
Nybyggnad av flerbostadshus, radhus och kedjehus i Vårby gård
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus, radhus och kedjehus. Omfattning oklar. Byggstart tidigast slutet 2016. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av va-ledning i Huddinge
Nyläggning av ca 1,65 km ny huvudvattenledning med dimension 1200 mm parallellt med befintlig huvudvattenledning mellan Talldalsvägen och tryckstegringsstation Jeriko.
Nybyggnad av idrottshall, konstgräsplan och omklädningsrum på Glömsta
Entreprenaden omfattar nybyggnation av idrottshall, konstgräsplan, löparbanor, hoppgrop, parkeringar och tillhörande markarbeten.
Nybyggnad av förskola i Huddinge
100 förskoleplatser, 5 avdelningar.
Ny- och tillbyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Tillbyggnad i 3 plan med restaurang i bottenplan samt 2 lägenheter ovanpå. Nybyggnad av flerbostadshus med 12 lägenheter.
Nybyggnad av underjordiskt garage i Stuvsta
Underjordiskt garage under bfrerna Tåget, 1232554 och Loket, 1109085
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av 16st enbostadshus Högmora 4:141,4:145 mfl.
Utbyggnad av va-ledningar i Gladö kvarn, etapp 3
Avser i huvudsak schakt- och rörläggning av vatten- och avloppsledningar, samt utförande av avloppspumpstationer. Inklusive återställningsarbeten. Utbyggnad av vattenledningar, spillvattenledningar, självfall, tryckspillvattenledningar och dagvattenledningar. Även avloppsbrunnar.
Utbyggnad av gator i Gladö kvarn, etapp 3
Huvuddel 1: Utbyggnad av 4000m lokalgata inklusive belysning, varav 2050m med gång och cykelbana och 1950 utan gång- och cykelbana. Samt markarbete för el och tele.
Nybyggnad av bostäder i Huddinge
Ljus och rymd har varit vägledande och därför har bostäderna fått vardagsrum med dubbel takhöjd och rymliga kombinerade kök och vardagsrum. Tre av bostäderna har stora takterrasser med sol dagen lång. Alla bostäderna har en egen tomt och uteplatser i sydväst och till varje bostad finns förråd och parkeringsplats med motorvärmare.
Nybyggnad av förskola i Segeltorp
Nybyggnad av förskola 4 avdelningar.
Nybyggnad av parhus mm i Högmora, Huddinge, etapp 2
Bostadsrätterna kommer fördelas i 2 etapper, och bilda var sin bostadsrättsförening. Etapp 1 se projektnummer 1426336.
Nybyggnad av parhus mm i Högmora, Huddinge, etapp 1
Första etappen kommer bestå av 10 parhus (20 st. bostadsrätter) samt 3-5 studiohus som planeras stå klara för inflyttning under hösten 2018.
Nybyggnad av kedjehus i Vårby gård
Götenehus har fått optionsmark för 13 st kedjehus. Oklart när förfrågan till generalentreprenörer skickas ut. Uppskattad start och kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad med en byggnadsarea om 3893 kvm, bruttoarea om x kvm samt öppenarea om 194,6 kvm. samt bygglov avseende 31 st fasadskyltar samt 2 st skyltpelare..
Nybyggnad av bostäder i Trångsund
Avser nybyggnad av 8 st radhus och 4 st Attefallshus i Trångsund.
Nybyggnad av parhus i Huddinge
Bygglov och marklov för nybyggnad av 2 parhus samt rivningslov Kedjan 12,22.
Anläggande av park i Vårby
En multifunktionell park med plats för lek, promenader, träning, grillning och samvaro.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad enbostadshus.
Nybyggnad av modulhus för genomgångsboende/temporärt boende i Huddinge
Social- och äldreomsorgsförvaltningen i Huddinge kommun upphandlar förhyrning av ett modulhus som ska användas till genomgångsboende för nyanlända.
Anläggande av konstsnöspår i Ågesta friluftsområde, Huddinge
Avser anläggande av konstsnö(motions)spår med tillhörande tekniska funktioner i Ågesta friluftsområde.
Nybyggnad av cykelgarage i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av cykelgarage. Plats för ca 50 cyklar.
Nybyggnad av nöjesfält i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av nöjespark.
Nybyggnad av parhus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad 3 parhus Planteringsborren 15,14,Fällkilen 5.
Nybyggnad av grupphus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad 4 enbostadshus Bronsluren 13,14,15.
Nybyggnad av grupphus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad 4 enbostadshus samt marklov Högmora 5:33,5:36,3:78,5:17.
Nybyggnad av grupphus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av 4 enbostadshus Myrängen 2:47,1:29,1:11,1:30.
Nybyggnad av parhus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus och enbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Huddinge
Förhandsbesked för nybyggnad av 2 parhus, Blåspipan 6,7.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Förhandsbesked nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av plank i Huddinge
Marklov för ändrad marknivå samt nybyggnad av mur/plank.
Nybyggnad av nätstation i Huddinge
Rivningslov för rivning av nätstation samt tidsbegränsat lov för uppställning av tillfällig nätstation.
Nybyggnad av pumpstation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av tömningsskåp.
Nybyggnad av återvinningsstation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad enbostadshus Högmora 4:128,4:91.
Nybyggnad av nätstation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av pumpstation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad pumpstation Vidja S:2.
Nybyggnad av pumpstation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad septikmottagning/vattenkiosk.
Nybyggnad av mur i Huddinge
Bygglov för uppförande av mur.
Nybyggnad av nätstation i Huddinge
Bygglov för uppförande av ny nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Huddinge
Bygglov för uppförande av parkeringsplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Huddinge
Bygglov för uppförande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av mur i Huddinge
Bygglov för uppförande av stödmur.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov och marklov för nybyggnad av 2 enbostadshus Högmora 4:135,4:138.
Nybyggnad av carport i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av 2 enbostadshus Hammartorp 2:35,2:34.
Nybyggnad av pumpstation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av septikmottagning.
Nybyggnad av telestation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage/förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus om 148,3 kvm bya och 224,3 kvm bta.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Huddinge
Attefall bygglovsbefriad komplementbyggnad 25 kvm.
Nybyggnad av barack i Huddinge
Tidsbegränsat bygglov för byggetablering.
Nybyggnad av barack i Huddinge
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av byggbod.
Nybyggnad av barack i Huddinge
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av byggbodar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: