Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Huddinge

Nybyggnad av bostäder mm i norra Huddinge centrum
Projekt i tidigt skede, eventuellt byggstart 2018. Oklar omfattning. Markägare är Huge, Huddinge kommun samt en privat. Kostnadsuppgift saknas.
Nybyggnad av bilhall i Huddinge
Två våningar kommer att användas till bilhall och kontor och två våningar blir garage och uppställningsplats för bilar. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av betongtunnlar mm Skärholmen FSE215
Projektet omfattar ned- och uppfarter till förbifart Stockholm norrifrån, breddning av befintlig väg, två betongtråg, två betongtunnlar (en på varje sida om E20) och 2x20 meter bergtunnel, markförstärkningsarbeten. Vägsträckan är ca 2 km.
Nybyggnad av bostäder i Skogås
Ca 100 lägenheter samt 85 småhus. Sanering pågår: 1305292
Nybyggnad av bostäder och förskola i Flemingsberg, Huddinge
200 hyresrätter med 6-7 vångar. Avser även projekt 915888, 297345, 918760, 877344 och 941370.
Nybyggnad av flerbostadshus i Masmo, Huddinge
2 huskroppar, 199 lägenheter. Loftlägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stuvsta
Ca 50-60 st lägenheter. Garage under mark, se projekt 1469785.
Nybyggnad av skola i Huddinge
Ny skola för cirka 480 elever.
Nybyggnad av senior och trygghetsbostäder mm i Stuvsta
Ca 53 st lägenheter för senior och trygghetsboende. Garage under mark, se projekt 1469785
Utbyggnad av gator och va-ledningar i Vidja, etapp 2A
Omvandling från fritids- och permanentboende. Ca 480 tomter. Avser utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp samt en ny- och ombyggnad av befintligt vägnät. Projektering och utbyggnad av gator kommer att ske i tre etapper A-C, där denna förfrågan gäller etapp, Vidja 2A.
Nybyggnad av hotell i Kungens Kurva
Bygglov för nybyggnad av hotell.
Nybyggnad av skolor/utbildning, förskola och idrottshall i Huddinge
Totalt ca: 940 elever. Fullstor idrottshall på ca 1700 kvm. Fastigheten ska projekteras för certifiering enligt Miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av flerbostadshus, radhus och kedjehus i Vårby gård
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus, radhus och kedjehus. Omfattning oklar. Byggstart tidigast slutet 2016. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av förskola i Skogås
Plats för ca 120 barn.
Nybyggnad av idrottshall, konstgräsplan och omklädningsrum på Glömsta
Entreprenaden omfattar nybyggnation av idrottshall, konstgräsplan, löparbanor, hoppgrop, parkeringar och tillhörande markarbeten.
Utbyggnad av gator och va-ledningar i Gladö kvarn, etapp 3
1600 meter lokalgata med gång- och cykelväg.
Nybyggnad av förskola i Huddinge
100 förskoleplatser, 5 avdelningar.
Ny- och tillbyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Tillbyggnad i 3 plan med restaurang i bottenplan samt 2 lägenheter ovanpå. Nybyggnad av flerbostadshus med 12 lägenheter.
Nybyggnad av underjordiskt garage i Stuvsta
Underjordiskt garage under bfrerna Tåget, 1232554 och Loket, 1109085
Nybyggnad av bostäder i Huddinge
Ljus och rymd har varit vägledande och därför har bostäderna fått vardagsrum med dubbel takhöjd och rymliga kombinerade kök och vardagsrum. Tre av bostäderna har stora takterrasser med sol dagen lång. Alla bostäderna har en egen tomt och uteplatser i sydväst och till varje bostad finns förråd och parkeringsplats med motorvärmare.
Nybyggnad av förskola i Segeltorp
Nybyggnad av förskola 4 avdelningar.
Ny gång- och cykelväg längs väg 259 i Huddinge
Ca 3,2 km lång, dras från Katrinebergsvägen fram till vägporten vid Myrstuguberget.
Nybyggnad av parhus mm i Högmora, Huddinge, etapp 2
Bostadsrätterna kommer fördelas i 2 etapper, och bilda var sin bostadsrättsförening. Etapp 1 se projektnummer 1426336.
Nybyggnad av parhus mm i Högmora, Huddinge, etapp 1
Första etappen kommer bestå av 10 parhus (20 st. bostadsrätter) samt 3-5 studiohus som planeras stå klara för inflyttning under hösten 2018.
Nybyggnad av kedjehus i Vårby gård
Götenehus har fått optionsmark för 13 st kedjehus. Oklart när förfrågan till generalentreprenörer skickas ut. Uppskattad start och kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad med en byggnadsarea om 3893 kvm, bruttoarea om x kvm samt öppenarea om 194,6 kvm. samt bygglov avseende 31 st fasadskyltar samt 2 st skyltpelare..
Nybyggnad av parhus i Huddinge
Bygglov och marklov för nybyggnad av 2 parhus samt rivningslov Kedjan 12,22.
Anläggande av park i Vårby
En multifunktionell park med plats för lek, promenader, träning, grillning och samvaro.
Nybyggnad av förskola i Huddinge
Ersättning av befintlig förskola samt ca 30 extra platser och barnvagnsförråd för 130 barn.
Nybyggnad av bilhall i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad samt marklov för anpassning av mark till ny plan.
Nybyggnad av industrihus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av industri med en byggnadsarea om 1290, 1 kvm, bruttoarea om 1395,7 kvm och öppenarea om 756 kvm.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad enbostadshus.
Nybyggnad av restaurang i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av restaurang samt rivningslov av befintligt byggnad.
Nybyggnad av modulhus för genomgångsboende/temporärt boende i Huddinge
Social- och äldreomsorgsförvaltningen i Huddinge kommun upphandlar förhyrning av ett modulhus som ska användas till genomgångsboende för nyanlända.
Nybyggnad av lekplats i Huddinge
Projektet ligger vid Myrängen/Stuvsta. Uppdraget gäller byggledning av sex projekt. Flemingsbergsparken liksom Långsjöparken är upprustningar av befintliga parker. Sjöängsparken är en naturpark idag som ska kompletteras med parkutrustning. Kästadalsparken är en lekplats som kommer rustas upp till temalek. Fullerstaparken vid Fullersta gård planeras att få ett nytt utseende och upprustad lekplats. Myrparken är en helt ny lekplats i norra Huddinge.
Nybyggnad av parhus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad 4 tvåbostadshus parhus Kallmuren 6,14,15,16.
Nybyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av 2 flerbostadshus med sammanlagt 18 lägenheter total bya 369,2 kvm.
Nybyggnad av parhus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av 6 st tvåbostadshus Grensaxen 1,8,4,6,5,7.
Nybyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Bygglov och marklov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Huddinge
Bygglov och marklov för nybyggnad av tvåbostadshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Huddinge
Bygglov och marklov för uppförande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av garage i Huddinge
Bygglovsbefriad komplementbyggnad, garage Fasanen 9,17.
Nybyggnad av transformatorstation i Huddinge
Bygglov och marklov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av toalett i Huddinge
Bygglov för nybyggnad offentlig toalett.
Nybyggnad av telestation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad teknikbod för mobiltelefoni.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Huddinge
Bygglov för uppförande av bullerplank.
Nybyggnad av mur i Huddinge
Bygglov för uppförande av mur.
Nybyggnad av plank i Huddinge
Bygglov för uppförande av mur/plank.
Nybyggnad av nätstation i Huddinge
Bygglov för uppförande av ny nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Huddinge
Bygglov för uppförande av parkeringsplats.
Nybyggnad av mur i Huddinge
Bygglov för uppförande av stödmur.
Nybyggnad av mur i Huddinge
Bygglov för uppförande av stödmurar.
Nybyggnad av återvinningsstation i Huddinge
Bygglov för uppförande av återvinningsstation.
Nybyggnad av garage i Huddinge
Bygglov nybyggnad av kundvagnsgarage samt för uppsättning av två skyltar på dess vägg för utbytbara reklambudskap. byggnaden upptar 14,9 kvm byggnadsarea.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Förhandsbesked nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av markanläggning i Huddinge
Marklov för uppförande av 9 betongplattor om 23,9 kvm Stamkvistaren 3,2,4,9,10,11,5,Härdgropen 30.
Nybyggnad av garage i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av cykelgarage.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus Högmora 4:141,4:145.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus med en byggnadsarea om 112 kvm och bruttoarea om 224,1 kvm.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus med en byggnadsarea om 150 kvm och bruttoarea om 300 kvm samt uthus med en byggnads- och bruttoarea om 15 kvm.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage/förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av förråd om 8,91 kvm i byggnadsarea.
Nybyggnad av garage i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av garage.
Nybyggnad av skärmtak i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av telestation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parhus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus Kimröken 23,27.
Nybyggnad av parhus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus om 154.3 kvm byggnadsarea.
Nybyggnad av parhus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus.
Nybyggnad av återvinningsstation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad enbostadshus Högmora 4:128,4:91.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad enbostadshus med byggnadsarea om 200,3 kvm och bruttoarea om 400,6 kvm.
Nybyggnad av nätstation i Huddinge
Rivningslov för rivning av nätstation samt tidsbegränsat lov för uppställning av tillfällig nätstation.
Nybyggnad av skylt i Huddinge
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av skylt och byggbod.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: