Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Haninge

Nybyggnad av flerbostadshus och handelscentrum på Brandbergen
Ca 300 bostäder som fördelas på fyra nya bostadshus. Två ovanpå de nya handelsytorna, samt ytterligare två öster om parkeringsplatsen, 30000-40000 kvm. Husen ovanpå centrum uppförs i 14 - 24 våningar och de två husen vid den östra delen uppförs i 10 våningar. De utformas som punkthus med ett centralt trapphus. ca 5000 kvm ny handelsyta.

Nybyggnad för bostäder, verksamheter mm i Haninge
107 ha mark som eventuellt bebyggs med bostäder, butiker, förskola samt verksamhet för småföretagare.

Nybyggnad av flerbostadshus i Jordbro, detaljplan 1
Rivning av 1 huskropp med 18 st lägenheter samt rivning av garagelängor.

Nybyggnad av produktionsanläggning med lager och kontor av Haninge, Stockholm
Byggstarten är planerad till våren 2017.

Nybyggnad av F-6 skola, gymnastiksal, tillagningskök i Handen
Byggstart = rivningsstart. Omfattning av gymnastiksal är ej fastställd. Blir en F-6 skola, 3 parallellig.

Nybyggnad av flerbostadshus i Handen
Det vinnande förslaget, Blomstra, innehåller cirka 200 lägenheter. Både hyre-s och bostadsrätter planeras.

Nybyggnad av enbostadshus i Haninge
Tomterna är ca 1000 kvm styck.

Nybyggnad av flerbostadshus i Haninge, etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1.

Nybyggnad av bostäder i Vega, etapp 1
Ca 1200 bostäder totalt planeras.

Nybyggnad av bostäder i Vega, etapp 2
Ca 1200 bostäder totalt planeras.

Nybyggnad av flerbostadshus i Västerhaninge, etapp 3

Nybyggnad av villor (bostadsrätter) på Dalarö

Exploatering för ny stadsdel i Vega, detaljplan 4
Objektet avser ny infrastruktur för detaljplan 4 Stadsdel Vega med bla VA, gatu- och markarbeten.

Nybyggnad av bussterminal i Haninge
Bussterminalen blir ca 8000 m² och uppförs i tre plan

Nybyggnad av småhus i Västerhaninge

Nybyggnad av bostäder i Vegastaden, Haninge, detaljplan 4

Nybyggnad av flerbostadshus samt radhus i Tyresö

Nybyggnad av kontor och utställningshall i Haninge

Nybyggnad av flerbostadshus i norra Haninge
Avser nybyggnad av seniorbostäder, 48 lägenheter med inglasad innergård och vinterträdgård med tropisk miljö och medelhavsklimat året runt.

Nybyggnad av skola och förskola i Vegastaden, Haninge,
Totala ca 550 barn.

Nybyggnad av bostäder i Vegastaden, Haninge, detaljplan 2

Nybyggnad av punkthus, bostadsrätter, i Haninge, etapp 2
44 st bostadsrätter och garage/förråd delvis under mark

Nybyggnad av verksamhetsområde i Haninge, etapp 2 m fl

Exploateringsområde för bostäder, verksamheter mm i Haninge
107 ha mark som eventuellt bebyggs med bostäder, butiker, förskola samt mindre verksamheter för småföretagare.

Nybyggnad av radhus (bostadsrätter) i Tungelsta, etapp 1
Avser nybyggnad av 29 par- och radhus i två våningar.

Nybyggnad av radhus (bostadsrätter) i Tungelsta, etapp 2
Ca 30 st bostäder.

Nybyggnad av radhus (bostadsrätter) i Tungelsta, etapp 3
Ca 30 st bostäder.

Nybyggnad av förskola i Västerhaninge
Konceptförskola i 2 plan + 1 övre plan med teknikrum. Sex avdelningar med tillagningskök och utesov.

Nybyggnad av förskolor i Västerhaninge
Ny förskola med 8 avdelningar. Konceptförskola i 2 plan + 1 övre plan där teknikrum. Åtta avdelningar med tillagningskök och utesov.

Nybyggnad av radhus/kedjehus i Vega, etapp 6

Nybyggnad av skollokal på Vendelsömalmskolan, Vendelsö

Nybyggnad av bostäder i Vendelsö
Ca 20-25 lägenheter.

Nybyggnad av va-ledning i Dalarö, etapp 1
Denna entreprenad omfattar förläggning av nya vatten och avloppsledningar inom Schweizerdalen-Vadvikens tomtområde. Ca 6 km va-ledningar i isolerlåda samt servisledningar till ca 170 fastigheter.

Nybyggnad av va-ledning i Dalarö, etapp 2

Nybyggnad av radhus och parhus i Haninge

Nytt handelscentrum/verksamhetsområde i Haninge

Nybyggnad av vandrarhem med självhushåll i Haninge, etapp 1

Nybyggnad av gc-väg utmed Odinsvägen på Dalarö
Projektet avser gc-väg och gångbana mellan Kanalbron och Centrala torget, ca 600-700 meter lång sträcka.

Utbyte av båtbrygga vid Östra Hässelmara å

Flytt av paviljong på Alprosen till Ribbyskolan, Haninge
Avser demontering och flytt av paviljong från förskolan Alprosen till Ribbyskolan.

Ny infartsparkering i Vendelsö
Vid busshållplatsen Sågen och Gudöbroleden.

Ny tennisbana i Brandbergen

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: