Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Ekerö

Nybyggnad av flerbostadshus i Ekerö
Varje hus har en byggnadsarea (BYA) 305-315 m2 och består av 4-5 plan. För att bara behöva ett trapphus i varje hus har husen loftgångar.

Nybyggnad av bostäder butiker mm i Träkvista, Ekerö

Nybyggnad av flerbostadshus i Ekerö centrum, etapp 2

Nybyggnad av radhus, kedjehus och flerbostadshus i Stenhamra
16 st kedjehus, 8 st radhus samt 2 st flerbostadshus.

Nybyggnad av bostäder på Adelsö
Adelsö är en ö utan fasta förbindelser och nås med gratis bilfärja från Munsö på fastlandet. Nybyggnation av minst 30 lägenheter i 1 eller 2 våningsbyggnader samt komplementsbyggnader och parkeringsplatser. Bostäderna skall uppfylla de krav som ställs i gällande detaljplan (till exempel maximal BOA). Byggnaderna ska i material och karaktär anpassas till befintliga hus inom området.

Nybyggnad av bostäder på Ekerö
På Ekerö utreds just nu om det tekniskt är möjligt och ekonomiskt rimligt att bebygga en tomt på Tranholmsvägen i Närlunda. Det handlar om den före detta reningsverkstomten.

Nybyggnad av bostäder i Stenhamra
I Stenhamra finns idéer om 20-40 nya lägenheter på Söderströms väg.

Nybyggnad av allaktivitetshus i Ekerö

Nybyggnad av flerbostadshus i Ekerö

Nybyggnad av handelsområde (detaljhandel) i Träkvista, Ekerö
Fastighets AB LE Lundberg samt NCC är markägare i dag. Ca 16.000kvm mark.

Nybyggnad av båthus och kontor på Ekerö

Nybyggnad av fjärrvärmeverk på Ekerö

Nybyggnad av enbostadshus och parhus i Sjöhäll, Stenhamra
Oklart med antal bostäder, 7-10 st.

Nybyggnad av kallbadhus på Ekerö

Nybyggnad av gc-väg och gatubelysning i Ekerö
Entreprenaden avser 3,25 m bred GC-väg inklusive belysning längs Jungfrusundsvägen mellan Ledungsvägen och Bryggavägen.

Utbyggnad av va-ledning i Ekerö

Nytt bostadsområde, Ekerö

Anläggande av bussgata mm i Asknäs på Ekerö
En bussgata planeras i syfte att möjliggöra ökad turtäthet för busstrafik till Sandudden, Ekerö Sommarstad och Munsö. Parallellt med bussgatan planeras utbyggnad av gång- och cykelväg.

Exploatering för bostads- och verksamhetsområde, Ekerö
För bostäder (villor/radhus) samt icke störande verksamhet.

Exploatering för villaområde på Ekerö

Nybyggnad av gatubelysning vid Sandudden
Planerat projekt ur investeringsbudget 2013-2017. Uppskattad start och kostnad.

Nybyggnad av tullhus i Ekerö
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av stationshus och "klubbhus" på fastigheten ölsta s:5 -5:11.

Nybyggnad av grupphus i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av 4 enbostadshus på fastigheten ekebyhov 1:64, bokvägen 28 Ekebyhov 1:116,1:595,1:596,1:64.

Nybyggnad av helikopterhangar i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av 5 hangarer på fastigheten skå-väsby 4:2, skå flygplats.

Nybyggnad av förråd i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av förråd på fastigheten träkvista 1:327, tunnlandsvägen 11.

Nybyggnad av transformatorstation i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten brygga 1:3.

Nybyggnad av återvinningsstation i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation på fastigheten träkvista 3:99, sandudden.

Nybyggnad av förråd i Ekerö
Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av två komplementbyggnader (förråd) samt brygga på fastigheten älvnäs 1:1.

Nybyggnad av barack i Ekerö
Ansökan om tidsbegränsat bygglov tom december 2026, för etableringsyta "etablering 308 på södra lovö "med byggnader och anläggningar, för väg- och tunnelbygge, på fastigheten lovö-edeby 4:1 Hogsta 4:1,Lovö-edeby 4:1.

Nybyggnad av transformatorstation i Ekerö
Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten drottningholm 1:4.

Nybyggnad av återvinningsstation i Ekerö
Ny återvinningsstation planeras vid Åkerstigen, när den befintliga vid Träkvista tas bort.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: