Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Ekerö

Nybyggnad av bussdepå på Färingsö

Nybyggnad av flerbostadshus i Ekerö
Varje hus har en byggnadsarea (BYA) 305-315 m2 och består av 4-5 plan. För att bara behöva ett trapphus i varje hus har husen loftgångar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ekerö centrum, etapp 1
Projektet är etappindelat.

Exploateringsområde för kedjehus/radus i Ekerö

Nybyggnad av flerbostadshus i Ekerö centrum, etapp 2

Nybyggnad av radhus, kedjehus och flerbostadshus i Stenhamra
16 st kedjehus, 8 st radhus samt 2 st flerbostadshus.

Nybyggnad av bostäder på Adelsö
Adelsö är en ö utan fasta förbindelser och nås med gratis bilfärja från Munsö på fastlandet. Nybyggnation av minst 30 lägenheter i 1 eller 2 våningsbyggnader samt komplementsbyggnader och parkeringsplatser. Bostäderna skall uppfylla de krav som ställs i gällande detaljplan (till exempel maximal BOA). Byggnaderna ska i material och karaktär anpassas till befintliga hus inom området.

Nybyggnad av kedjehus i Jungfrusund, etapp 2

Nybyggnad av industrilokaler i Ekerö

Nybyggnad av bostäder på Ekerö
På Ekerö utreds just nu om det tekniskt är möjligt och ekonomiskt rimligt att bebygga en tomt på Tranholmsvägen i Närlunda. Det handlar om den före detta reningsverkstomten.

Nybyggnad av bostäder i Stenhamra
I Stenhamra finns idéer om 20-40 nya lägenheter på Söderströms väg.

Nybyggnad av allaktivitetshus i Ekerö

Nybyggnad av flerbostadshus i Ekerö

Nybyggnad av handelsområde (detaljhandel) i Träkvista, Ekerö
Fastighets AB LE Lundberg samt NCC är markägare i dag. Ca 16.000kvm mark.

Nybyggnad av lägenhetshotell i Ekerö

Nybyggnad av båthus och kontor på Ekerö

Nybyggnad av fjärrvärmeverk på Ekerö

Nybyggnad av kallbadhus på Ekerö

Nybyggnad av gc-väg och gatubelysning i Ekerö
Entreprenaden avser 3,25 m bred GC-väg inklusive belysning längs Jungfrusundsvägen mellan Ledungsvägen och Bryggavägen.

Nybyggnad av entré på kulturhuset i Ekerö

Utbyggnad av va-ledning i Ekerö

Anläggande av bussgata mm i Asknäs på Ekerö
En bussgata planeras i syfte att möjliggöra ökad turtäthet för busstrafik till Sandudden, Ekerö Sommarstad och Munsö. Parallellt med bussgatan planeras utbyggnad av gång- och cykelväg.

Exploatering för villaområde på Ekerö

Nybyggnad av gatubelysning vid Sandudden
Planerat projekt ur investeringsbudget 2013-2017. Uppskattad start och kostnad.

Nybyggnad av helikopterhangar i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av 5 hangarer på fastigheten skå-väsby 4:2, skå flygplats.

Nybyggnad av förråd i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av förråd på fastigheten träkvista 1:327, tunnlandsvägen 11.

Nybyggnad av garage i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (garage) på fastigheten rasta 3:9.

Nybyggnad av återvinningsstation i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation på fastigheten träkvista 3:99, sandudden.

Nybyggnad av parkeringsplats i Ekerö
Bygglov och startbesked för anläggande av 100 st parkeringsplatser på fastigheten tappsund 1:37, tegelbruksvägen 4.

Nybyggnad av transformatorstation i Ekerö
Bygglov och startbesked för nybyggnad (ersättning) av transformatorstation på fastigheten rinkeby 1:2, kantongatan 1a.

Nybyggnad av transformatorstation i Ekerö
Bygglov-och rivningslov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten ekebyhov 1:508.

Nybyggnad av barack i Ekerö
Ansökan om tidsbegränsat bygglov tom december 2026, för etableringsyta "etablering 308 på södra lovö "med byggnader och anläggningar, för väg- och tunnelbygge, på fastigheten lovö-edeby 4:1 Hogsta 4:1,Lovö-edeby 4:1.

Nybyggnad av transformatorstation i Ekerö
Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten drottningholm 1:4.

Nybyggnad av återvinningsstation i Ekerö
Ny återvinningsstation planeras vid Åkerstigen, när den befintliga vid Träkvista tas bort.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: