Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Ekerö

Nybyggnad av flerbostadshus i Ekerö

Nybyggnad av flerbostadshus i Ekerö centrum, etapp 1

Exploateringsområde för kedjehus/radus i Ekerö

Nybyggnad av radhus, kedjehus och flerbostadshus i Stenhamra

Nybyggnad av bostäder på Adelsö

Nybyggnad av kedjehus i Jungfrusund, etapp 2

Nybyggnad av enklare bollhall i Ekerö

Nybyggnad av industrilokaler i Ekerö

Nybyggnad av allaktivitetshus i Ekerö

Nybyggnad av lägenhetshotell i Ekerö

Nybyggnad av fjärrvärmeverk på Ekerö

Nybyggnad av båthus och kontor på Ekerö

Nybyggnad av omklädningsrum i Ekerö

Nybyggnad av kallbadhus på Ekerö

Nybyggnad av gc-väg och gatubelysning i Ekerö

Utbyggnad av va-ledning i Ekerö

Anläggande av bussgata mm i Asknäs på Ekerö

Exploatering för villaområde på Ekerö

Nybyggnad av gatubelysning vid Sandudden

Nybyggnad av helikopterhangar i Ekerö

Nybyggnad av förråd i Ekerö

Nybyggnad av garage i Ekerö

Nybyggnad av barack i Ekerö

Nybyggnad av transformatorstation i Ekerö

Nybyggnad av parkeringsplats i Ekerö

Nybyggnad av återvinningsstation i Ekerö

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: