Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Danderyd

Om- och tillbyggnad av köpcentrum, kontor och bostäder i Mörby
4-5 års byggtid.

Nybyggnad av flerbostadshus i Danderyd
Restaurang/butik i bottenplan.

Nybyggnad av tennisakademi i Djursholm

Nybyggnad av särskilt boende och korttidsboende i Djursholm

Nybyggnad av vårdboende i Danderyd
Ska byggas för att ersätta Mörbylund och Odinslund.

Nybyggnad av bilhall i Danderyd

Nybyggnad av bostäder i Danderyd

Nybyggnad av gc-väg längs väg 262 mellan Danderyd-Rösjön

Förläggning av 220 kV PEX kabelförband mellan Danderyd-Ålkistan
Omfattar leverans och installation av ett nytt 220 kV PEX kabelförband mellan Danderyd och Ålkistan. Entreprenaden omfattar schakt, leverans samt förläggning av mark-, tunnel- och sjökablar. Total kabellängd är ca 16,8 km (enfaskabel) varav 6,3 km markkabel, 7,5 km tunnelkabel och 3 km sjökabel. Total ruttlängd ca 5,6 km. Preliminär byggstart 2017-Q1 för kabelförläggning/installationer.

Nybyggnad av miljöhus för källsortering i Danderyds kommun
Projektet avser uppförande av 10 st miljöhus. Miljöhusen ska uppföras på kommunens fastigheter, främst förskolor och skolor under perioden maj 2017- december 2018.

Nybyggnad av platta för ispist i Danderyd

Nybyggnad av affärshus i Danderyd
Nybyggnad av affärs- och kontorshus.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Danderyd
Nybyggnad av bullerskyuddsskärm.

Nybyggnad av enbostadshus i Danderyd
Nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av brygga i Danderyd
Nybyggnad av komplementbyggnad träbrygga.

Nybyggnad av mur i Danderyd
Nybyggnad av mur/plank.

Nybyggnad av plank i Danderyd
Nybyggnad av mur/plank.

Nybyggnad av nätstation i Danderyd
Nybyggnad av nätstation samt rivning av bef station.

Nybyggnad av parkeringsplats i Danderyd
Nybyggnad av parkeringsplatser samt uppsättning av skylt.

Nybyggnad av plank i Danderyd
Nybyggnad av plank.

Nybyggnad av återvinningsstation i Danderyd
Nybyggnad av återvinningsstation.

Nybyggnad av markanläggning i Danderyd
Markförändringar, nybyggnad av murar och bullerskyddsskärm.

Nybyggnad av markanläggning i Danderyd
Marklov.

Nybyggnad av omklädningsrum i Danderyd
Tidsbegränsat lov för bodar (omklädningsrum).

Nybyggnad av sophus i Danderyd
Tillfällig åtgärd uppställning av 5 st avfallskärl Skrindan 1 (3 st), Tröskan 22, Enebyberg 1:105.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: