Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Danderyd

Nybyggnad av flerbostadshus i Danderyd
Ca 150 lgh, ev lokaler för centrumverksamhet i bottenvåningen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Danderyd
Ca 56 lgh, ev lokaler för centrumverksamhet i bottenvåningen. Kommer att byggas vid Enebybergsvägen/Bryggare Bergs väg.
Nybyggnad av flytande helikopterplatta i Danderyd
Danderyds sjukhus har för avsikt att teckna hyresavtal med en leverantör av flytande helikopterplatta.
Nybyggnad av flerbostadshus (moduler) i Danderyd
Uppförande av tillfälliga flerbostadshus - 10 år.
Nybyggnad av flerbostadshus i Danderyd
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av garage i Danderyd
Nybyggnad av garage samt rivning av bef garage.
Nybyggnad av förråd i Danderyd
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Danderyd
Nybyggnad av lokal bullerskyddskärm.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Danderyd
Nybyggnad av lokal bullerskyddsskärm.
Nybyggnad av sophus i Danderyd
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av paviljong i Danderyd
Nybyggnad av paviljong.
Nybyggnad av staket i Danderyd
Nybyggnad med staket, grind, plank och sophantering.
Nybyggnad av väg i Danderyd
Marklov för anläggning av provisorisk väg.
Nybyggnad av mur i Danderyd
Marklov och nybyggnad av stödmurar.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Danderyd
Nybyggnad av bullerskyddskärm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: