Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Danderyd

Nybyggnad av flerbostadshus på Mörbylund, Danderyd
Ca 400 lgh planeras i 4-10 våningshus.

Nybyggnad av skola och skolgård i Danderyd
Ny skola för drygt 500 elever.

Nybyggnad av flerbostadshus vid Nora Torg i Danderyd
Nybyggnad av 60-tal lgh, 3-4 våningar, handel i markplan.

Nybyggnad av tennisakademi i Djursholm

Nybyggnad av gc-väg längs väg 262 mellan Danderyd-Rösjön

Nybyggnad av särskilt boende och korttidsboende i Djursholm

Nybyggnad av vårdboende i Danderyd
Ska byggas för att ersätta Mörbylund och Odinslund.

Förläggning av 220 kV PEX kabelförband mellan Danderyd-Ålkistan
Omfattar leverans och installation av ett nytt 220 kV PEX kabelförband mellan Danderyd och Ålkistan. Entreprenaden omfattar schakt, leverans samt förläggning av mark-, tunnel- och sjökablar. Total kabellängd är ca 16,8 km (enfaskabel) varav 6,3 km markkabel, 7,5 km tunnelkabel och 3 km sjökabel. Total ruttlängd ca 5,6 km. Preliminär byggstart 2017-Q1 för kabelförläggning/installationer.

Nytt flerbostadshus i Stocksund, Danderyd

Nybyggnad av miljöhus för källsortering i Danderyds kommun
Projektet avser uppförande av 10 st miljöhus. Miljöhusen ska uppföras på kommunens fastigheter, främst förskolor och skolor under perioden maj 2017- december 2018.

Nybyggnad av påldäck för ispist i Danderyd
Nytt påldäck som underlag för ispist inom befintlig ishall vid Enebybergs Idrottsplats. Påldäckets yta är cirka 1950 m2

Nybyggnad av skateyta/skatepark samt flytt av väg i Danderyd
Objektet avser kompletta arbeten för ny skateyta vid Mörbybadet inklusive flyttning av del av infartsväg till Mörbyskolan i Danderyd.

Förnyelse av VA-ledningar i Danderyd
Avser förnyelse av VA längs Edsviksvägen och Sätraängsparken.

Ny mastbrygga i Stocksunds Marina, Danderyd
Objektet avser rivning av bef mastbrygga, ny mastbrygga i betong på stålpålar, erosionsskydd mm.

Nybyggnad av flerbostadshus i Danderyd
Nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av brygga i Danderyd
Nybyggnad av komplementbyggnad träbrygga.

Nybyggnad av förråd i Danderyd
Nybyggnad av komplementbyggnad.

Nybyggnad av nätstation i Danderyd
Nybyggnad av nätstation samt rivning av bef station.

Nybyggnad av parkeringsplats i Danderyd
Nybyggnad av parkeringsplatser samt uppsättning av skylt.

Nybyggnad av plank i Danderyd
Nybyggnad av plank.

Nybyggnad av transformatorstation i Danderyd
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Danderyd
Nybyggnad av transformatorstationer.

Nybyggnad av återvinningsstation i Danderyd
Nybyggnad av återvinningsstation.

Nybyggnad av enbostadshus i Danderyd
Nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av cistern i Danderyd
Installation av ny cistern ovan jord.

Nybyggnad av markanläggning i Danderyd
Marklov.

Nybyggnad av skärmtak i Danderyd

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: