Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Danderyd

Nybyggnad av flerbostadshus på Mörbylund, Danderyd
Ca 400 lgh planeras i 4-10 våningshus. Detaljplanen omfattar byggrätter för cirka 32 400 kvm ljus BTA, motsvarande cirka 400 bostäder, och har varit på granskning

Nybyggnad av flerbostadshus i Danderyd

Nybyggnad av tennisakademi i Djursholm

Nybyggnad av vårdboende i Danderyd
Ska byggas för att ersätta Mörbylund och Odinslund.

Nybyggnad av kedjehus i Danderyd

Nybyggnad av bilhall i Danderyd

Förläggning av 220 kV PEX kabelförband mellan Danderyd-Ålkistan
Omfattar leverans och installation av ett nytt 220 kV PEX kabelförband mellan Danderyd och Ålkistan. Entreprenaden omfattar schakt, leverans samt förläggning av mark-, tunnel- och sjökablar. Total kabellängd är ca 16,8 km (enfaskabel) varav 6,3 km markkabel, 7,5 km tunnelkabel och 3 km sjökabel. Total ruttlängd ca 5,6 km. Preliminär byggstart 2017-Q1 för kabelförläggning/installationer.

Nybyggnad av miljöhus för källsortering i Danderyds kommun
Projektet avser uppförande av 10 st miljöhus. Miljöhusen ska uppföras på kommunens fastigheter, främst förskolor och skolor under perioden maj 2017- december 2018.

Nybyggnad av servicebyggnad i Danderyd

Ombyggnad av Norra torget vid Mörby Centrum

Ombyggnad av Södra torget vid Mörby Centrum

Nybyggnad av busshållplatser vid motorväg Danderyd
Avser nya busshållplatser samt parkering vid Danderyds gymnasium.

Nybyggnad av platta för ispist i Danderyd

Nybyggnad av markanläggning i Danderyd
Markförändringar, nybyggnad av murar och bullerskyddsskärm.

Nybyggnad av markanläggning i Danderyd
Marklov.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Danderyd
Nybyggnad av bullerskyuddsskärm.

Nybyggnad av brygga i Danderyd
Nybyggnad av komplementbyggnad träbrygga.

Nybyggnad av mur i Danderyd
Nybyggnad av mur/plank.

Nybyggnad av plank i Danderyd
Nybyggnad av mur/plank.

Nybyggnad av nätstation i Danderyd
Nybyggnad av nätstation samt rivning av bef station.

Nybyggnad av parkeringsplats i Danderyd
Nybyggnad av parkeringsplatser samt uppsättning av skylt.

Nybyggnad av plank i Danderyd
Nybyggnad av plank.

Nybyggnad av transformatorstation i Danderyd
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av återvinningsstation i Danderyd
Nybyggnad av återvinningsstation.

Nybyggnad av omklädningsrum i Danderyd
Tidsbegränsat lov för bodar (omklädningsrum).

Nybyggnad av sophus i Danderyd
Tillfällig åtgärd uppställning av 5 st avfallskärl Skrindan 1 (3 st), Tröskan 22, Enebyberg 1:105.

Nybyggnad av soprum i Danderyd
Uppförande av tillfällig bod för avfallsortering.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: