Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Botkyrka

Nybyggnad av punkthus och lamellhus i Alby, etapp 2
Totalt 657 st bostäder som kommer att byggas i 3 etapper.

Nybyggnad av bostäder i Botkyrka

Nybyggnad av ungdomsbostäder i Botkyrka

Nybyggnad av ungdomsbostäder, hyresrätter, i Tumba

Nybyggnad av kommunalhus i Tumba, Botkyrka
Tidigast 2020 kan det nya huset stå klart.

Nybyggnad av äldreboende i Botkyrka etapp 1
I vinkel mot de nya bostadshusen föreslås en påbyggnad av det befintliga centrumhuset med stadsdelens nya äldreboende. Påbyggnaden blir i tre våningar och får en uppbruten, varierad fönstersättning med stora glaspartier.

Nybyggnad av flerbostadshus i Botkyrka

Rivning och nybyggnad av förskolor i Botkyrka
13 st förskolor planeras att rivas och byggas upp på nytt i Botkyrka under en 6 års period.

Nybyggnad av flerbostadshus i Vårsta
Förslaget är ett hus med 53 st lägenheter i 10-11 st våningar med centrumändamål i bottenplan. Ännu oklart med antalet lägenheter.

Nybyggnad och rivning av förskola i Hallunda/Norsborg, Botkyrka
13 st förskolor planeras att rivas och byggas upp på nytt i Botkyrka under en 6 års period.

Nybyggnad och rivning av förskola i Norsborg
13 st förskolor planeras att rivas och byggas upp på nytt i Botkyrka under en 6 års period.

Nybyggnad av förskola i Riksten, Botkyrka

Nybyggnad av flytande enbostadshus i Botkyrka
30-40 villor planeras att byggas.

Nybyggnad av grupphus i Botkyrka
Nybyggnad av 37 st enbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Botkyrka
Nybyggnad flerbostadshus.

Ny gång- och cykelväg i Fiskarhagen
Projektet avser trafiksäkerhetsåtgärder/gång- och cykelväg från bostadsområdet till korsningen väg 584/Norsborsvägen.

Nybyggnad av va-ledning i Grödinge området, Botkyrka
Entreprenaden omfattar utförande av en överföringsledning med vatten/ spill - och tryckspillsledningar längs eldtomtaområdet till Kagghamra tomtområde. Ingår i projekt VA Grödinge. Total kostnad för projekt VA Grödinge är ca 75 mkr.

Nytt bostadsområde i Hallunda

Nybyggnad av grupphus i Botkyrka
Nybyggnad av 14 st en- och tvåbostadshus Tellus 50, 51, 53-56, 58-61, 65-68.

Nybyggnad av LLS-boende i Botkyrka
Nybyggnad av gruppbostad och komplementbyggnad.

Rivning samt nybyggnad av idrottsytor i Botkyrka, etapp 1

Uppförande av modulbostäder i Botkyrka
58 modulbostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Botkyrka
Nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av industrihus i Botkyrka
Nybyggnad av industribyggnad.

Nybyggnad av servicebyggnad i Botkyrka, etapp 2

Byte av skyddsräcke vid Tullinge vattentäkt
Förbättring av vattenskyddet.

Tillbyggnad av samlingslokal i Botkyrka

Nybyggnad av läktare i Botkyrka kommun
Uppdraget avser leverans och färdigställande av läktare till Brunna IP. Läktarens storlek är inte helt fastslagen än men ska vara i häradet 350-700 sittplatser.

Nybyggnad av parkering i södra Fittja

Nybyggnad av industrihus i Botkyrka
Ev nybyggnad av industribyggnad efter rivningsarbetet.

Nybyggnad av modulbostäder i Tumba, Botkyrka
Bostäderna ska förvaltas av Botkyrkabyggen och ska i första hand hyras ut till nyanlända.

Nybyggnad av barack i Botkyrka
Nybyggnad av byggbodar tidsbegränsat lov.

Nybyggnad av förråd i Botkyrka
Nybyggnad av komplementbyggnad.

Nybyggnad av enbostadshus i Botkyrka
Nybyggnad av två enbostadshus.

Nybyggnad av förråd i Botkyrka
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av bodar.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: