Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Botkyrka

Nybyggnad av bostäder i Tumba
SHH Bostad AB har inkommit med ett förslag på cirka 550 nya lägenheter som innefattar lamellhus om tre till fem våningar, punkthus om sju våningar samt radhus om två våningar. Projektet kommer att delas in i etapper.

Nybyggnad av punkthus och lamellhus i Alby, etapp 2
Totalt 657 st bostäder som kommer att byggas i 3 etapper.

Nybyggnad av butik och tennishall i Tumba

Nybyggnad av vård och omsorgsboende i Botkyrka

Nybyggnad av besöksmål i Hågelby, område B
Iden ska vara att utveckla Hågelbyområdet med ett attraktivt besöksmål.

Nybyggnad av ungdomsbostäder, hyresrätter, i Tumba

Nybyggnad av kommunalhus i Tumba, Botkyrka
Tidigast 2020 kan det nya huset stå klart.

Nybyggnad av äldreboende i Botkyrka etapp 1
I vinkel mot de nya bostadshusen föreslås en påbyggnad av det befintliga centrumhuset med stadsdelens nya äldreboende. Påbyggnaden blir i tre våningar och får en uppbruten, varierad fönstersättning med stora glaspartier.

Nybyggnad av flerbostadshus i Botkyrka

Nybyggnad av flerbostadshus i Botkyrka
Nybyggnad av flerbostadshus och komplementbyggnad. Det är SABO kombohus och markentreprenören handlas alltid upp separat.

Nybyggnad av flerbostadshus i Vårsta
Förslaget är ett hus med 53 st lägenheter i 10-11 st våningar med centrumändamål i bottenplan. Ännu oklart med antalet lägenheter.

Rivning och nybyggnad av förskolor i Botkyrka
13 st förskolor planeras att rivas och byggas upp på nytt i Botkyrka under en 6 års period.

Nybyggnad och rivning av förskola i Hallunda/Norsborg, Botkyrka
13 st förskolor planeras att rivas och byggas upp på nytt i Botkyrka under en 6 års period.

Nybyggnad och rivning av förskola i Norsborg
13 st förskolor planeras att rivas och byggas upp på nytt i Botkyrka under en 6 års period.

Nybyggnad av förskola i Riksten, Botkyrka

Nybyggnad av förskola i Vårsta

Nybyggnad av grupphus i Botkyrka
Nybyggnad av 37 st enbostadshus.

Nybyggnad av förskola på Uttran, Botkyrka

Nybyggnad av industri, lager, kontor i Botkyrka

Nybyggnad av flerbostadshus i Botkyrka
Nybyggnad flerbostadshus.

Nybyggnad av LLS-boende i Botkyrka
Nybyggnad av gruppbostad och komplementbyggnad.

Nybyggnad av grupphus i Botkyrka
Nybyggnad av 14 st en- och tvåbostadshus Tellus 50, 51, 53-56, 58-61, 65-68.

Nybyggnad av huvudvattenledning mellan Alby-Tumba, Hågelby
Sträckan är ca 4 km.

Rivning samt nybyggnad av idrottsytor i Botkyrka, etapp 1

Uppförande av modulbostäder i Botkyrka
58 modulbostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Botkyrka
Nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av industrihus i Botkyrka
Nybyggnad av industribyggnad.

Nybyggnad av servicebyggnad i Botkyrka, etapp 2

Nybyggnad av gång- och cykelväg vid Skyttebrink
2,4 km längs väg 226 mellan Skyttbrink och Tullinge.

Byte av skyddsräcke vid Tullinge vattentäkt
Förbättring av vattenskyddet.

Tillbyggnad av samlingslokal i Botkyrka

Nybyggnad av läktare i Botkyrka kommun
Uppdraget avser leverans och färdigställande av läktare till Brunna IP. Läktarens storlek är inte helt fastslagen än men ska vara i häradet 350-700 sittplatser.

Nybyggnad av flerbostadshus i Botkyrka
Nybyggnad av flerbostadshus (studentlägenheter) och komplementbyggnad.

Nybyggnad av förråd i Botkyrka
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av bodar.

Nybyggnad av förråd i Botkyrka
Nybyggnad av komplementbyggnad.

Nybyggnad av parkeringsplats i Botkyrka
Nybyggnad av parkeringsplats.

Nybyggnad av enbostadshus i Botkyrka
Nybyggnad av två enbostadshus.

Nybyggnad av barack i Botkyrka
Nybyggnad av byggbodar tidsbegränsat lov.

Nybyggnad av enbostadshus i Botkyrka
Nybyggnad av enbostadshus samt anmälan för komplementbyggnad (attefall).

Nybyggnad av modulbostäder i Tumba, Botkyrka
Bostäderna ska förvaltas av Botkyrkabyggen och ska i första hand hyras ut till nyanlända.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: