Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Botkyrka

Nybyggnad av punkthus och lamellhus i Alby, etapp 2
Totalt 657 st bostäder som kommer att byggas i 3 etapper.
Nybyggnad av bostäder, bibliotek och förskola i Botkyrka, etapp 2
Väster om det befintliga centrumhuset planeras en lamellbyggnad på max sju våningar med främst bostäder men även en konsthall/bibliotek och en förskola.
Nybyggnad av förskolor i Botkyrka
Denna upphandling avser tillverkning, leverans och uppförande av industriellt byggda moduler för tre förskolor. Rivning se projektnummer: 1352658. 13 st förskolor planeras att rivas och byggas upp på nytt i Botkyrka under en 6 års period.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vårsta
Förslaget är ett hus med 53 st lägenheter i 10-11 st våningar med centrumändamål i bottenplan. Ännu oklart med antalet lägenheter.
Nybyggnad av grupphus i Botkyrka
Nybyggnad av 37 st enbostadshus.
Nybyggnad av va-ledning i Grödinge området, Botkyrka
Entreprenaden omfattar utförande av en överföringsledning med vatten/ spill - och tryckspillsledningar längs eldtomtaområdet till Kagghamra tomtområde. Ingår i projekt VA Grödinge. Total kostnad för projekt VA Grödinge är ca 75 mkr.
Nybyggnad av flerbostadshus i Botkyrka
Nybyggnad flerbostadshus.
Ny gång- och cykelväg i Fiskarhagen
Projektet avser trafiksäkerhetsåtgärder/gång- och cykelväg från bostadsområdet till korsningen väg 584/Norsborsvägen.
Nybyggnad av grupphus i Botkyrka, etapp 3
Nybyggnad av 12 st enbostadshus Tellus 97, 82-86, 69-71, 62-64.
Nybyggnad av LLS-boende i Botkyrka
Nybyggnad av gruppbostad och komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Botkyrka
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Botkyrka
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av gång- och cykelväg längs väg 226 mellan Skyttbrink-Tullinge station
2,4 km längs väg 226 mellan Skyttbrink och Tullinge samt vattenskyddsåtgärder.
Nybyggnad av gång- och cykelväg längs Dalvägen/väg 226 i Botkyrka
Projektet avser trafiksäkerhets- och framkomlighetsåtgärder. Avser en ca 750 meter lång sträcka.
Byte av skyddsräcke vid Tullinge vattentäkt
Förbättring av vattenskyddet.
Nybyggnad av läktare i Botkyrka kommun
Uppdraget avser leverans och färdigställande av läktare till Brunna IP. Läktarens storlek är inte helt fastslagen än men ska vara i häradet 350-700 sittplatser.
Nybyggnad av affärshus i Botkyrka
Nybyggnad av handelsbyggnad.
Nybyggnad av grupphus i Botkyrka
Nybyggnad av 4 st enbostadshus.
Nybyggnad av skärmtak i Botkyrka
Nybyggnad av bussväderskydd samt rivning.
Nybyggnad av enbostadshus i Botkyrka
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Botkyrka
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av läktare i Botkyrka
Nybyggnad av läktare tidsbegränsat lov.
Nybyggnad av sophus i Botkyrka
Nybyggnad av sopskåp.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: