Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Botkyrka

Nybyggnad av bostads- och hyresrätter vid Kassmyra grustag, Botkyrka

Nybyggnad av punkthus och lamellhus i Alby, etapp 2
Totalt 657 st bostäder som kommer att byggas i 3 etapper.

Nybyggnad av bostäder i Tullinge, etapp 1 mfl
4 områden, totalt 170 lägenheter. Kommer eventuellt att delas in i etapper.

Nybyggnad av flerbostadshus i Alby
Kommersiella lokaler i bottenplan mot torget. De 8 delprojekten i Alby Centrum kommer att utföras under en 6-10 års period.

Nybyggnad av bostadsrätter mm i Uttran, Botkyrka
Planerat projekt efter etapp 3, projektnummer 1191598

Nybyggnad av ungdomsbostäder i Botkyrka

Nybyggnad av ungdomsbostäder, hyresrätter, i Tumba

Nybyggnad av bostäder, bibliotek och förskola i Botkyrka, etapp 2
Väster om det befintliga centrumhuset planeras en lamellbyggnad på max sju våningar med främst bostäder men även en konsthall/bibliotek och en förskola.

Nybyggnad av kommunalhus i Tumba, Botkyrka
Tidigast 2020 kan det nya huset stå klart.

Rivning och nybyggnad av förskolor i Botkyrka
13 st förskolor planeras att rivas och byggas upp på nytt i Botkyrka under en 6 års period.

Nybyggnad och rivning av förskola i Hallunda/Norsborg, Botkyrka
13 st förskolor planeras att rivas och byggas upp på nytt i Botkyrka under en 6 års period.

Nybyggnad och rivning av förskola i Norsborg
13 st förskolor planeras att rivas och byggas upp på nytt i Botkyrka under en 6 års period.

Nybyggnad av förskola i Riksten, Botkyrka

Nybyggnad av grupphus i Botkyrka
Nybyggnad av 37 st enbostadshus.

Nybyggnad av grupphus i Uttran, Botkyrka
Planerat projekt efter etapp 4, projektnummer 1333044

Nybyggnad av förskola på Uttran, Botkyrka

Nybyggnad av va-ledning i Grödinge området, Botkyrka
Entreprenaden omfattar utförande av en överföringsledning med vatten/ spill - och tryckspillsledningar längs eldtomtaområdet till Kagghamra tomtområde. Ingår i projekt VA Grödinge. Total kostnad för projekt VA Grödinge är ca 75 mkr.

Ny gång- och cykelväg i Fiskarhagen
Projektet avser trafiksäkerhetsåtgärder/gång- och cykelväg från bostadsområdet till korsningen väg 584/Norsborsvägen.

Nybyggnad av flerbostadshus i Botkyrka
Nybyggnad flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Botkyrka

Nybyggnad av grupphus i Botkyrka, etapp 2
Nybyggnad av 12 st enbostadshus Tellus 97, 82-86, 69-71, 62-64.

Nybyggnad av grupphus i Botkyrka, etapp 1
Nybyggnad av 14 st en- och tvåbostadshus Tellus 50, 51, 53-56, 58-61, 65-68.

Nybyggnad av huvudvattenledning mellan Alby-Tumba, Hågelby
Sträckan är ca 4 km.

Nybyggnad av LLS-boende i Botkyrka
Nybyggnad av gruppbostad och komplementbyggnad.

Uppförande av modulbostäder i Botkyrka
58 modulbostäder.

Rivning samt nybyggnad av idrottsytor i Botkyrka, etapp 1

Nybyggnad av flerbostadshus i Botkyrka
Nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av industrihus i Botkyrka
Nybyggnad av industribyggnad.

Nybyggnad av industrihus i Botkyrka
Ev nybyggnad av industribyggnad efter rivningsarbetet.

Nybyggnad av servicebyggnad i Botkyrka, etapp 2

Nybyggnad av gång- och cykelväg längs Dalvägen/väg 226 i Botkyrka
Projektet avser trafiksäkerhets- och framkomlighetsåtgärder. Avser en ca 750 meter lång sträcka.

Byte av skyddsräcke vid Tullinge vattentäkt
Förbättring av vattenskyddet.

Tillbyggnad av samlingslokal i Botkyrka

Nybyggnad av läktare i Botkyrka kommun
Uppdraget avser leverans och färdigställande av läktare till Brunna IP. Läktarens storlek är inte helt fastslagen än men ska vara i häradet 350-700 sittplatser.

Nybyggnad av affärshus i Botkyrka
Nybyggnad av handelsbyggnad.

Nybyggnad av grupphus i Botkyrka
Nybyggnad av 4 st enbostadshus.

Nybyggnad av skärmtak i Botkyrka
Nybyggnad av bussväderskydd samt rivning.

Nybyggnad av barack i Botkyrka
Nybyggnad av byggbodar tidsbegränsat lov.

Nybyggnad av enbostadshus i Botkyrka
Nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av fritidshus i Botkyrka
Nybyggnad av fritidshus.

Nybyggnad av förråd i Botkyrka
Nybyggnad av komplementbyggnad.

Nybyggnad av läktare i Botkyrka
Nybyggnad av läktare tidsbegränsat lov.

Nybyggnad av förråd i Botkyrka
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av bodar.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: