Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Botkyrka

Ny infart till Riksten i Tullinge
Ny väg från väg 226 (Huddingevägen) till väg 571 (Pålamalmsvägen). Detta är en första del av förbifart Tullinge. Trafikplats Högskolan samt ny gc-väg utmed Huddingevägen mellan Flaggplan och Hälsovägen.

Nybyggnad av bostäder i Botkyrka
Planer för nybyggnad av 200-250 lägenheter.

Nybyggnad av punkthus och lamellhus i Alby, etapp 2
Totalt 657 st bostäder som kommer att byggas i 3 etapper.

Nybyggnad av butik och tennishall i Tumba

Nybyggnad av vård och omsorgsboende i Botkyrka

Nybyggnad av ungdomsbostäder i Botkyrka

Nybyggnad av bostäder, radhus och förskola i Alby
Ny bostadsbebyggelse och en förskola.

Nybyggnad av flerbostadshus i Vårsta
Förslaget är ett hus med 53 st lägenheter i 10-11 st våningar med centrumändamål i bottenplan. Ännu oklart med antalet lägenheter.

Rivning och nybyggnad av förskolor i Botkyrka
13 st förskolor planeras att rivas och byggas upp på nytt i Botkyrka under en 6 års period.

Nybyggnad och rivning av förskola i Hallunda/Norsborg, Botkyrka
13 st förskolor planeras att rivas och byggas upp på nytt i Botkyrka under en 6 års period.

Nybyggnad och rivning av förskola i Norsborg
13 st förskolor planeras att rivas och byggas upp på nytt i Botkyrka under en 6 års period.

Nybyggnad av äldreboenden på Norsborg
50-60 lägenheter. Fastigheten som fanns på plats tidigare brann ner och kvar finns den gjutna grunden.

Nybyggnad av förskola i Riksten, Botkyrka

Nybyggnad av förskola i Vårsta

Nybyggnad av flytande enbostadshus i Botkyrka
30-40 villor planeras att byggas.

Nybyggnad av grupphus i Botkyrka
Nybyggnad av 37 st enbostadshus.

Nybyggnad av förskola på Uttran, Botkyrka

Utbyggnad av va-ledningar i Grödinge området, Botkyrka
Entreprenaden omfattar utförande av vatten/ spill- och tryckspilledningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Botkyrka

Nybyggnad av LLS-boende i Botkyrka
Nybyggnad av gruppbostad och komplementbyggnad.

Nybyggnad av grupphus i Botkyrka
Nybyggnad av 14 st en- och tvåbostadshus Tellus 50, 51, 53-56, 58-61, 65-68.

Nybyggnad av huvudvattenledning mellan Alby-Tumba, Hågelby
Sträckan är ca 4 km.

Rivning samt nybyggnad av idrottsytor i Botkyrka, etapp 1

Nybyggnad av flerbostadshus i Botkyrka
Nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av industrihus i Botkyrka
Nybyggnad av industribyggnad.

Nybyggnad av kontor, hantverkarlokal mm i Botkyrka

Nybyggnad av parhus i Hallunda, Botkyrka
Privat byggherre.

Nybyggnad av servicebyggnad i Botkyrka, etapp 2

Nybyggnad av gång- och cykelväg vid Skyttebrink
2,4 km längs väg 226 mellan Skyttbrink och Tullinge.

Byte av skyddsräcke vid Tullinge vattentäkt
Förbättring av vattenskyddet.

Tillbyggnad av samlingslokal i Botkyrka

Nybyggnad av läktare i Botkyrka kommun
Uppdraget avser leverans och färdigställande av läktare till Brunna IP. Läktarens storlek är inte helt fastslagen än men ska vara i häradet 350-700 sittplatser.

Nybyggnad av flerbostadshus i Botkyrka
Nybyggnad av flerbostadshus (studentlägenheter) och komplementbyggnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Botkyrka
Nybyggnad av flerbostadshus (ungdomsbostäder).

Nybyggnad av förråd i Botkyrka
Nybyggnad av komplementbyggnad.

Nybyggnad av parkeringsplats i Botkyrka
Nybyggnad av parkeringsplats.

Nybyggnad av enbostadshus i Botkyrka
Nybyggnad av två enbostadshus.

Nybyggnad av barack i Botkyrka
Nybyggnad av byggbodar tidsbegränsat lov.

Nybyggnad av enbostadshus i Botkyrka
Nybyggnad av enbostadshus samt anmälan för komplementbyggnad (attefall).

Nybyggnad av modulbostäder i Tumba, Botkyrka
Bostäderna ska förvaltas av Botkyrkabyggen och ska i första hand hyras ut till nyanlända.

Nybyggnad av skola i Botkyrka
Uppförande av skolpaviljonger.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: