Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Stockholms län

Botkyrka (45)
Danderyd (26)
Ekerö (31)
Haninge (39)
Huddinge (84)
Järfälla (67)
Lidingö (32)
Nacka (95)
Norrtälje (64)
Nykvarn (43)
Nynäshamn (25)
Salem (14)
Sigtuna (83)
Sollentuna (73)
Solna (35)
Stockholm (419)
Sundbyberg (31)
Tyresö (33)
Täby (64)
Vallentuna (50)
Vaxholm (18)
Värmdö (79)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 1577 st.

Utbyggnad av tunnelbana från Kungsträdgården-Nacka centrum och söderort
Blå linje förlängs från Kungsträdgården mot Nacka med nya stationer vid Sofia, Hammarby Kanal, Sickla, Järla och Nacka centrum. Från Sofia går också en gren mot Gullmarsplan, med en ny station i Slakthusområdet. Vid Sockenplan kopplas den grenen ihop med Hagsätragrenen. 11 km lång sträcka.

Nybyggnad av bostäder i Sundbyberg
Ca 7000 nya bostäder.

Utbyggnad av tunnelbana mellan Odenplan-Arenastaden
Planeras gå via Hagastaden. Ca 4,1 km spårlängd. Tre nya stationer; Hagalund, Hagastaden och Arenastaden. Hela sträckan kommer att gå under jord.

Nybyggnad av flerbostadshus på Norra Hagastaden

Nybyggnad av flerbostadshus i Hagastaden
139 meter över havet. Projektet omfattar uppförande av 182 lägenheter i 37 våningar, 2 våningar under mark inrymmande bl.a. lägenhetsförråd.

Utbyggnad av tunnelbanan mellan Akalla-Barkarby
Två nya stationer: Barkabystaden och Barkarby station, ca 4 km spårlängd.

Om- och tillbyggnad av köpcentrum, kontor och bostäder i Mörby
4-5 års byggtid.

Nybyggnad bergtunnlar Skärholmen FSE209, Förbifart Stockholm
Projektet avser en Utförandeentreprenad med konstruktionsansvar för merparten av inklädnads- och betongarbeten. Entreprenadens huvudsakliga omfattning avser bergschakt, markarbeten och inklädnad av en trefilig motorvägstunnel. Entreprenaden avser även ca 4300 ramptunnlar och ett flertal schakt samt utrymmen för installationer och eldriftutrymmen.

Om- & utbyggnad av livsmedelscentrum i Larsboda
Fastighetskontoret ansvarar för etableringen av ett nytt livsmedelscentrum i Larsboda, Farsta. I området kommer ett tiotal fristående industribyggnader att uppföras.

Nyb av akutmottagning, operation mm på Södersjukhuset
Ny behandlingsbyggnad innefattande bl a akut- och operationsverksamhet, patologiskt centrum, endoskopiskt centrum, sterilcentrum. Ny byggnad för vårdavdelningar med enpatientrum med eget hygienutrymme. Projektdel 1: Mark-, schaktarbeten och platsgjuten betong för byggnad 70 och 74, mark- och schaktarbeten för byggnad 72. Projektdel 2: Prefabstomme, för byggnad 70 och 74. Projektdel 3: Stomkomplettering och resterande arbeten för byggnad 70 och 74.

Nybyggnad av hyresrätter och studentbostäder i Farsta
Avser 395 hyresrätter och 215 studentlägenheter. Underjordiskt parkeringsgarage.

Nedgrävning av järnvägen i Sundbyberg
Mark och BEST entreprenad ca 1,7 km tunnel och tråg centralt i Sundbyberg inkl ny station, spontvägg samt underjordisk connection till tunnelbanestation.

Nybyggnad av flerbostadshus och småhus i Bro
Ca 900 bostäder.

Rivning och nybyggnad av kontor/affärshus på Norrmalm
Kan även bli ca 30 hyresrätter. Den nya byggnaden ska motsvara högt ställda hållbarhetskrav och siktar på certifieringen Platinum.

Nybyggnad av Nobel Prize Center på Blasieholmen, Stockholm

Nybyggnad Trafikplats Hjulsta S, FSE501, Förbifart Stockholm
650 meter lång bro över Mälarbanan, Bällstaån och E18 med anslutningar. Ca 200 meter betongtunnel, en fläktstation samt dagvattendammar.

Nybyggnad av kontorshus i Solna
Miljöcertifiering enligt BREEAM. Beräknad inflyttning under tredje kvartalet 2018. Underjordiskt parkeringsgarage med ca 120 parkeringsplatser.

Ny- & ombyggnad av sjukhus på Kungsholmen
Ny- och ombyggnationerna omfattar: • Ny akut och entré byggnad 40 • En ny- och vårdbehandlingsbyggnad (byggnad 45) • En ny byggnad (byggnad 20) innehållande förlossning, mottagningar och administration • Ombyggnad av befintlig byggnad 30 plan 02-3 • Ombyggnad av befintlig byggnad 40 plan 02-3

Nybyggnad av bostäder i Huvudsta, Solna
Omfattande bebyggelse kring Jonstorpsvägen med 900 alternativt 800 nya lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Ca 600 lgh. Sker tillsammans med: 1346464

Nybyggnad av kontor i Nacka
Projektet omfattar totalt närmare 27 500 kvadratmeter uthyrbar yta samt ett parkeringshus med cirka 450 platser.

Nybyggnad av bostäder i Tumba
SHH Bostad AB har inkommit med ett förslag på cirka 550 nya lägenheter som innefattar lamellhus om tre till fem våningar, punkthus om sju våningar samt radhus om två våningar. Projektet kommer att delas in i etapper.

Rivning och nybbygnad av kontors- och handelslokaler i Stockholm
Projektet omfattar om- och tillbyggnad av ca 80 000 kvm BTA uppdelat på tre huskroppar, Hus S (Sveavägen), M (Malmskillnadsgatan) och H (Hamngatan). Hus H ska rivas i sin helhet och byggas upp ny huskropp. Samtliga hus får nya fasader och byggs på med nya våningar. Projektet ska certifieras enligt LEED BD+C v.4 med betyg Platinum

Nybyggnad av bostäder i Österåker
Totalt ca 400 bostäder, kommer att etappindelas.

Nybyggnad av bostäder i Sigtuna, etapp 1:3
Detaljplaner 1:31, 1:32, 1:33 och 1:34.

Nybyggnad av bostäder i Sigtuna, etapp 1:2
Längs Silvergatan planeras flerbostadshus. Kvarteren 1:23 och 1:24 ska inrymma stadsradhus och längst söderut planeras flerbostadshus i kvarteren 1:21 och 1:22. Detaljplaner 1:21, 1:22, 1:23, 1:24, 1:25, 1:26 och 1:27.

Nybyggnad av flerbostadshus och handelscentrum på Brandbergen
Ca 300 bostäder som fördelas på fyra nya bostadshus. Två ovanpå de nya handelsytorna, samt ytterligare två öster om parkeringsplatsen, 30000-40000 kvm. Husen ovanpå centrum uppförs i 14 - 24 våningar och de två husen vid den östra delen uppförs i 10 våningar. De utformas som punkthus med ett centralt trapphus. ca 5000 kvm ny handelsyta.

Nybyggnad av hotell vid Arlanda
400 rum, restaurang, lobby/lounge, bar, vinterträdgård, takterrass.

Nybyggnad av bostäder på Täljöhalvön, etapp 3
Ca 1500 bostäder planeras i denna etapp.

Nytt industrispår till Stockholm-Nynäshamn hamn
Entreprenadkostnad ca 400 mkr. Ca 3 km långt industrispår.

Nybyggnad av bostäder på Täljöhalvön, etapp 4
Ca 450 bostäder planeras i denna etapp.

Nybyggnad av flerbostadshus och tennishall på Stadshagen

Nybyggnad av bostäder, hotell, butiker mm i Upplands Väsby

Nytt verksamhetsområde i Helenelund, södra Sollentuna

Nybyggnad av bostäder vid Norrtälje Hamn
Hyresrätter.

Nybyggnad av handel, kontor och bostäder i Täby
Ca 35000-40000 kvm BTA.

Nybyggnad av flerbostadshus, radhus och villor i Steninge
Ca 380 bostäder, både villor, radhus och flerbostadshus.

Nybyggnad av utbildningscentrum, Barkarby, etapp 1
Utbildningscentrum och möteplats för naturvetenskap och teknik.

Nybyggnad av bostäder & studentlägenheter mm i Kista
124 hyreslägenheter och 236 studentlägenheter. Förskola för ca 100 barn. Även Akalla 4:1.

Rivning och nybyggnad av bostäder på Liljeholmen

Nybyggnad av bostäder på Liljeholmen, Stockholm

Nybyggnad av flerbostadshus i Mariehäll
Byggnadsarea BTA Norra kvarteret ca 20 900 kvm och Södra kvarteret ca 25 400 kvm.

Ny byggnad för Life Science i Hagastaden
Projektet pågår parallellt med kv. Princeton och GA2

Nybyggnad av värmeverk i Upplands-Bro
Nybyggnad av kraftvärmeanläggning. Hela projektet beräknas till 2,5 miljarder och byggnationen till 600´000 sek, resterande är maskiner.

Nyb av kontor & flerbostadshus vid Värtahamnen
Ca 500 bostäder. Även fyrtorn med bostäder & kontor.

Nybyggnad av bostäder mm i Skälby, Järfälla

Ny- och påbyggnad av flerbostadshus på Södermalm
AB Svenska Bostäder genomför i samverkan med den upphandlade entreprenören en totalentreprenad avseende uppförande av flerfamiljshus m.m. I entreprenaden ingår flera olika delmoment: - Grundförstärkning under ett befintligt underjordiskt garage, - Färdigprojektering och uppförande av ett nytt flerfamiljshus, - Påbyggnad av bostadslägenheter på befintliga bygnader. Projektet kommer att genomföras i två skeden. I skede 1 sker projektering fram till kompletta systemhandlingar för båda nybyggnation och tillbyggnad. Skede 2 innefattar framtagande av bygghandlingar samt produktion. Nybyggnad av cirkulär huskropp. Påbyggnad med 1,5 våning.

Nybyggnad av studentbostäder i Bromsten, Spånga
Butiker på gatuplan.

Nybyggnation av bro mellan Lidingö och Stockholm
Bro för gång-, cykel- och mopedtrafik samt spårväg.

Utbyggnad av Mälarbanan mellan Duvbo-Spånga (Bromsten)
Sträckan Duvbo-Spånga är en del av Mälarbanans etapp 2. Avser markarbeten och byggnadsverk för utbyggnad från två till fyra spår, breddningen planeras på båda sidor av befintlig anläggning och utföras i etapper.

Nybyggnad av hyresrätter och förskola i Årsta
4 avdelningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kista
7-10 våningar.

Nybyggnad av hyresrätter/studentbostäder i Årsta, Stockholm
172 studentbostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Orminge

Nybyggnad av flerbostadshus i Södra Hammarbyhamnen

Nybyggnad av F-9 skola i Vallentuna
Skolan består av två byggnader, skolbyggnad och idrottshall. Byggnaderna är i två plan och sammankopplade via en länk i plan 2. Skolan byggs för årskurserna F-9 (ca 800 elever) samt förskola 4 avdelningar (ca 80 barn) och utrustas med komplett tillagningskök.

Nybyggnad av hyresrätter på Södermalm, Stockholm
Projektet avser nyproduktion av två flerbostadshus innehållande 129 lägenheter och fem lokaler varav en är en förskola med sex avdelningar, samt ett garage med 19 parkeringsplatser. Kvartershuset kv Verktummen 5 och Parkhuset kv Libellen 1. Kvartershuset omfattar 97 st lägenheter. 11701 kvm BTA samt 6572 kvm BOA. Parkhuset omfattar 32 st lägenheter. 5052 kvm BTA samt 3144 kvm BOA.

Nybyggnad av hyresrätter i Älvsjö, Stockholm
Även studentbostäder och LSS-boende.

Nybyggnad av kontor i Solna

Nybyggnad av vårdbyggnad på Södersjukhuset i Stockholm

Nybyggnad av flerbostadshus & parhus/radhus i Upplands Väsby
194 lägenheter i flerfamiljshus utmed Mälarvägen och 25 parhus/radhus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Solna

Nybyggnad av simhall i centrala Täby
Beräknas stå klar under 2020.

Nybyggnad av flerbostadshus med butiker på Stäket, Järfälla
Ca 280 lgh som byggs på pirar ut i vattnet och klättrar i terrasser upp för en bergssluttning.

Nybyggnad av bostäder och äldreboende i Sollentuna
Marken ägs av Sollentuna kommun och Skanska. Det är inte klart vem som kommer att stå för byggherrerollen, kommer ev etappindelas.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Även ett LSS-boende med 7 lgh ingår.

Nybyggnad av punkthus, lamellhus och förskola mm i Edsberg
Totalt 9 hus med 208 lgh planeras, både punkthus och lamellhus. Förskola med 4-6 avdelningar och butikslokaler i bottenvåningarna.

Nybyggnad av hyresrätter i Årsta, Stockholm, etapp 1
Även LSS-boende med 6 lägenheter och en lokal, 4 st kommersiella lokaler, mur utmed tvärbanan. Option från beställaren på solcellsanläggning. Miljöbyggnad Silver. Projektet har 6 huvuddelar.

Nybyggnad och rivning av flerbostadshus mm i Vasastaden
400-450 lägenheter.

Nybyggnad av studentlägenheter mm i Kista, Stockholm, kvarter 3
148 st studenbostäder och 108 hyresrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Barkarby, Järfälla, etapp 1
102 lägenheter 5-6 våningar.

Om- & nybyggnad av bostäder, rivning av hotell mm, Brommaplan

Nybyggnad av hyresrätter vid Väsjön i Sollentuna

Nybyggnad av hotell i Arlandastad

Nybyggnad av bostäder på bef parkering mm i Solna
De nya bostäderna är startskottet för omvandlingen av Solnavägen till en stadsgata och utvecklingen av stadsmiljön kring Solna Centrum. Parkeringen kommer att rustas upp i samband med byggnation av bostadshusen.

Nybyggnad av bostäder i Södertälje
Kallas även Norra Stadskärnan

Nybyggnad av bostäder i Upplands Väsby
Ca 250 nya bostäder planeras.

Nybyggnad av flerbostadshus i Täby
Bygglov för uppförande av flerbostadshus (179 st).

Nybyggnad av bostadsrätter i Solna
Bostadsrätter.

Nybyggnad av hyresrätter i Tensta, Stockholm
Stockholmshusen.

Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Upplands Väsby
Väsbyhem ska påbörja ett planabete för cirka 250 yteffektiva lägenheter i kvarteret Hasselnöten. Inom fastigheten ska även en förskola för 120 barn uppföras. Området är på cirka 17 500 kvm och utgörs idag av ett servicehus som avses rivas och en badanläggning som ska bevaras. Projektet delas in i tre faser: Detaljplanearbete, Projektering samt Utförande.

Nybyggnad av flerbostadshus , äldrebostäder samt garage under mark i Tyresö Strand
Förslag finns att bygga 210—230 bostäder, både hyresrätter och bostadsrätter samt ett särskilt boende med cirka 60 boenden byggs i en åttakantig fastighet. Mellan 3 och 6 våningar. Parkering i ett garage under torget.

Nybyggnad av huvudkontor i Karlberg
JM har tecknat ett markanvisningsavtal med Solna Stad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Jakobsberg, Etapp 1
Jakobsbergs centrum, delområde 2. 6-9 våningar, garage i bottenvåningen. Totalt ca 400 lgh.

Nybyggnad av lägenheter i Stockholm, etapp 1

Nybyggnad av biogasanläggning i Upplands-Bro

Nybyggnad av fastigheter i Hagastaden, Stockholm
104 meter högt.

Nybyggnad av flerbostadshus m.m i Orminge centrum, 1C
Anvisningen omfattar cirka 60 lägenheter med fri upplåtelseform, 3 000 kvadratmeter handel samt ett garage för infartsparkering.

Utbyggnad av Roslagsbanan mellan Hägernäs-Ullna Kvarnväg
Utbyggnad till dubbelspår, ca 3,2 km dubbelspår.

Ny trafikplats och utbyggnad av närcentrum i Nacka
Structor är projektkoordinator. Projekt Danvikslösen är ett stadsutvecklingsprojekt i zonen mellan Nacka och Stockholm. Idén är att stadsmässigt sammanlänka Hammarby Sjöstad, Sickla, Henriksdal, Kvarnholmen och Finnboda. Sammantaget är detta Nordens största stadsutvecklingsprojekt.

Nybyggnad av bostäder i Hagastaden, Stockholm
Projektet omfattar ca 26.000 BTA (inkl garaget)

Nybyggnad av bostäder i Järvastaden, Solna, etapp 5-7
Planerat projekt i tidigt skede. Omfattning oklar. Kostnadsuppgift saknas. Uppskattad byggstart.

Nybyggnad av skola i Täby
Planer för rivning av befintlig skola på marken och nybyggnad av skola för ca 350 elever i årsklass 2-6.

Nybyggnad av flerbostadshus i Jordbro, detaljplan 1
Rivning av 1 huskropp med 18 st lägenheter samt rivning av garagelängor.

Nybyggnad av produktionsanläggning med lager och kontor av Haninge, Stockholm
Byggstarten är planerad till våren 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hässelby strand
Byggs efter projektet på Brf Mälarutsikten.

Nybyggnad av flerbostadshus i Liljeholmen
Nybyggnad av lamellhus med nio trapphus och underjordiskt tvåplansgarage.

Om och nybyggnad av skola i Hjorthagen
Skolan ska byggas för att inrymma 850 elever årskurs F-6 för att senare kunna ställas om till F-9 skola med 900 elever och 150 personal. Skolan kommer visuellt bestå av tre byggnader som binds samman av en suterrängvå- nings. Av dessa är hus A (13) en befintlig verkstadsbyggnad som integreras i den nybyggda skolan och utgör cirka 1/6 av skolans totala yta. Suterrängvåningen ligger på samma låga nivå som Gasverksområdet och befintliga hus A (13) på +7,7, och sammanlänkar skolans byggnader.

Nybyggnad av flerbostadshus i Danderyd
Restaurang/butik i bottenplan.

Nybyggnad av stadsradhus & enb.hus i Rissne, Sundbyberg
Planerat projekt. 60 stadsradhus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: