Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Stockholms län

Botkyrka (44)
Danderyd (25)
Ekerö (34)
Haninge (41)
Huddinge (98)
Järfälla (78)
Lidingö (36)
Nacka (110)
Norrtälje (96)
Nykvarn (40)
Nynäshamn (23)
Salem (20)
Sigtuna (95)
Sollentuna (74)
Solna (41)
Stockholm (440)
Sundbyberg (41)
Tyresö (39)
Täby (66)
Vallentuna (47)
Vaxholm (16)
Värmdö (85)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 1721 st.

Nybyggnad av östlig förbifart till Stockholm
Trafiktunnel för väg- och kollektivtrafik under Saltsjön mellan Värtan och Nacka.

Nybyggnad av bostäder, kontor mm i Stockholm
Totalt ca 500-700 bostäder.

Program för utveckling av bostäder i Bagarmossen & Skarpnäck, etapp 3-9
Första etappen är markanvisad till flera olika byggherrar. Området heter Bergholmsbacken. Andra etappen kommer markanvisas under våren/sommaren 2017. Den heter Gamla Tyresövägen. Hela området kommer att sluta på cirka nio etapper och totalt 3500 bostäder.

Nytt handels- och verksamhetsområde i Österåker, etapp 1
Marken kommer att exploateras av byggherren.

Ombyggnad av slussen i Stockholm
Konsult avseende Teknikstöd Geoteknik och grundvatten (K520-13) = Golder Association. Konsult avseende Teknikstöd mätning (K518-13) = Mätcenter Konsult avseende byggledare för betong och grundläggningsarbeten på land och i vatten = Projektledarhuset Projektet är uppdelat i tre (3) olika delar även Land och Vatten.

Nybyggnad av bostadsområde söder om Bro
Ca 1500 bostäder, flerbostadshus med upp till 6 våningar samt radhus, kedjehus och villor.

Nybyggnad bergtunnlar Skärholmen FSE209, Förbifart Stockholm
Projektet avser en Utförandeentreprenad med konstruktionsansvar för merparten av inklädnads- och betongarbeten. Entreprenadens huvudsakliga omfattning avser bergschakt, markarbeten och inklädnad av en trefilig motorvägstunnel. Entreprenaden avser även ca 4300 ramptunnlar och ett flertal schakt samt utrymmen för installationer och eldriftutrymmen.

Nybyggnad av flerbostadshus,lamellhus mm på Telefonplan, Stockholm
Det nya förslaget innehåller 4 stycken hus i olika höjder, två skyskrapor, 78 respektive 58 våningar höga, ett punkthus med 17 våningar och ett lamellhus i 7 våningar. Antal lägenheter beräknas bli drygt 1.200 stycken. Det blir även plats för ett flertal butiker, caféer och livsmedelsbutik. Under husen blir det garage, och tusentals parkeringsplatser för cyklar. Inom området planeras en förskola i två plan och på toppen av de båda höghusen blir det takterrasser med pool. I det högsta av husen ritas det på en restaurang och skybar med utsikt över hela Stockholm.

Nybyggnad av bostäder i Bredäng
Ca 20 000 kvm mark, 700 och 800 bostäder.

Överdäckning av station för nytt markområde i Stockholm

Nybyggnad av hyresrätter och studentbostäder i Farsta
Avser 395 hyresrätter och 215 studentlägenheter. Underjordiskt parkeringsgarage.

Nybyggnad av flerbostadshus och småhus i Bro
Ca 900 bostäder.

Nybyggnad av bostäder, hotell mm i Sollentuna
Detaljplanen medger cirka 1.200 bostäder fördelat på 75.000 kvm BTA bostäder och 10.000 kvm BTA kommersiellt och garage/parkering.

Nybyggnad av flerbostadshus på Södermalm
Olika alternativ finns. Som det ser ut nu ger det möjlighet till 1.000–1.500 nya bostäder beroende på hur de nya byggnaderna placeras.

Rivning och nybyggnad av kontor/affärshus på Norrmalm
Kan även bli ca 30 hyresrätter. Den nya byggnaden ska motsvara högt ställda hållbarhetskrav och siktar på certifieringen Platinum.

Nybyggnad av Nobel Prize Center på Blasieholmen, Stockholm

Nybyggnad av kontorshus i Solna
Miljöcertifiering enligt BREEAM. Beräknad inflyttning under tredje kvartalet 2018. Underjordiskt parkeringsgarage med ca 120 parkeringsplatser.

Ny- & ombyggnad av sjukhus på Kungsholmen
Ny- och ombyggnationerna omfattar: • Ny akut och entré byggnad 40 • En ny- och vårdbehandlingsbyggnad (byggnad 45) • En ny byggnad (byggnad 20) innehållande förlossning, mottagningar och administration • Ombyggnad av befintlig byggnad 30 plan 02-3 • Ombyggnad av befintlig byggnad 40 plan 02-3

Nybyggnad Trafikplats Hjulsta S, FSE501, Förbifart Stockholm
Projektet omfattar betongtunnel med frånluftstation, nya broar för huvudlinje med anslutningsramper till Trafikplats Hjulsta och mindre omfattning ytväg. Kort sträcka bergtunnel mot angränsande bergtunnelentreprenad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Solna
Drygt 600 lgh planeras.

Nybyggnad av kontor i Nacka
Projektet omfattar totalt närmare 27 500 kvadratmeter uthyrbar yta samt ett parkeringshus med cirka 450 platser.

Nybyggnad av pendeltågsdepå i Odensala
2 byggnader om ca 40 000 kvm ska byggas. En städ- och uppställningshall samt en service- och verkstadshall med tvätt & avisningsanläggning.

Nybyggnad av bostäder, parkeringsgarage mm i Ektorp centrum

Nybyggnad av laboratorielokaler på sjukhus i Solna

Nybyggnad av hotell vid Arlanda
400 rum, restaurang, lobby/lounge, bar, vinterträdgård, takterrass.

Nybyggnad av bostäder i Sigtuna, etapp 1:3
Detaljplaner 1:31, 1:32, 1:33 och 1:34.

Nybyggnad av bostäder i Sigtuna, etapp 1:5
Detaljplaner 1:51 - 1:52.

Nybyggnad av bostäder i Sigtuna, etapp 1:2
Längs Silvergatan planeras flerbostadshus. Kvarteren 1:23 och 1:24 ska inrymma stadsradhus och längst söderut planeras flerbostadshus i kvarteren 1:21 och 1:22. Detaljplaner 1:21, 1:22, 1:23, 1:24, 1:25, 1:26 och 1:27.

Nybyggnad av flerbostadshus och handelscentrum på Brandbergen
Ca 300 bostäder som fördelas på fyra nya bostadshus. Två ovanpå de nya handelsytorna, samt ytterligare två öster om parkeringsplatsen, 30000-40000 kvm. Husen ovanpå centrum uppförs i 14 - 24 våningar och de två husen vid den östra delen uppförs i 10 våningar. De utformas som punkthus med ett centralt trapphus. ca 5000 kvm ny handelsyta.

Nybyggnad av bostäder i Österåker
Totalt ca 400 bostäder, kommer att etappindelas.

Nyb av flerbostadshus, butiker, restaurang mm i Norrtälje
Omfattar ca 315 lägenheter i 2,5 plan, 13000 kvm butiker, restauranger och caféer i markplan, parkeringsgarage för ca 500 bilar, ny bussterminal, gågator och större torgyta.

Nybyggnad av bostäder på Täljöhalvön, etapp 4
Ca 450 bostäder planeras i denna etapp.

Nybyggnad av bostäder i Veddesta, Järfälla
Cirka 9 000 kvm BTA bostäder med produktion från cirka 500 till 1000 bostäder årligen.

Nybyggnad av bostäder på Täljöhalvön, etapp 3
Ca 1500 bostäder planeras i denna etapp.

Nytt industrispår till Stockholm-Nynäshamn hamn
Entreprenadkostnad ca 400 mkr. Ca 3 km långt industrispår.

Nybyggnad av flerbostadshus och småhus i Ursvik, etapp 3

Nybyggnad av flerbostadshus i Bromstensstaden, Spånga

Nybyggnad av bostäder, hotell, butiker mm i Upplands Väsby

Nybyggnad av bostäder vid Norrtälje Hamn
Hyresrätter.

Nybyggnad av hotell,spa,konferenscentrum mm Segeltorp
De avser ett hotell med 400 rum, äventyrsbad, spa- och wellnessavdelningar, fritidsaktiviteter, motionsmöjligheter, konferenslokaler, ett omfattande restaurangutbud och en shoppinggalleria. Planerna gäller bebyggelse av 45 000 kvadratmeter.

Nybyggnad av handel, kontor och bostäder i Täby
Ca 35000-40000 kvm BTA.

Nybyggnad av flerbostadshus i Solna
Ca 360 lgh.

Nybyggnad av flerbostadshus, radhus och villor i Steninge
Ca 380 bostäder, både villor, radhus och flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Råsunda, Solna
Bostadshus i 6-9 våningar, ca 340 lgh. Garage under mark för ca 700 platser.

Nybyggnad av hotell, bostäder, sportanläggningar mm i Kista
Projektet avser ca 220 hotellrum, ca 150 bostadsrätter, sportanläggning, kontor och butiker.

Nybyggnad av utbildningscentrum, Barkarby, etapp 1
Utbildningscentrum och möteplats för naturvetenskap och teknik.

Ny byggnad för Life Science i Hagastaden
Projektet pågår parallellt med kv. Princeton och GA2

Nybyggnad av trafikplats Vinsta FSE401, Förbifart Stockholm
Projektet avser två cirkulationsplatser med anslutning för ramper, ombyggnad av gång- och cykelvägnät och lokalvägarnas anslutningar till Bergslagsvägen, omläggning av ledningar. Betongtunnlar som ansluter till ramptunnlar vid Skattegårdsvägen.

Nybyggnad av bostäder i Järfälla
Planer finns för nybyggnation av ca 380 st lägenheter på Snapphanevägen, Tomasvägen, Dackevägen och korsningen Dackevägen-Frihetsvägen. Projektet kommer att delas upp i etapper.

Nybyggnad av värmeverk i Upplands-Bro
Nybyggnad av kraftvärmeanläggning. Hela projektet beräknas till 2,5 miljarder och byggnationen till 600´000 sek, resterande är maskiner.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mariehäll
Byggnadsarea BTA Norra kvarteret ca 20 900 kvm och Södra kvarteret ca 25 400 kvm.

Nybyggnad av hyresrätter och förskola på Kungsholmen, Stockholm
Förskola på 8 avdelningar.

Nybyggnad av lägenheter i Stockholm, etapp 2

Nybyggnad av studentlägenheter mm i Kista, Stockholm, kvarter 3 och 4

Nybyggnad av flerbostadshus & parhus/radhus i Upplands Väsby
260 lägenheter i flerfamiljshus utmed Mälarvägen och 20 parhus/radhus.

Utveckling av Stockholm Stads fastigheter avseende bostäder inom Globenområdet

Nybyggnad för bostäder, verksamheter mm i Haninge
107 ha mark som eventuellt bebyggs med bostäder, butiker, förskola samt verksamhet för småföretagare.

Nybyggnad av bostäder mm i Skälby, Järfälla

Nyb av kontor & flerbostadshus vid Värtahamnen
Ca 500 bostäder. Även fyrtorn med bostäder & kontor.

Nybyggnad av flerbostadshus på Mörbylund, Danderyd
Ca 400 lgh planeras i 4-10 våningshus. Detaljplanen omfattar byggrätter för cirka 32 400 kvm ljus BTA, motsvarande cirka 400 bostäder, och har varit på granskning

Program för utveckling av bostäder i Bagarmossen & Skarpnäck, etapp 2
Första etappen är markanvisad till flera olika byggherrar. Området heter Bergholmsbacken. Hela området kommer att sluta på cirka nio etapper och totalt 3500 bostäderr, mer service och handel, samt fler attraktiva platser för möten och rekreation.

Nybyggnad av studentbostäder i Bromsten, Spånga
Butiker på gatuplan.

Ny- och påbyggnad av flerbostadshus på Södermalm
AB Svenska Bostäder genomför i samverkan med den upphandlade entreprenören en totalentreprenad avseende uppförande av flerfamiljshus m.m. I entreprenaden ingår flera olika delmoment: - Grundförstärkning under ett befintligt underjordiskt garage, - Färdigprojektering och uppförande av ett nytt flerfamiljshus, - Påbyggnad av bostadslägenheter på befintliga bygnader. Projektet kommer att genomföras i två skeden. I skede 1 sker projektering fram till kompletta systemhandlingar för båda nybyggnation och tillbyggnad. Skede 2 innefattar framtagande av bygghandlingar samt produktion. Nybyggnad av cirkulär huskropp. Påbyggnad med 1,5 våning.

Nybyggnad av bussdepå på Färingsö

Nybyggnad av flerbostadshus i Orminge

Nybyggnad av flerbostadshus i Kista
7-10 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus, förskola och lokaler i Mariehäll
Avser nya bostadshus ovan två sockelvåningar med garage som bibehålls och utvecklas med lokaler mot omgivande gator. Förskola med 8 avdelningar.

Nybyggnad av hyresrätter på Södermalm, Stockholm
Projektet avser nyproduktion av två flerbostadshus innehållande 129 lägenheter och fem lokaler varav en är en förskola med sex avdelningar, samt ett garage med 19 parkeringsplatser. Kvartershuset kv Verktummen 5 och Parkhuset kv Libellen 1. Kvartershuset omfattar 97 st lägenheter. 11701 kvm BTA samt 6572 kvm BOA. Parkhuset omfattar 32 st lägenheter. 5052 kvm BTA samt 3144 kvm BOA.

Nybyggnad av F-9 skola i Vallentuna
Skolan består av två byggnader, skolbyggnad och idrottshall. Byggnaderna är i två plan och sammankopplade via en länk i plan 2. Skolan byggs för årskurserna F-9 (ca 800 elever) samt förskola 4 avdelningar (ca 80 barn) och utrustas med komplett tillagningskök.

Nybyggnad av hyresrätter i Älvsjö, Stockholm
Uppdraget avser att ta fram ett förslag för detaljplan 3 i Älvsjö, samt för att upphandla projektering av det fortsatta uppdraget till Laga kraft vunnen detaljplan samt option för framtagande av förfrågningsunderlag.

Nybyggnad av kontor i Solna

Nybyggnad av flerbostadshus, parkeringshus mm i Tyresö
Ca 200 lgh, p-hus för några hundra bilar. Nya kontorslokaler åt Tyresö Bostäder. Handelslokaler byggs ovanpå p-huset. Bollmora 1:77. 1.10 samt del av 1:76. Bollmoravägen - Granängsvägen

Nybyggnad av flerbostadshus med butiker på Stäket, Järfälla
Ca 280 lgh som byggs på pirar ut i vattnet och klättrar i terrasser upp för en bergssluttning.

Ny stadsdel i Sigtuna, etapp 1:4
Ca 630 nya bostäder samt ca 27800 kvm BTA handel och centrumfunktioner. Flera olika byggherrar kommer att bebygga området, upp till 20 enskilda etapper beroende på hur utformningen går.

Om och nybyggnad av skola i Midsommarkransen
För 800-900 elever.

Nybyggnad av simhall i centrala Täby
Beräknas stå klar under 2020.

Nybyggn av flerbostadshus med butiker och restauranger i Sundbyberg, Etapp 2 mfl
Avser ca 300 lägenheter. Totalt ska ca 450 lägenheter byggas i Kabelnområdet. Etapp 1: 1059076 Markjobbet: 1349597

Nybyggnad av flerbostadshus i Solna

Nybyggnad av flerbostadshus & förskola i Hammarby Sjöstad

Exploatering för nya bostäder i Larsboda, Stockholm

Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna, etapp 1
Totalt i området ska ca 630 nya bostäder byggas, samt ca 27800 kvm BTA handel och centrumfunktioner.

Nybyggnad av bostäder och äldreboende i Sollentuna
Tidiga planer, ett planuppdrag finns. Marken ägs av Sollentuna kommun och Skanska. Det är inte klart vem som kommer att stå för byggherrerollen, kommer ev etappindelas. Uppskattad oklar byggstart och kostnad.

Nybyggnad av hyresrätter i Årsta, Stockholm, etapp 1
Även LSS-boende med 6 lägenheter och en lokal, 4 st kommersiella lokaler, mur utmed tvärbanan. Option från beställaren på solcellsanläggning. Miljöbyggnad Silver. Projektet har 6 huvuddelar.

Nybyggnad av flerbostadshus på Sicklaön, Nacka

Nybyggnad av kontorshus i Södra Hammarbyhamnen, etapp 2

Nybyggnad och rivning av flerbostadshus mm i Vasastaden
400-450 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hallonbergen, Sundbyberg
4-10 våningar, hyresrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Barkarby, Järfälla, etapp 1
102 lägenheter 5-6 våningar.

Nybyggnation av bostäder och förskola i Nykvarn

Nya flerbostadshus på Södra Kvarnområdet, Kvarnholmen, dp 4

Nybyggnad av bostadsrätter i Solna
Bostadsrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Avser nybyggnad av ca 150 - 200 hyresrätter.

Nybyggnad av bostäder i Södertälje
Kallas även Norra Stadskärnan

Nybyggnad av bostäder, verksamhetslokaler i Flemingsberg,et 3
Hyresrätter och bostadsrätter.

Nybyggnad av bostäder i Upplands Väsby
Ca 250 nya bostäder planeras.

Nybyggnad av bostäder på Stockby
Ca 200 bostäder i småhus och flerbostadshus planeras.

Nybyggnad av parhus i Åkersberga
Äganderätter vid Österåkers golfklubb.

Nybyggnad av F-9 skola i Stockholm
Skola för 900 elever.

Nybyggnad av flerbostadshus , äldrebostäder samt garage under mark i Tyresö Strand
Förslag finns att bygga 210—230 bostäder, både hyresrätter och bostadsrätter samt ett särskilt boende med cirka 60 boenden byggs i en åttakantig fastighet. Mellan 3 och 6 våningar. Parkering i ett garage under torget.

Nybyggnad av parkeringsgarage i Hagastaden
Garaget tillhör både kv. Princeton och kv. Patienten.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: