Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Trosa

Nybyggnad av punkthus i Trosa
Bostadsrätter i 3-6 våningar.

Nybyggnad av enbostadshus i Trosa

Nybyggnad av flerbostadshus i Vagnhärad

Nybyggnad av byggvaruhus i Trosa

Exploatering samt nybyggnad av enbostadshus i Trosa, etapp 2
11 tomter. Totalentreprenad med projektering av VSD- nät, gata och gatubelysning. 11 st. byggnader ska angöras till nya lokalgatan och anslutas till VA-nät. I entreprenaden ska Trosa fibernät och Vattenfall samordnas avseende respektive nät. 180 meter lokalgata, samt gatubelysning.

Nybyggnad av dikostall i Nora
Projektet avser projektering och utförande av nybyggnad av oisolerat djurstall för dikor och ungdjur, byggnadsyta ca 900 m2.

Anläggning av förskolegård vid förskola i Trosa, etapp 2
Objektet avser anläggning av förskolegård på Skärgårdens förskola. Byggnation av minirink, montering av lekutrustning mm.

Nybyggnad av pumpstation i Trosa
Bygglov nybyggnad tryckstegringsstation.

Nybyggnad av uthus i Trosa
Bygglov nybyggnad uthus.

Nybyggnad av mur i Trosa
Bygglov övrigt, stödmur.

Nybyggnad av lager i Trosa kommun
Bygglov övrigt, uppförande av tält.

Nybyggnad av enbostadshus i Trosa
Bygglov nybyggnad enbostadshus, garage och förråd.

Nybyggnad av enbostadshus i Trosa
Bygglov nybyggnad enbostadshus.

Ny paviljong vid skola i Trosa
Bygglov nybyggnad skolbyggnad.

Nbyggnad av skatepark i Trosa

Nybyggnad av fritidsanläggning i Trosa
Bygglov övrigt, skatepark.

Nybyggnad av gångstråk i Trosa
Grusad gångväg utmed strandkanten.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: