Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Trosa

Nybyggnad av flerbostadshus och småhus i Trosa
1 flerbostadshus med 12 lgh (bostadsrätter) på ca 900 kvm samt upp till 90 småhus i form av villor/parhus/kedjehus och radhus.

Nybyggnad av flerbostadhus i Trosa
Flerfamiljshus med 47 lägenheter, 4 lokaler samt garage med 35 bilplatser. Totalt är det 4105 BOA, 580 kvm lokaler samt 1372 kvm gemensamma ytor och garage.

Nybyggnad av flerbostadshus i Vagnhärad
1 hus i 3 våningar samt 1 hus i 4 våningar.

Nybyggnad av enbostadshus i Trosa

Ny vindkraftpark i Bråviken

Nybyggnad av flerbostadshus i Vagnhärad

Nybyggnad av församlingshem i Trosa/Vagnhärad

Nybyggnad av parhus i Trosa kommun
Bygglov nybyggnad 10 st parhus.

Nybyggnad av gruppbostad i Trosa
Ev kommer man även att bygga 8 smålgh på en andra våning. Uppskattad byggstart och kostnad.

Kofoten 1
Nybyggnad.

Anläggande av VSD- nät, gata och gatubelysning i Trosa

Förstärkning av befintlig vattentäkt i Vagnhärad
Framflyttat projekt. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av spillvattenledning i Trosa
Frmflyttad byggstart. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av skola i Trosa
Bygglov nybyggnad skolbyggnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Trosa
Bygglov nybyggnad flerbostadshus Mejseln 7, 8.

Nybyggnad av gruppbostad i Trosa
Bygglov nybyggnad lss-boende.

Nybyggnad av fritidsanläggning i Trosa
Bygglov övrigt, skatepark.

Nybyggnad av mur i Trosa
Bygglov övrigt, stödmur.

Nybyggnad av lager i Trosa kommun
Bygglov övrigt, uppförande av tält.

Nybyggnad av nätstation i Trosa
Bygglov nybyggnad nätstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Trosa
Bygglov nybyggnad transformatorstation Östra Fågelö 1:1.

Nybyggnad av pumpstation i Trosa
Bygglov nybyggnad tryckstegringsstation.

Nybyggnad av uthus i Trosa kommun
Bygglov nybyggnad uthus.

Nybyggnad av enbostadshus i Trosa
Bygglov nybyggnad 2 enbostadshus Rödbetan 1,2.

Nybyggnad av enbostadshus i Trosa
Bygglov nybyggnad enbostadshus, garage och förråd.

Nybyggnad av enbostadshus i Trosa
Bygglov nybyggnad enbostadshus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: