Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Trosa

Nybyggnad av enbostadshus i Trosa

Exploatering samt nybyggnad av enbostadshus i Trosa, etapp 2
11 tomter.

Nybyggnad av parhus i Trosa kommun
Bygglov nybyggnad 10 st parhus.

Nybyggnad av dikostall i Nora
Projektet avser projektering och utförande av nybyggnad av oisolerat djurstall för dikor och ungdjur, byggnadsyta ca 900 m2.

Nybyggnad av flerbostadshus i Trosa
Bygglov nybyggnad flerbostadshus Mejseln 7, 8.

Nybyggnad av nätstation i Trosa
Bygglov nybyggnad nätstation.

Nybyggnad av mur i Trosa
Bygglov övrigt, stödmur.

Nybyggnad av lager i Trosa kommun
Bygglov övrigt, uppförande av tält.

Nybyggnad av enbostadshus i Trosa
Bygglov nybyggnad enbostadshus, garage och förråd.

Nybyggnad av enbostadshus i Trosa
Bygglov nybyggnad enbostadshus.

Nybyggnad av transformatorstation i Trosa
Bygglov nybyggnad transformatorstation Östra Fågelö 1:1.

Nybyggnad av pumpstation i Trosa
Bygglov nybyggnad tryckstegringsstation.

Nybyggnad av uthus i Trosa
Bygglov nybyggnad uthus.

Nybyggnad av uthus i Trosa kommun
Bygglov nybyggnad uthus.

Ny paviljong vid skola i Trosa
Bygglov nybyggnad skolbyggnad.

Nybyggnad av fritidsanläggning i Trosa
Bygglov övrigt, skatepark.

Nybyggnad av gångstråk i Trosa
Grusad gångväg utmed strandkanten.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: