Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Trosa

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Trosa
Bygglov nybyggnad flerbostadshus Mejseln 7, 8.
Anläggande av park i Trosa kommun
Ny parkanläggning på befintlig gräsyta enligt gestaltningsförslag. Entreprenaden omfattar kompletta installationer till fullt driftfärdiga, avprovade och godkända anläggningsdelar.
Anläggande av GC-vägar på 3 olika sträckor i Trosa kommun
Tre delar: Del 1. Från Västerljungsvägen - Viksnäs, längs väg 768. Två öppningar för övergångar ska göras. Marken består av åkermark. Del 2. Svartviksvägen. Marken består av ängsmark. Del 3. Edanö Backe - Strömmingsberget. Det är barrskog med inslag av berg. Anbud kan endast lämnas på hela uppdraget.
Nybyggnad av pumpstation i Trosa
Bygglov nybyggnad av ett pumphus.
Nybyggnad av enbostadshus i Trosa
Bygglov nybyggnad enbostadshus och carport med förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Trosa
Bygglov nybyggnad enbostadshus.
Nybyggnad av nätstation i Trosa
Bygglov nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Trosa
Bygglov Nybyggnad Transformatorstation.
Nybyggnad av uthus i Trosa
Bygglov nybyggnad uthus.
Nybyggnad av mur i Trosa
Bygglov övrigt uppförande av mur.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: