Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Strängnäs

Nybyggnad av bostäder i Vårfruberga, Strängnäs

Nytt bostadsområde i Mariefred

Nybyggnad av resecentrum i Strängnäs

Nybyggnad av flerbostadshus & parkeringsgarage i Strängnäs

Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs, etapp 3

Nytt bostadsområde i Tosterö, Strängnäs, etapp 2

Nytt bostadsområde i Tosterö, Strängnäs, etapp 3

Nybyggnad av enbostadshus med garage i Mariefred, etapp 2 mfl

Nybyggnad av enbostadshus i Strängnäs

Nybyggnad av bostäder i Strängnäs

Nybyggnad av gymnastikhall i Strängnäs

Utförande av mitträcken längs E20 mellan Biskopskvarn-Nykvarn

Ombyggnad av flygfält till annan verksamhet i Strängnäs

Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs

Nybyggnad av grupphus i Strängnäs

Exploatering för nytt bostadsområde i Mariefred

Nybyggnad av flerbostadshus i Finninge

Nybyggnad av enbostadshus med garage i Mariefred, etapp 1C

Exploateringsområde för industriverksamheter i Strängnäs

Nybyggnad av va-ledningar samt nya pumpstationer i Strängnäs

Utbyggnad av infrastruktur på Bresshammars skog/Stavlund i Strängnäs kommun, etapp 1

Utbyggnad av infrastruktur på Bresshammars skog/Stavlund i Strängnäs kommun, etapp 2

Utbyggnad av infrastruktur på Bresshammars skog/Stavlund i Strängnäs kommun, etapp 3

Exploatering för bostäder i Tosterö, Strängnäs, etapp 1

Nybyggnas av industri i Strängnäs

Nybyggnad av restaurang i Strängnäs

Nybyggnad av kedjehus i Strängnäs

Nybyggnad av parhus i Strängnäs

Nybyggnad av radhus i Strängnäs

Nybyggnad av radhus i Strängnäs kommun

Nybyggnad av växthus i Strängnäs

Nybyggnad av skärmtak i Strängnäs

Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs

Nybyggnad av markanläggning i Strängnäs

Nybyggnad av mast i Strängnäs

Nybyggnad av nätstation i Strängnäs

Nybyggnad av bulleravgränsare i Strängnäs

Nybyggnad av carport i Strängnäs

Nybyggnad av fritidsanläggning i Strängnäs

Nybyggnad av förråd i Strängnäs

Nybyggnad av garage i Strängnäs

Nybyggnad av bryggor i Strängnäs

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: