Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Strängnäs

Nybyggnad av bostäder i Vårfruberga, Strängnäs
Drygt 250 bostäder i villor, parhus, radhus och små flerbostadshus. Marken ägs av Näsbyholms Säteri.

Nybyggnad av bostäder, Östra stadsskogen i Strängnäs
400-450 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus & parkeringsgarage i Strängnäs
160 lägenheter är planerade.

Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs, etapp 3

Nybyggnad av enbostadshus med garage i Mariefred, etapp 2 mfl

Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Avser nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Nybyggnad av 45 hyresrätter. 3 huskroppar med 3 våningar.

Nybyggnad av enbostadshus i Strängnäs
Nybyggnad av enbostadshus i grupp med garage och förråd.

Nybyggnad av bostäder i Strängnäs

Utförande av mitträcken längs E20 mellan Biskopskvarn-Nykvarn

Nybyggnad av gymnastikhall i Strängnäs
Objektet avser att såsom totalentreprenör genomföra nyuppförande av gymnastikhall som ansluts till befintligt omklädningsrum. Gymnastikhallen skall användas för truppgymnastik och ha nedfälld utrustning och gropar i golvet. Lokalen skall användas av 100 gymnaster samtidigt.

Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Nybyggnad av flerbostadshus, 24 lgh.

Ombyggnad av flygfält till annan verksamhet i Strängnäs

Nybyggnad av bostäder i Mariefred, etapp 2
Här uppförs andra etappen av Brf Magnolialunden. Denna etapp kommer att bestå av 24 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Finninge
Flerbostadshuset byggs i 2-3 våningar med en byggnadsyta på 500 kvm. SABO Bo mini.

Nybyggnad av radhus i Strängnäs
10 st radhus

Nybyggnad av enbostadshus med garage i Mariefred, etapp 1C

Nybyggnad av parhus i Strängnäs
Nybyggnad av rad-, par-, kedjehus och garage/förråd Toresunds-Sundby 1:239, 1:240, 1:241, 1:242, 1:243.

Exploateringsområde för industriverksamheter i Strängnäs

Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Nybyggnad av flerbostadshus. Två våningar + vind.

Nybyggnad av bostäder i Mariefred

Nybyggnad av enbostadshus i Strängnäs

Nybyggnad av stadsvillor i Mariefred
16 nya stadsvillor.

Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs

Nybyggnad av stadsvillor i Mariefred
Projektet Örtagården består av fyra parhus och sex stadsvillor

Utbyggnad av infrastruktur på Bresshammars skog/Stavlund i Strängnäs kommun, etapp 1
Objektet avser utförande av nya gator, nya gång- och cykelbanor och ny belysning i Stavlund i Strängnäs. I objektet ingår även arbeten med förläggning av VA, el och opto.

Nybyggnad av flerbostadshus i Stallarholmen

Exploatering för bostäder i Tosterö, Strängnäs, etapp 1

Exploatering för bostäder i Tosterö, Strängnäs, etapp 2

Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Nybyggnad av 4 små lägenheter och 1 större på innergård.

Ny- om- eller tillbyggnad av klubbhus i Strängnäs

Nybyggnas av industri i Strängnäs

Nybyggnad av restaurang i Strängnäs
Nybyggnad av restaurangbyggnad samt uppförande av skylt/ljusanordning.

Nybyggnad av skatepark i Strängnäs

Nybyggnad av kedjehus i Strängnäs
Nybyggnad av kedjehus (bef hus måste rivas).

Nybyggnad av radhus i Strängnäs
Nybyggnad av par-,rad-, kedjehus och enbostadshus 8 st lägenheter.

Nybyggnad av parhus i Strängnäs
Nybyggnad av rad-, par-, kedjehus och enbostadshus, 17 st lägenheter.

Nybyggnad av radhus i Strängnäs kommun
Nybyggnad av rad-,par-,kedjehus, flerbostadshus, 24 lägenheter.

Nybyggnad av växthus i Strängnäs
Nybyggnad av växthus.

Nybyggnad av parhus i Strängnäs
Nybyggnad rad-,par-,kedjehus, enbostadshus 11 st lägenheter.

Nybyggnad av radhus i Strängnäs
Nybyggnad av 18 st bostäder i radhusform.

Nybyggnad av garage i Strängnäs
Nybyggnad av garagebyggnad.

Nybyggnad av enbostadshus i Strängnäs
Nybyggnad av enbostadshus, garage och förråd.

Nybyggnad av enbostadshus i Strängnäs
Nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av förråd i Strängnäs
Nybyggnad av förråd/bastu samt 2 st bryggor, rivning av en brygga i dåligt skick.

Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av enbostadshus i Strängnäs
Nybyggnad av två enbostadshus samt avstyckning av två tomter.

Nybyggnad av mast i Strängnäs
Uppsättning av mast för webbkamera.

Nybyggnad av bryggor i Strängnäs
Trä-/betongbryggor inklusive bommar. Bryggorna ska levereras och monteras på plats vid Västerviken i Strängnäs kommun.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: