Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Strängnäs

Nytt bostadsområde i Mariefred
Parhus, kedjehus, småhus mm planeras.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
4-5 våningar. Mellan Regementsgatan och Mälaren.
Återuppbyggnad av Kungsladugård i Mariefred
Återuppbyggnad efter brand, statligt byggnadsminne.
Nybyggnad av bostäder i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av 5 st flerbostadshus samt carport och förråd rinken 1.
Nybyggnad av bostäder i Vårfruberga, Strängnäs, etapp 1
30 bostäder/år i villor, parhus, radhus och små flerbostadshus. Marken ägs av Näsbyholms Säteri.
Ny- och ombyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Nybyggnad av flerbostadshus samt restaurering av befintliga byggnader och ombyggnation.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Nybyggnad av flerbostadshus, 24 lgh.
Nybyggnad av radhus i Strängnäs kommun
Nybyggnad av rad-,par-,kedjehus, flerbostadshus, 24 lägenheter.
Utbyggnad av vägar och VA-ledningar i Mariefred, etapp 2
Objektet avser nybyggnad av gator, gc-vägar, VA-ledningar, belysning mm för exploatering av bostäder.
Nybyggnad av stadsvillor i Mariefred
Projektet Örtagården består av fyra parhus och sex stadsvillor.
Nybyggnad av gruppbostad i Strängnäs
Nybyggnad av gruppboende samt miljöhus.
Utbyggnad av infrastruktur på Bresshammars skog/Stavlund i Strängnäs kommun, etapp 2
Objektet avser utförande av nya gator, nya gång- och cykelbanor och ny belysning i Stavlund i Strängnäs. I objektet ingår även arbeten med förläggning av VA, el och opto.
Nybyggnad av lager i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av industri- och lagerbyggnad järnet 10.
Nybyggnad av naturlekpark i Strängnäs
Avser anläggning av naturlekpark. Lekparken ska delvis vara varsamt insprängd i sparad natur, men även med anlagda delar, lekanordningar, gräsplan och vissa platsbyggda anläggningar i trä.
Ny- och ombyggnad av kopplingsstation i Eskilstuna
Avser ny- och ombyggnad av Västra kopplingsstation. Fastighetsbeteckning: Motståndet 1, området ligger vid Genvägen.
Nybyggnad av förråd vid återvinningscentral i Strängnäs
Avser nybyggnad av förråd på återvinningscentralen Kvitten i Strängnäs.
Nya ersättningsmoduler till förskola i Strängnäs
Avser ersättningslokaler med 6 avdelningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus isopen.
Nybyggnad av förråd i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av förråd, mötes- och omklädningsbyggnad strängnäs 3:1.
Nybyggnad av parkeringsplats i Strängnäs
Bygglov för iordningställande markyta till parkering grenen 7 och grenen 8.
Nybyggnad av carport i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av carport och stödmur kastanjen 14 Kastanjen 11,12,13,14.
Nybyggnad av nätstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av elkopplingsstation motståndet 1.
Nybyggnad av enbostadshus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus med garage och förråd vesslan 2.
Nybyggnad av lager i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av lagertält gorsinge 1:1 fjädervägen 4b.
Nybyggnad av mast i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av mast och teknikbod åkers-järsta 1:7.
Nybyggnad av sophus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av miljöbod åkern 15.
Nybyggnad av nätstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av nätstation id 250043 toresunds-sundby 1:233.
Nybyggnad av nätstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av nätstation id242595 ytterselö-tuna 8:12.
Nybyggnad av nätstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av nätstation ytterselö-tuna 11:6.
Nybyggnad av plank i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av plank rocken 8.
Nybyggnad av sopstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av sopsorteringsstationer wattrang 1, owen 1, owen 3, lohe 12, lohe 13.
Nybyggnad av telestation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av teknikbod ot-jagbacken gertre 3:2.
Nybyggnad av telestation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av torn och teknikbod (site t315438.1) härads-kumla 1:51.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, blåhallonvägen bresshammar 1:1.
Nybyggnad av sophus i Strängnäs
Bygglov för uppförande av sopbod kungsträdgården 27.
Nybyggnad av parkeringsplats i Strängnäs
Marklov för parkering eldsund 6:18.
Nybyggnad av telestation i Strängnäs
Strandskyddsdispens för fiberkabelförläggning eksåg 6:6 m.fl.
Nybyggnad av lager i Strängnäs
Tillfälligt bygglov för uppförande av tält vannesta 1:113.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: