Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Strängnäs

Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
4-5 våningar. Mellan Regementsgatan och Mälaren.
Nybyggnad av flerbostadshus i Fårhushagen, Strängnäs
Nybyggnad av 45 hyresrätter. 3 huskroppar med 3 våningar.
Nybyggnad av enbostadshus i Strängnäs
Nybyggnad av enbostadshus i grupp med garage och förråd.
Nybyggnad av gymnastikhall i Strängnäs
Objektet avser att såsom totalentreprenör genomföra nyuppförande av gymnastikhall som ansluts till befintligt omklädningsrum. Gymnastikhallen skall användas för truppgymnastik och ha nedfälld utrustning och gropar i golvet. Lokalen skall användas av 100 gymnaster samtidigt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Nybyggnad av flerbostadshus, 24 lgh.
Nybyggnad av parhus i Strängnäs
Nybyggnad av rad-, par-, kedjehus och garage/förråd Toresunds-Sundby 1:239, 1:240, 1:241, 1:242, 1:243.
Nybyggnad av stadsvillor i Mariefred
Projektet Örtagården består av fyra parhus och sex stadsvillor
Utbyggnad av vägar och VA-ledningar i Mariefred, etapp 2
Objektet avser nybyggnad av gator, gc-vägar, VA-ledningar, belysning mm för exploatering av bostäder.
Utbyggnad av infrastrukturen i Eskilstuna del 2
Avser bla nyanläggning av ca: 360m gata och 120m GC-väg. I entreprenaden ingår anläggning av VA och gatuöverbyggnad exklusive beläggning
Nya tillfälliga skolmoduler vid Finningeskolan i Strängnäs
Avser skolmoduler om tre klassrum med tillhörande utrymmen så som grupprum, rum för klassdelning, toaletter och kapprum.
Nybyggnad av förråd vid återvinningscentral i Strängnäs
Avser nybyggnad av förråd på återvinningscentralen Kvitten i Strängnäs.
Nybyggnad av grupphus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av 6 enbostadshus med garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus hästhoven 39.
Nybyggnad av garage i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av garage vältesta 2:1.
Nybyggnad av nätstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av nätstation åkers-berga 2:1.
Nybyggnad av förråd i Strängnäs
Anmälan om nybyggnad av komplementbyggnad hedlandet 1:57.
Nybyggnad av nätstation i Strängnäs
Strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation åkers-berga 2:1.
Nybyggnad av bryggor i Strängnäs
Avser 3 st trä-/betongbryggor inklusive bommar. Bryggorna ska levereras och monteras på plats vid Västerviken i Strängnäs kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: