Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Strängnäs

Nytt bostadsområde i Mariefred
Parhus, kedjehus, småhus mm planeras.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
4-5 våningar. Mellan Regementsgatan och Mälaren.
Återuppbyggnad av Kungsladugård i Mariefred
Återuppbyggnad efter brand, statligt byggnadsminne.
Nybyggnad av flerbostadshus i Fårhushagen, Strängnäs
Nybyggnad av 45 hyresrätter. 3 huskroppar med 3 våningar.
Nybyggnad av parhus i Strängnäs
Nybyggnad av rad-, par-, kedjehus och garage/förråd Toresunds-Sundby 1:239, 1:240, 1:241, 1:242, 1:243.
Nybyggnad av flerbostadshus på Sundby, Strängnäs
Sundbyvägen-Tynäsvägen. 2-3 våningar.
Nybyggnad av stadsvillor i Mariefred
Projektet Örtagården består av fyra parhus och sex stadsvillor.
Nybyggnad av gruppbostad i Strängnäs
Nybyggnad av gruppboende samt miljöhus.
Nytt exploateringsområde i Norra Finninge, Strängnäs
Del av planprogram Norra Finninge.
Nybyggnad av gruppboende i Mariefred
Miljöbyggnad Silver, 6 lgh + 1 personalbostad.
Nybyggnad av gruppboende i Strängnäs
Miljöbyggnad Silver, 6 lgh + 1 personalbostad.
Utbyggnad av vägar och VA-ledningar i Mariefred, etapp 2
Objektet avser nybyggnad av gator, gc-vägar, VA-ledningar, belysning mm för exploatering av bostäder.
Utbyggnad av infrastrukturen i Eskilstuna del 2
Avser bla nyanläggning av ca: 360m gata och 120m GC-väg. I entreprenaden ingår anläggning av VA och gatuöverbyggnad exklusive beläggning
Nya tillfälliga skolmoduler vid Finningeskolan i Strängnäs
Avser skolmoduler om tre klassrum med tillhörande utrymmen så som grupprum, rum för klassdelning, toaletter och kapprum.
Nybyggnad av förråd vid återvinningscentral i Strängnäs
Avser nybyggnad av förråd på återvinningscentralen Kvitten i Strängnäs.
Nya ersättningsmoduler till förskola i Strängnäs
Avser ersättningslokaler med 6 avdelningar.
Nybyggnad av grupphus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av 6 enbostadshus med garage.
Nybyggnad av stugby i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av campingstugor aspö-djupvik 2:1.
Nybyggnad av enbostadshus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus hästhoven 39.
Nybyggnad av garage i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av garage vältesta 2:1.
Nybyggnad av tälthall i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av industri- och lagerbyggnad tältbyggnad sandåsa 2:5.
Nybyggnad av nätstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av nätstation och rivningslov för befntlig valsberga 5:4 grundbro.
Nybyggnad av nätstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av nätstation åkers-berga 2:1.
Nybyggnad av nätstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av nätstation åkers-järsta 10:2.
Nybyggnad av telestation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av teknikbod ot-jagbacken gertre 3:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation domkyrkosågen 1:2.
Nybyggnad av väntsal i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av två moduler med väntrum och toaletter strängnäs 2:1.
Nybyggnad av förråd i Strängnäs
Anmälan om nybyggnad av komplementbyggnad hedlandet 1:57.
Nybyggnad av regionnät i Strängnäs
Strandskyddsdispens för byggnad av nätstation och anläggning av markkablar och kabelskåp åkers-järsta 10:2.
Nybyggnad av nätstation i Strängnäs
Strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation åkers-berga 2:1.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: