Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Oxelösund

Nybyggnad av naturgasterminaler i Oxelösund

Nytt naturgasnät mellan Norrköping-Oxelösund m fl, etapp 4

Nya naturgasledningar mellan Oxelösund och Västerås, etapp 1

Nybyggnad av punkthus i Oxelösund
Två punkthus, 20-24 våningar höga och en lägre byggnad i 1 våning planeras. Ca 130 lägenheter totalt.

Nybyggnad av flerbostadshus i Oxelösund
30-50 bostäder i flera huskroppar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Oxelösund
Upphandlingen avser nybyggnad av ett flerbostadshus i tre plan plus källarvåning innehållande ca 36 lägenheter. Total bruttoarea 3 600 m².

Nybyggnad av kedjehus i Oxelösund
Nybyggnad av 11 st kedjehus.

Nybyggnad av bostäder i Oxelösund

Nybyggnad av kedjehus i Oxelösund

Nybyggnad av gruppboende i Oxelösund

Nybyggnad av bensinstation i Oxelösund
Uppförande av bensinstation.

Nybyggnad av industrihus i Oxelösund
Nybyggnad av industribyggnad, Hall L.

Nybyggnad av multiplan vid Peterslundsskolan i Oxelösund
Ur investeringsbudget 2015-2017.

Nybyggnad av omklädningsrum & lägerboende i Oxelösund
Objektet avser nybyggnation av en byggnad i ett plan som ska innehålla omklädnadsrum och lägerboende med placering på Ramdalens IP i Oxelösund. En befintlig omklädnadsbyggnad och en verkstadslokal intill ska rivas för att göra plats för den nya byggnaden.

Nybyggnad av minigolfbanor i Jogersö, Oxelösund
Befintlig minigolfbana på Jogersö skall bytas ut mot 18 nya banor med standard för internationella tävlingar enligt World Minigolf Federation (WMF). Rivning och bortforsling av gamla banor utförs av beställaren.

Nybyggnad av parkeringsplats i Oxelösund
Nybyggnad av parkeringsplats.

Nybyggnad av transformatorstation i Oxelösund
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av kallgarage i Oxelösund
Tillfälligt bygglov för kallhall för järnvägsfordon.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: