Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Oxelösund

Nybyggnad av flerbostadshus i Oxelösund
Förhandsbesked för flerbostadshus på Villabacken. BOA 10512 kvm, 20-24 våningar.
Nybyggnad av grundskola och förskola i Oxelösund
Avser ny skola på ca 7000 m2 BTA. Avser ca 480 elever fördelat på 6 förskoleavdelningar och resten årskurs 1-5. Skolan innehåller också musikskola och idrottshall på 18x24 m. Skolan kommer att vara i tre våningar varav två kommer att användas av skolan och översta våningen är uteslutande teknikutrymmen. Tomten som är tänkt för skolan har en komplicerad geologi och pålning för byggnaden kommer att krävas, även markförstärkning av delar/hela skolgården kommer att vara nödvändig.
Nybyggnad av flerbostadshus i Oxelösund
Upphandlingen avser nybyggnad av ett flerbostadshus i tre plan plus källarvåning innehållande ca 36 lägenheter. Total bruttoarea 3 600 m².
Nybyggnad av kedjehus i Oxelösund
Nybyggnad av 11 st kedjehus.
Nybyggnad av industrihus i Oxelösund
Nybyggnad av industrihall Konstsmeden 2 och 3.
Nybyggnad av omklädningsrum & lägerboende i Oxelösund
Objektet avser nybyggnation av en byggnad i ett plan som ska innehålla omklädnadsrum och lägerboende med placering på Ramdalens IP i Oxelösund. En befintlig omklädnadsbyggnad och en verkstadslokal intill ska rivas för att göra plats för den nya byggnaden.
Nybyggnad av anslutningsväg i Oxelösund
Marklov för ny anslutningsväg från Aspaleden till Truckstop/Verkstadsgatan.
Nybyggnad av uthus i Oxelösund
Nybyggnad av uthus.
Nybyggnad av skola i Oxelösund
Uppförande av tillfälliga skolpaviljonger.
Nybyggnad av tälthall i Oxelösund
Uppförande av tält för lagring av plåt.
Nybyggnad av parkeringsplats i Oxelösund
Bygglov för anläggning av parkeringsplatser.
Nybyggnad av verkstad i Oxelösund
Nybyggnad av elverkstad i anslutning till Hall 11, Valsverket.
Nybyggnad av förråd i Oxelösund
Nybyggnad av förråd, By 3161.
Nybyggnad av tälthall i Oxelösund
Nybyggnad av industribyggnad (tälthall) samt tillbyggnad av skärmtak mellan tälthall och Magasin 2 samt fasadändring.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: