Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Nyköping

Nybyggnad av bostäder, handel och kontor mm på Brandholmen

Nybyggnad av flerbostadshus eller radhus i Stenbro
Ca 150 lgh planeras.

Nybyggnad av skola i Stigtomta
F-6 skola med ca 5000 kvm byggnad samt 11000 kvm utemiljö planeras.

Nybyggnad av flerbostadshus på Brandholmen, Nyköping

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping

Nybyggnad av parkeringshus i Nyköping
Ca 600 platser.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Projektet avser nybyggnad av 60 lägenheter i fyra flerbostadshus samt ett garage.

Nybyggnad av resecentrum i Nyköping
Spår, plattformar.

Nybyggnad av ev logistik, kontor och butik mm i Nyköping

Nybyggnad av bostadsrätter & parkering under mark i Nyköping

Nybyggnad av radhus och enbostadshus i Nyköping, etapp 2
BoKlok.

Nybyggnad av punkthus i Nyköping
SABO-hus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping etapp 1

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping etapp 2

Nyb av parkeringsdäck med ovanliggande bostäder i Nyköping

Nybyggnad av stadsvillor i Nyköping

Ny gångtunnel mm i Nyköping
Entreprenaden omfattar nybyggnad av gångtunnel inklusive anslutande betongtråg, busshållplatser samt gc-vägar vid Lennings väg i Tessinområdet.

Nybyggnad av mindre flerbostadshus för ungdomar på Brandkärr

Nybyggnad av stadsradhus i Nyköping

Ny bro över järnvägen vid Vrena Station

Ombyggnad till gågata och torgyta vid Teaterparken
Ombyggnad av del av Fruängsgatan mellan Västra Kvarngatan och Västra Storgatan till en ny GC-väg, samt ombyggnad av del av Västra Storgatan till ett nytt torg.

Nyanläggning av väg och VA i Arnö industriområde, Nyköping
I entreprenaden ingår ledningsarbeten, markarbeten, belysningsarbeten, väg samt gång- och cykelväg. Avser en förlängning av Tillverkarvägen med ca 400 meter.

Nybyggnad av servicebyggnad på Nävekvarns camping i Nyköping
Nytt servicehus med duschar, lobby, tvättstuga och reception. Även en byggnad för latrintömning och sopsortering kommer att byggas. Mark och grundarbeten utförs i annan entreprenad som inte ingår här.

Nybyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för industri och kontor.

Exploatering för nytt industriområde, Arnö

Nybyggnad av grupphus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av 3 enbostadshus och komplementbyggnad Ministern 3,4,5.

Nybyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för industri.

Nybyggnad av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för kontor samt tillbyggnad av komplementbyggnad.

Nybyggnad av slakteri i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för slakt.

Nybyggnad av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för handel.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus Kaptenlöjtnanten 5, 6, 7.

Nybyggnad av telestation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för teknisk anläggning.

Nybyggnad av kallförråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av komplementbyggnad, kallförråd.

Nybyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av komplementbyggnad.

Nybyggnad av sophus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av källsorteringshus/miljöhus.

Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av transformatorstation Söra 1:1,Hovra 3:1.

Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av transformatorstation Vrenaby 2:34,14:2.

Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av transformatorstation.

Nybyggnad av telestation i Nyköping
Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för uppförande av byggnad för teknisk anläggning.

Nybyggnad av nätstation i Nyköping
Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för uppförande av nätstation.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Nyköping
Ansökan om marklov och strandskyddsdispens för anläggande av återvinningsverksamhet samt bullervall.

Nybyggnad av regionnät i Nyköping
Ansökan om strandskyddsdispens för schakt markkabel, nedläggande sjökabel samt skyltning för sjökabel.

Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av 6 transformatorstationer Mjälnäs 1:1,Länninge 2:1,Listorp 3:1,Rottninge 1:1.

Nybyggnad av tvättanläggning i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för bilservice, tvättanläggning.

Nybyggnad av fotbollsplan i Nyköping
Ansökan om bygglov för anläggande av basebollplan.

Nybyggnad av parkeringsplats i Nyköping
Ansökan om bygglov för anläggande av parkeringsplats.

Nybyggnad av automatstation i Nyköping
Ansökan om bygglov för installation av adblue-tank.

Nybyggnad av skärmtak i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av 2 st skärmtak för cykelparkering.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: