Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Nyköping

Nybyggnad av trädgårdsstad i Buskhyttan
500-600 bostäder totalt.
Nybyggnad av skola i Nyköping
För ca 700 elever. 8000-9000 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus.
Nybyggnad av hyresrätter i Marieberg, Nyköping
Det kommer att byggas sju hus om fyra till fem våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tystberga
Lamellhus, ca 40-45 lgh samt lokaler för centrumfunktioner i bottenvåningen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
18 lägenheter i 2 våningshus + 17 lägenheter i radhus. 10336 kvm2 mark
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
30-40 lägenheter. Intill Repslagaregatan.
Nybyggnad av enbostadshus i Nyköping
Omfattar ca 40 villor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Byggs på befintigt parkeringshus.
Nybyggnad av bostäder i Nyköping
Ca 540 bostäder i flerbostadshus och radhus.
Nybyggnad av industrihus i Nyköping
Nybyggnad av lättindustri och kontor.
Nybyggnad av förskola i Arnö
Planerat tidigt projekt.
Nybyggnad av grupphus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av 3 enbostadshus och komplementbyggnad Ministern 3,4,5.
Nybyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov samt marklov för uppförande av byggnad för industri.
Nybyggnad av hotell i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för hotell.
Nybyggnad av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för kontor och industri.
Nybyggnad av växthus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för odling, växthus.
Nybyggnad av utbildningslokal i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för utbildning.
Nybyggnad av carport i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av carport/förråd.
Nybyggnad av cistern i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av fast cistern, pumphus.
Nybyggnad av telestation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för teknisk anläggning.
Nybyggnad av enbostadshus i Nyköping
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av enbostadshus.
Nybyggnad av regionnät i Nyköping
Ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av markkabel och kabelskåp.
Nybyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av förråd.
Nybyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av plank och cykelförråd.
Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av mur i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppsättning av mur.
Nybyggnad av plank i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppsättning av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om bygglov och rivningslov för uppförande av transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: