Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Nyköping

Nybyggnad av flerbostadshus i Arnö

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping

Nybyggnad av flerbostadshus eller radhus i Stenbro
Ca 150 lgh planeras.

Nybyggnad av flerbostadshus på Brandholmen, Nyköping

Nybyggnad av skola i Stigtomta
F-6 skola med ca 5000 kvm byggnad samt 11000 kvm utemiljö planeras.

Nybyggnad av flerbostadshus i Tystberga
Lamellhus, ca 40-45 lgh samt lokaler för centrumfunktioner i bottenvåningen.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Projektet avser nybyggnad av 55 lägenheter i fyra flerbostadshus samt ett garage.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
18 lägenheter i 2 våningshus + 17 lägenheter i radhus. 10336 kvm2 mark

Nybyggnad av bostadsrätter & parkering under mark i Nyköping

Nybyggnad av ev logistik, kontor och butik mm i Nyköping

Nybyggnad av parkeringshus på Högbrunn, Nyköping
P-hus för ca 300 bilar.

Nybyggnad av radhus och enbostadshus i Nyköping, etapp 2
BoKlok.

Nybyggnad av punkthus i Nyköping
SABO-hus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
30-40 lägenheter. Intill Repslagaregatan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
4-6 våningar

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping etapp 1

Nybyggnad av punkthus i Arnö

Nyb av parkeringsdäck med ovanliggande bostäder i Nyköping

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Planerat projekt. Oklar byggstart.

Nytt verksamhetsomårde i Nyköping
Byggklar mark.

Ny gångtunnel mm i Nyköping
Entreprenaden omfattar nybyggnad av gångtunnel inklusive anslutande betongtråg, busshållplatser samt gc-vägar vid Lennings väg i Tessinområdet.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Kommunen vill gärna ha både bostads- och hyresrätter. Sjösa 1:2.

Nybyggnad av industrilokaler i Arnö

Nybyggnad av mindre flerbostadshus för ungdomar på Brandkärr

Nybyggnad av parhus i Nyköping

Nybyggnad av parhus i Nyköping
10 st parhus

Nybyggnad av grupphus i Nyköping

Nybyggnad av stadsradhus i Nyköping

Nybyggnad av flerbostadshus på Isaksdal, Nyköping

Ombyggnad till gågata och torgyta vid Teaterparken

Nybyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för industri och kontor.

Nybyggnad av servicebyggnad på Nävekvarns camping i Nyköping
Nytt servicehus med duschar, lobby, tvättstuga och reception. Även en byggnad för latrintömning och sopsortering kommer att byggas. Mark och grundarbeten utförs i annan entreprenad som inte ingår här.

Exploatering för nytt industriområde, Arnö

Nybyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för industri.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus Kaptenlöjtnanten 5, 6, 7.

Nybyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov samt marklov för uppförande av byggnad för industri.

Nybyggnad av dagvattenledning i Nyköping
Ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av dagvattenledning.

Nybyggnad av regionnät i Nyköping
Ansökan om strandskyddsdispens för schakt markkabel, nedläggande sjökabel samt skyltning för sjökabel.

Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av byggnad för teknisk anläggning.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Nyköping
Ansökan om marklov och strandskyddsdispens för anläggande av återvinningsverksamhet samt bullervall.

Nybyggnad av nätstation i Nyköping
Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för uppförande av nätstation.

Nybyggnad av telestation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för teknisk anläggning.

Nybyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av cykelförråd.

Nybyggnad av parkeringsplats i Nyköping
Ansökan om bygglov för anläggande av parkeringsplats.

Nybyggnad av automatstation i Nyköping
Ansökan om bygglov för installation av adblue-tank.

Nybyggnad av teknikbod i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av 2 st byggnader för teknisk anläggning, vattenkiosk Högbrunn 1:37, Brandholmen 1:1.

Nybyggnad av enbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av 2 st enbostadshus och garage Kammarherren 6, 7.

Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad 4 st för teknisk anläggning Ytterbostugan 1:27, Tunabergs-herrhagen 1:2 ,Kungstorp 3:1, Binklinge 5:1.

Nya cykelparkeringar i Nyköping

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: