Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Nyköping

Nybyggnad av bostäder i Nyköping
400-500 lägenheter.
Nybyggnad av hyresrätter i Marieberg, Nyköping
Det kommer att byggas sju hus om fyra till fem våningar.
Nybyggnad av skola i Stigtomta
F-6 skola med ca 5000 kvm byggnad samt 11000 kvm utemiljö planeras.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tystberga
Lamellhus, ca 40-45 lgh samt lokaler för centrumfunktioner i bottenvåningen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus.
Nybyggnad av seniorvillor i Nyköping
Söker tomt i Nyköping samt kringliggande kommuner.
Nybyggnad av bostäder i Nyköping
Ca 540 bostäder i flerbostadshus och radhus.
Ny gångtunnel mm i Nyköping
Entreprenaden omfattar nybyggnad av gångtunnel inklusive anslutande betongtråg, busshållplatser samt gc-vägar vid Lennings väg i Tessinområdet.
Nybyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för industri.
Nyanläggning av väg och VA i Arnö industriområde, Nyköping
I entreprenaden ingår ledningsarbeten, markarbeten, belysningsarbeten, väg samt gång- och cykelväg. Avser en förlängning av Tillverkarvägen med ca 400 meter.
Nybyggnad av grupphus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av 3 enbostadshus och komplementbyggnad Ministern 3,4,5.
Nybyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov samt marklov för uppförande av byggnad för industri.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus/förskola samt förråd.
Nybyggnad av slakteri i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för slakt.
Nybyggnad av utbildningslokal i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av modulbyggnad för utbildning.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av parkeringsplats och cykelställ.
Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av transformatorstation Söra 1:1,Hovra 3:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av transformatorstation Vrenaby 2:34,14:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av altan i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av uterum och förråd.
Nybyggnad av skärmtak i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av vindskydd/skärmskydd.
Nybyggnad av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppsättning av byggnad för handel (container).
Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om bygglov och rivningslov för uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av telestation i Nyköping
Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för uppförande av byggnad för teknisk anläggning.
Nybyggnad av telestation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för teknisk anläggning.
Nybyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av cykelförråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av enbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av komplementbyggnad, grillkåta.
Nybyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av komplementbyggnad, tidsbegränsat.
Nybyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av lagertält.
Nybyggnad av sophus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av miljöhus.
Nybyggnad av fotbollsplan i Nyköping
Ansökan om bygglov för anläggande av basebollplan.
Nybyggnad av regionnät i Nyköping
Ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av fast anläggning, markkabel.
Nybyggnad av lager i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för industri: 2 st lagertält och 3 st belysningsstolpar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: