Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Nyköping

Nybyggnad av hyresrätter i Marieberg, Nyköping
Det kommer att byggas sju hus om fyra till fem våningar.
Nybyggnad av skola i Stigtomta
F-6 skola med ca 5000 kvm byggnad samt 11000 kvm utemiljö planeras.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Nyköping
Ca 540 bostäder i flerbostadshus och radhus.
Nybyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för industri.
Nybyggnad av grupphus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av 3 enbostadshus och komplementbyggnad Ministern 3,4,5.
Nybyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov samt marklov för uppförande av byggnad för industri.
Nybyggnad av utbildningslokal i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för utbildning.
Nybyggnad av hotell i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för hotell.
Nybyggnad av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för kontor och industri.
Nybyggnad av växthus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för odling, växthus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus/förskola samt förråd.
Nybyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av förråd.
Nybyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av komplementbyggnad, grillkåta.
Nybyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av lagertält.
Nybyggnad av sophus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av miljöhus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av parkeringsplats och cykelställ.
Nybyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av plank och cykelförråd.
Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av altan i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av uterum och förråd.
Nybyggnad av skärmtak i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av vindskydd/skärmskydd.
Nybyggnad av mur i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppsättning av mur.
Nybyggnad av plank i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppsättning av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om bygglov och rivningslov för uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av telestation i Nyköping
Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för uppförande av byggnad för teknisk anläggning.
Nybyggnad av telestation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för teknisk anläggning.
Nybyggnad av carport i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av carport/förråd.
Nybyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av cykelförråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av enbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av enbostadshus.
Nybyggnad av cistern i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av fast cistern, pumphus.
Nybyggnad av enbostadshus i Nyköping
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av enbostadshus.
Nybyggnad av regionnät i Nyköping
Ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av markkabel och kabelskåp.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: