Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Nyköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av F-6 skola i Nyköping
För ca 700 elever. 8000-9000 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus.
Nybyggnad av skola i Stigtomta
F-6 skola med ca 5000 kvm byggnad samt 11000 kvm utemiljö planeras.
Nybyggnad av ridanläggning mm i Nyköping
Ridhus med stall för 45 hästar, lektions-/samlingssalar, café, utomhusarenor, rasthagar, uteboxar, stor parkering och evenemangsyta.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
18 lägenheter i 2 våningshus + 17 lägenheter i radhus. 10336 kvm2 mark
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ca 50 lgh i 4-7 våningar, underjordiskt garage. Handelslokaler i bottenvåningen.
Nybyggnad av bostäder i Nyköping etapp 1
Totalt 125 lägenheter i 2-3 etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Kontor och handel i bottenvåningen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Byggs på befintigt parkeringshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Kommunen vill gärna ha både bostads- och hyresrätter. Sjösa 1:2.
Nybyggnad av industrihus i Nyköping
Nybyggnad av lättindustri och kontor.
Ombyggnad till gågata och torgyta vid Teaterparken
Ombyggnad av del av Fruängsgatan mellan Västra Kvarngatan och Västra Storgatan till en ny GC-väg, samt ombyggnad av del av Västra Storgatan till ett nytt torg.
Nybyggnad av cirkulationsplats i Nyköping
Lennings väg & Husarvägen.
Nybyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för industri.
Nybyggnad av maskinhall i Nyköping
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av byggnad för industri - maskinhall. Ca 200-300 kvm.
Nybyggnad av parhus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av 22 st tvåbostadshus samt komplementbyggnader.
Nybyggnad av barack i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggbodar, tidsbegränsat.
Nybyggnad av klockstapel i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för kulturändamål, klockstapel.
Nybyggnad av telestation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för teknisk anläggning.
Nybyggnad av enbostadshus i Nyköping
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av enbostadshus och komplementbyggnader.
Nybyggnad av driftledning i Nyköping
Ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av fiberkabel.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nyköping
Ansökan om bygglov för anläggande av parkeringsplats, tidsbegränsat.
Nybyggnad av utbildningslokal i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillfälligt uppförande av byggnader för utbildning.
Nybyggnad av barack i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av förrådscontainer.
Nybyggnad av garage i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av garage.
Nybyggnad av barack i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av komplementbyggnad, byggbod, tillfälligt bygglov.
Nybyggnad av skärmtak i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av skärmtak (fristående).
Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av barack i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av visningsbod, tidsbegränsat.
Nybyggnad av skärmtak i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppsättning av skärmtak (fristående).
Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om bygglov och rivningslov för uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om bygglov, rivningslov och strandskyddsdispens för uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av djurstall på Rågö
Avser projektering och utförande av djurstall på Rågö Tystberga, Nyköpings kommun, byggnadsyta ca 120 m2.
Nybyggnad av skärmtak i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av skärmtak samt rivning av verkstad.
Nybyggnad av motorcykelställ i Nyköping
Uppsättning av ställ för motorcyklar vid trafikskola.
Nybyggnad av stängsel i Nyköping
Uppsättning av stängsel vid trafikskola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: