Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Katrineholm

Nybyggnad av flerbostadshus i Katrineholm

Nybyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
Byggs vid korsningen Eriksbergsvägen-Linnévägen. Ca 100 lgh. 4-5-7 våningar.

Nybyggnad av brandstation i Katrineholm
Avser nybyggnad av brandstation på del av fastigheten Gersnäs 3:8 utmed väg 56 vid Katrineholms norra rondell. Fastigheten kommer att ligga i direkt anslutning till Västra Södermanlands Räddningstjänst övningsfält.

Nytt verksamhetsområde i Katrineholm

Nybyggnad av flerbostadshus och affärshus på Stortorget i Katrineholm
24-40 bostäder.

Nya bostäder mm i Forssjö
30 hektar stort område

Nybyggnad av parkeringsdäck i Katrineholm

Nybyggnad av bostäder i Katrineholm

Nybyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
30-40 lägenheter.

Nybyggnad av bostäder i Katrineholm
Radhus och flerbostadshus

Nybyggnad av enbostadshus i Katrineholm

Nybyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
Bondegatan/Kapellgatan.

Nybyggnad av lägenheter för ungdomar i Katrineholm
Sabo kombohus mini.

Nya enbostadshus i Katrineholm

Utbyggnad av bostadsområde i Katrineholm
24 nya tomter för enbostadshus

Nybyggnad av flerbostadshus
Korsningen Oppundavägen / Västgötagatan. 16-20 lägenheter.

Exploatering för bostadsområde i Katrineholm
För 120 st bostäder.

Nybyggnad av bostadshus i Katrineholm

Exploatering i Katrineholm
Ur investeringsbudget 2015-2017.

Ombyggnad av infart till Djulöområdet i Katrineholm etapp 1
Etapp 1 omfattar belysnings- och beläggningsarbeten, etapp 2 ombyggnad av infart från väg Djulökvarnvägen.

Nybyggnad av kontor i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av byggnad för kontor, möteslokaler och lager samt ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppställning av två arbetsbodar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad, ombyggnad samt rivning av flerbostadshus.

Nybyggnad av carport i Katrineholm
Ansökan om bygglov gällande nybyggnad av carport.

Nybyggnad av cistern i Katrineholm
Ansökan om bygglov gällande nybyggnad av platta samt fasta cisterner.

Nybyggnad av transformatorstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov gällande nybyggnad av transformatorstationer.

Nybyggnad av plank i Katrineholm
Ansökan om bygglov gällande rivning av staket och uppförande av nytt plank.

Nybyggnad av telestation i Katrineholm
Ansökan om strandskyddsdispens (kabel och kabelskåp).

Nybyggnad av transformatorstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av tranformatorstation samt rivning av befintlig station.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: