Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Katrineholm

Nya bostäder mm i Forssjö
30 hektar stort område
Nybyggnad av brandstation i Katrineholm
Avser nybyggnad av brandstation på del av fastigheten Gersnäs 3:8 utmed väg 56 vid Katrineholms norra rondell. Fastigheten kommer att ligga i direkt anslutning till Västra Södermanlands Räddningstjänst övningsfält.
Nybyggnad av bostäder i Katrineholm
Radhus och flerbostadshus
Utbyggnad av bostadsområde i Katrineholm
24 nya tomter för enbostadshus
Nybyggnad av kontor i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av byggnad för kontor, möteslokaler och lager samt ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppställning av två arbetsbodar.
Nybyggnad av kontor i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av kontor, gym, konferenslokal.
Nybyggnad av kontor i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av kontorslokaler till värmeverket.
Nybyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad, ombyggnad samt rivning av flerbostadshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för rivningslov för transformatorstation samt nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av barack i Katrineholm
Ansökan om bygglov för tillfällig bodplacering samt entreprenadstaket samband med byggnation kv.siken.
Nybyggnad av skärmtak i Katrineholm
Ansökan om bygglov för uppsättning av cykeltak.
Nybyggnad av sophus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av miljöbod.
Nybyggnad av nätstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av tranformatorstation samt rivning av befintlig station.
Nybyggnad av transformatorstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av mast i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ny anläggning av elektronisk kommunikation bestående av en mast samt två teknikbodar.
Nybyggnad av telestation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 2 teknikkiosker för signaljärnväg.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: