Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Katrineholm

Nytt verksamhetsområde i Katrineholm

Nya bostäder mm i Forssjö
30 hektar stort område

Nybyggnad av brandstation i Katrineholm
Avser nybyggnad av brandstation på del av fastigheten Gersnäs 3:8 utmed väg 56 vid Katrineholms norra rondell. Fastigheten kommer att ligga i direkt anslutning till Västra Södermanlands Räddningstjänst övningsfält.

Nybyggnad av parkeringsdäck i Katrineholm

Nybyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
30-40 lägenheter.

Nybyggnad av bostäder i Katrineholm

Nybyggnad av enbostadshus i Katrineholm

Nybyggnad av flerbostadshus i Katrineholm

Nybyggnad av butiker i Katrineholm

Nybyggnad av lägenheter för ungdomar i Katrineholm

Exploatering av handelsområde i Katrineholm

Nya enbostadshus i Katrineholm

Nybyggnad av butik och lager i Katrineholm

Nybyggnad av förskola i Katrineholm
Upphandlas tillsammans med: Forssjö förskola - Svanvägen 8 Option på: Förskolan Skogen, Dalagatan 4

Nybyggnad av kontorshus och lager i Katrineholm

Utbyggnad av bostadsområde i Katrineholm
24 nya tomter för enbostadshus

Nybyggnad av flerbostadshus
Korsningen Oppundavägen / Västgötagatan. 16-20 lägenheter.

Exploatering för bostadsområde i Katrineholm
För 120 st bostäder.

Nybyggnad av exploateringsområde i Katrineholm
Ur investeringsbudget 2014-2016.

Exploateringsområde för enbostadshus i Katrineholm, et 3b
Ur investeringsbudget 2015-2017. Exploatering för ca 25 villatomter.

Exploatering i Katrineholm
Ur investeringsbudget 2015-2017.

Nybyggnad av verkstad i Katrineholm
Nybyggnad av verkstad och kontor.

Nybyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov gällande nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av cistern i Katrineholm
Ansökan om bygglov gällande nybyggnad av platta samt fasta cisterner.

Nybyggnad av elverk i Katrineholm
Ansökan om bygglov gällande nybyggnad av reservelverk intill radio- och telemast/bod.

Nybyggnad av transformatorstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov gällande nybyggnad av transformatorstationer.

Nybyggnad av plank i Katrineholm
Ansökan om bygglov gällande rivning av staket och uppförande av nytt plank.

Nybyggnad av telestation i Katrineholm
Ansökan om strandskyddsdispens (kabel och kabelskåp).

Nybyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
Ansökan om tidsbegränsat bygglov gällande nybyggnad av bostadsmoduler.

Nybyggnad av carport i Katrineholm
Ansökan om bygglov gällande nybyggnad av carport.

Ny gatubelysning vid Djulö Allé i Katrineholm
Avser ny installation av gatubelysning med nät, Ny installation av Eventkrafts nät med tillhörande kommunikations nät längs Djulö allé i Katrineholms kommun.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: