Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Katrineholm

Nybyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
60-65 lägenheter. Malmgatan.
Nybyggnad av brandstation i Katrineholm
Avser nybyggnad av brandstation på del av fastigheten Gersnäs 3:8 utmed väg 56 vid Katrineholms norra rondell. Fastigheten kommer att ligga i direkt anslutning till Västra Södermanlands Räddningstjänst övningsfält.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laggarhult
Lofthus, radhus och parhus.
Nybyggnad av bostäder i Katrineholm
Radhus och flerbostadshus
Nybyggnad av seniorvillor i Katrineholm
Söker tomt i Katrineholm samt kringliggande kommuner.
Nybyggnad av kontor i Katrineholm
Nybyggnad av kontorslokaler till värmeverket.
Nybyggnad av förskola i Katrineholm
Nybyggnad av förskola i kv Örnen 3.
Nybyggnad av flerbostadshus
Korsningen Oppundavägen / Västgötagatan. 16-20 lägenheter.
Utbyggnad av bostadsområde i Katrineholm
24 nya tomter för enbostadshus
Nybyggnad av exploateringsområde i Katrineholm
Ur investeringsbudget 2014-2016.
Exploateringsområde för enbostadshus i Katrineholm, et 3b
Ur investeringsbudget 2015-2017. Exploatering för ca 25 villatomter.
Nybyggnad av GC-bana i Katrineholm
Kungsgatan mellan Fredsgatan och Köpmangatan.
Nybyggnad av skola i Katrineholm
Ansökan om bygglov för återuppbyggnad av skolbyggnad på ny fastighet.
Nybyggnad av kontor i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av kontor, gym, konferenslokal.
Nybyggnad av telestation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nodhus för fiber.
Nybyggnad av nätstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnation av återvinningsstation med omgivande stängsel.
Nybyggnad av parkeringsplats i Katrineholm
Ansökan om bygglov för iordningställande av tillfällig parkeringsplats utmed bievägen.
Nybyggnad av stängsel i Katrineholm
Ansökan om bygglov för marklov (uppsättning av gunnebostängsel med grindar).
Nybyggnad av telestation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 2 teknikkiosker för signaljärnväg.
Nybyggnad av bensinstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av drivmedelsanläggning.
Nybyggnad av lager i Katrineholm
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av lagertält.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: