Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Katrineholm

Nybyggnad av brandstation i Katrineholm
Avser nybyggnad av brandstation på del av fastigheten Gersnäs 3:8 utmed väg 56 vid Katrineholms norra rondell. Fastigheten kommer att ligga i direkt anslutning till Västra Södermanlands Räddningstjänst övningsfält.
Nya bostäder mm i Forssjö
30 hektar stort område
Nybyggnad av bostäder i Katrineholm
Radhus och flerbostadshus
Nybyggnad av kontor i Katrineholm
Nybyggnad av kontorslokaler till värmeverket.
Nybyggnad av förskola i Katrineholm
Nybyggnad av förskola i kv Örnen 3.
Utbyggnad av bostadsområde i Katrineholm
24 nya tomter för enbostadshus
Nybyggnad av flerbostadshus
Korsningen Oppundavägen / Västgötagatan. 16-20 lägenheter.
Nybyggnad av GC-bana i Katrineholm
Kungsgatan mellan Fredsgatan och Köpmangatan.
Nybyggnad av kontor i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av kontor, gym, konferenslokal.
Nybyggnad av sophus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av miljöbod.
Nybyggnad av nätstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för rivningslov för transformatorstation samt nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av barack i Katrineholm
Ansökan om bygglov för tillfällig bodplacering samt entreprenadstaket samband med byggnation kv.siken.
Nybyggnad av telestation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 2 teknikkiosker för signaljärnväg.
Nybyggnad av enbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: