Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Katrineholm

Nybyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
Omfattar ett ca 4200 m2 stort markområde
Nybyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
Nybyggnad av 32 st bostäder. Oklart om det blir hyres- eller bostadsrätter.
Nybyggnad av bostäder i Katrineholm
Radhus och flerbostadshus.
Nybyggnad av seniorvillor i Katrineholm
Söker tomt i Katrineholm samt kringliggande kommuner.
Nybyggnad av flerbostadshus
Korsningen Oppundavägen / Västgötagatan. 14 lägenheter.
Nybyggnad av kontor i Katrineholm
Nybyggnad av kontorslokaler till värmeverket.
Nybyggnad av förskola i Katrineholm
Optionsprojekt från projekt: 1458732
Nybyggnad av förskola i Katrineholm
Nybyggnad av förskola i kv Örnen 3.
Nybyggnad av exploateringsområde i Katrineholm
Ur investeringsbudget 2014-2016.
Exploateringsområde för enbostadshus i Katrineholm, et 3b
Ur investeringsbudget 2015-2017. Exploatering för ca 25 villatomter.
Nybyggnad av tankstationer för biogas i Katrineholm
Objektet avser leverans och installation av en komplett driftfärdig kompressorstation för fordonsgas inkl. konstruktion, all erforderlig installation, driftsprov och material.
Nybyggnad av skola i Katrineholm
Ansökan om bygglov för återuppbyggnad av skolbyggnad på ny fastighet.
Nybyggnad av lager i Katrineholm
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av parkeringsplats i Katrineholm
Ansökan om bygglov för iordningställande av tillfällig parkeringsplats utmed bievägen.
Nybyggnad av telestation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nodhus för fiber.
Nybyggnad av återvinningsstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnation av återvinningsstation med omgivande stängsel.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: