Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Gnesta

Ny stadsdel i Gnesta
Projektet kommer att etappindelas.
Nybyggnad av äldreboende i Gnesta
Ca 40 platser på 4 avdelningar, ersättning för Liljedalshemmet. Frösjöstrand.
Utbyggnad av vatten- och tryckspillvattenledningar mellan Laxne och Gnesta
Nybyggnad av ca 16,3 km förbindelseledning för tryckspillvatten. Cirka 2,7 km är sjöförlagd ledning.
Utbyte av bro över Inbåven vid Jälund
Reparation och förstärkning.
Exploateringsarbete för bostadsbebyggelse i Frönäs gärde, Gnesta
Avser mark-, gatu-, el- samt VA-arbeten i området för pågående bostadsbebyggelse vid Frönäsvägen, Mariefredsvägen och Sjögatan i Gnesta.
Nybyggnad av skötselgård vid Frustuna kyrkogård
Jordfack, förråd, staket, asfaltsyta mm.
Nybyggnad av rekreationsanläggning i Gnesta
Bygglov för friskvårdsanläggning.
Nybyggnad av enbostadshus i Gnesta
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Gnesta
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, Ansökan om strandskyddsdispens, sjöbod - hedetorp ga2 Hedetorp Ga:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Gnesta
Ansökan om bygglov ny transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: