Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Gnesta

Nybyggnad av äldreboende i Gnesta
Ca 40 platser på 4 avdelningar, ersättning för Liljedalshemmet. Frösjöstrand.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gnesta
Bygglov flerbostadshus.
Nybyggnad av va-ledning mellan Gnesta-Laxne
Ca 17 km ny avloppsledning.
Utbyggnad av vatten- och tryckspillvattenledningar mellan Laxne och Gnesta
Nybyggnad av ca 16,3 km förbindelseledning för tryckspillvatten. Cirka 2,7 km är sjöförlagd ledning.
Exploateringsarbete för bostadsbebyggelse i Frönäs gärde, Gnesta
Avser mark-, gatu-, el- samt VA-arbeten i området för pågående bostadsbebyggelse vid Frönäsvägen, Mariefredsvägen och Sjögatan i Gnesta.
Nybyggnad av skötselgård vid Frustuna kyrkogård
Jordfack, förråd, staket, asfaltsyta mm.
Nybyggnad av parkeringsplats i Gnesta
Bygglov för att anordna parkeringsplats.
Nybyggnad av enbostadshus i Gnesta
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: