Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Gnesta

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny stadsdel i Gnesta
Projektet kommer att etappindelas. 4 områden.
Nybyggnad av sporthall i Gnesta
1200-1500 m2. Markentreprenaden: Entreprenaden avser förberedande markarbeten inför uppbyggnad av en ny sporthall vid området Hagstumosse i Gnesta. Inom området finns sedan tidigare ishall, fotbollsplaner och motionsspår. I arbetet ingår berg- och jordschakt samt fyllning av den yta där den nya sporthallen är tänkt att placeras. Dessutom ingår flytt av befintligt motionsspår till nytt läge.
Utbyte av bro över Inbåven vid Jälund
Reparation och förstärkning.
Exploateringsarbete för bostadsbebyggelse i Frönäs gärde, Gnesta
Avser mark-, gatu-, el- samt VA-arbeten i området för pågående bostadsbebyggelse vid Frönäsvägen, Mariefredsvägen och Sjögatan i Gnesta.
Utbyggnad av fiber i Stjärnhov, Gnesta
Totalentreprenad omfattande projektering och byggnation av komplett passivt fibernät mellan telestation och minst 300 st. fastigheter i Stjärnhov, Gnesta kommun, Södermanlands län.
Nybyggnad av industrihus i Gnesta
Bygg- och marklov för nybyggnad av industribyggnad.
Ny belysning längs gc-väg i Björnlunda
Ca 2000 meter lång sträcka.
Nybyggnad av hotell i Gnesta
Förhandsbesked för nybyggnad av 5 st hotellbyggnader.
Ny gc-väg i Gnesta
350 meter.
Nybyggnad av barack i Gnesta
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för byggbodar, prästhopen 2:15.
Nybyggnad av skola i Gnesta
Ansökan om tidsbegränsat bygglov, förskola/skola, frejaskolan.
Nybyggnad av enbostadshus i Gnesta
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Gnesta
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Uppsättning av förskolemoduler i Gnesta
Avser tillfälliga förskolemoduler/skolmoduler vid Freja Skolan
Nybyggnad av carport/förråd vid återvinningsgård i Gnesta
Avser nybyggnad av carport/förråd på Gnesta kommun återvinningsgård.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: