Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Gnesta

Nybyggnad av flerbostadshus i Gnesta

Nybyggnad av flerbostadshus i Gnesta etapp 1
Avser ett kvarter för flerbostadshus på totalt 25-30 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gnesta
Bygglov flerbostadshus.

Nybyggnad av va-ledning mellan Gnesta-Laxne
Ca 17 km ny avloppsledning.

Nybyggnad av gc-väg längs Västra Storgatan i Gnesta
Västra Storgatan från Thulegatan till Tingshusgatan. Gatumiljön är sliten och i behov av upprustning. Föreslagen åtgärd innebär att gatan smalnas av och ger plats åt en cirka 3 meter bred kombinerad gång- och cykelbana utmed södra sidan av gatan.

Nybyggnad av fibernät i Kattnäs i Gnesta

Nybyggnad av flerbostadshus i Gnesta
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av pumpstation i Gnesta
Bygglov för nybyggnad av va-anläggning, pumpstation.

Nybyggnad av nätstation i Gnesta
Bygglov för nätstation.

Nybyggnad av parkeringsplats i Gnesta
Bygglov för att anordna parkeringsplats.

Nybyggnad av stängsel i Gnesta
Ansökan om bygglov gällande stängsel och plank.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: