Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation i Flen

Nybyggnad av vindkraftsverk vid sjön Dunkern
Projektet ligger stilla. Tidiga planer. 18 verk planeras, 200 meter höga. Uppskattad byggstart och kostnad okänd.
Nybyggnad av enbostadshus i Malmköping
Tomterna kommer att säljas via tomtkön. Ca 60 tomter
Nybyggnad av industrihus i Malmköping
Ca 1 hektar industrimark
Nytt industriområde på Talja, Flen
Avser exploatering av 10 000 kvm och byggnation av tre indrustrihus, som planeras byggas i etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bettna
Ett 15-tal bostäder. Åkravägen - Valstavägen.
Ny konstgräsplan på Hammarvallen, Flen
Ny konstgräsplan inom Hammarvallens fritidsområde
Nybyggnad av näridrottsplatser i Flens kommun
Upphandlingen avser nybyggnation av näridrottsplats samt option på ytterligare en (1) näridrottsplats (ej fastslaget var i kommunen näridrottsplasen ska lokaliseras). Beställaren har rätt att utlösa optionen senast 2018-12-31.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: